Summary of topics offered - Department of Microbiology (FBFS)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | D | E | F | H | Ch | I | K | M | O | P | R | U | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAbruskulárne mykorízne hubyMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
2.BTDetekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCRMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
3.BTEndofytické mikroorganizmy a ich metabolityMaková, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic1 / 1 Lučaj, M.
4.DTFyziologické a kultivačné rozdiely medzi druhmi a genotypmi v rámci rodu BeauveriaMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
5.BTHodnotenie diverzity mikroorganizmov s použitím next generation sequencingDepartment of Microbiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / ----
6.BTCharakteristika mikroorganizmov využiteľných v poľnohospodárstve vo forme biohnojívMaková, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABTBFBFSDetails of topic1 / 1 Horvat, M.
7.BTIzolácia DNA z rastlinných pletív pre účely analýzy endofytických mikroorganizmovMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
8.BTKomunita baktérii asociovaná s koreňmi vyšších rastlínMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
9.BTKomunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzyMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
10.BTMetagenomická analýza osídlenia rastlín rajčiaka jedlého Solanum lycopersicum L. baktériamiMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
11.DTMetagenomická analýza pôdnych vzoriek po pridaní kompostov a dusíkatého hnojivaMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
12.BTMetagenomické analýzy komunity mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
13.BTMetódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediachMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
14.BTMikrobiologický profil ejakulátu hospodárskych zvieratMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic1 / 1 Tummová, S.
15.BTMikroskopické huby z primárnych a sekundárnych zdrojov a ich vplyv na kvlitu vínaFelšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Vrábel, F.
16.BTModely optimalizácie produkčných médií pre mikroorganizmyDepartment of Microbiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / ----
17.DTMykologická analýza hrozna, muštu a vína odrody Dornfelder s dôrazom na Penicillium sp.Felšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
18.DTMykologická analýza hrozna, muštu a vína odrody Pálava s dôrazom na Penicillium sp.Felšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
19.BTOptimalizácia PCR pri analýze komunity baktérií z rastlinných pletívMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
20.DTOptimalizácia produkcie melanínu druhmi z rodu BacillusMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ATIFBFSDetails of topic0 / 1--
21.DTPCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôdeMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
22.DTPCR detekcia mikroskopických húb v potravináchDepartment of Microbiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / ----
23.BTPigmenty produkované mikroorganizmami z rodu StreptomycesDepartment of Microbiology (FBFS)SUADetails of topic0 / ----
24.DTRozvoj mikroskopických húb počas sladovania jačmeňaMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
25.DTUV-rezistencia entomopatogénnych húb z rodu BeauveriaMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
26.DTVplyv aplikácie kompostov a minerálneho hnojenia na komunitu baktérii v pôde a na koreňoch kukuriceMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
27.DTVplyv aplikácie kompostov a minerálneho hnojenia na komunitu mikroskopických húb v pôde a na koreňoch kukuriceMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
28.DTVplyv aplikácie kompostu a minerálneho hnojenia na komunitu baktérií osídľujúcich korene kukuriceMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
29.DisTVplyv extraktov bylín a korenín na potravinársky významné vláknité mikromycétyTančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)D-TEPSUADetails of topic1 / 1 Foltinová, D.
30.BTVplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / ----
31.DTVýskyt dsRNA vírusových častíc u húb z rodu BeauveriaDepartment of Microbiology (FBFS)FBFSDetails of topic0 / ----
32.BTVýznam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húbDepartment of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / ----
33.BTVýznam rodu Rhizopus v potravinárstveTančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / -- Volčková, V.
34.DTZmeny komunity baktérií v pôde po aplikácie herbicídov Linurex a TeridoxMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--
35.DTZmeny komunity mikroskopických húb v pôde po aplikácie herbicídov Linurex a TeridoxMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1--