Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAbruskulárne mykorízne hubyMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
2.BTAkrylamid v potravináchBobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / ----
3.BTAnalýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
4.BTAnalýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
5.BTAnalýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
6.BTAnalýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
7.BTAnalýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
8.DTANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIATKročko, M.Department of Evaluation and Processing of Animal Products (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
9.BTBataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v straveMusilová, J.Department of Chemistry (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Piškaninová, M.
10.DTBezpečnosť pšenice dvojzrnovej (Triticum dicoccum L.) z pohľadu obsahu ťažkých kovovVollmannová, A.Department of Chemistry (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
11.BTBioaktívne látky v škrupinovom ovocíMusilová, J.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic1 / 1 Války, M.
12.DTBioaktívne látky v hľuzách zemiakovMusilová, J.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
13.BTBiologické účinky flavonoidovBystrická, J.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
14.DTCytogenetická analýza králičích kmeňových buniek izolovaných z amniotickej vodyChrenek, P.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)I-ATIFBFSDetails of topic1 / 1 Szarková, M.
15.DTCytogenetická analýza králičích kmeňových buniek izolovaných z kostenej dreneChrenek, P.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Benko, F.
16.DTCytogenetická analýza králičích kmeňových buniek izolovaných z tukuChrenek, P.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Jánošíková, V.
17.BTDetekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCRMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
18.DTDNA analýzy genetickej variability kukurice s využitím SCoT markerov.Vivodík, M.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)I-ABI, I-ATIFBFSDetails of topic0 / 1--
19.DTDNA analýzy genetickej variability kukurice s využitím SSR markerov.Vivodík, M.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)I-ABI, I-ATIFBFSDetails of topic0 / 1--
20.DTDNA analýzy genetickej variability ricínu s využitím SCoT markerov.Vivodík, M.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)I-ABI, I-ATIFBFSDetails of topic0 / 1--
21.BTDrevokazné huby - riziká konzumácieTóth, T.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic1 / 2 Verešpejová, A.
22.BTEndofytické mikroorganizmy a ich metabolityMaková, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic1 / 1 Lučaj, M.
23.BTFarbivá ako potravinárske prídavné látky a výskyt porúch pozornosti s hyperaktivitou u detíAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
24.DTFluorescenčná analýza králičích kmeňových buniekChrenek, P.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Buša, D.
25.DTFyziologické a kultivačné rozdiely medzi druhmi a genotypmi v rámci rodu BeauveriaMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
26.BTGény súvisiace s vnímaním sladkej chutiŽidek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
27.BTHodnotenie diverzity mikroorganizmov s použitím next generation sequencingDepartment of Microbiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / ----
28.DTHodnotenie konzumácie strukovín u školákov vybraného kraja Slovenska (pracovný názov)Timoracká, M.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / 1--
29.DTHodnotenie kvality mäsa jahniatČuboň, J.Department of Evaluation and Processing of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
30.BTHodnotenie kvality parených syrovČuboň, J.Department of Evaluation and Processing of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
31.DTHodnotenie kvality sušených jablčných plátkovMendelová, A.Department of Storing and Processing of Plant Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / ----
32.DTHodnotenie kvality vybraných odrôd marhule obyčajnej a jej využitie v konzervárenstveMendelová, A.Department of Storing and Processing of Plant Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / ----
33.BTHodnotenie technologickej a nutričnej charakteristiky vybraných druhov cukroviniekIvanišová, E.Department of Storing and Processing of Plant Products (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Majtánová, K.
34.BTHodnotenie ukazovateľov kvality vybraných druhov kakaových práškovIvanišová, E.Department of Storing and Processing of Plant Products (FBFS)FBFSDetails of topic1 / -- Fehérová, B.
35.DTHygienicko – toxikologická kvalita vybraných zdrojov podzemných vôd v záujmovej oblastiLazor, P.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
36.BTCharakteristika mikroorganizmov využiteľných v poľnohospodárstve vo forme biohnojívMaková, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABTBFBFSDetails of topic1 / 1 Horvat, M.
37.BTCharakteristika toxických látok rastlinného pôvoduBystrická, J.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic1 / -- Ňorbová, M.
38.BTChemické riziká z pitnej vody a spotrebiteľ potravínAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)SUADetails of topic0 / 1--
39.DTIdentifikácia vybraných druhov mäsožravých rastlín pomocou DNA markerovGálová, Z.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
40.BTImisie síry a dusíka v priemyselných oblastiach Slovenska vo vzťahu k vybraným agroekosystémomLazor, P.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
41.BTIzolácia DNA z rastlinných pletív pre účely analýzy endofytických mikroorganizmovMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
42.BTKomunita baktérii asociovaná s koreňmi vyšších rastlínMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
43.BTKomunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzyMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
44.DTKorelačné závislosti medzi fyzikálnymi a chemickými ukazovateľmi zrelosti hráškuMendelová, A.Department of Storing and Processing of Plant Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / ----
45.BTKvalita a bezpečnosť kávy vo vzťahu ku konzumentoviBobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
46.BTLigurček lekársky (Levisticum officinale) a jeho účinky na Leydigove bunkyTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABB, B-APBFBFSDetails of topic0 / 1--
47.BTMetagenomická analýza osídlenia rastlín rajčiaka jedlého Solanum lycopersicum L. baktériamiMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
48.DTMetagenomická analýza pôdnych vzoriek po pridaní kompostov a dusíkatého hnojivaMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
49.BTMetagenomické analýzy komunity mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
50.BTMetódy hodnotenia texturálnych parametrov u čerstvých a spracovaných potravínČurlej, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Citara, Š.
51.BTMetódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediachMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
52.BTMikrobiálny profil kohútich ejakulátovTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABB, B-ABTBFBFSDetails of topic0 / 1--
53.BTMikrobiálny profil žrebčích ejakulátovTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABB, B-ABTBFBFSDetails of topic0 / 1--
54.BTMikrobiologický profil ejakulátu hospodárskych zvieratMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic1 / 1 Tummová, S.
55.BTMikroskopické huby z primárnych a sekundárnych zdrojov a ich vplyv na kvlitu vínaFelšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Vrábel, F.
56.BTModely optimalizácie produkčných médií pre mikroorganizmyDepartment of Microbiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / ----
57.DTMolekulárno-genetická charakteristika Tuniských genotypov ricínu pomocou RAPD markerov.Vivodík, M.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)I-ABI, I-ATIFBFSDetails of topic1 / 1 Spodniaková, M.
58.DTMolekulárno-genetická charakteristika Tuniských genotypov ricínu pomocou TRAP markerov.Vivodík, M.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)I-ABI, I-ATIFBFSDetails of topic1 / 1 Kovalčíková, P.
59.BTMonitoring emisno – imisnej záťaže ovzdušia ťažkými kovmi vo vzťahu k ich obsahu v pôdeLazor, P.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
60.DTMožnosti využitia odpadových substrátov ako organominerálnych pôdnych suplementovTóth, T.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / 1--
61.DTMožnosti využitia tekvice mošusovej pri výrobe potravínMendelová, A.Department of Storing and Processing of Plant Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic1 / -- Košíková, R.
62.DTMykologická analýza hrozna, muštu a vína odrody Dornfelder s dôrazom na Penicillium sp.Felšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
63.DTMykologická analýza hrozna, muštu a vína odrody Pálava s dôrazom na Penicillium sp.Felšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
64.BTNutričná a chemoprotektívna hodnota sóje fazuľovej (Glycine max L.) Nutritional and chemoprotective value of soybean (Glycine max. L.)Timoracká, M.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic1 / 2 Dančová, K.
65.BTNutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Lupinus L. (Nutritional and chemoprotective value of legumes of Lupinus L. genus).Timoracká, M.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / 1--
66.BTNutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Phaseolus L. (Nutritional and chemoprotective value of legume of Phaseolus L. genus)Timoracká, M.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / 1--
67.DTObohatenie krmiva doplnkom jódu pre brojlerové kurčatá a kvalita ich mäsaAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCEFBFSDetails of topic0 / 1--
68.DTObsah bioaktívnych látok v cesnaku medveďom (Allium ursinum)Bystrická, J.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
69.DTObsah dusičnanov v rôznych zdrojoch pitnej vody v okolí mesta Trenčín v závislosti od ročného obdobiaAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
70.DTObsah ťažkých kovov v zrne jačmeňa ozimného v závislosti od racionalizačných systémov hospodáreniaTrebichalský, P.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic1 / -- Kötelesová, A. M.
71.BTOptimalizácia PCR pri analýze komunity baktérií z rastlinných pletívMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
72.DTOptimalizácia produkcie melanínu druhmi z rodu BacillusMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ATIFBFSDetails of topic0 / 1--
73.BTPárové porovnania a klasifikácia vybraných produktov pomocou turnajových dizajnov.Vietoris, V.Department of Storing and Processing of Plant Products (FBFS)FBFSDetails of topic1 / -- Troppová, Z.
74.DTPCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôdeMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
75.DTPCR detekcia mikroskopických húb v potravináchDepartment of Microbiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / ----
76.BTPerspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlakuČurlej, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
77.BTPigmenty produkované mikroorganizmami z rodu StreptomycesDepartment of Microbiology (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
78.BTPitná voda, riziká a spotrebiteľ potravínAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / -- Plavnická, T.
79.DTPorovnanie fyzikálnych vlastnosti konzumných vajec z rôznych chovov sliepokAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
80.BTPovojník batátový - zdroj antioxidantov vo výžive ľudíMusilová, J.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic1 / -- Juritková, J.
81.BTPrehľad a charakteristika referenčných metód aplikovaných v laboratóriách úradnej kontroly pri skúšaní vzoriek mlieka a mliečnych výrobkovZajác, P.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKB, B-BKPFBFSDetails of topic0 / 1--
82.BTPrestup ťažkých kovov v biosystéme pôda-rastlinaTrebichalský, P.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
83.BTPrežívateľnosť probiotických kultúr v potravinách počas výroby a skladovaniaČurlej, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Sekuciová, V.
84.DTPriemyselné imisie vybraných ťažkých kovov vo vzťahu k ich obsahu v atmosférických zrážkachLazor, P.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
85.BTPrírodné látky ako potenciálne toxikantyBystrická, J.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic1 / -- Ráczová, P.
86.BTPrírodné toxické látky v potravináchBystrická, J.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic1 / -- Kluková, A.
87.BTProdukcia a spracovanie bravčového mäsaDepartment of Evaluation and Processing of Animal Products (FBFS)FBFSDetails of topic0 / ----
88.BTPsychometrika ako nástroj zmyslového hodnotenia potravín.Vietoris, V.Department of Storing and Processing of Plant Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Pečarková, T.
89.DisTReprodukčné parametre zajačej zveri (Lepus europaeus) vo voľnej prírode a vo farmovom chove Slamečka, J.Faculty of Biotechnology and Food SciencesD-BIOFBFSDetails of topic0 / 1--
90.BTRezíduá pesticídov v potravináchBystrická, J.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic1 / -- Jureňová, A.
91.BTRiziko z chemických konzervačných látok potravínAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
92.BTRizikové faktory a spotrebiteľ konzumných vajecAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
93.BTRizikové prvky v potravinových surovinách rastlinného pôvoduTóth, T.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic2 / 2 Šándor, D.
Škantárová, D.
94.BTRizikové prvky v potravinových surovinách živočíšneho pôvoduTóth, T.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / 2--
95.BTRizikové prvky v potravinových surovinách živočíšneho pôvoduTóth, T.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic1 / 2 Krenželáková, T.
96.DTRizikové prvky v sladkovodných rybách malých vodných nádržíTóth, T.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / 1--
97.DTRozvoj mikroskopických húb počas sladovania jačmeňaMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
98.DTSledovanie vybraných fizikálno-chemických a senzorických ukazovateľov medu počas jeho skladovaniaHaščík, P.Department of Evaluation and Processing of Animal Products (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Boška, A.
99.DTSlovenské odrody minoritných druhov strukovín ako zdroj makro- a mikroelementov vo výžive človekaVollmannová, A.Department of Chemistry (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
100.DTSTANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODUKročko, M.Department of Evaluation and Processing of Animal Products (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
101.DTSúčasné stanovenie viacerých prvkov v plodniciach volne rastúcich húbMiššík, J.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
102.BTToxické látky v životnom prostredíBystrická, J.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic1 / -- Jančov, M.
103.BTToxické ťažké kovy a životné prostredieBystrická, J.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
104.BTUplatňovanie princípov welfare pri preprave hovädzieho dobytka a kvalita mäsaAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
105.DTUV-rezistencia entomopatogénnych húb z rodu BeauveriaMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
106.DTVplyv agroekologických podmienok na obsah kadmia v zrne kukurice cukrovejTóth, T.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / 1--
107.DTVplyv agroekologických podmienok na obsah olova v zrne kukurice cukrovejTóth, T.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / 1--
108.DTVplyv aplikácie kompostov a minerálneho hnojenia na komunitu baktérii v pôde a na koreňoch kukuriceMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
109.DTVplyv aplikácie kompostov a minerálneho hnojenia na komunitu mikroskopických húb v pôde a na koreňoch kukuriceMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
110.DTVplyv aplikácie kompostu a minerálneho hnojenia na komunitu baktérií osídľujúcich korene kukuriceMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
111.DisTVplyv extraktov bylín a korenín na potravinársky významné vláknité mikromycétyTančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)D-TEPSUADetails of topic1 / 1 Foltinová, D.
112.DTVPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOVKročko, M.Department of Evaluation and Processing of Animal Products (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
113.BTVplyv extraktu Kôpru voňavého (Anethum graveolens) na aktivitu Leydigových buniekTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABB, B-ABTBFBFSDetails of topic0 / 1--
114.BTVplyv extraktu Kôpru voňavého (Anethum graveolens) na vitalitu samčích gamét vtákovTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABB, B-ABTBFBFSDetails of topic0 / 1--
115.BTVplyv extraktu Nechtíka lekárskeho (Calendula officinalis L.) na aktivitu Leydigových buniekTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABB, B-ABTBSUADetails of topic0 / 1--
116.BTVplyv extraktu Pamajoránu obyčajného (Origanum vulgare L.) na vitalitu Leydigových buniekTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABB, B-ABTBFBFSDetails of topic0 / 1--
117.DTVplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ABI, I-BIIFBFSDetails of topic0 / 1--
118.DTVplyv glazúrovania na obsah rizikových prvkov v rybáchTóth, T.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / 2--
119.DTVplyv marhuľových semien na mikroskopickú štruktúru obličiek králikovKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic1 / -- Bebjaková, M.
120.DTVplyv odrody na kumuláciu ťažkých kovov lupinou (Lupinus L.)Vollmannová, A.Department of Chemistry (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
121.BTVplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / ----
122.DTVPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMVKročko, M.Department of Evaluation and Processing of Animal Products (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
123.DTVplyv prídavku probiotík a humínových kyselín na vybrané antioxidačné parametre japonskej prepeliceCapcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
124.DTVplyv probiotík a tymianovej silice na textúrne vlastnosti a oxidačnú stabilitu kurčacej prsnej svalovinyAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
125.DTVplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / 1--
126.DTVplyv skladovania na vývoj celkovej mikrocenózy stolového hroznaKántor, A.Department of Storing and Processing of Plant Products (FBFS)I-FSC, I-TNISUADetails of topic1 / 1 Michňák, M.
127.DTVplyv skladovania na vývoj celkovej mikrocenózy tropického ovociaKántor, A.Department of Storing and Processing of Plant Products (FBFS)I-FSC, I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
128.BTVýroba ekologických mliečnych výrobkovČuboň, J.Department of Evaluation and Processing of Animal Products (FBFS)B-APBFBFSDetails of topic0 / 1--
129.DTVýskyt dsRNA vírusových častíc u húb z rodu BeauveriaDepartment of Microbiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / ----
130.BTVyužitie kmeňových buniek na produkciu mäsaChrenek, P.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)SUADetails of topic1 / 1 Vontorčík, J.
131.BTVyužitie poživateľných obalov na báze polysacharidov pri balení potravínPavelková, A.Department of Evaluation and Processing of Animal Products (FBFS)FBFSDetails of topic1 / 1 Buricová, A.
132.DTVýznam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu AlliumBystrická, J.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
133.BTVýznam antioxidantov v ovocíTrebichalský, P.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
134.BTVýznam hydinového mäsa vo výžive obyvateľstvaBobko, M.Department of Evaluation and Processing of Animal Products (FBFS)B-BKBSUADetails of topic0 / 1--
135.BTVýznam prírodných toxických látok v potravinárstveBystrická, J.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic1 / -- Horanová, A.
136.BTVýznam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húbDepartment of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / ----
137.BTVýznam rodu Rhizopus v potravinárstveTančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / -- Volčková, V.
138.BTWaldova sekvenčná analýza a jej aplikácie v senzorickom hodnotení.Vietoris, V.Department of Storing and Processing of Plant Products (FBFS)FBFSDetails of topic1 / -- Chachaľáková, P.
139.BTZákladné nutričné charakteristiky králičieho mäsaDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)FBFSDetails of topic0 / ----
140.DTZáťaž vybraných ekosystémov antropogénnymi imisiami vo vzťahu k ich množstvu v poľnohospodárskych plodináchLazor, P.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
141.BTZáťaž vybraných ekosystémov atmosférickým spadom imisií ťažkých kovovLazor, P.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
142.BTZdroje a možnosti obsahu fytoestogénov v mliekuGolian, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / ----
143.BTZhodnotenie kvality vybraných abiotických zložiek prostredia v zaťažených lokalitách SlovenskaLazor, P.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
144.BTZhodnotenie nutričného a technologického profilu vybraných druhov čokoládIvanišová, E.Department of Storing and Processing of Plant Products (FBFS)FBFSDetails of topic1 / -- Virágová, G.
145.DTZhodnotenie podmienok chovu oviec na farme a výživová kvalita mäsa mliečneho výkrmu jahniatAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCEFBFSDetails of topic0 / 1--
146.DTZhodnotenie účinnosti čistenia odpadových vôd vo vybranom regióne SlovenskaLazor, P.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
147.BTZhodnotenie ukazovateľov kvality vybraného druhu pečivárenskeho výrobkuIvanišová, E.Department of Storing and Processing of Plant Products (FBFS)FBFSDetails of topic1 / -- Hudecová, T.
148.DTZmeny komunity baktérií v pôde po aplikácie herbicídov Linurex a TeridoxMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
149.DTZmeny koncentrácií imisií síry a dusíka v poľnohospodárskych oblastiach Hornej NitryLazor, P.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
150.BTZmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovania Changes in the polyphenolics content in food during storage and processingTimoracká, M.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / 1--
151.BTZnečisťovanie ovzdušia rôznymi emisnými zdrojmi vo vybraných regiónoch SlovenskaLazor, P.Department of Chemistry (FBFS)SUADetails of topic0 / ----