Summary of topics offered - Department of Human Nutrition (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis: Topic supervisor:

* | A | P

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAnalýza ponuky a spotreby funkčných potravín a potravín s pridanou hodnotou na našom trhuChlebo, P.Department of Human Nutrition (FAaFR)FAaFRDetails of topic3 / 3 Feriancová, A.
Horná, B.
Vojteková, N.
2.BTAnalýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov študentov vybraných stredných škôlChlebo, P.Department of Human Nutrition (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic3 / 3 Bujnovská, M.
Matyášová, E. M.
Vojtek, M.
3.BTAnalýza stravovacích zvyklostí a antropometrických parametrov žiakov vybraných základných škôlChlebo, P.Department of Human Nutrition (FAaFR)B-VLUFAaFRDetails of topic1 / 3 Mareková, J.
4.BTPolyfenoly ako významné benefitné látky vo výživeHabánová, M.Department of Human Nutrition (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Lončar, K.