Katalóg predmetov

Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať ľubovoľné predmety na SPU v aktuálnych, budúcich aj historických obdobiach. Vyhľadávať môžete podľa rady kritérií - podľa názvu alebo kódu (aplikácia akceptuje slová s diakritikou alebo bez diakritiky, je nutné zadať minimálne tri znaky ľubovoľného podreťazca názvu predmetu alebo celý kód), podľa garantujúcich pracovísk, tematických šablón, období apod.

Predmety podľa mena     Predmety podľa pracovísk     Predmety podľa tematických skupín     Rozšírené vyhľadávanie     

Zadajte názov predmetu  

Z akého pracoviska majú predmety byť?

 Z akého univerzitného obdobia majú byť predmety?

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Technická fakulta
Rektorát
Slovenská poľnohospodárska knižnica
Centrum univerzitného športu
     
2019/2020
      LS 2019/2020 - FEŠRR
      ZS 2019/2020 - FEŠRR
2018/2019
      LS 2018/2019 - TF
      LS 2018/2019 - FBP
      LS 2018/2019 - FEM
      LS 2018/2019 - FEŠRR
      LS 2018/2019 - DPŠ - FEM
      LS 2018/2019 - FAPZ
      LS 2018/2019 - FZKI
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
      ZS 2018/2019 - FBP
      ZS 2018/2019 - FEŠRR
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FBP
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FEM
      ZS 2018/2019 - TF
      ZS 2018/2019 - DPŠ - FEM
      ZS 2018/2019 - FAPZ
      ZS 2018/2019 - FEM
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - FAPZ
      2018/2019 - doktorandské štúdiá - SlPK
      2018/2019 - MBA - FEM
      ZS 2018/2019 - FZKI
2017/2018
      LS 2017/2018 - R
      LS 2017/2018 - CUŠ
      LS 2017/2018 - FEM
      LS 2017/2018 - FEŠRR
      LS 2017/2018 - FBP
      LS 2017/2018 - FAPZ
      LS 2017/2018 - FZKI
      LS 2017/2018 - DPŠ - FEM
      LS 2017/2018 - TF
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FAPZ
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FEM
      ZS 2017/2018 - FEŠRR
      ZS 2017/2018 - FBP
      ZS 2017/2018 - FZKI
      ZS 2017/2018 - TF
      ZS 2017/2018 - FAPZ
      ZS 2017/2018 - FEM
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - SlPK
      ZS 2017/2018 - CUŠ
      ZS 2017/2018 - R
      ZS 2017/2018 - DPŠ - FEM
      2017/2018 - MBA - FEM
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FBP
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - TF
      2017/2018 - doktorandské štúdiá - FZKI
2016/2017
      LS 2016/2017 - DPŠ - FEM
      LS 2016/2017 - R
      LS 2016/2017 - TF
      LS 2016/2017 - FEŠRR
      LS 2016/2017 - FEM
      LS 2016/2017 - FAPZ
      LS 2016/2017 - FZKI
      LS 2016/2017 - CUŠ
      LS 2016/2017 - FBP
      ZS 2016/2017 - CUŠ
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - SlPK
      ZS 2016/2017 - FEM
      ZS 2016/2017 - FAPZ
      ZS 2016/2017 - TF
      ZS 2016/2017 - FZKI
      ZS 2016/2017 - FBP
      ZS 2016/2017 - FEŠRR
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FEM
      ZS 2016/2017 - R
      ZS 2016/2017 - DPŠ - FEM
      2016/2017 - MBA - FEM
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FBP
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FAPZ
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - TF
      2016/2017 - doktorandské štúdiá - FZKI
2015/2016
      LS 2015/2016 - FAPZ
      LS 2015/2016 - FEŠRR
      LS 2015/2016 - CUŠ
      LS 2015/2016 - FBP
      LS 2015/2016 - R
      LS 2015/2016 - FZKI
      LS 2015/2016 - DPŠ - FEM
      LS 2015/2016 - TF
      LS 2015/2016 - FEM
      ZS 2015/2016 - FEM
      ZS 2015/2016 - FAPZ
      ZS 2015/2016 - TF
      ZS 2015/2016 - FZKI
      ZS 2015/2016 - FBP
      ZS 2015/2016 - FEŠRR
      2015/2016 - doktorandské štúdiá - FEM
      2015/2016 - doktorandské štúdiá - SlPK
      ZS 2015/2016 - CUŠ
      ZS 2015/2016 - R
      ZS 2015/2016 - DPŠ - FEM
      2015/2016 - MBA - FEM
      2015/2016 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
      2015/2016 - doktorandské štúdiá - FBP
      2015/2016 - doktorandské štúdiá - FAPZ
      2015/2016 - doktorandské štúdiá - TF
      2015/2016 - doktorandské štúdiá - FZKI
2014/2015
      LS 2014/2015 - R
      LS 2014/2015 - DPŠ - FEM
      LS 2014/2015 - CUŠ
      LS 2014/2015 - FZKI
      LS 2014/2015 - TF
      LS 2014/2015 - FBP
      LS 2014/2015 - FEŠRR
      LS 2014/2015 - FAPZ
      LS 2014/2015 - FEM
      ZS 2014/2015 - FEM
      ZS 2014/2015 - FAPZ
      ZS 2014/2015 - TF
      ZS 2014/2015 - FZKI
      ZS 2014/2015 - FBP
      ZS 2014/2015 - FEŠRR
      2014/2015 - doktorandské štúdiá - FEM
      2014/2015 - doktorandské štúdiá - SlPK
      ZS 2014/2015 - CUŠ
      ZS 2014/2015 - R
      ZS 2014/2015 - DPŠ - FEM
      2014/2015 - MBA - FEM
      2014/2015 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
      2014/2015 - doktorandské štúdiá - FBP
      2014/2015 - doktorandské štúdiá - FAPZ
      2014/2015 - doktorandské štúdiá - TF
      2014/2015 - doktorandské štúdiá - FZKI
2013/2014
      LS 2013/2014 - FAPZ
      LS 2013/2014 - FEŠRR
      LS 2013/2014 - DPŠ - FEM
      LS 2013/2014 - FBP
      LS 2013/2014 - CUŠ
      LS 2013/2014 - FZKI
      LS 2013/2014 - R
      LS 2013/2014 - TF
      LS 2013/2014 - FEM
      ZS 2013/2014 - FAPZ
      ZS 2013/2014 - TF
      ZS 2013/2014 - FZKI
      ZS 2013/2014 - FBP
      ZS 2013/2014 - FEŠRR
      2013/2014 - doktorandské štúdiá - FEM
      ZS 2013/2014 - FEM
      ZS 2013/2014 - CUŠ
      ZS 2013/2014 - R
      ZS 2013/2014 - DPŠ - FEM
      2013/2014 - MBA - FEM
      2013/2014 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
      2013/2014 - doktorandské štúdiá - FBP
      2013/2014 - doktorandské štúdiá - FAPZ
      2013/2014 - doktorandské štúdiá - TF
      2013/2014 - doktorandské štúdiá - FZKI
2012/2013
      LS 2012/2013 - FAPZ
      LS 2012/2013 - FEŠRR
      LS 2012/2013 - DPŠ - FEM
      LS 2012/2013 - FBP
      LS 2012/2013 - CUŠ
      LS 2012/2013 - FZKI
      LS 2012/2013 - R
      LS 2012/2013 - TF
      LS 2012/2013 - FEM
      ZS 2012/2013 - FAPZ
      ZS 2012/2013 - TF
      ZS 2012/2013 - FZKI
      ZS 2012/2013 - FBP
      ZS 2012/2013 - FEŠRR
      2012/2013 - doktorandské štúdiá - FEM
      ZS 2012/2013 - FEM
      ZS 2012/2013 - CUŠ
      ZS 2012/2013 - R
      ZS 2012/2013 - DPŠ - FEM
      2012/2013 - MBA - FEM
      2012/2013 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
      2012/2013 - doktorandské štúdiá - FBP
      2012/2013 - doktorandské štúdiá - FAPZ
      2012/2013 - doktorandské štúdiá - TF
      2012/2013 - doktorandské štúdiá - FZKI
2011/2012
      LS 2011/2012 - FAPZ
      LS 2011/2012 - FEŠRR
      LS 2011/2012 - DPŠ - FEM
      LS 2011/2012 - FBP
      LS 2011/2012 - CUŠ
      LS 2011/2012 - FZKI
      LS 2011/2012 - R
      LS 2011/2012 - TF
      LS 2011/2012 - FEM
      ZS 2011/2012 - FAPZ
      ZS 2011/2012 - TF
      ZS 2011/2012 - FZKI
      ZS 2011/2012 - FBP
      ZS 2011/2012 - FEŠRR
      2011/2012 - doktorandské štúdiá - FEM
      ZS 2011/2012 - FEM
      ZS 2011/2012 - CUŠ
      ZS 2011/2012 - R
      ZS 2011/2012 - DPŠ - FEM
      2011/2012 - MBA - FEM
      2011/2012 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
      2011/2012 - doktorandské štúdiá - FBP
      2011/2012 - doktorandské štúdiá - FAPZ
      2011/2012 - doktorandské štúdiá - TF
      2011/2012 - doktorandské štúdiá - FZKI
2010/2011
      LS 2010/2011 - DPŠ - FEM
      LS 2010/2011 - FEŠRR
      LS 2010/2011 - FAPZ
      LS 2010/2011 - FBP
      LS 2010/2011 - R
      LS 2010/2011 - FZKI
      LS 2010/2011 - FEM
      LS 2010/2011 - TF
      ZS 2010/2011 - FAPZ
      ZS 2010/2011 - TF
      ZS 2010/2011 - FZKI
      ZS 2010/2011 - FBP
      ZS 2010/2011 - FEŠRR
      2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEM
      ZS 2010/2011 - FEM
      ZS 2010/2011 - R
      ZS 2010/2011 - DPŠ - FEM
      2010/2011 - MBA - FEM
      2010/2011 - doktorandské štúdiá - FEŠRR
      2010/2011 - doktorandské štúdiá - FBP
      2010/2011 - doktorandské štúdiá - FAPZ
      2010/2011 - doktorandské štúdiá - TF
      2010/2011 - doktorandské štúdiá - FZKI