Absolventi - výber roku absolvovania

Vyhľadávanie   Zoznamy   

V nasledujúcej tabuľke vyberte požadovaný rok, pre ktorý si želáte vypísať absolventov na danej fakulte. Aktuálne obdobie je zvýraznené tučným písmom.

Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

2017
2016
2015
2014
2013

          
2012
2011
2010
2009
2008

          
2007
2006
2005