Summary of topics offered - Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis: Topic supervisor:

* | A | E | H | P | S | Ú | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAgronomická biofortifikácia pšenice selénom.Ducsay, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
2.BTAgronomická bioortifikácia kukurice vo vzťahu ku kvalite a kvantite dopestovanej produkcie zrnaDucsay, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
3.DTEfekt aplikácie inhibítorov nitrifikácie v hnojive ENSIN na úrodu a kvalitu kapusty repkovej pravejSlamka, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
4.BTHodnotenie vplyvu aplikácie hnojív na kvalitatívne a kvantitatívne parametre kapusty repkovej pravejDucsay, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
5.DTHodnotenie vplyvu aplikácie hnojív na kvalitatívne a kvantitatívne parametre kapusty repkovej pravejDucsay, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
6.BTHodnotenie zásobenosti pôdy živinami na základe ASP v PD ČachticeSlamka, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
7.DTPlán hnojenia na vybranom poľnohospodárskom podniku.Ložek, O.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
8.DTSúčasné trendy v pestovateľských technológiách a vo výžive vybraných druhov zelenín.Varga, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
9.BTSúčasné trendy v pestovateľských technológiách a vo výžive vybraných druhov zelenín.Varga, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
10.BTÚčinok prídavku rôznych modifikácií lignitu k hnojivu DASA26/13 na úrodu a odber živín nadzemnou fytomasou a zrnom ovsa.Slamka, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
11.BTVplyv aplikácie vybraných priemyselných hnojív na úrodu a kvalitu zrelých plodov jahôd.Slamka, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 1--
12.BTVplyv hnojiva DASA 26/13 s obsahom lignitu na obsah živín v pôde na konci vegetačného obdobia Jačmeňa jarného a ovsa siateho.Slamka, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
13.BTVplyv hnojiva DASA 26/13 v kombinácii s lignitom na úrodu fytomasy a zrna jačmeňa jarnéhoSlamka, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
14.DTVplyv vermikompostu na úrodu kukurice siatejKováčik, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
15.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna jačmeňa jarného.Hanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
16.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejHanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
17.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu a kvalitu zrna pšenice letnej f. ozimnejHanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
18.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu kapusty repkovej pravej vo vybranom poľnohospodárskom podnikuHanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
19.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu kukurice siatej na zrnoHanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
20.BTVplyv vybraných faktorov na úrodu slnečnice ročnejHanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
21.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu slnečnice ročnej vo vybranom poľnohospodárskom podnikuHanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
22.BTVplyv vybraných faktorov na úrodu zrna jačmeňa siateho ozimnéhoHanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
23.DTVplyv vybraných faktorov na úrodu zrna pšenice letnej formy ozimnej vo vybranom poľnohospodárskom podniku kHanáčková, E.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
24.DTVyhodnotenie výrobno-výživárskych podmienok a dosahovaných výsledkov na vybranom poľnohospodárskom podniku.Varga, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
25.BTVyhodnotenie výrobno-výživárskych podmienok a dosahovaných výsledkov na vybranom poľnohospodárskom podniku.Varga, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--
26.DTVýrobno výživársky rozbor vybraného poľnohospodárskeho podnikuDucsay, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
27.BTVýrobno-výživársky rozbor na vybranom poľnohospodárskom podnikuDucsay, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
28.DTVýrobno-výživársky rozbor na vybranom poľnohospodárskom podniku.Ložek, O.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / ----
29.BTVyužitie bakteriálnych preparátov vo výžive rastlínVarga, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
30.DTVyužitie bakteriálnych preparátov vo výžive rastlínVarga, L.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
31.DTZmeny obsahu amónneho a dusičnanového dusíka v pôde po aplikácii inhibítorov nitrifikácieSlamka, P.Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)FAaFRDetails of topic0 / 2--