Folder Výberové konanie

Document tree   Display documents

The Public document server is used to store documents accessible to all UIS users, including those not registered. To administer this server common Document server tools in Personal administration are used.  This page shows the documents and subfolders present in a folder Výberové konanie.

Use the following option to change the order of the documents in the folder.

 

The following table shows documents (1 - 10 of 18).

1-10 11-18

NameCommentsEntered byDocument dateModificationsDisplayAttachment
výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta, Katedra verejnej správy FEŠRR SPU v Nitreodborný asistentĽ. Plesníková05/24/201605/24/2016
Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta na Katedru biometeorológie a hydrológie FZKI SPU v Nitreodborný asistentD. Kováčová05/23/201605/23/2016
Výberové konanie na obsadenie miesta vedecko-výskumného pracovníka, Katedra fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitrevedecko-výskumný pracovníkN. Čechovičová05/19/201605/19/2016
Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta, Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitreoblasť enológieN. Čechovičová05/19/201605/19/2016
Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta, Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov FBP SPU v Nitreoblasť kvasných technológií, pivo...N. Čechovičová05/19/201605/19/2016
Výberové konania na obsadenie miest vedúcich zamestnancov TF SPU v Nitrevedúci zamestnanci N. Čechovičová05/19/201605/19/2016
Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora, Katedra strojov a výrobných biosystémov TF SPU v NitreprofesorN. Čechovičová05/19/201605/19/2016
Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta, Katedra strojov a výrobných biosystémov TF SPU v Nitreodborný asistentN. Čechovičová05/19/201605/19/2016
Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta, Katedra konštruovania strojov TF SPU v Nitreodborný asistentN. Čechovičová05/19/201605/19/2016
Výberové konanie na obsadenie miesta vysokoškolského učiteľa - odborného asistenta, Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky TF SPU v Nitreodborný asistentN. Čechovičová05/19/201605/19/2016


Use the following option to download all attachments of all documents. Click the All documents button to create a ZIP archive containing all the documents. This ZIP archive will be accompanied by a info file with information about the documents.

   

The following folder shows a list of subfolders (0 - 0 of 0).

NameEnter folder
No suitable data found.