Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | Ú | V | Z | 3

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DT. Biotech/GM kukurica siata v potravináchBežo, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
2.BT. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstveBežo, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / -- Sviečková, S.
3.BT. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstveBežo, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
4.BTAgroekologická analýza pestovania plodín vo vybranom poľnohospodárskom subjekte.Ernst, D.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
5.DTAgronomická analýza pestovania ľanu siateho na podniku Agroplus PrešovPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
6.DTAgronomická analýza pestovania repy cukrovej na VPP OponicePačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
7.DTAgronomická analýza pestovania zemiakov na PD Spišské BystréPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
8.DTAgronomická biofortifikácia pšenice selénom.Ducsay, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
9.BTAgronomická bioortifikácia kukurice vo vzťahu ku kvalite a kvantite dopestovanej produkcie zrnaDucsay, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
10.BTAGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRARMolnárová, J.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
11.BTAgronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný ŠtálMolnárová, J.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
12.DTAgronomický rozbor pestovanie kukurice na zrno na PD Dolný ŠtálPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / -- Nagy, T.
13.BTAktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.Chlpík, J.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
14.DTAlternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodomTóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Valeková, M.
15.BTAmbrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácieTóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
16.DTAnalýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SRHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 5--
17.BTAnalýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regioneHalo, M.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Majer, M.
18.BTAnalýza implementácie opatrení SPP pre SHRDepartment of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
19.BTAnalýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb. Gažo, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
20.BTANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMAMolnárová, J.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
21.DTAnalýza ponuky a spotreby funkčných potravín a potravín s pridanou hodnotou na našom trhuChlebo, P.Department of Human Nutrition (FAaFR)FAaFRDetails of topic3 / 3 Feriancová, A.
Vojteková, N.
Horná, B.
22.BTAnalýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektuMacák, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
23.BTAnalýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda krávKasarda, R.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
24.BTAnalýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov študentov vybraných stredných škôlChlebo, P.Department of Human Nutrition (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic3 / 3 Vojtek, M.
Matyášová, E. M.
Bujnovská, M.
25.BTAnalýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov žiakov vybraných základných škôlChlebo, P.Department of Human Nutrition (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic1 / 3 Mareková, J.
26.DTAnalyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 3--
27.DTAnalyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 3--
28.DTAnalýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská SobotaŠmehýl, P.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
29.DTAnalýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmiGašparík, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
30.DTAnalýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)I-MZVSUADetails of topic0 / 1--
31.DTAnalýza vybraných jatočných ukazovateľov Burgundských králikovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Michalková, J.
32.DTAnalýza vybraných jatočných ukazovateľov Nitrianských králikovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
33.BTAnalýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
34.DTAnalýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbeMiko, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)I-UPRFAaFRDetails of topic0 / 1--
35.DTAnalýza závislosti početnosti vrhu od hmotnosti chovných súk štandardných hrubosrstých jazvečíkovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
36.DTAnorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudíKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
37.DTAntioxidačná a senzorická charakteristika inovovaných potravinových výrobkov pripravených z vybraných častí voľne rastúcich druhov rastlínBrindza, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
38.BTBiodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudíKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
39.DTBiohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažmentKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
40.DTBioindikácia environmentálneho stresu v rastlináchBrestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)SUADetails of topic1 / 2 Brunner, J.
41.BTBiológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/Kopecký, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
42.BTBiologická a hospodárska hodnota lesklokôrovky obyčajnej (Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.)Gažo, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic1 / 1 Dubayová, V.
43.BTBiologicky aktívne látky v rastlinách (liečivé rastliny, zelenina)Brestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)SUADetails of topic2 / -- Kacejová, T.
Ďurišová, J.
44.BTBionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstvaKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
45.BTBionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiachKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
46.BTBionómia vybraného živočíšneho druhuIvanič Porhajašová, J.Department of Environment and Zoology (FAaFR)SUADetails of topic2 / 2 Bučeková, P.
Dadová, Ž.
47.BTBionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)Tóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
48.DTBiotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmiváchBežo, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
49.BTBotanická charakteristika a využitie menej známych druhov ovocia a zeleninyIkrényi, I.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Haviarová, K.
50.DTBotanická charakteristika a využitie menej známych druhov ovocia a zeleninyIkrényi, I.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
51.BTBotanická chrakteristika a využitie liečivých rastlínIkrényi, I.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
52.DTBotanická chrakteristika a využitie liečivých rastlínIkrényi, I.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
53.DTCitlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkachTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
54.DTCitlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkachTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
55.BTDegradácia biologických vlastností pôdyPolláková, N.Department of Soil Science (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
56.DTDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
57.BTDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
58.Final thesisDiverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obceŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
59.Final thesisDiverzita flóry kvitnúcich rastlín vo vybranom katastrálnom územíEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 4--
60.BTDiverzita flóry nelesných biotopov vo vybranom katastrálnom územíEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
61.DTEfekt aplikácie inhibítorov nitrifikácie v hnojive ENSIN na úrodu a kvalitu kapusty repkovej pravejSlamka, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
62.DTEffekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmotyŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
63.BTEndoparazitózy koníImrich, I.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
64.DTEnvironmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastíKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
65.DTEnvironmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
66.DTEnvironmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
67.BTExtenzívne plemená ošípanýchMlynek, J.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
68.DTFenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na SlovenskuTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
69.BTFlóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry SlovenskaEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
70.Final thesisFlóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
71.DTFlóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
72.BTFlóra vybraného mesta SlovenskaŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
73.BTFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
74.DTFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
75.Final thesisFlóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
76.DTFloristický prieskum vybraného územiaEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
77.BTFloristický prieskum vybraného územiaĎurišová, Ľ.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Ivicsicsová, L.
78.BTFloristický prieskum vybraného územiaEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Priščáková, L.
79.DTFotosyntetické reakcie pšenice v podmienkach vysokej teplotyBrestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
80.BTFotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teplotyBrestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
81.BTFotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teploty (denná forma)Brestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
82.BTFungicídna ochrana plodín vo vybranom podnikuHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic1 / 5 Zsidek, D.
83.DTFungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.Hudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)I-MRV, I-PPZ, I-UPR, I-VORFAaFRDetails of topic0 / 2--
84.DTFungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na SlovenskuHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
85.DTFunicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.Hudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)I-MRV, I-PPZ, I-UPR, I-VORFAaFRDetails of topic0 / 2--
86.BTFunkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudíBrestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
87.BTFunkčné potraviny ako nástroj na zlepšenie zdravotného stavu populácie.Navrátilová, A.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
88.BTGenetická podstata intolerancie laktózyGábor, M.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
89.BTGenomika sekundárnych metabolitov rastlínŽiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Ráceková, Z.
90.BTGeo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SRChlpík, J.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic1 / 2 Bónová, A.
91.BTGeo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SRChlpík, J.Department of Soil Science (FAaFR)B-MRV, B-UPR, B-VSPSUADetails of topic1 / 2 Vrábeľ, Š.
92.DTHistologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénuToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)I-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
93.DTHistologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénuToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)I-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
94.BTHistória inseminácie hovädzieho dobytka na SlovenskuKasarda, R.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
95.BTHistória vývoja poľnohospodárstva a vidieka vo zvolenom regióneLacko-Bartošová, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)B-UPRFAaFRDetails of topic0 / 2--
96.BTHodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človekaKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
97.DTHodnotenie farmy so zameraním na výkrm býkovVavrišínová, K.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
98.BTHodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na SlovenskuMiko, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
99.BTHodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek. Gažo, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
100.BTHodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podnikuŠimko, M.Department of Animal Nutrition (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
101.BTHodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiachKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Kusyová, M.
102.DTHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
103.DTHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
104.DTHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
105.BTHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Pirovits, L.
106.BTHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
107.BTHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Kolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
108.BTHodnotenie ukazovateľov plodnosti vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-MZV, B-VSPFAaFRDetails of topic0 / 1--
109.BTHodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemenaBujko, J.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-FAR, B-MZV, B-VSPFAaFRDetails of topic0 / 1--
110.BTHodnotenie ukazovateľov rastu u mladého HD vo vybranom chove slovenského strakatého plemenaBujko, J.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-FAR, B-MZV, B-VSPSUADetails of topic0 / 1--
111.BTHodnotenie vplyvu aplikácie hnojív na kvalitatívne a kvantitatívne parametre kapusty repkovej pravejDucsay, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
112.DTHodnotenie vplyvu aplikácie hnojív na kvalitatívne a kvantitatívne parametre kapusty repkovej pravejDucsay, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
113.DTHodnotenie vplyvu genotypu MSTN génu na kvalitu mäsa králikov.Navrátilová, A.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
114.BTHodnotenie vzoriek multifloralneho obnôžkového peľu z vybraného regiónu.Nôžková, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
115.BTHodnotenie zásobenosti pôdy živinami na základe ASP v PD ČachticeSlamka, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
116.BTHospodárska hodnota prinsepie čínskej (Prinsepia sinensis)Brindza, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
117.DTHospodárska hodnota cesnaka medvedieho (Alium ursinum L.)Brindza, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
118.BTHospodárska hodnota genotypov z kolekcie krajových odrôd fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.)Brindza, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
119.DTHospodárska hodnota Ľuľka Burbankovho (Solanum Burbankii)Brindza, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
120.BTCharakteristika a ochrana druhov z čeľade: ĽudoopovitéHanusová, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Bolebruchová, S.
121.BTCharakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblastiŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
122.BTCharakterizácia genotypov skalníka (Cotoneaster sp.) molekulovými markérmiRažná, K.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
123.BTCharakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systémuKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
124.BTCharakterizácia vplyvov abiotického stresu na biologické objektyRažná, K.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
125.BTChemická ochrana proti chorobám jačmeňa.Hudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAaFRDetails of topic0 / 2--
126.BTChemická ochrana pšenice proti listovým chorobámHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAaFRDetails of topic0 / 2--
127.BTChoroby akváriových rýb a možnosti ich liečeniaKopecký, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
128.BTChov najvýznamnejších mäsových plemien HD na SlovenskuVavrišínová, K.Department of Animal Husbandry (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
129.BTChyby osrstenia u hrubosrstých plemien poľovných psovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
130.DTIdentifikácia terapeutického potenciálu jednotlivých orgánov ginka dvojlaločného (Ginkgo biloba L.) markérmi mikroRNARažná, K.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
131.DTInhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
132.DTInhibícia rastu mycélia huby Sclerotinia sclerotiorum vybranými fungicídmi v in vitro podmienkachTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
133.DTInhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
134.BTInhibičná účinnosť fungicídnych prípravkov na ochranu repky ozimnej proti hube Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
135.BTKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
136.BTKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
137.BTKlimatické zmeny a ich dopad na krmovinovú základňuVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
138.BTKonfliktné minerály Conflict MineralsKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
139.BTKonopa siata a jej súčasná hospodárska hodnotaNôžková, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
140.BTKonopa siata a jej využitie v medicíneNôžková, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
141.DTKonštrukcia transgénov pre genetické modifikácie rastlínBežo, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
142.BTKontaminácia potravín xenobiotikami vo vzťahu k plodnosti mužovToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
143.BTKorytnačkyKráliková, A.Department of Environment and Zoology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
144.DTKvalita osrstenia nemeckých poľovných teriérovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
145.BTĽan siaty a jeho súčasná hospodárska hodnotaNôžková, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
146.BTLiečivé účinky zeleného čaju: fakty a dôkazyBrestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Horváthová, M.
147.BTManažment mliečnej farmyVavrišínová, K.Department of Animal Husbandry (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
148.DTManažment rodinnej farmyVavrišínová, K.Department of Animal Husbandry (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Petrášová, A.
149.DTManažment rodinnej farmyVavrišínová, K.Department of Animal Husbandry (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
150.BTMäso ako funkčná potravina vo výžive človeka.Navrátilová, A.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-VLUSUADetails of topic0 / 1--
151.BTMikroklíma a vetranie v chove ošípanýchImrich, I.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
152.DTMikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcíSmatana, J.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
153.BTMlieko a riziká jeho kontaminácie xenobiotikami vo vzťahu k zdraviu človekaToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
154.DTModelovanie chemického, fyzikálneho a biologického zvetrávania minerálov ako prirodzených zdrojov prvkov pre výživu rastlínKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
155.DTMolekulárno-genetická analýza génu CD36.Navrátilová, A.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
156.BTMonitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytuTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
157.DTMonitoring cikád vo vinohradoch a dynamika ich výskytuTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
158.DTMorfologická a antioxidačná charakteristika vybraných častí cesnaku medvedieho (Allium ursinum L.)Brindza, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
159.DTMorfometria prieduchového aparátu obilnínIkrényi, I.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
160.BTMorfometria prieduchového aparátu obilnínIkrényi, I.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
161.DTMorfometrická a histologická analýza štítnej žľazy potkanov po skrmovaní obnôžkového peľuToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)I-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
162.BTMorfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
163.DTMorfometrické rozdiely v populácií Slovenských hrubosrstých stavačovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
164.BTMožnosti chovu a rozmnožovania Labea červenochvostého /Labeo bicolor/ v akvarijných podmienkachKopecký, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
165.DTMožnosti ochrany repky ozimnej proti verticíliovému vädnutiuBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
166.BTMožnosti využitia anglických setrov v súčasnostiFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
167.BTMožnosti využitia Anglických setrov v podmienkach SlovenskaFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)B-SCHSUADetails of topic1 / -- Čížová, B.
168.BTMožnosti využitia Nemeckého prepeličiara v podmienkách SlovenskaFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
169.BTMykotoxíny fuzárií v prírode a v potravovom reťazciHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
170.BTMykotoxíny húb z rodu Fusarium v potravináchHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic2 / 2 Cintulová, P.
Janíčková, M.
171.DTNábojová charakteristiky pôdneho typu SR.Chlpík, J.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
172.BTNutrigenetické interakcie pri vzniku a rozvoji porúch metabolizmu (denná forma)Trakovická, A.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 2--
173.BTObranné mechanizmy a produkčné vlastnosti rastlín v podmienkach klimatických extrémovBrestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
174.BTOptimalizácia podmienok chovu Striekača lapavého /Toxotes jaculatrix/Kopecký, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
175.BTOptimálne stratégie riadenia programov rozvoja plemienKadlečík, O.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
176.BTPalynologická charakteristika hybridných taxónov rodu PrunusĎurišová, Ľ.Department of Botany (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Fedoščuk, D.
177.DisTParametrizácia aklimačných procesov fotosyntetického aparátu pšenice na sucho a vysokú teplotuBrestič, M.Department of Plant Physiology (FAaFR)D-FPDSUADetails of topic0 / 1--
178.BTPestovanie energetických plodínCandráková, E.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
179.BTPestovanie kukurice siatej na zrnoPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)B-MRVFAaFRDetails of topic1 / 1 Otajovič, T.
180.BTPestovanie vybranej plodiny na konkrétnom poľ. podnikuCandráková, E.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
181.DTPestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
182.DTPestovanie vybranej plodiny na poľ. podnikuCandráková, E.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
183.DTPlán hnojenia na vybranom poľnohospodárskom podniku.Ložek, O.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
184.BTPodkúvanie a jeho vývoj v chove športových koníHalo, M.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
185.BTPolyfenoly ako významné benefitné látky vo výživeHabánová, M.Department of Human Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Lončar, K.
186.DTPorovnanie exteriérových vlastností plemien králikov Francúzky strieborný a Veľký svetlý striebornýFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic1 / -- Valkovič, V.
187.DTPorovnanie chemických vlastností a organickej hmoty pôdy v dvoch odlišných pôdnych typovŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
188.DTPorovnanie metód izolácie genomickej DNA z kvasiniekNavrátilová, A.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
189.BTPorovnanie obsahu základných nutričných komponentov v divine vybraných druhov poľovnej zveriŠmehýl, P.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
190.BTPostupy núteného spôsobu výcviku aportovania u stavačovFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
191.BTPoškodenie kukurice kukuričiarom koreňovým.Cagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
192.DTPoškodenie kukurice kukuričiarom koreňovým.Cagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
193.DTPoškodenie kukurice kukuričiarom koreňovým.Cagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
194.DTPoškodenie kukurice kukuričiarom koreňovým.Cagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
195.DTPoškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým na SlovenskuCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
196.BTPoškodenie kukurice siatej kukuričiarom koreňovým v chladných oblastiach pestovania kukurice siatejCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
197.DTPoškodenie kukurice siatej voškou čremchovouCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
198.DTPoškodenie kukurice siatej voškou ovsenouCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
199.DTPoškodenie kukurice siatej voškou trávovouCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
200.BTPotravinové zdroje z doplnkovej poľnohospodárskej činnostiMiko, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
201.DTPôdna organická hmota a chemické vlastnosti pôdyTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)I-EKO, I-MRV, I-UPRFAaFRDetails of topic0 / 5--
202.BTPôdna organická hmota a pôdna štruktúraTobiašová, E.Department of Soil Science (FAaFR)B-MRV, B-UPR, B-VSPFAaFRDetails of topic0 / 5--
203.BTPôdne mikroorganizmy a rastliny ako producenti biominerálov v pôdnom systémeKolenčík, M.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
204.BTPríčiny vyraďovania kráv v populácií kráv slovenského strakatého plemena.Bujko, J.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-MZV, B-VSPSUADetails of topic0 / 1--
205.BTPríprava stavačov na Field TrialFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)B-SCHFAaFRDetails of topic0 / 1--
206.Final thesisProdukcia diaspór vybraného taxónu flóry Slovenska a ich životaschonosťEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 4--
207.BTProdukcia obnôžkového peľu vo vybranom katastriNôžková, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
208.DTPrognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
209.BTPrognóza a signalizácia výskytu bielej hniloby v porastoch repky ozimnejBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
210.BTRacionalizácia pestovateľskej technológie vybraných druhov poľných plodín.Ernst, D.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
211.BTReč rastlín a jej význam v biologickej regulácii hmyzuTóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
212.DTReprodukčná biológia vybraného rastlinného druhuĎurišová, Ľ.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
213.BTReprodukčná úžitkovosť ošípanýchMlynek, J.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
214.BTReštitúcia losa mokraďového na SlovenskuGašparík, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
215.BTRezistencia patogénov voči fungicídomHudec, K.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 3--
216.BTRizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazcaVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 2--
217.BTRizikové prvky trávnych porastov vstupujúce do potravinového reťazcaVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
218.BTRozdiely v napadnutí odrôd repky ozimnej patogénom Sclerotinia sclerotiorumBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
219.BTRozšírenie ostružiny skalnej (Rubus saxatilis) na SlovenskuEliáš, P.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
220.DTSekvenčná variabilita alergénov rastlínŽiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
221.DTSekvestrácia uhlíka v pôdach SlovenskaŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
222.BTSezónne zmeny v potrebe živín u srnčej zveriŠmehýl, P.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
223.BTSledovanie zdravotného stavu zajačej zveri vo vybraných revíroch na Slovensku.Gašparík, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
224.DTSpôsoby vývinu samičieho gametofytu zástupcov rodu CrataegusĎurišová, Ľ.Department of Botany (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
225.BTSúčasné trendy v pestovateľských technológiách a vo výžive vybraných druhov zelenín.Varga, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
226.DTSúčasné trendy v pestovateľských technológiách a vo výžive vybraných druhov zelenín.Varga, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
227.BTŠportové jazdenie handicapovanýchMlyneková, E.Department of Animal Husbandry (FAaFR)B-HIPFAaFRDetails of topic1 / -- Kleskeňová, E.
228.DTŠtúdia krátkodobých zmien mechanických a chemických vlastností vybraného pôdneho typu.Chlpík, J.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
229.BTŠtúdium rozširovania spór podzemných húb na Slovensku Gažo, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-MRV, B-UPRFAaFRDetails of topic0 / 2--
230.BTTechnológia pestovania kapusty repkovej pravejPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / -- Štarke, I.
231.BTTechnológia pestovania repy cukrovejPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
232.BTTechnologické aspekty pestovania vybraných druhov poľných plodín.Ernst, D.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
233.DTTranskriptomika alergénov potravinových zdrojovŽiarovská, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)I-VLUFAaFRDetails of topic0 / ----
234.DTTvorba modelu produkčnej schopnosti hľuzoviek vo vzťahu k vybraným ekologickým faktorom Gažo, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
235.BTÚčinok prídavku rôznych modifikácií lignitu k hnojivu DASA26/13 na úrodu a odber živín nadzemnou fytomasou a zrnom ovsa.Slamka, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
236.BTÚžitková hodnota plodov prinsepie čínskej (Prinsepia chinensis)Brindza, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
237.DTÚžitková hodnota plodov hlošiny mnohokvetej (Elaeagnus multiflora)Brindza, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)I-PPZ, I-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
238.BTÚžitková hodnota plodov hlošiny mnohokvetej (Elaeagnus multiflora)Brindza, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / ----
239.DTÚžitková hodnota plodov líčidlovky jedlej (Sarcoca esculenta (Van Houtte) SkalickýBrindza, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)I-UPR, I-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
240.DTÚžitková hodnota plodov machovky lepkavej (Physalis ixocarpa)Brindza, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)I-PPZ, I-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
241.BTUžitková hodnota plodov ríbezle zlatej (Ribes aureum)Brindza, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
242.DTÚžitková hodnota vybranej skupiny voľne rastúcich druhov pre potravinárske využitieBrindza, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)I-EKOFAaFRDetails of topic0 / 1--
243.BTVčelie produkty a ich zdravotné účinkyToman, R.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic1 / 1 Sitkey, J.
244.BTVegetatívna kompatibilita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v podmienkach SlovenskaTóthová, M.Department of Plant Protection (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
245.DTVekové a rastové parametre kapra rybničného z vybraných rybárskych revírov SRAndreji, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
246.BTVitamín D - význam, funkcia a faktory podmieňujúce jeho koncentráciuNavrátilová, A.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 2--
247.BTVošky na hlúbovínáchCagáň, Ľ.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
248.BTVplyv agroekologických podmienok prostredia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie vybraných druhov poľných plodín.Ernst, D.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
249.BTVplyv aplikácie vybraných priemyselných hnojív na úrodu a kvalitu zrelých plodov jahôd.Slamka, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
250.BTVplyv biologického materiálu na kvantitatívne a kvalitatívne parametre produkcie vybraných druhov poľných plodín.Ernst, D.Department of Crop Production (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
251.BTVplyv ekologizačných opatrení v agrárnej krajine na populácie zajačej zveri.Šmehýl, P.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
252.BTVplyv environmentálnych činiteľov na priebeh bunkového cykluPožgajová, M.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)SUADetails of topic0 / 3--
253.DTVplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
254.DTVplyv hnojenia na kvantitatívne a kvalitatívne parametre trávneho porastu v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
255.BTVplyv hnojiva DASA 26/13 s obsahom lignitu na obsah živín v pôde na konci vegetačného obdobia Jačmeňa jarného a ovsa siateho.Slamka, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
256.BTVplyv hnojiva DASA 26/13 v kombinácii s lignitom na úrodu fytomasy a zrna jačmeňa jarnéhoSlamka, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
257.DTVplyv manažmentu hnojenia na úrodotvorné prvky kukurice siatejMacák, M.Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
258.BTVplyv mangalice na kvalitu mäsa krížencov s mäsovými plemenamiDebrecéni, O.Department of Animal Husbandry (FAaFR)B-FAR, B-MZV, B-VLUSUADetails of topic0 / 2--
259.DTVplyv mikroklímy na reprodukčné parametre ošípanýchImrich, I.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
260.BTVPLYV MIMOKOREŇOVEJ VÝŽIVY A ODRODY NA ÚRODU A VYBRANÉ UKAZOVATELE TECHNOLOGICKEJ KVALITY ZRNA SLADOVNÍCKEHO JAČMEŇAMolnárová, J.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
261.BTVplyv minerálnej výživy na štruktúrnosť pôdyŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
262.DTVplyv polymorfizmu BRCA génu na rezistenciu kráv voči mastitíde.Navrátilová, A.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
263.DTVplyv rozdielenej N výživy na kvalitu trávnikovVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
264.DTVplyv rôznych typov krmív na výkonnosť koníMlyneková, E.Department of Animal Husbandry (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
265.BTVplyv rôznych variantov ošetrenia porastu a odrody na tvorbu úrodotvorných prvkov a výšku úrody zrnaMolnárová, J.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / ----
266.BTVplyv temperamentu na výkonnosť koníMlyneková, E.Department of Animal Husbandry (FAaFR)B-HIPFAaFRDetails of topic1 / 1 Zapletajová, L.
267.DTVplyv typu podlahy ležiskového boxu na pohodu dojnícImrich, I.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
268.DTVplyv vermikompostu na úrodu kukurice siatejKováčik, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
269.DTVplyv vgýživy na rastové parametre brojlerových králikov v podmienkach alternatívneho chovuŠmehýl, P.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
270.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.Hanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
271.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejHanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
272.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejHanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
273.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu kapusty repkovej pravej vo vybranom poľnohospodárskom podnikuHanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
274.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrnoHanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
275.BTVplyv vybraných faktorov na úrodu slnečnice ročnejHanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
276.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu slnečnice ročnej vo vybranom poľnohospodárskom podnikuHanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
277.BTVplyv vybraných faktorov na úrodu zrna jačmeňa siateho ozimnéhoHanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
278.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu zrna pšenice letnej formy ozimnej vo vybranom poľnohospodárskom podniku kHanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
279.DTVyhodnotenie reprodukčnej úžitkovosti ošípaných vo vybranom choveMlynek, J.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
280.BTVyhodnotenie účinnosti vybraného mechanického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastovGašparík, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
281.DTVyhodnotenie úžitkovosti extenzívne chovaných plemien ošípaných vo vybranom choveMlynek, J.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
282.DTVyhodnotenie výkrmových a jatočných parametrov ošípaných vo vybranom choveMlynek, J.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
283.DTVyhodnotenie výrobno-výživárskych podmienok a dosahovaných výsledkov na vybranom poľnohospodárskom podniku.Varga, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
284.BTVyhodnotenie výrobno-výživárskych podmienok a dosahovaných výsledkov na vybranom poľnohospodárskom podniku.Varga, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
285.BTVýkrmivá a jatočná úžitkovosť ošípanýchMlynek, J.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
286.DTVýrobno výživársky rozbor vybraného poľnohospodárskeho podnikuDucsay, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
287.BTVýrobno-výživársky rozbor na vybranom poľnohospodárskom podnikuDucsay, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
288.DTVýrobno-výživársky rozbor na vybranom poľnohospodárskom podniku.Ložek, O.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
289.BTVyužitie bakteriálnych preparátov vo výžive rastlínVarga, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
290.DTVyužitie bakteriálnych preparátov vo výžive rastlínVarga, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
291.BTVyužitie hmyzu vo výžive ľudí vo sveteTancik, J.Department of Plant Protection (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / ----
292.DTVyužitie molekulárnych markérov v šľachtení obilnín.Štefúnová, V.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
293.BTVyužitie vybraných druhov obilnín vo výžive ľudíPačuta, V.Department of Crop Production (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Scholc, R.
294.BTVýznam biotech/GM rastlín (kukurica siata) v potravináchBežo, M.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
295.BTVýznam a kvalitatívne zloženie vitamínov v rozsahu vybraných druhov poľných plodínČerný, I.Department of Crop Production (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 5--
296.BTVýznam mlieka vo výžive ľudíMiluchová, M.Department of Genetics and Animal Breeding Biology (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic1 / 1 Kusý, M.
297.BTVýznam molekulových markérov liečivých rastlínRažná, K.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
298.BTVýznam sacharidov vo výžive hovädzieho dobytkaŠimko, M.Dean's Office of the FAaFR (FAaFR)B-MZVSUADetails of topic0 / 1--
299.BTVýznam starostlivosti o chrup koňa a jeho vplyv na kondičný stavMlyneková, E.Department of Animal Husbandry (FAaFR)B-HIPFAaFRDetails of topic1 / -- Kršková, D.
300.BTVýznam vlákniny vo výžive človekaTančin, V.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic1 / 1 Martinček, L.
301.DTVýznam vlnovníka Aceria artemisiifoliae (Acari: Eriophyoidea) v biologickej regulácii ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia)Tóth, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
302.BTVýživa a hnojenie trvalých trávnych porastov v teplých a suchých podmienkachVozár, Ľ.Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
303.BTZákladné faktory ovplyvňujúce vlastnosti pôdyPolláková, N.Department of Soil Science (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
304.BTZásady biologickej bezpečnosti v chove ošípanýchImrich, I.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
305.DTZdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
306.BTZdravotný stav porastov slnečnice ročnej v agroekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaBokor, P.Department of Plant Protection (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
307.DTZhodnotenie manažmentu poľovnej zveri v revíri PZ ROKOŠ v rokoch 2011-2015.Gašparík, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
308.BTZhodnotenie odchovu vybraných druhov kožušinových zvieratHanusová, J.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
309.DTZhodnotenie súčasnej úrovne chovu plemena králikov Činčila veľkáFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
310.BTZhodnotenie účinnosti vybraného chemického prípravku preventívnej ochrany mladých lesných porastovŠmehýl, P.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
311.BTZhodnotenie úrovne chovu border teriérov na SlovenskuFik, M.Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR)B-SCHSUADetails of topic1 / -- Melknerová, B.
312.DTZhodnotenie výkrmových a jatočných ukazovateľov výkrmových ošípanýchMlynek, J.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
313.DTZmeny metabolizmu oviec počas gravidity a v skorom puerpériu.Šťastná, D.Department of Veterinary Sciences (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
314.DTZmeny obsahu amónneho a dusičnanového dusíka v pôde po aplikácii inhibítorov nitrifikácieSlamka, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
315.BTZmeny pórovitosti vo vybranom pôdnom type ako dôsledok rozdielneho využívania pôdyŠimanský, V.Department of Soil Science (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
316.DTZootechnická analýza vybraného chovu ošípaných.Mlynek, J.Department of Animal Husbandry (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 3--
317.BT3. Biochemická charakteristika extraktov včelích peľových obnôžok z vybraných druhov rastlínBrindza, J.Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--