Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | C | E | H | Ch | I | K | M | N | O | P | T | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAnalýza a hodnotenie environmentálnych vplyvov prevádzky podniku SES Tlmače, a. s.Otepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)FESRDDetails of topic0 / 1--
2.DTAnalýza a vyhodnotenie projektu "Spolupráca cez kultúru - stavba a modernizácia poľsko - slovenských kultúrnych stredísk"Otepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Michnová, B.
3.BTCompetencies of public administration in cultural monument fund of SlovakiaMarišová, E.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
4.DTEconomic activities of social enterprises in the EU (Bc. Nikoleta Janáčková)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RRPESUADetails of topic1 / 1 Kováčová, N.
5.DTEkologické poľnohospodárstvo a jeho vplyv na necieľové organizmyOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)SUADetails of topic0 / 1--
6.DTEkonomické činnosti sociálnych podnikov v krajinách EÚ (Bc. Monika Salgóová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)I-RVTSUADetails of topic1 / 1 Šalgóová, M.
7.BTEnvironmentálna kriminalita a jej dopad na udržateľný rozvoj v jeho ekologickej a sociálnej dimenziiOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Ondráš, R.
8.DTEnvironmentálne manažérske systémy a posúdenie ich dopadov na zložky životného prostredia v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o. PúchovOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMSUADetails of topic0 / 1--
9.DTHodnotenie vplyvov činnosti podniku Kongsberg Automotive, s. r. o., Vráble na vybrané zložky životného prostrediaOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)FESRDDetails of topic0 / 1--
10.DTHodnotenie vplyvov činnosti podniku Tatranská mliekareň, a. s. Kežmarok na vybrané zložky životného prostrediaOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
11.BTHodnotenie využívania prírodného zdrojaHalmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)B-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
12.DTHodnotenie zmien vlastností pôdy na pokusnom poli dočasného odkaliska v tepelnej elektrárni ENO, a. s. NovákyOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)SUADetails of topic0 / ----
13.BTHospodárenie s vodou vo vybranom území SRBielek, P.Department of Sustainable Development (FESRD)B-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
14.DTChránené dielne a chránené pracoviská v Nitrianskom kraji (Bc. Denisa Galganová)Chreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Galganová, D.
15.BTIdentifikácia zdrojov obnoviteľnej energie v málo rozvinutom regióne SRJureková, Z.Department of Regional Bioenergy (FESRD)B-EM, B-RRPEFESRDDetails of topic0 / 3--
16.BTKomparácia právnej úpravy poľnohospodárskej pôdy vo vybraných krajinách EÚPalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
17.DTManažment odkaliska Hampoch Pukanec z pohľadu ochrany a tvorby životného prostrediaOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)SUADetails of topic0 / ----
18.DTMonitoring a návrhy na sanáciu časti environmentálnej záťaže Saneca Pharmaceuticals, a. s.Otepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)SUADetails of topic0 / 1--
19.BTMožnosti rozvoja cestovného ruchu v obci OponiceOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)SUADetails of topic1 / 1 Ružbarská, E.
20.DTMožnosti udržateľného využívania poľnohospodárskej pôdyHalmová, D.Department of Sustainable Development (FESRD)I-EMFESRDDetails of topic1 / 1 Tárnoková, A.
21.BTMožnosti využitia relatívne neznámych druhov rýchlorastúcej dreviny rodu Pawlownia na produkciu drevnej biomasyOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)B-VSPFAaFRDetails of topic0 / 1--
22.BTMultiplikačný efekt rybej farmy na miestny rozvojFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
23.DTMunicipality as a subject of the environmental law in the field of renewable energy sourcesPalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
24.BTNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)B-RVTFESRDDetails of topic0 / 1--
25.DTNové možnosti v diverzifikácii poľnohospodárskych činností v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RVTFESRDDetails of topic1 / 2 Krivačková, J.
26.BTOdrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Populus v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.Department of Sustainable Development (FESRD)B-EMFESRDDetails of topic0 / 1--
27.DTOchrana poľnohospodárskej pôdy na SlovenskuBandlerová, A.Department of Law (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Špániková, V.
28.BTPodpora rozvoja agroturistky a miestneho rozvoja v Podtatranskej obci Mlynica pomocou Programu rozvoja vidieka 2014-2020Otepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
29.BTPodpora sociálneho podnikaniaChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Rovňák, T.
30.BTPodpora sociálneho podnikaniaChreneková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Klapková, A.
31.BTPotenciál pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu vo vybranom zariadení v obci MojmírovceOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)SUADetails of topic1 / -- Nogová, A.
32.DTPotenciál regionálneho zásobovacieho a spotrebného trhu s vybranými agrokomoditami vo vybranom regióneFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)FESRDDetails of topic1 / 1 Dušková, K.
33.DTTestovanie miery invazívnosti klonov Paulownia pestovaných v podmienkach juhozápadného SlovenskaJureková, Z.Department of Regional Bioenergy (FESRD)I-EMSUADetails of topic0 / 2--
34.DTTretí sektor ako subjekt práva životného prostredia v konkrétnom regiónePalšová, L.Department of Law (FESRD)I-RRPFESRDDetails of topic2 / 1 Kiková, Ľ.
Áčová, S.
35.BTTrh s nehnuteľnosťami vo vybranom regióneFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
36.DTTrh s nájmom poľnohospodárskej pôdy na SlovenskuBandlerová, A.Department of Law (FESRD)I-VKSUADetails of topic0 / ----
37.BTTrh s nehnuteľnosťami vo vybranom regióneFáziková, M.Department of Regional and Rural Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic0 / 1--
38.BTVyužitie vzdelávacích projektov realizovaných z fondov EÚOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)B-RRPFESRDDetails of topic1 / 1 Nagyová, L.
39.BTVýznam cestovného ruchu pre rozvoj obce Podhájska a priľahlého regiónu s prihliadnutím na aktuálnu geopolitickú situáciuOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)SUADetails of topic0 / 1--
40.DTZmeny v manažmente pôdy ako zložky životného prostredia v ekologickom poľnohospodárstveOtepka, P.Department of Sustainable Development (FESRD)SUADetails of topic0 / ----