Zahraničné dohody

Aplikácia zobrazuje informácie o dohodách uzatvorených medzi našou univerzitou a zahraničnými inštitúciami. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte štáty, v ktorých sídlia inštitúcie, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody.

Názov dohodyPočet dohôdPočet inštitúciíPočet štátovPočet študentovZvoliť
bilaterálna spolupráca4330
Ceepus2219919
Erasmus11311629165
Erasmus+17215133206
Erasmus Mundus2220100
fakultná1112
Iné544523246
Národný štipendijný program1220
univerzitná4447