Faculty of Agrobiology and Food Resources - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 307

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
A comparison between different chlorophyll content meters under nutrient deficiency conditions
Kalaji, Mohamed Hazem -- Dabrowski, Piotr -- Cetner, Magdalena D. -- Samborska, Izabela A. -- Lukasik, Izabela -- Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Horaczek, Tomasz -- Mojski, Jacek -- Kociel, Henryk -- Panchal, Balaji M.
A comparison between different chlorophyll content meters under nutrient deficiency conditions. In Journal of Plant Nutrition. 40, 7 (2017), p. 1024--1034. ISSN 0190-4167.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Accumulation of heavy metals in needles and bark of Pinus species
Parzych, Agnieszka -- Mochnacký, Sergej -- Sobisz, Zbigniev -- Kurhaluk, Natalia -- Polláková, Nora
Accumulation of heavy metals in needles and bark of Pinus species. In Folia forestalia Polonica. 59, 1 (2017), p. 34--44. ISSN 0071-6677.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Aké faktory ovplyvňujú kvalitu slepačích vajec?
Halaj, Martin -- Golian, Jozef -- Weis, Ján
Aké faktory ovplyvňujú kvalitu slepačích vajec?. In Roľnícke noviny. 87, 36 (2017), p. 16--17. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Ako úspešne pestovať zeleninu
Pospišil, Richard
Ako úspešne pestovať zeleninu. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Ako zvýšiť efektivitu rastlinnej výroby
Pospišil, Richard
Ako zvýšiť efektivitu rastlinnej výroby. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Analysis of changes in egg quality of autochthonous chicken breed Oravka during laying period
Hrnčár, Cyril -- Gašparovič, Martin -- Hanusová, Emília -- Hanus, Anton -- Pistová, Veronika -- Arpášová, Henrieta -- Fik, Martin -- Bujko, Jozef -- Gašparík, Jozef
Analysis of changes in egg quality of autochthonous chicken breed Oravka during laying period. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 229--233. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Analysis of changes in egg quality of autochthonous chicken breed Oravka during laying period
Hrnčár, Cyril -- Gašparovič, Martin -- Hanusová, Emília -- Hanus, Anton -- Pistová, Veronika -- Arpášová, Henrieta -- Fik, Martin -- Bujko, Jozef -- Gašparík, Jozef
Analysis of changes in egg quality of autochthonous chicken breed Oravka during laying period. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 229--233. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Analysis of reproductive traits of giant broiler rabbit lines
Šmehýl, Peter -- Petrovičová, Veronika
Analysis of reproductive traits of giant broiler rabbit lines. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 220--224. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Analysis of the corn silage quality
Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Andruška, Norbert -- Balušíková, Ľuba
Analýza kvality kukuričných siláží = Analysis of the corn silage quality. In XII. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Tribun EU, 2017, s. 132--136. ISBN 978-80-263-1089-1 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Analýza športových koní na Slovensku
Ivančíková, Monika -- Mlyneková, Eva -- Horná, Michaela -- Hrdá, Andrea
Analýza športových koní na Slovensku. In Zootechnika 2017. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017, s. 24--32. ISBN 978-80-7394-641-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Analýza vyššej formy testácie športových koní
Ivančíková, Monika -- Mlyneková, Eva -- Hrdá, Andrea
Analysis of higher form of testing of sport horses =.  In Animal breeding 2017. Brno : Mendelova univerzita. (2017), p. 44--54. ISBN 978-80-7509-473-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Antioxidant activity of bee bread
Adamčuk, Leonora Oleksandriena -- Novytska, A. -- Brovarskyj, Valerij Dmitrovič -- Brindza, Jan
Antyoksydantna aktyvnisť pergy = Antioxidant activity of bee bread. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017, s. 86--88. ISBN 978-617-673-446-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Antioxidant properties, total phenolic and total flavonoid content of the Slovak white wines – welschriesling and chardonnay
Bajčan, Daniel -- Árvay, Július -- Vollmannová, Alena -- Bystrická, Judita -- Trebichalský, Pavol -- Harangozo, Ľuboš -- Šimanský, Vladimír
Antioxidant properties, total phenolic and total flavonoid content of the Slovak white wines – welschriesling and chardonnay.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 266--271. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/730.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Applying hyperspectral imaging to explore natural plant diversity towards improving salt stress tolerance
Sytar, Oksana -- Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Olšovská, Katarína -- Kovár, Marek -- Hongbo, Shao -- He, Xiaolan
Applying hyperspectral imaging to explore natural plant diversity towards improving salt stress tolerance. In Science of the Total Environment. 578, (2017), p. 90--98. ISSN 0048-9697.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Approaches to the determination of antioxidant activity of extracts from bee bread and safflower leaves and flowers
Hudz, Natalia -- Ivanova, R. -- Brindza, Jan -- Grygorieva, Olga V. -- Schubertová, Zuzana -- Ivanišová, Eva
Approaches to the determination of antioxidant activity of extracts from bee bread and safflower leaves and flowers.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 480--488. ISSN 1337-0960. URL: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/viewArticle/786.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Assessing footprints of natural selection through PCA analysis in cattle
Moravčíková, Nina -- Kukučková, Veronika -- Mészáros, Gábor -- Sölkner, Johann -- Kadlečík, Ondrej -- Kasarda, Radovan
Assessing footprints of natural selection through PCA analysis in cattle.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 20, 2 (2017), p. 23--27. ISSN 1336-9245. URL: http://dx.doi.org/10.15414/afz.2017.20.01.23–27.
článok v elektronickom zdroji2017Details
Assessment of plant drought tolerance by combination of traditional physiological approaches with modern image-based phenotyping
Kovár, Marek -- Brestič, Marián -- Brücková, Klaudia -- Živčák, Marek -- Olšovská, Katarína -- Yang, Xinghong
Assessment of plant drought tolerance by combination of traditional physiological approaches with modern image-based phenotyping.  In COST Action FA1306. Oeiras : National institute for agrarian and veterinary research. (2017), p. 49.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
Assessment of the soil organic matter and iron oxides impact to aggregation
Šimanský, Vladimír -- Jonczak, Jerzy
Posúdenie vplyvu pôdnej organickej hmoty a oxidov železa na agregáciu = Assessment of the soil organic matter and iron oxides impact to aggregation. In Agrochémia. 21, (2017), p. 25--29. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Biela hniloba - obávaná choroba repky
Bokor, Peter
Biela hniloba - obávaná choroba repky. In Roľnícke noviny. 6, (2017), p. 31--33. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Bioavailability of cadmium affected by the selected remediation medium
Urminská, Jana
Bioprístupnosť kadmia ovplyvnená vybraným remediačným médiom = Bioavailability of cadmium affected by the selected remediation medium. In Agrochémia. 21, 2 (2017), p. 8--13. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Biochemical parameters as monitoring markers of the inflammatory reaction by patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
Lenártová, Petra -- Kopčeková, Jana -- Gažarová, Martina -- Mrázová, Jana -- Wyka, Joanna
Biochemical parameters as monitoring markers of the inflammatory reaction by patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). In Roczniki państwowego zakładu higieny. 68, 2 (2017), p. 185--190.
article in a professional periodical2017Details
Biomonitoring of heavy metals contamination by mosses and lichens around Slovinky tailing pond (Slovakia)
Demková, Lenka -- Bobuľská, Lenka -- Árvay, Július -- Jezný, Tomáš -- Ducsay, Ladislav
Biomonitoring of heavy metals contamination by mosses and lichens around Slovinky tailing pond (Slovakia). In Journal of environmental science and health. 52, 1 (2017), p. 30--36. ISSN 1093-4529.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Biouhlie ako potenciálne hodnotný agronomický nástroj pre zlepšenie humusového režimu a agregovateľnosti pôd
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Igaz, Dušan
Biouhlie ako potenciálne hodnotný agronomický nástroj pre zlepšenie humusového režimu a agregovateľnosti pôd. In Hydrologie malého povodí 2017. Praha Ústav pro hydrodynamiku AVČR: ISBN 978-80-87117-15-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Blood concentration of selected metals in horses and relation to hematological and biochemical parameters
Massanyi, Peter -- Kováčik, Jaroslav -- Halo, Marko -- Stawarz, Robert -- Formicki, Grzegorz -- Čupka, Peter -- Kováčik, Anton
Blood concentration of selected metals in horses and relation to hematological and biochemical parameters. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 22. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Broskyne: choroby broskýň
Hudec, Kamil
Broskyne: choroby broskýň. In Záhradkár. 53, (2017), p. 66--68. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Brosykne verzus zdravie
Habánová, Marta
Brosykne verzus zdravie. In Záhradkár. 53, (2017), p. 68. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Carbon sequestration in water-stable aggregates under biochar and biochar with nitrogen fertilization
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Kováčik, Peter -- Bajčan, Daniel
Carbon sequestration in water-stable aggregates under biochar and biochar with nitrogen fertilization. In Bulgarian Journal of Agricultural Science. 23, 3 (2017), p. 429--435. ISSN 1310-0351.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Carex divisa in Slovakia: overlooked or rare sedge species?
Dítě, Daniel -- Eliáš, Pavol -- Melečková, Zuzana
Carex divisa in Slovakia: overlooked or rare sedge species?. In Hacquetia. 16, 1 (2017), p. 5--12. ISSN 1581-4661.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Comparative analysis of bioactive phenolic compounds composition from 26 medicinal plants
Sytar, Oksana -- Hemmerich, Irene -- Živčák, Marek -- Rauh, Cornelia -- Brestič, Marián
Comparative analysis of bioactive phenolic compounds composition from 26 medicinal plants. In Saudi Journal of Biological Sciences. (2017).
article in a professional periodical2017Details
Comparative application of epicatechin and patulin on fatty acids composition of rabbits meat
Kalafová, Anna -- Kováčik, Jaroslav -- Kišška, Peter -- Bučko, Ondřej -- Schneidgenová, Monika -- Chrastinová, Ľubica -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Capcarová, Marcela
Comparative application of epicatechin and patulin on fatty acids composition of rabbits meat. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 47. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Comparative evaluation of qualitative indicators of pork of selected hybrids
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Borsos, Andrej -- Bučko, Ondřej -- Mrázová, Jana -- Lípová, Petra
Porovnanie kvalitatívnych ukazovateľov mäsa ošípaných vybraných finálnych hybridov = Comparative evaluation of qualitative indicators of pork of selected hybrids. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 81--85. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Comparison of effect of single and divided dose of nitrogen on yield of oilseed rape(Brassica napus L.) and other parameters
Varényiová, Mária -- Ducsay, Ladislav -- Drgoňa, Juraj
Porovnanie vplyvu jednorazovej a delenej dávky dusíka na výšku úrody semena kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.) a ďalšie vybrané parametre = Comparison of effect of single and divided dose of nitrogen on yield of oilseed rape(Brassica napus L.) and other parameters. In Agrochémia. 21, 2 (2017), p. 35--41. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Comparison of quality assessment of maize silages in Slovakia and Czech Republic
Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Píšová, Adriana
Porovnanie hodnotenia kvality kukuričných siláží v Slovenskej a Českej republike = Comparison of quality assessment of maize silages in Slovakia and Czech Republic. In XII. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Tribun EU, 2017, s. 121--126. ISBN 978-80-263-1089-1 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Comparison of slowly and quickly releasing fertilizers effect on the yield of green pepper and its distribution to the respective harvests
Slamka, Pavol -- Ložek, Otto
Porovnanie vplyvu rýchlo a pomaly pôsobiacich hnojív na úrodu zeleninovej papriky a jej distribúciu do jednotlivých zberov = Comparison of slowly and quickly releasing fertilizers effect on the yield of green pepper and its distribution to the respective harvests. In Agrochémia. 21, 2 (2017), p. 14--20. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Complex methodology for distinction of closely related breeds
Kukučková, Veronika -- Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan
Complex methodology for distinction of closely related breeds. In Biometric methods and models in current science and research. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2017, s. 39--40. ISBN 978-80-7509-481-0 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Consumption of milk and dairy products in patients with cardiovascular disease
Lorková, Marta -- Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana -- Magula, Daniel
Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov u pacientov s kardiovaskulárnym ochorením = Consumption of milk and dairy products in patients with cardiovascular disease. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 98--107. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Contents of labile carbon and nitrogen under different soil management practices in a vineyard in an extremely humid year
Šimanský, Vladimír
Contents of labile carbon and nitrogen under different soil management practices in a vineyard in an extremely humid year.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 20, 1 (2017), p. 16--19. ISSN 1336-9245. URL: http://dx.doi.org/10.15414/afz.2017.20.01.16 19.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Correlations between motility parameters and biochemical parameters of stallion spermatozoa
Halo, Marko -- Tirpák, Filip -- Kováčik, Anton -- Komová, Petra -- Massanyi, Peter
Correlations between motility parameters and biochemical parameters of stallion spermatozoa. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 76. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Corylus avellana L. bee pollen antioxidant activity
Nikolaieva, Nataliia -- Nôžková, Janka
Corylus avellana L. bee pollen antioxidant activity. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017, s. 215--217. ISBN 978-617-673-446-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Cost and profitability of maize production in large-scale conditions
Holúbek, Ivan -- Trubačová, Anna -- Slamka, Pavol -- Ložek, Otto
Nákladovosť a rentabilita výroby kukurice siatej v podmienkach veľkovýroby = Cost and profitability of maize production in large-scale conditions. In Agrochémia. 21, 2 (2017), p. 46--50. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Čerešne a višne: najčastejšie choroby
Hudec, Kamil
Čerešne a višne: najčastejšie choroby. In Záhradkár. 53, (2017), p. 60--62. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Čerešne a višne verzus zdravie
Habánová, Marta
Čerešne a višne verzus zdravie. In Záhradkár. 53, (2017), p. 63. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Čo nám hovorí genóm pinzgauského dobytka ("keby genóm vedel rozprávať")
Kukučková, Veronika -- Kasarda, Radovan -- Kadlečík, Ondrej -- Moravčíková, Nina -- Trakovická, Anna
Čo nám hovorí genóm pinzgauského dobytka ("keby genóm vedel rozprávať"). In Slovenský chov. 22, 7 (2017), p. 46--47. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Čo s pozberovými zvyškami a strniskom
Týr, Štefan -- Smatana, Jozef
Čo s pozberovými zvyškami a strniskom. In Naše pole. 21, 8 (2017), p. 38--39. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Description of component composition of essential oils Lavandula angustifolia mill. varieties for use in medicine and perfumery
Grigorjeva, O. V. -- Brindza, Jan -- Svydenko, L.V.
Charakterystyka komponentnogo skladu efirnoji oliji sortiv Lavandula angustifolia mill. dlja vykorystanyja v medycyni ta parfumeriji = Description of component composition of essential oils Lavandula angustifolia mill. varieties for use in medicine and perfumery. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017, s. 266--268. ISBN 978-617-673-446-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Determination of the efficient enzyme concentration for lytic digestion of vegetative cells but not spores in Schizosaccharomyces pombe.
Požgajová, Miroslava -- Navrátilová, Alica -- Trakovická, Anna
Determination of the efficient enzyme concentration for lytic digestion of vegetative cells but not spores in Schizosaccharomyces pombe.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 20, 2 (2017), p. 20--22. ISSN 1336-9245. URL: http://dx.doi.org/10.15414/afz.2017.20.01.20 22.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Divne sfarbené diviaky
Vlček, Michal -- Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan
Divne sfarbené diviaky. In Poľovníctvo a rybárstvo. 69, (2017), p. 22--24. ISSN 0231-8768.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Dobrý alebo zlý začiatok
Chudej, Peter -- Kasarda, Radovan
Dobrý alebo zlý začiatok. In Poľovníctvo a rybárstvo. 69, 7 (2017), p. 8--11. ISSN 0231-8768.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Does apricot seeds consumption cause changes in human urine?
Tušimová, Eva -- Kováčik, Anton -- Halenár, Marek -- Michalcová, Katarína -- Zbyňovská, Katarína -- Kolesárová, Anna -- Kopčeková, Jana -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Does apricot seeds consumption cause changes in human urine?.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 244--251. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/755.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Doslidžennja vmistu aminokyslot u vegetatyvnych i generatyvnych organach Ziphus jujuba Mill.
Karnatovska, Margarita -- Grygorieva, Olga V. -- Brindza, Jan -- Schubertová, Zuzana -- Šimková, Jana
Doslidžennja vmistu aminokyslot u vegetatyvnych i generatyvnych organach Ziphus jujuba Mill. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017, s. 233--235. ISBN 978-617-673-446-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Drinking regime evaluation with continuous ruminal monitoring boluses
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Herkeľ, Róbert
Drinking regime evaluation with continuous ruminal monitoring boluses.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 20, 1 (2017), p. 1--5. ISSN 1336-9245. URL: https://dx.doi.org/10.15414/afz.2017.20.01.01 05.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Dusík a jeho postavenie vo výžive repky
Ducsay, Ladislav
Dusík a jeho postavenie vo výžive repky. In Roľnícke noviny. 6, (2017), p. 18--19. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Dynamics of the nitrogen content in aboveground phytomass on the turf after fertilization of different forms of fertilizers
Hric, Peter -- Jančovič, Ján -- Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš
Dynamika obsahu dusíka v nadzemnej fytomase trávnika po hnojení rôznych foriem hnojív: Dynamics of the nitrogen content in aboveground phytomass on the turf after fertilization of different forms of fertilizers.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 18, 2 (2017), p. 515--528. ISSN 1332-9049. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/18.2.1924.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Edible sunflower oil and its changes during the deep, frying of food
Zeleňáková, Lucia -- Angelovičová, Mária -- Šnirc, Marek -- Kráčmar, Stanislav -- Gálik, Branislav -- Židek, Radoslav -- Maršálková, Lenka -- Sojka, L.
Jedlý slnečnicový olej a jeho zmeny počas fritovania potravín: Edible sunflower oil and its changes during the deep, frying of food.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 128--135.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Effect of alimentary application of probiotics on the carcass parameters and nutritional quality of pork
Bučko, Ondřej -- Lehotayová, Andrea -- Vavrišínová, Klára -- Komová, Petra -- Bahelka, Ivan
Účinok alimentárnej aplikácie probiotík na jatočnú hodnotu ošípaných a nutričnú kvalitu bravčového mäsa = Effect of alimentary application of probiotics on the carcass parameters and nutritional quality of pork. In Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. (2017), p. 54--57.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Effect of apricot seeds on renal structure of rabbits
Kolesárová, Anna -- Pivko, Juraj -- Halenár, Marek -- Zbyňovská, Katarína -- Chrastinová, Ľubica -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Kopčeková, Jana -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Effect of apricot seeds on renal structure of rabbits.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 309--314. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/751.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Effect of biological additive on the basis of homo and heterofermentative strains of lactic acid bacteria on the fermentation quality of silages from permanent grassland
Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Struhár, Pavel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Píšová, Adriana -- Andruška, Norbert -- Balušíková, Ľuba
Vplyv biologického aditíva na báze homo a heterofermentatívnych kmeňov baktérií mliečneho kvasenia na fermentačnú kvalitu siláží z trvalých trávnych porastov = Effect of biological additive on the basis of homo and heterofermentative strains of lactic acid bacteria on the fermentation quality of silages from permanent grassland. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 75--80. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Effect of breed, milkability and season on the temperature of the milk of dairy cows
Uhrinčať, Michal -- Brouček, Jan -- Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír
Effect of breed, milkability and season on the temperature of the milk of dairy cows. In Book of abstracts of the 68th annual meeting of the European Federation of Animal Science. s. 178.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Effect of DASA H fertilizer with content of humic substances and ENSIN fertilizer with content of nitrification inhibitors in winter wheat nutrition
Panáková, Zuzana -- Varényiová, Mária -- Slamka, Pavol -- Ložek, Otto
Hodnotenie účinku humínových látok v hnojive DASA H a inhibítorov nitrifikácie v hnojive ENSIN vo výžive pšenice letnej f. ozimnej = Effect of DASA H fertilizer with content of humic substances and ENSIN fertilizer with content of nitrification inhibitors in winter wheat nutrition. In Agrochémia. 21, 2 (2017), p. 3--8. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Effect of different common pea cultivation technologies on the yield and quality of its seeds
Hanáčková, Eva -- Candráková, Eva
Vplyv rozdielnych technológii pestovania hrachu siateho na úrodu a vybrané ukazovatele kvality semena = Effect of different common pea cultivation technologies on the yield and quality of its seeds. In Agrochémia. 21, (2017), p. 41--46. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Effect of DNA extraction in the Rosa canina L. identification under different processing temperature
Žiarovská, Jana -- Kyseľ, Matúš -- Cimermanová, Radka -- Knoteková, Ľudmila
Effect of DNA extraction in the Rosa canina L. identification under different processing temperature.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 190--196. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/717.
článok v elektronickom zdroji2017Details
Effect of epicatechin on serum lipids in rabbits
Kisska, Peter -- Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Schneidgenová, Monika -- Kováčik, Jaroslav -- Capcarová, Marcela
Vplyv epikatechín na hladinu sérových lipidov králikov = Effect of epicatechin on serum lipids in rabbits. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 81--87. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Effect of ewes entry order into milking parlour on milkability and milk composition
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Juliana -- Uhrinčať, Michal -- Hasoňová, Lucie -- Margetínová, Jana
Effect of ewes entry order into milking parlour on milkability and milk composition. In Czech journal of animal science. 62, 2 (2017), p. 392--402. ISSN 1212-1819.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Effect of foliar application of 5–aminolevulinic acid and in combination with mineral nutrition on yield and quality parameters of water melon (Citrullus lanatus)
Koroncziová, Lýdia -- Varga, Ladislav -- Slamka, Pavol
Účinky foliárnej aplikácie 5–aminolevulovej kyseliny a minerálnej výživy na úrodu a kvalitu dyne červenej (Citrullus lanatus L.) = Effect of foliar application of 5–aminolevulinic acid and in combination with mineral nutrition on yield and quality parameters of water melon (Citrullus lanatus). In Agrochémia. 21, 2 (2017), p. 41--46. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Effect of growth rate on the slaughter parameters and meat quality according to sex of pigs
Bučko, Ondřej -- Lehotayová, Andrea -- Komová, Petra -- Mrázová, Jana -- Debrecéni, Ondrej -- Mlyneková, Eva -- Imrich, Ivan
Efekt rastovej intenzity ošípaných na parametre jatočnej hodnoty a kvalitu bravčového mäsa s ohľadom na pohlavie = Effect of growth rate on the slaughter parameters and meat quality according to sex of pigs. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 50--53. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Effect of lignite on yield and quality of oats (Avena sativa, L.)
Slamka, Pavol -- Ložek, Otto
Vplyv lignitu na úrodu a kvalitu zrna ovsa siateho (Avena sativa, L.) = Effect of lignite on yield and quality of oats (Avena sativa, L.). In Agrochémia. 21, (2017), p. 16--21. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Effect of short time apricot seed consumption on cytokines production in human
Tušimová, Eva -- Balážová, Kristína -- Zbyňovská, Katarína -- Kováčik, Anton -- Kolesárová, Anna -- Kopčeková, Jana -- Chlebo, Peter -- Lukáč, Norbert -- Kolesárová, Adriana
Effect of short time apricot seed consumption on cytokines production in human. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 78. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Effect of short-term consumption bitter apricot seeds on the body composition in healthy population
Kopčeková, Jana -- Kolesárová, Anna -- Gažarová, Martina -- Lenártová, Petra -- Mrázová, Jana -- Kolesárová, Adriana
Effect of short-term consumption bitter apricot seeds on the body composition in healthy population.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 151--155. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/718.
článok v elektronickom zdroji2017Details
Effect of short-term consumption of 100% fruit juice on serum bilirubin and albumin content in mild-hypercholesterolemic adults
Schwarzová, Marianna -- Habánová, Marta -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Chlebo, Peter -- Kalafová, Anna -- Capcarová, Marcela -- Slezák, Peter
Effect of short-term consumption of 100% fruit juice on serum bilirubin and albumin content in mild-hypercholesterolemic adults. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017, s. 83--85. ISBN 978-617-673-446-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Effect of transport conditions and lairage length in the slaughterhouse on the quality of pork
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Borsos, Andrej -- Bučko, Ondřej -- Mrázová, Jana -- Lípová, Petra
Vplyv podmienok transportu a dĺžky ustajnenia na bitúnku na kvalitu mäsa ošípaných = Effect of transport conditions and lairage length in the slaughterhouse on the quality of pork. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 86--90. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Effect of weaning system of milk production of ewes
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Juliana -- Margetín, Milan
Effect of weaning system of milk production of ewes. In Book of abstracts of the 68th annual meeting of the European Federation of Animal Science. (2017), p. 424. ISSN 1382-6077.
article in a professional periodicalAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Effect of zinc fertilisation on yield and selected qualitative parameters of broccoli
Šlosár, Miroslav -- Mezeyová, Ivana -- Hegedűsová, Alžbeta -- Andrejiová, Alena -- Kováčik, Peter -- Lošák, Tomáš -- Kopta, Tomáš -- Keutgen, Anna Jadwiga
Effect of zinc fertilisation on yield and selected qualitative parameters of broccoli. In Plant, soil and environment. 63, 6 (2017), p. 282--287. ISSN 1214-1178.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Effectiveness of non-antibiotic stimulators in Japanese quail diet: Gender comparison and economical annex
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Lajdová, Zuzana -- Schwarzová, Marianna -- Zbyňovská, Katarína -- Hrnčár, Cyril -- Hanusová, Emília -- Brúnaiová, Zuzana -- Bielik, Peter
Effectiveness of non-antibiotic stimulators in Japanese quail diet: Gender comparison and economical annex. In Biologia. 72, 1 (2017), p. 96--104. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2017Details
Effectiveness of non-antibiotic stimulators in Japanese quail diet: Gender comparison and economical annex
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Lajdová, Zuzana -- Schwarzová, Marianna -- Zbyňovská, Katarína -- Hrnčár, Cyril -- Hanusová, Emília -- Brúnaiová, Zuzana -- Bielik, Peter
Effectiveness of non-antibiotic stimulators in Japanese quail diet: Gender comparison and economical annex. In Biologia. 72, 1 (2017), p. 96--104. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Effects of experimental insecticide applications and season on soil nematode communities in a maize field
Čerevková, Andrea -- Miklisová, Dana -- Cagáň, Ľudovít
Effects of experimental insecticide applications and season on soil nematode communities in a maize field.  In Crop protection. Amsterdam : Elsevier. 92, (2017), p. 1--15. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219416302848.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Efficiency of the foliar application of biostimulator Mg Titanit in the cultivation of winter rape and winter wheat
Kováčik, Peter -- Hanáčková, Eva -- Urminská, Jana -- Vician, Martin -- Koroncziová, Lýdia
Efektivita foliárnej aplikácie biostimulátora Mg Titanit pri pestovaní kapusty repkovej pravej formy ozimnej a pšenice letnej formy ozimnej = Efficiency of the foliar application of biostimulator Mg Titanit in the cultivation of winter rape and winter wheat. In Agrochémia. 21, (2017), p. 3--8. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Ekonomika chovu dojných oviec v polointenzívnom systéme
Oravcová, Marta -- Huba, Ján -- Margetín, Milan
Ekonomika chovu dojných oviec v polointenzívnom systéme. In AGROmagazín. 19, (2017), p. 16--17. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Estimation of genetic and phenotypic parameters for udder morphology traits in different dairy sheep genotypes
Makovický, Pavol -- Margetín, Milan -- Makovický, Peter
Estimation of genetic and phenotypic parameters for udder morphology traits in different dairy sheep genotypes. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 65, 1 (2017), p. 105--110. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Evaluation of agronomic affect of SULFAN 24/6 fertilizer on model crop of onion (Allium cepa L.) compared to ANAS 26/13 and DAN 27 fertilizers
Varga, Ladislav -- Ložek, Otto -- Ducsay, Ladislav -- Slamka, Pavol -- Koroncziová, Lýdia -- Varényiová, Mária
Overovanie agronomickej účinnosti hnojiva SULFAN 24/6 v porovnaní s hnojivami DASA 26/13 a LAD 27 na modelovej plodine cibuľa kuchynská (Allium cepa L.) = Evaluation of agronomic affect of SULFAN 24/6 fertilizer on model crop of onion (Allium cepa L.) compared to ANAS 26/13 and DAN 27 fertilizers. In Agrochémia. 21, (2017), p. 37--41. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Evaluation of agronomic efficiency of ANAS+H and SULFAN fertilizers in nutrition of oilseed rape (Brassica napus L.)
Varényiová, Mária -- Panáková, Zuzana -- Slamka, Pavol -- Ložek, Otto -- Tokár, Zdenko -- Hozlár, Peter
Hodnotenie agronomickej účinnosti hnojív DASA+H a SULFAN vo výžive kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.) = Evaluation of agronomic efficiency of ANAS+H and SULFAN fertilizers in nutrition of oilseed rape (Brassica napus L.). In Agrochémia. 21, (2017), p. 29--37. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Evaluation of BOD5 and CODcr in water of a National Nature Reserve in Southwestern Slovak Republic
Noskovič, Jaroslav -- Babošová, Mária -- Ivanič Porhajašová, Jana
Evaluation of BOD5 and CODcr in water of a National Nature Reserve in Southwestern Slovak Republic. In Polish Journal of Environmental Studies. 26, 4 (2017), p. 1607--1613. ISSN 1230-1485.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Evaluation of muscle thickness and thickness bacon to carcass pigs
Bujko, Jozef -- Bučko, Ondřej -- Rebrinský, Maroš -- Žitný, Július -- Hrnčár, Cyril
Hodnotenie hrúbky svaloviny a hrúbky slaniny jatočných ošípaných = Evaluation of muscle thickness and thickness bacon to carcass pigs. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 58--62. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Evaluation of the effect of dietary zinc supplementation on growth performance and carcass traits of growing rabbits
Chrastinová, Ľubica -- Čobanová, K. -- Chrenková, Mária -- Poláčiková, Mária -- Formelová, Zuzana -- Lauková, Zuzana -- Bučko, Ondřej -- Grešáková, Ľubomíra -- Rajský, Matúš -- Ondruška, Ľubomír
Evaluation of the effect of dietary zinc supplementation on growth performance and carcass traits of growing rabbits. In Der gesunde Verdauungstrakt. Wien: Universität für Bodenkultur, 2017, s. 300--304. ISBN 978-3-900932-47-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Extensively damaged trees tested with acoustic tomography considering tree stability in urban greenery
Ostrovský, Radovan -- Kobza, Marek -- Gažo, Ján
Extensively damaged trees tested with acoustic tomography considering tree stability in urban greenery. In Trees. 31, 3 (2017), p. 1015--1023. ISSN 0931-1890.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Fatty acid composition of veal after humac and soltose feeding
Rafay, Ján -- Chrenek, Peter -- Makarevič, Alexander V. -- Bulla, Jozef -- Navrátilová, Alica
Fatty acid composition of veal after humac and soltose feeding. In Produkcja mleka i wolowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszlość. Kraków: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, 2017, s. 183. ISBN 978-83-926689-3-0 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Fatty acids in sow´s colostrum - review
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Hanušovský, Ondrej
Mastné kyseliny v mledzive prasníc - review = Fatty acids in sow´s colostrum - review. In XII. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Tribun EU, 2017, s. 162--166. ISBN 978-80-263-1089-1 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Fázy vývoja populácie raticovej zveri
Chudej, Peter -- Kasarda, Radovan
Fázy vývoja populácie raticovej zveri. In Poľovníctvo a rybárstvo. 69, (2017), p. 34--36. ISSN 0231-8768.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Feed additives in horses nutrition: a review
Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Varga, Branislav
Feed additives in horses nutrition: a review. In XII. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Tribun EU, 2017, s. 99--104. ISBN 978-80-263-1089-1 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Field evaluation of controlled traffic farming in central Europe using commercially available machinery
Galambošová, Jana -- Macák, Miroslav -- Rataj, Vladimír -- Antille, D. L. -- Godwin, Richard John -- Chamen, William C. T. -- Žitňák, Miroslav -- Vitázková, Božena -- Ďuďák, Jozef -- Chlpík, Juraj
Field evaluation of controlled traffic farming in central Europe using commercially available machinery. In Transactions of the ASABE. 60, 3 (2017), p. 657--669. ISSN 2151-0032.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Field phenotyping of leaf traits in relation to hyperspectral data in wheat genebank collection
Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Olšovská, Katarína -- Kovár, Marek -- Bárek, Viliam -- Hauptvogel, Pavol -- Yang, Xinghong
Field phenotyping of leaf traits in relation to hyperspectral data in wheat genebank collection.  In COST Action FA1306. Oeiras : National institute for agrarian and veterinary research. (2017), p. 68.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
FleckScore: metodika lineárneho popisu a hodnotenia exteriéru dojníc slovenského strakatého plemena
Strapák, Peter -- Kohút, Matúš
FleckScore: metodika lineárneho popisu a hodnotenia exteriéru dojníc slovenského strakatého plemena. Nitra : Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka, 2017. 39 p.
professional bookŠtandardy, normy; od roku 2013 Normy2017Details
Fungicídne morenie obilnín
Hudec, Kamil
Fungicídne morenie obilnín. In AGROmagazín. 19, 8 (2017), p. 30. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Fuzariózy obilnín - možnosti prevencie a biologického boja
Varga, Ladislav
Fuzariózy obilnín - možnosti prevencie a biologického boja. In Naše pole. 21, 9 (2017), p. 39. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Fyziológia toku mlieka z vemena dojníc: možný vzťah k anatómii cecku a zdraviu vemena
Tančin, Vladimír -- Strapák, Peter -- Mačuhová, Juliana -- Gašparík, Matúš
Fyziológia toku mlieka z vemena dojníc: možný vzťah k anatómii cecku a zdraviu vemena. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 80 p. ISBN 978-80-552-1651-5.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Genetika a spolupráca = úspech
Halo, Marko
Genetika a spolupráca = úspech. In Slovenský chov. 22, (2017), p. 1--2. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Genomic characterisation of Slovak pinzgau cattle
Kukučková, Veronika -- Kasarda, Radovan -- Moravčíková, Nina
Genomic characterisation of Slovak pinzgau cattle. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2017. 103 p. ISBN 978-80-7552-705-9.
professional bookVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2017Details
Genomic characterization of Pinzgau cattle: genetic conservation and breeding perspectives
Kukučková, Veronika -- Moravčíková, Nina -- Ferenčaković, Maja -- Simčič, Mojca -- Mészáros, Gábor -- Sölkner, Johann -- Trakovická, Anna -- Kadlečík, Ondrej -- Curik, I. -- Kasarda, Radovan
Genomic characterization of Pinzgau cattle: genetic conservation and breeding perspectives. In Conservation Genetics. 18, 4 (2017), p. 893--910. ISSN 1566-0621.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Genomic variation across cervid species in respect to the estimation of Red deer diversity
Kasarda, Radovan -- Moravčíková, Nina -- Trakovická, Anna -- Krupová, Zuzana -- Kadlečík, Ondrej
Genomic variation across cervid species in respect to the estimation of Red deer diversity. In Acta veterinaria (Beograd). 67, 1 (2017), p. 43--56. ISSN 0567-8315.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Green barley as an ingredient in pasta: antioxidant activity, sensory and cooking characteristics evaluation
Ivanišová, Eva -- Košec, Martin -- Brindza, Jan -- Grygorieva, Olga V. -- Tokár, Marián
Green barley as an ingredient in pasta: antioxidant activity, sensory and cooking characteristics evaluation. In Organic agriculture for agrobiodiversity preservation. Novi Sad: University of Novi Sad, 2017, s. 44. ISBN 978-86-7520-398-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Gross morphology analysis of osteoarthritis in rabbits
Hluchý, Svätoslav
Gross morphology analysis of osteoarthritis in rabbits. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 176--179. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Gross morphology analysis of osteoarthritis in rabbits
Hluchý, Svätoslav
Gross morphology analysis of osteoarthritis in rabbits. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 176--179. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Growth curves in lambs of various genotypes created on the basis of Improved Valachian and Tsigai breeds
Makovický, Pavol -- Margetín, Milan -- Nagy, Melinda -- Makovický, Peter
Growth curves in lambs of various genotypes created on the basis of Improved Valachian and Tsigai breeds.  In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno : Mendelova univerzita. 65, 1 (2017), p. 111--118.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Health beneficial omega-3 fatty acids levels of meat in lambs from artificial and traditional rearing
Margetín, Milan -- Janíček, Martin
Množstvo zdraviu prospešných omega-3 mastných kyselín mäsa jahniat z umelého a tradičného chovu = Health beneficial omega-3 fatty acids levels of meat in lambs from artificial and traditional rearing. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 123--126. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Heterotrophic bacterial leaching of Zinc and Arsenic from artificial adamite
Kolenčík, Marek -- Vojtková, Hana -- Urík, Martin -- Čaplovičová, Mária -- Pištora, Jaromír -- Čada, Michael -- Babičová, Aneta -- Feng, Huan -- Qian, Yu -- Ramakanth, Illa
Heterotrophic bacterial leaching of Zinc and Arsenic from artificial adamite. In Water air and soil pollution. 228, 6 (2017), p. 2017. ISSN 0049-6979.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
História procesu šľachtenia slovenskej dojnej ovce
Margetín, Milan -- Apolen, Dušan -- Čapistrák, Anton
História procesu šľachtenia slovenskej dojnej ovce. In Slovenský chov. 22, (2017), p. 14--18. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Hnojenie plodín minerálnymi živinami
Pospišil, Richard
Hnojenie plodín minerálnymi živinami. In Roľnícke noviny. 88, 2 (2017), p. 11--13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
How does biochar and biochar with nitrogen fertilization influence soil reaction?
Šimanský, Vladimír -- Klimaj, Alan
How does biochar and biochar with nitrogen fertilization influence soil reaction?. In Journal of Ecological Engineering. 18, 5 (2017), p. 50--54. ISSN 2081-139X.
article in a professional periodical2017Details
Hrušky: najčastejšie choroby
Hudec, Kamil
Hrušky: najčastejšie choroby. In Záhradkár. 53, (2017), p. 57--59. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Hrušky versus zdravie
Habánová, Marta
Hrušky versus zdravie. In Záhradkár. 53, (2017), p. 59. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Hucul
Halo, Marko -- Horná, Michaela
Hucul. In Slovenský chov. 22, 6 (2017), p. 43--45. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Human leukogram after three weeks consumption of apricot seeds
Zbyňovská, Katarína -- Balážová, Kristína -- Tušimová, Eva -- Kováčik, Anton -- Kolesárová, Anna -- Kopčeková, Jana -- Chlebo, Peter -- Lukáč, Norbert -- Kolesárová, Adriana
Human leukogram after three weeks consumption of apricot seeds. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 85. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Human urine alterations caused by apricot seeds consumption
Tušimová, Eva -- Zbyňovská, Katarína -- Kováčik, Anton -- Michalcová, Katarína -- Halenár, Marek -- Kolesárová, Anna -- Kopčeková, Jana -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Human urine alterations caused by apricot seeds consumption.  In Advanced Research in Life Sciences. Warsaw : De Gruyter Open. 1 (2017), p. 68--74. URL: http://dx.doi.org/10.1515/arls-2017-0012.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Hybridization success is largely limited to homoploid Prunus hybrids: a multidisciplinary approach
Macková, Lenka -- Vít, Petr -- Ďurišová, Ľuba -- Eliáš, Pavol -- Urfus, Tomáš
Hybridization success is largely limited to homoploid Prunus hybrids: a multidisciplinary approach. In Plant Systematics and Evolution. 303, 4 (2017), p. 481--495. ISSN 0378-2697.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Changes in biological and physical parameters of soils with different texture after biochar application
Bučkina, N.P. -- Balašov, E.V. -- Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan -- Horák, Ján
Izmenenie biologičeskich i fizičeskich parametrov počv raznogo granulometričeskogo sostava posle vnesenija biouglja = Changes in biological and physical parameters of soils with different texture after biochar application. In Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya. 52, 3 (2017), p. 471--477. ISSN 0131-6397.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Changes in biological and physical parameters of soils with different texture after biochar application
Bučkina, N.P. -- Balašov, E.V. -- Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan -- Horák, Ján
Izmenenie biologičeskich i fizičeskich parametrov počv raznogo granulometričeskogo sostava posle vnesenija biouglja = Changes in biological and physical parameters of soils with different texture after biochar application. In Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya. 52, 3 (2017), p. 471--477. ISSN 0131-6397.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Chemical composition and nutritional value of emmer wheat (Triticum dicoccon Schrank): a review
Čurná, Veronika -- Lacko-Bartošová, Magdaléna
Chemical composition and nutritional value of emmer wheat (Triticum dicoccon Schrank): a review.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 18, 1 (2017), p. 117--134. ISSN 1332-9049. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/18.1.1871.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Chemická ochrana porastov
Pospišil, Richard
Chemická ochrana porastov. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 11. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Chemické zloženie svalov jahňacieho pliecka a stehna so zameraním na profil mastných kyselín
Angelovičová, Mária -- Kormošová, Helena -- Bučko, Ondřej
Chemické zloženie svalov jahňacieho pliecka a stehna so zameraním na profil mastných kyselín. In Maso. 28, 4 (2017), p. 42--50. ISSN 1210-4086.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Chlorophyl fluorescence understanding crop performance-basics and applications
Kalaji, Mohamed Hazem -- Goltsev, Vasilij -- Živčák, Marek -- Brestič, Marián
Chlorophyl fluorescence understanding crop performance-basics and applications. 1. vyd. Boca Raton : Taylor & Francis group, 2017. 222 p. ISBN 978-1-4987-6449-0.
professional bookVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2017Details
Choroby bázy stebla prichádzajú
Hudec, Kamil
Choroby bázy stebla prichádzajú. In Pšenica. 6, (2017), p. 4--7. ISSN 0231-6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Choroby obilnín v jesennom období
Hudec, Kamil
Choroby obilnín v jesennom období. In Roľnícke noviny. 6, (2017), p. 7--9. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Identification mikroflora of honeybees with MALDI-TOF MASS spectrometry
Kačániová, Miroslava -- Gasper, Jaroslav -- Terentjeva, Margarita -- Kántor, Attila -- Fedoriak, M. -- Brindza, Jan
Vyznačennja mikroflory bdžil z vykorystannjam MALDi-TOF MAC - spektrometrij = Identification mikroflora of honeybees with MALDI-TOF MASS spectrometry. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017, s. 141--143. ISBN 978-617-673-446-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Importance of medicinal plants to increase the agroecosystem adaptation potential on the possible impacts of climate change
Macák, Milan -- Habán, Miroslav
Importance of medicinal plants to increase the agroecosystem adaptation potential on the possible impacts of climate change. In Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 17. ISBN 978-80-7509-501-5 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Improved taxanes production in callus cultures of Taxus baccata L.
Filová, Angela -- Krivosudská, Eleonóra
Improved taxanes production in callus cultures of Taxus baccata L. In Research journal of agricultural science. 49, 1 (2017), p. 3--11. ISSN 2066-1843.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Infekcie a intoxikácie: zoonózy
Šťastná, Danka -- Šťastný, Pavel
Infekcie a intoxikácie: zoonózy. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 178 p. ISBN 978-80-552-1657-7.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Influence of various dose of nitrogen on botanical composition of turfs on the basis of drought-tolerant fescues cultivated under conditions without irrigation
Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Hric, Peter -- Jančovič, Ján
Vplyv rôznej dávky dusíka na botanické zloženie trávnikov na báze suchovzdorných kostráv pestovaných v bezzávlahových podmienkach: The influence of various dose of nitrogen on botanical composition of turfs on the basis of drought-tolerant fescues cultivated under conditions without irrigation.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 18, 2 (2017), p. 494--514. ISSN 1332-9049. URL: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=269819.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Influence of weather conditions, variety and biopreparations Alga 300 P and K and Alga 600 on root yield, sugar content anf polarized sugar yield of sugar beet
Pačuta, Vladimír -- Rašovský, Marek -- Buday, Miroslav
Vplyv ročníka, odrody a biopreparátov ALga 300 P a K a Alga 600 na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej = Influence of weather conditions, variety and biopreparations Alga 300 P and K and Alga 600 on root yield, sugar content anf polarized sugar yield of sugar beet. In Listy cukrovarnické a řepařské. 133, (2017), p. 96--100. ISSN 1210-3306.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Integration into plant biology and soil science has provided insights into the total environment
Shao, Hong-Bo -- Lu, Haiying -- Xu, Gang -- Brestič, Marián
Integration into plant biology and soil science has provided insights into the total environment. In Science of the Total Environment. 579, (2017), p. 928--929. ISSN 0048-9697.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
International cooperation in the area of conservation and sustainable use of agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality
Brindza, Jan -- Grigorjeva, O. V.
Mižnarodne spivrobitnyctvo v galuzi zberežennja ta stalogo vykorystannja agrobioriznomanittja dlja pokraščannja charčuvannja, zdorovja i jakosti žittja = International cooperation in the area of conservation and sustainable use of agrobiodiversity for improving nutrition, health and life quality. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017, s. 93--95. ISBN 978-617-673-446-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Invocation receptivity in female of rabbit
Fik, Martin -- Hrnčár, Cyril -- Arpášová, Henrieta -- Gašparík, Jozef
Invocation receptivity in female of rabbit. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 216--219. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Is the period of 18 years sufficient for an evaluation of changes in soil organic carbon under a variety of different soil management practices?
Šimanský, Vladimír
Is the period of 18 years sufficient for an evaluation of changes in soil organic carbon under a variety of different soil management practices?. In Communications in soil science and plant analysis. 48, 1 (2017), p. 37--42. ISSN 0010-3624.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Jablká verzus zdravie
Habánová, Marta
Jablká verzus zdravie. In Záhradkár. 53, (2017), p. 43. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Jablone: najčastejšie choroby
Hudec, Kamil
Jablone: najčastejšie choroby. In Záhradkár. 53, (2017), p. 41--43. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Jarné hnojenie repky
Ducsay, Ladislav -- Varényiová, Mária
Jarné hnojenie repky. In Naše pole. 21, (2017), p. 20--21. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Je jarná repka zaujímavá plodina ?
Pospišil, Richard
Je jarná repka zaujímavá plodina ?. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Klíčenie osiva vybraných druhov rodu Festuca po aplikácii podorných prídavkov
Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš -- Hric, Peter -- Jančovič, Ján
Klíčenie osiva vybraných druhov rodu Festuca po aplikácii podorných prídavkov. In Osivo a sadba. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2017, s. 203--208. ISBN 978-80-213-2732-0 (brož.).
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Kukurica a pôdoochranné technológie
Pospišil, Richard
Kukurica a pôdoochranné technológie. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Lameness of dairy ewes in practical conditions
Baranovič, Štefan -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia
Lameness of dairy ewes in practical conditions. In Book of abstracts of the 68th annual meeting of the European Federation of Animal Science. s. 424.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Lettuce flavonoids screening and phenotyping by chlorophyll fluorescence excitation ratio
Živčák, Marek -- Brücková, Klaudia -- Sytar, Oksana -- Brestič, Marián -- Olšovská, Katarína -- Allakhverdiyev, Suleyman
Lettuce flavonoids screening and phenotyping by chlorophyll fluorescence excitation ratio. In Planta. 245, 6 (2017), p. 1215--1229. ISSN 0032-0935.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Liečivé rastliny pestované v Slovenskej republike
Habán, Miroslav -- Mistríková, Ingrid -- Ďuriška, Ondrej -- Habánová, Marta -- Macák, Milan
Liečivé rastliny pestované v Slovenskej republike. In Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 11. ISBN 978-80-7509-501-5 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Listová výživa rastlín
Varga, Ladislav -- Ducsay, Ladislav
Listová výživa rastlín. In Naše pole. 21, (2017), p. 56--58. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Mal d1.03A expression changes during ripening
Knoteková, Ľudmila -- Žiarovská, Jana -- Zeleňáková, Lucia
Mal d1.03A expression changes during ripening. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2017Details
Mangalica a jej krížence - aká je kvalita ich mäsa a slaniny?
Gondeková, Martina -- Bahelka, Ivan -- Demo, Peter -- Huba, Ján -- Pavlík, Ivan -- Císarová, Miroslava -- Bučko, Ondřej
Mangalica a jej krížence - aká je kvalita ich mäsa a slaniny?. In Slovenský chov. 22, 6 (2017), p. 36--37. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Marhule: najčastejšie choroby
Hudec, Kamil
Marhule: najčastejšie choroby. In Záhradkár. 53, (2017), p. 57--58. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Marhule verzus zdravie
Habánová, Marta
Marhule verzus zdravie. In Záhradkár. 53, (2017), p. 59. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Mäsová úžitkovosť štandardných nutrií
Hanusová, Jana -- Miluchová, Martina
Mäsová úžitkovosť štandardných nutrií. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 71 p. ISBN 978-80-552-1679-9.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Maštaľný hnoj: zdroj živín a organickej hmoty
Pospišil, Richard
Maštaľný hnoj: zdroj živín a organickej hmoty. In Roľnícke noviny. 87, 35 (2017), p. 9--10. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Meat quality
Debrecéni, Ondrej -- Vavríková, Iveta
Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 193 p. ISBN 978-80-552-1678-2.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Metabolic status related to claw disorders
Vlček, Michal -- Kasarda, Radovan
Metabolic status related to claw disorders.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 20, 1 (2017), p. 6--9. ISSN 1336-9245. URL: http://dx.doi.org/10.15414/afz.2017.20.01.06 09.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Methods of the investigation of bee bread during pharmaceutical development of its extracts
Hudz, Natalia -- Brindza, Jan -- Korzeniowska, K. -- Wieczorek, P.P. -- Grygorieva, Olga V. -- Schubertová, Zuzana -- Ivanišová, Eva
Methods of the investigation of bee bread during pharmaceutical development of its extracts. In Conservation of plant diversity. Chisinau: Academia de stiinte a Moldovei, 2017, s. 86. ISBN 978-9975-4182-1-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Metodika doslidnoj spravy u bdžiľnyctvi: Navčaľnij posibnik
Brovarskyj, Valerij Dmitrovič -- Brindza, Jan -- Otchenaško Volodimir Vimalijuovič, -- Povoznikov, Mikola Gavrilovič -- Adamčuk, Leonora Oleksandriena
Metodika doslidnoj spravy u bdžiľnyctvi: Navčaľnij posibnik. 1. vyd. Kyjev,: Vydavničij dim "Viničenko" :, 2017. 165 p. ISBN 978-966-2622-26-3.
professional bookVysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách2017Details
Miešanky na ornej pôde - áno či nie?
Vozár, Ľuboš -- Kovár, Peter -- Hric, Peter
Miešanky na ornej pôde - áno či nie?. In Naše pole. 21, 9 (2017), p. 32--34. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Milk yield potential and pepsin - cellulase in vitro digestibility of maize hybrids using Ankom DaisyII Incubator
Pastierik, Ondrej -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Juráček, Miroslav -- Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal
Milk yield potential and pepsin - cellulase in vitro digestibility of maize hybrids using Ankom DaisyII Incubator. In Emirates Journal of Food and Agriculture. 29, 7 (2017), p. 547--556. ISSN 2079-052X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Miniatlas liečivých rastlín: Solanaceae (ľuľkovité - lilkovité), 49.
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Miniatlas liečivých rastlín: Solanaceae (ľuľkovité - lilkovité), 49. In Liečivé rastliny. 54, (2017), p. 21--24. ISSN 1335-9878.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Miniatlas liečivých rastlín 49: Solanaceae (ľuľkovité-lilkovité) : tabak virgínsky (Nicotiana tabacum L.)
Habán, Miroslav -- Habánová, Marta
Miniatlas liečivých rastlín 49: Solanaceae (ľuľkovité-lilkovité) : tabak virgínsky (Nicotiana tabacum L.). In Liečivé rastliny. 54, (2017), p. 21--24. ISSN 1335-9878.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Moderné trendy v sejbe jarných plodín
Pospišil, Richard
Moderné trendy v sejbe jarných plodín. In AGROmagazín. 19, (2017), p. 30--33. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodical2017Details
Moderné trendy v sejbe jarných plodín
Pospišil, Richard
Moderné trendy v sejbe jarných plodín. In Agromagazín. 19, (2017), p. 30--33. ISSN 1214-0643.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Morfologičeskije osobennosti pyľcevych zeren leščiny obbiknovennoj (Corylus avellana L.) po dannym elektronnoj mikroskopii
Nikolaieva, Nataliia -- Brindza, Jan -- Šúbertová, Elena -- Garkavaja, Jekaterina -- Nôžková, Janka
Morfologičeskije osobennosti pyľcevych zeren leščiny obbiknovennoj (Corylus avellana L.) po dannym elektronnoj mikroskopii. In Aktuaľnyje problemy sovremennoj palinologii. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M.V. Lomonosova, 2017, s. 218--220.
article in a proceedingsOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2017Details
Morfologie, fyziologie a patofyziologie mléčné žlázy
Sláma, Petr -- Kabourková, Eliška -- Tančin, Vladimír -- Pavlík, Aleš -- Havlíček, Zdeněk
Morfologie, fyziologie a patofyziologie mléčné žlázy. 1. vyd. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2017. 61 p. ISBN 978-80-7509-486-5.
professional bookVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2017Details
Morphometric characteristics of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) fruits
Grygorieva, Olga V. -- Klymenko, Svitlana Valentynivna -- Brindza, Jan -- Schubertová, Zuzana -- Nikolaieva, Nataliia -- Šimková, Jana
Morphometric characteristics of sweet chestnut (Castanea sativa Mill.) fruits.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 288--295. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/684.
článok v elektronickom zdroji2017Details
Možnosti a cieľe chemickej ochrany plodín
Pospišil, Richard
Možnosti a cieľe chemickej ochrany plodín. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 12--13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Možnosti biostimulácie slnečnice ročnej
Ernst, Dávid -- Černý, Ivan
Možnosti biostimulácie slnečnice ročnej. In Naše pole. 21, (2017), p. 42. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Možnosti pestovania jarných obilnín
Pospišil, Richard
Možnosti pestovania jarných obilnín. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 11--12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Možnosti zefektívnenia rozkladu slamy a vytvorenia živinových podmienok pre následné plodiny
Varga, Ladislav
Možnosti zefektívnenia rozkladu slamy a vytvorenia živinových podmienok pre následné plodiny. In Naše pole. 21, (2017), p. 39. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Môže byť biouhlie efektívny nástroj zlepšovania pôdnych vlastností aj v rámci SR?
Šimanský, Vladimír
Môže byť biouhlie efektívny nástroj zlepšovania pôdnych vlastností aj v rámci SR?. In Naše pole. 21, 6 (2017), p. 42--43. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Muscle chemical composition of the selected technological parts of the beef quarters under free stabling of the fattening bulls
Angelovičová, Mária -- Čačo, Martin -- Bučko, Ondřej -- Šnirc, Marek
Chemické zloženie svalov vybraných technologických častí hovädzích štvrtí pri voľnom ustajnení výkrmových býkov: Muscle chemical composition of the selected technological parts of the beef quarters under free stabling of the fattening bulls.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 96--107.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Najčastejšie choroby: jablone
Hudec, Kamil
Najčastejšie choroby: jablone. In Záhradkár. 53, (2017), p. 41--43. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Najškodlivejšie choroby slnečnice ročnej (Helianthus annus L.) v podmienkach Slovenska
Bokor, Peter
Najškodlivejšie choroby slnečnice ročnej (Helianthus annus L.) v podmienkach Slovenska. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 182 p. ISBN 978-80-552-1689-8.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Najvyšší čas sledovať počet somatických buniek v mlieku bahníc!
Tančin, Vladimír -- Baranovič, Štefan -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Holko, Ivan
Najvyšší čas sledovať počet somatických buniek v mlieku bahníc!. In Chov oviec a kôz. 37, (2017), p. 8--9.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Nastielanie organickej hmoty
Pospišil, Richard
Nastielanie organickej hmoty. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 16. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Návody na cvičenia z dietetiky a dietológie
Gažarová, Martina -- Kopčeková, Jana
Návody na cvičenia z dietetiky a dietológie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 150 p. ISBN 978-80-552-1685-0.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Návody na cvičenia z pôdoznalectva
Šimanský, Vladimír -- Polláková, Nora -- Chlpík, Juraj -- Kolenčík, Marek
Návody na cvičenia z pôdoznalectva. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), ISBN 978-80-552-1643-0. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2017/dl/9788055216430.pdf.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Skriptá a učebné texty2017Details
Nebezpečná baktéria ohrozuje Slovensko
Tóthová, Monika
Nebezpečná baktéria ohrozuje Slovensko. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 18. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Negative correlations between the susceptibilities of Czech and Slovak pollen beetle populations to lambda - cyhalothrin and chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015
Seidenglanz, Marek -- Poslušná, Jana -- Kolařík, Pavel -- Rotrekl, Jiří -- Hrudová, Eva -- Tóth, Pavel -- Havel, Jiří -- Plachká, Eva -- Tancik, Ján -- Hudec, Kamil
Negative correlations between the susceptibilities of Czech and Slovak pollen beetle populations to lambda - cyhalothrin and chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015. In Plant protection science. 53, 2 (2017), p. 108--117. ISSN 1212-2580.
article in a professional periodical2017Details
Nepodceňujme prípravu pôdy pod oziminy
Pospišil, Richard
Nepodceňujme prípravu pôdy pod oziminy. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Nondestructive detection and biochemical quatification of buckwheta leaves using visible (VIS) and near-infrared (NIR) hyperspectral reflectance imaging
Sytar, Oksana -- Kovár, Marek -- Živčák, Marek -- Rauh, Cornelia -- Hemmerich, Irene -- Brestič, Marián
Nondestructive detection and biochemical quatification of buckwheta leaves using visible (VIS) and near-infrared (NIR) hyperspectral reflectance imaging.  In COST Action FA1306. Oeiras : National institute for agrarian and veterinary research. (2017), p. 31.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
Nové národné plemeno oviec - slovenská dojná ovca
Margetín, Milan
Nové národné plemeno oviec - slovenská dojná ovca. In Poľnohospodár. 61, 10 (2017), p. 2. ISSN 1336-2909.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Nový plemenník na Slovensku
Halo, Marko
Nový plemenník na Slovensku. In Slovenský chov. 22, (2017), p. 38--39. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Number of grazing days and its effect on nutrients content on goats milk
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Hanušovský, Ondrej -- Ondrejáková, Katarína
Počet dní pasenia a jeho vplyv na obsah živín v mlieku kôz = Number of grazing days and its effect on nutrients content on goats milk. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 114--118. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Obsah polyfenolov a atioxidačnej aktivity tokajských esencií
Eftimová, Zuzana -- Eftimová, Jarmila -- Brindza, Jan
Obsah polyfenolov a atioxidačnej aktivity tokajských esencií. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017, s. 78--80. ISBN 978-617-673-446-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Ochrana porastov repky ozimnej proti chorobám a škodcom v jesennom období
Bokor, Peter
Ochrana porastov repky ozimnej proti chorobám a škodcom v jesennom období. In Agromanuál. 12, (2017), p. 2--5. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Orba a zúrodňovanie zhutnených pôd
Pospišil, Richard
Orba a zúrodňovanie zhutnených pôd. In Roľnícke noviny. 87, 38 (2017), p. 11--12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Organic farming between today and tomorrow
Lacko-Bartošová, Magdaléna
Organic farming between today and tomorrow. In Organic agriculture for agrobiodiversity preservation. Novi Sad: University of Novi Sad, 2017, s. 16. ISBN 978-86-7520-398-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Ozimná repka na jeseň
Vašák, Jan -- Bečka, David -- Bokor, Peter -- Mikšík, Vladimír
Ozimná repka na jeseň. In Naše pole. 21, 10 (2017), p. 18--20. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Pestovanie, zber kukurice a jej silážovanie
Pospišil, Richard
Pestovanie, zber kukurice a jej silážovanie. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 11--13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Photosynthetic parameters in phenotyping of wheat genotypes for tolerance to drought and high temperature
Brestič, Marián -- Živčák, Marek -- Olšovská, Katarína -- Sytar, Oksana -- Landjeva, Svetlana -- Yang, Xinghong
Photosynthetic parameters in phenotyping of wheat genotypes for tolerance to drought and high temperature.  In COST Action FA1306. Oeiras : National institute for agrarian and veterinary research. (2017), p. 69.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
Physiological response of culture media-grown barley (Hordeum vulgare L.) to titanium oxide nanoparticles
Kořenková, L. -- Šebesta, Martin -- Urík, Martin -- Kolenčík, Marek -- Kratošová, Gabriela -- Bujdoš, Marek -- Vávra, Ivo -- Dobročka, Edmund
Physiological response of culture media-grown barley (Hordeum vulgare L.) to titanium oxide nanoparticles. In Acta agriculturae Scandinavica. 67, 4 (2017), p. 285--291. ISSN 0906-4710.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Phytochemical content of organic non-traditional small grains
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Leváková, Ľudmila
Phytochemical content of organic non-traditional small grains. In Organic agriculture for agrobiodiversity preservation. Novi Sad: University of Novi Sad, 2017, s. 122. ISBN 978-86-7520-398-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Phytochemical studies of bee bread extracts
Hudz, Natalia -- Brindza, Jan -- Grigorjeva, O. V. -- Schubertová, Zuzana -- Filipska, A. -- Ivanišová, Eva
Phytochemical studies of bee bread extracts. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017, s. 80--83. ISBN 978-617-673-446-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Plant in vitro cultures: a potential rich source of therapeutically important phenolic compounds
Filová, Angela -- Krivosudská, Eleonóra
Plant in vitro cultures: a potential rich source of therapeutically important phenolic compounds. In Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania. Świebodzice: Idea Knowledge Future, 2017, s. 434--441. ISBN 978-83-945311-2-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Plant nitrogen monitoring by hyperspectral reflectance imaging of wheat leaves
Kovár, Marek -- Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Olšovská, Katarína -- Kušniarová, Patrícia -- Sytar, Oksana
Plant nitrogen monitoring by hyperspectral reflectance imaging of wheat leaves.  In FLEX 2017 - Remonte sensing of fluorescence, photosynthesis and vegetation status. Paríž : European space agency. (2017), p. 47. URL: http://esaconferencebureau.com/docs/default-source/flex-docs/abstract-book.pdf?sfvrsn=0.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
Podmienky rozvoja včelárstva na Slovensku
Chlebo, Róbert
Podmienky rozvoja včelárstva na Slovensku. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 79 p. ISBN 978-80-552-1648-5.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Poškodenie niektorých plodín chladom
Hudec, Kamil
Poškodenie niektorých plodín chladom. In Naše pole. 21, (2017), p. 22--24. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Poškodenie ozimných plodín mrazom
Hudec, Kamil
Poškodenie ozimných plodín mrazom. In Naše pole. 21, (2017), p. 16--18. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Potential use of mycorrhizal preparations on the turfs in urban landscape
Hric, Peter -- Jančovič, Ján -- Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš
Potenciál využitia mykoríznych prípravkov na trávniky v urbánnej krajiny = The potential use of mycorrhizal preparations on the turfs in urban landscape. In Acta Universitatis Matthiae Belii. 19, 1 (2017), p. 19--25. ISSN 1338-4430.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Povedali iní: "poľnohospodárstvo je v našej krajine hlavnou prioritou štátu"
Šutý, Július -- Margetín, Milan -- Hrežík, Daniel
Povedali iní: "poľnohospodárstvo je v našej krajine hlavnou prioritou štátu". In Chov oviec a kôz. 37, 2 (2017), p. 23--24.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Pozícia jačmeňa ozimného v štruktúre rastlinnej výroby SR
Molnárová, Juliana
Pozícia jačmeňa ozimného v štruktúre rastlinnej výroby SR. In Naše pole. 21, 9 (2017), p. 41--44. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Pozitívom v chove koní je nárast základne ich majiteľov
Halo, Marko
Pozitívom v chove koní je nárast základne ich majiteľov. In Slovenský chov. 22, (2017), p. 24. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Poznatky o baktérii Xylella fastidiosa
Tóthová, Monika
Poznatky o baktérii Xylella fastidiosa. In Sady a vinice. 12, 4 (2017), p. 22--23. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Preemergentná ochrana plodín v praxi
Pospišil, Richard
Preemergentná ochrana plodín v praxi. In Roľnícke noviny. 87, 32 (2017), p. 11--12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Presná sejba
Pospišil, Richard
Presná sejba. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Prevalencia obezity vo vybranej populácii vojakov, možnosti prevencie a liečby
Pavlík, Vladimír -- Habánová, Marta
Prevalencia obezity vo vybranej populácii vojakov, možnosti prevencie a liečby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 93 p. ISBN 978-80-552-1668-3.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Production and beef and veal quality in Slovakia
Vavrišínová, Klára -- Bučko, Ondřej -- Candrák, Juraj -- Obtulovič, Peter
Produkcia a kvalita hovädzieho a teľacieho mäsa v SR = Production and beef and veal quality in Slovakia. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 165--168. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Professional training in organic food production: a cross-country experience
Guiné, Raquel P.F. -- Costa, Daniela V.T.A. -- Correia, Paula M.R. -- Costa, Cristina Amaro -- Correia, Helena E. -- Castro, Moisés -- Guerra, Luis T. -- Seeds, Catherine -- Coll, Collette -- Radics, László -- Arslan, Meahmet -- Soylu, Soner -- Tóthová, Monika -- Tóth, Peter -- Basile, Salvatore
Professional training in organic food production: a cross-country experience. In International journal of information and learning technology. 34, 3 (2017), p. 259--273. ISSN 2056-4880.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Quantitative and qualitative traits of Triticum Dicoccon (Schrank) grown under organic farming system in the Slovak republic
Čurná, Veronika -- Lacko-Bartošová, Magdaléna
Quantitative and qualitative traits of Triticum Dicoccon (Schrank) grown under organic farming system in the Slovak republic. In Organic agriculture for agrobiodiversity preservation. Novi Sad: University of Novi Sad, 2017, s. 60. ISBN 978-86-7520-398-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Racionálne hnojenie ozimnej repky na jar
Ducsay, Ladislav -- Varényiová, Mária
Racionálne hnojenie ozimnej repky na jar. In Repka. 6, (2017), p. 4--5.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Racionálne hnojenie pšenice do nástupu zimy
Ducsay, Ladislav
Racionálne hnojenie pšenice do nástupu zimy. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Recent distribution and phytosociological affiliation of Ludwigia palustris in Slovakia
Dítě, Daniel -- Eliáš, Pavol -- Dítětová, Zuzana -- Šimková, Andrea
Recent distribution and phytosociological affiliation of Ludwigia palustris in Slovakia. In Acta societatis botanicorum Poloniae. 86, 1 (2017), p. 1--11. ISSN 0001-6977.
article in a professional periodical2017Details
Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra
Gálik, Branislav -- Zelinková, Gabriela
Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 126 p. ISBN 978-80-552-1691-1.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Regulácia burín v lucerne siatej počas obdobia kľudu (Medicago satina L.) účinnými látkami metribuzin, imazetapyr and pronamide
Pacanoski, Zvonko -- Týr, Štefan -- Vereš, Tomáš
Weed control in dormant alfalfa (Medicago satina L.) with active ingredients´ metribuzin, imazetapyr and pronamide: Regulácia burín v lucerne siatej počas obdobia kľudu (Medicago satina L.) účinnými látkami metribuzin, imazetapyr and pronamide.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 18, 1 (2017), p. 42--54. ISSN 1332-9049. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/18.1.1865.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Regulácia burín v oziminách na jeseň
Týr, Štefan
Regulácia burín v oziminách na jeseň. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 11. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Regulácia výmrvu v kapuste repkovej pravej na jeseň
Týr, Štefan
Regulácia výmrvu v kapuste repkovej pravej na jeseň. In Roľnícke noviny. 6, (2017), p. 14--15. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Repa cukrová v roku 2016
Roháčik, Tibor -- Hudec, Kamil -- Mihók, Milan
Repa cukrová v roku 2016. In Naše pole. 21, (2017), p. 54--55. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Repka minulá, súčasná a budúca
Vašák, Jan -- Bečka, David -- Mikšík, Vlastimil -- Bokor, Peter
Repka minulá, súčasná a budúca. In Naše pole. 21, (2017), p. 50--53. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Reprodukcia umelo vysadzovaných hrabavcov
Halaj, Martin -- Weis, Ján
Reprodukcia umelo vysadzovaných hrabavcov. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 24. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Ríbezle: najčastejšie choroby
Hudec, Kamil
Ríbezle: najčastejšie choroby. In Záhradkár. 53, (2017), p. 64--66. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Ríbezle verzus zdravie
Habánová, Marta
Ríbezle verzus zdravie. In Záhradkár. 53, (2017), p. 66. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
S ovečkou naprieč históriou (I. časť)
Hrebík, Matúš -- Margetín, Milan
S ovečkou naprieč históriou (I. časť). In Chov oviec a kôz. 37, (2017), p. 24.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
S ovečkou naprieč históriou (II. časť)
Hrebík, Matúš -- Margetín, Milan
S ovečkou naprieč históriou (II. časť). In Chov oviec a kôz. 37, 2 (2017), p. 27.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Significance of the osmotic adjustment of soybean (Glycine max L.) selected genotypes during increasing drought conditions
Filová, Angela -- Krivosudská, Eleonóra
Significance of the osmotic adjustment of soybean (Glycine max L.) selected genotypes during increasing drought conditions. In Research journal of agricultural science. 49, 1 (2017), p. 188--195. ISSN 2066-1843.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Skladovanie a hodnotenie kvalitného osiva
Pospišil, Richard
Skladovanie a hodnotenie kvalitného osiva. In Roľnícke noviny. 87, 34 (2017), p. 14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Slovakijoje užaugint žiemini kvieči gr d užterštumas Fusarium grybo mikotoksinais
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Remža, Jaroslav -- Lacko-Bartošová, Lucia
Fusarium mycotoxin contamination and co-occurrence in Slovak winter wheat grains = Slovakijoje užaugint žiemini kvieči gr d užterštumas Fusarium grybo mikotoksinais. In Zemdirbyste. 104, 2 (2017), p. 173--178. ISSN 1392-3196.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Slovenská dojná ovca - ako ďalej v šľachtení
Margetín, Milan
Slovenská dojná ovca - ako ďalej v šľachtení. In Chov oviec a kôz. 37, 2 (2017), p. 3--4.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Slovenská dojná ovca - praktický výsledok inovačného procesu
Margetín, Milan
Slovenská dojná ovca - praktický výsledok inovačného procesu. In AGROmagazín. 19, 7 (2017), p. 36--37. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Slovenská dojná ovca - výsledky u popredných chovateľov sú prísľubom do budúcnosti
Pavlík, Ivan -- Margetín, Milan -- Janíček, Martin
Slovenská dojná ovca - výsledky u popredných chovateľov sú prísľubom do budúcnosti. In Chov oviec a kôz. 37, 2 (2017), p. 17--18.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Slovinsko - krajina, kde sa chovu hospodárskych zvierat darí
Pavlík, Ivan -- Tunegová, Martina -- Pšenka, Martin
Slovinsko - krajina, kde sa chovu hospodárskych zvierat darí. In Slovenský chov. 22, (2017), p. 11--13. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodical2017Details
Slovinsko-krajina, kde sa chovu hospodárskych zvierat darí
Pavlík, Ivan -- Tunegová, Martina -- Pšenka, Martin
Slovinsko-krajina, kde sa chovu hospodárskych zvierat darí. In Slovenský chov. 22, (2017), p. 11--13. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Soil pH and sorptive parameters after additions of biochar and biochar with nitrogen
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján
Pôdna reakcia a parametre sorpčného komplexu po aplikácii biouhlia a biouhlia s dusíkatým hnojením = Soil pH and sorptive parameters after additions of biochar and biochar with nitrogen. In Agrochémia. 21, 2 (2017), p. 20--24. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Somatic cell count in milk of individual Lacaune ewes under practical conditions in Slovakia: possible effect on milk yield and its composition
Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Baranovič, Štefan -- Vršková, Martina
Somatic cell count in milk of individual Lacaune ewes under practical conditions in Slovakia: possible effect on milk yield and its composition.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 386--390. ISSN 1337-0960. URL: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/767/pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Somatic cells count in milk of ewes raised in Slovakia
Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Baranovič, Štefan -- Mačuhová, Lucia
Somatic cells count in milk of ewes raised in Slovakia. In Produkcja mleka i wolowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszlość. Kraków: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, 2017, s. 201. ISBN 978-83-926689-3-0 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Some bee products electrical properties
Hlaváčová, Zuzana -- Regrut, Tomáš -- Ardonová, Veronika -- Brindza, Jan -- Brovarskyj, Valerij Dmitrovič -- Velyčko, Serhii M.
Some bee products electrical properties. In BioPhys Spring 2017. Lublin: Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, 2017, s. 12--13. ISBN 978-83-89969-47-7 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Spread of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia l.) on arable land in the Žitný ostrov: Rozšírenie ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia L.) na ornej pôde Žitného ostrova
Domonkos, Zsolt -- Szabó-Szigeti, Veronika -- Farkas, Anikó -- Pinke, Gyula -- Reisinger, Péter -- Vereš, Tomáš -- Tóth, Peter
Spread of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia l.) on arable land in the Žitný ostrov: Rozšírenie ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia L.) na ornej pôde Žitného ostrova.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 18, 1 (2017), p. 29--41. ISSN 1332-9049. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/18.1.1863.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Stability of soil aggregates in loamy soils of Slovakia
Šimanský, Vladimír -- Kravka, Miroslav -- Jonczak, Jerzy
Stability of soil aggregates in loamy soils of Slovakia. In Journal of Elementology. 22, 2 (2017), p. 581--592. ISSN 1644-2296.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Starostlivosť o pôdu vo viniciach a sadoch
Pospišil, Richard
Starostlivosť o pôdu vo viniciach a sadoch. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 10--11. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Stav počtu somatických buniek v mlieku bahníc plemena lacaune na našich farmách
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Baranovič, Štefan
Stav počtu somatických buniek v mlieku bahníc plemena lacaune na našich farmách. In Slovenský chov. 22, (2017), p. 30--32. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Stav počtu somatických buniek v mlieku bahníc plemena lacaune na našich farmách
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Baranovič, Štefan
Stav počtu somatických buniek v mlieku bahníc plemena lacaune na našich farmách. In Slovenský chov. 22, (2017), p. 30--32. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Sulphur nutrition and its effect on yield and oil content of oilseed rape (Brassica Napus L.)
Varényiová, Mária -- Ducsay, Ladislav -- Ryant, Pavel
Sulphur nutrition and its effect on yield and oil content of oilseed rape (Brassica Napus L.). In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 65, 2 (2017), p. 555--562. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Synergistic effect of feeding Aspergillus awamori and lactic acid bacteria on performance, egg traits, egg yolk cholesterol and fatty acid profile in laying hens
Saleh, A. Ahmed -- Gálik, Branislav -- Arpášová, Henrieta -- Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Abudabos, A.M.
Synergistic effect of feeding Aspergillus awamori and lactic acid bacteria on performance, egg traits, egg yolk cholesterol and fatty acid profile in laying hens. In Italian journal of animal science, 1594-4077, r. 2017. 16, 1 (2017), p. 132--139. ISSN 1594-4077.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Systém FleckScore - nová kvalita pri hodnotení exteriéru dojníc strakatého plemena
Strapák, Peter -- Kohút, Matúš
Systém FleckScore - nová kvalita pri hodnotení exteriéru dojníc strakatého plemena. In Slovenský chov. 22, 7 (2017), p. 17--20. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Škodcovia jarného jačmeňa a pšenice
Tancik, Ján
Škodcovia jarného jačmeňa a pšenice. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Škodcovia poškodzujúci listy - vošky a bzdochy: škodcovia hlúbovín (9)
Tancik, Ján
Škodcovia poškodzujúci listy - vošky a bzdochy: škodcovia hlúbovín (9). In Naše pole. 21, (2017), p. 34--35. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Študijná príručka 2017-2018
Ondrišík, Peter -- Šimko, Milan -- Solčanská, Marta
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov: študijná príručka 2017-2018. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 128 p. ISBN 978-80-552-1696-6.
príručkaRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Technológie pestovania kukurice siatej
Pospišil, Richard
Technológie pestovania kukurice siatej. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 11--12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
The analysis of factors affecting the quality of meat and fatty liver of waterfowl
Weis, Ján -- Hrnčár, Cyril -- Fik, Martin
Analýza faktorov ovplyvňujúcich kvalitu mäsa a tučnej pečene vodnej hydiny = The analysis of factors affecting the quality of meat and fatty liver of waterfowl. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 174--178. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The comparison of basic chemical parameters of Musculus semimembranosus from wild boar (Sus scrofa) and mangalitsa
Blaška, Jakub -- Gašparík, Jozef -- Šmehýl, Peter -- Komová, Petra -- Debrecéni, Ondrej -- Bučko, Ondřej -- Gondeková, Martina
Porovnanie základných chemických parametrov Musculus semimembranosus diviaka lesného (Sus scrofa) a mangalice = The comparison of basic chemical parameters of Musculus semimembranosus from wild boar (Sus scrofa) and mangalitsa. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 30--32. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The content and profile distribution of carbon and nitrogen fractions susceptible to acid hydrolysis in haplic chernozems and mollic fluvisols of western Slovakia
Jonczak, Jerzy -- Šimanský, Vladimír -- Polláková, Nora
The content and profile distribution of carbon and nitrogen fractions susceptible to acid hydrolysis in haplic chernozems and mollic fluvisols of western Slovakia. In Journal of Elementology. 22, 4 (2017), p. 1295--1309. ISSN 1644-2296.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
The degree of genetic admixture within species from genus cervus
Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Kadlečík, Ondrej
The degree of genetic admixture within species from genus cervus. In Agriculture and Forestry. 63, 1 (2017), p. 137--143. ISSN 0554-5579.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
The effect of consumption of the pasteurized strawberry juice on the cholesterol levels in female volunteers with increased risk of cardiovascular diseases
Predná, Lenka -- Habánová, Marta
Efekt konzumácie pasterizovanej jahodovej šťavy na koncentráciu cholesterolu u probandiek so zvýšeným rizikom vzniku srdcovocievnych chorôb = The effect of consumption of the pasteurized strawberry juice on the cholesterol levels in female volunteers with increased risk of cardiovascular diseases. In Lekársky obzor. 66, 2 (2017), p. 61--65. ISSN 0457-4214.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
The effect of DHA omega-3 feeding in the high yielding holstein herd
Karcol, Juraj -- Kasarda, Radovan -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej
The effect of DHA omega-3 feeding in the high yielding holstein herd.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 431--435. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/801.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
The effect of different dietary bee pollen consumption on growth intensity and blood parameters of rats: a laboratory study
Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Capcarová, Marcela -- Kolesárová, Martina -- Rolinec, Michal -- Toman, Róbert
The effect of different dietary bee pollen consumption on growth intensity and blood parameters of rats: a laboratory study. In Importance of nutrition and environment on birth weight, muscle growth, health and survival of the neonate. Cork: Moorepark food research Centre, 2017, s. 20.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
The effect of different doses of N fertilization on the parameters of soil organic matter and soil sorption complex
Šimanský, Vladimír -- Kováčik, Peter -- Jonczak, Jerzy
The effect of different doses of N fertilization on the parameters of soil organic matter and soil sorption complex. In Journal of Ecological Engineering. 18, 3 (2017), p. 104--111. ISSN 2081-139X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
The effect of essential oils on quality and mineral composition of eggshells
Herkeľ, Róbert -- Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal
The effect of essential oils on quality and mineral composition of eggshells.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 20, 2 (2017), p. 36--40. ISSN 1336-9245. URL: http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/331.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
The effect of genotype and slaughter weight to quality of pork
Komová, Petra -- Debrecéni, Ondrej -- Bučko, Ondřej -- Mlyneková, Eva -- Imrich, Ivan
Vplyv genotypu a porážkovej hmotnosti na kvalitu bravčového mäsa = The effect of genotype and slaughter weight to quality of pork. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 105--109. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The effect of GnRHa with or without dopamine inhibitor on reproductive hormone levels and sperm quality in tench Tinca tinca
Podhorec, Peter -- Gosiewski, Grzegorz -- Ammar, Ben Imen -- Mikolajczyk-Sokolovska, Miroslava -- Chyb, Jaroslaw -- Milla, Sylvain -- Boryshpolets, Sergii -- Rodina, Marek -- Linhartová, Zuzana -- Bíro, Daniel -- Stejskal, Vlastimil -- Kouřil, Jan
The effect of GnRHa with or without dopamine inhibitor on reproductive hormone levels and sperm quality in tench Tinca tinca. In Aquaculture. 470, (2017), p. 91--94. ISSN 0044-8486.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
The effect of the clove essential oil to the production and quality of laying hens eggs
Arpášová, Henrieta -- Gálik, Branislav -- Fik, Martin -- Pistová, Veronika
The effect of the clove essential oil to the production and quality of laying hens eggs. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 1--5. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
The effect of the clove essential oil to the production and quality of laying hens eggs
Arpášová, Henrieta -- Gálik, Branislav -- Fik, Martin -- Pistová, Veronika
The effect of the clove essential oil to the production and quality of laying hens eggs. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 1--5. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
The effect of the humic substances, garlic (Allium sativum L.), wormwood (Artemisia absinthium) and walnut (Juglans regia) on carcass parameters of broiler chickens
Pistová, Veronika -- Arpášová, Henrieta -- Hrnčár, Cyril -- Weis, Ján
The effect of the humic substances, garlic (Allium sativum L.), wormwood (Artemisia absinthium) and walnut (Juglans regia) on carcass parameters of broiler chickens. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 234--237. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
The effects of vegetation cover on soil nematode communities in various biotopes disturbed by industrial emissions
Šalamún, Peter -- Hanzelová, Vladimíra -- Miklisová, Dana -- Šestinová, Oľga -- Findoráková, Lenka -- Kováčik, Peter
The effects of vegetation cover on soil nematode communities in various biotopes disturbed by industrial emissions. In Science of the Total Environment. 592, (2017), p. 106--114. ISSN 0048-9697.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
The formation of grain yield and quality of spring barley in selected locality
Candráková, Eva
Formovanie úrody a kvality zrna jačmeňa siateho jarného vo vybranej lokalite = The formation of grain yield and quality of spring barley in selected locality. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 14--22. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
The changes agrochemical properties of soil in different forms of turf nutrition
Hric, Peter -- Jančovič, Ján -- Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš
Zmeny agrochemických vlastností pôd pri rôznych formách výživy trávnika = The changes agrochemical properties of soil in different forms of turf nutrition. In Agrochémia. 21, (2017), p. 8--11. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
The impact of thyme essential oil on the growth ability in broiler chickens reared on deep litter
Angelovičová, Mária -- Bučko, Ondřej -- Angelovič, Marek -- Mellen, Martin
Vplyv tymiánovej silice na rastové schopnosti brojlerových kurčiat chovaných na hlbokej podstielke = The impact of thyme essential oil on the growth ability in broiler chickens reared on deep litter. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 183--187. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The impact of thyme essential oil on the protein, fat and water contents breast and thigh muscles
Angelovičová, Mária -- Bučko, Ondřej -- Mellen, Martin -- Angelovič, Marek
Vplyv tymiánovej silice na obsah bielkovín, tuku a vody v kurčacej prsnej a stehennej svalovine = The impact of thyme essential oil on the protein, fat and water contents breast and thigh muscles. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 188--193. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The influence of consumption enriched pork with organic selenium on the selenium status in the probands
Mrázová, Jana -- Bučko, Ondřej -- Komová, Petra -- Imrich, Ivan
Vplyv konzumácie bravčového mäsa obohateného organickým selénom na selénový status probandov = The influence of consumption enriched pork with organic selenium on the selenium status in the probands. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 132--136. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The influence of exotic trees on soil matter properties in Arboretum Mlyňany
Polláková, Nora -- Šimanský, Vladimír -- Jonczak, Jerzy
The influence of exotic trees on soil matter properties in Arboretum Mlyňany. In Humic substances in ecosystems. Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy, 2017, s. 81. ISBN nie je ISBN.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
The influence of milking on the teat canal of dairy cows determined by ultrasonographic measurements
Strapák, Peter -- Strapáková, Eva -- Rušinová, Mária -- Szencziova, Iveta
The influence of milking on the teat canal of dairy cows determined by ultrasonographic measurements. In Czech journal of animal science. 62, 2 (2017), p. 75--81. ISSN 1212-1819.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
The limits and possibilities of chlorofyll fluorescence imaging in phenotyping of photosynthetic traits: an example of lettuce exposed to drought
Živčák, Marek -- Brestič, Marián -- Olšovská, Katarína -- Brücková, Klaudia -- Sytar, Oksana -- Kovár, Marek
The limits and possibilities of chlorofyll fluorescence imaging in phenotyping of photosynthetic traits: an example of lettuce exposed to drought.  In FLEX 2017 - Remonte sensing of fluorescence, photosynthesis and vegetation status. Paríž : European space agency. (2017), p. 61--62. URL: http://esaconferencebureau.com/docs/default-source/flex-docs/abstract-book.pdf?sfvrsn=0.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
The methodology for detection of genome-wide selection signatures
Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Vlček, Michal -- Kukučková, Veronika -- Kadlečík, Ondrej
The methodology for detection of genome-wide selection signatures. In Biometric methods and models in current science and research. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2017, s. 47--48. ISBN 978-80-7509-481-0 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
The occurrence of hygienically important microorganisms in raw ewe´s milk
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia
The occurrence of hygienically important microorganisms in raw ewe´s milk. In Book of abstracts of the 68th annual meeting of the European Federation of Animal Science. s. 261.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
The potential use of mycorrhizal preparations on the turfs in urban landscape
Hric, Peter -- Jančovič, Ján -- Kovár, Peter -- Vozár, Ľuboš
Potenciál využitia mykoríznych prípravkov na trávniky v urbánnej krajine = The potential use of mycorrhizal preparations on the turfs in urban landscape. In Acta Universitatis Matthiae Belii. 19, 1 (2017), p. 19--25. ISSN 1338-4430.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
The relationships between flavanol (epicatechin) application and meat quality of rabbits
Schneidgenová, Monika -- Kováčik, Jaroslav -- Kalafová, Anna -- Bučko, Ondřej -- Kišška, Peter -- Chrastinová, Ľubica -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Capcarová, Marcela
The relationships between flavanol (epicatechin) application and meat quality of rabbits. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 68. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
The slaughter characteristics and physico-chemical indicators in meat of light lambs from artifical rearing
Janíček, Martin -- Margetín, Milan
Jatočné ukazovatele a fyzikálno-chemické vlastnosti mäsa ľahkých jatočných jahniat z umelého odchovu = The slaughter characteristics and physico-chemical indicators in meat of light lambs from artifical rearing. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 91--95. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The use of phosphomannose isomerase selection system for Agrobacterium-mediated transformation of tobacco and flax aimed for phytoremediation
Hilgert, Jitka -- Sura-De Jong, Martina -- Fišer, Jiří -- Tupá, Kateřina -- Vrbová, Miroslava -- Griga, Miroslav -- Macek, Tomáš -- Žiarovská, Jana
The use of phosphomannose isomerase selection system for Agrobacterium-mediated transformation of tobacco and flax aimed for phytoremediation. In Journal of environmental science and health. 52, 5 (2017), p. 338--345. ISSN 0360-1234.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
The ways of providing information about allergens used in the preparation of meals
Zeleňáková, Lucia -- Kolesárová, Anna -- Žiarovská, Jana
Spôsoby poskytovania informácií o alergénnych látkach použitých pri príprave pokrmov = The ways of providing information about allergens used in the preparation of meals. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 41--46. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The yield of radish (Raphanus sativus L.) cultivated on fertilized and on non–fertilized soil
Kováčik, Peter -- Panáková, Zuzana -- Kolenčík, Marek
Úroda reďkovky siatej (Raphanus sativus L.) na hnojenej a nehnojenej pôde = The yield of radish (Raphanus sativus L.) cultivated on fertilized and on non–fertilized soil. In Agrochémia. 21, 2 (2017), p. 25--29. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Time and place changes concentration of nitrite nitrogen in the southwestern part of the Slovak Republic
Babošová, Mária -- Noskovič, Jaroslav -- Ivanič Porhajašová, Jana -- Rakovská, Alena
Time and place changes concentration of nitrite nitrogen in the southwestern part of the Slovak Republic.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 20, 2 (2017), p. 41--44. ISSN 1336-9245. URL: http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/348.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Účinnosť chemickej ochrany maku siateho proti krytonosovi koreňovému a krytonosovi makovicovému
Tancik, Ján -- Bokor, Peter
Účinnosť chemickej ochrany maku siateho proti krytonosovi koreňovému a krytonosovi makovicovému. In Mák v roce 2017. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2017, s. 43--44. ISBN 978-80-213-2742-9 (brož.).
article in a proceedingsOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2017Details
Use of carabids for the post-market environmental monitoring of genetically modified crops
Skoková Habuštová, Oxana -- Svobodová, Zdeňka -- Cagáň, Ľudovít -- Sehnal, František
Use of carabids for the post-market environmental monitoring of genetically modified crops.  In Toxins. Basel : Molecular Diversity Preservation International. 9, (2017), p. 1--18. URL: http://www.mdpi.com/2072-6651/9/4?view=default&listby=type&page_no=1.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Úžitková hodnota machovky peruánskej (Physalis peruviana L.)
Morongová, Marika -- Mňahončáková, Erika -- Grygorieva, Olga V. -- Brindza, Jan -- Gryshko, M.M.
Úžitková hodnota machovky peruánskej (Physalis peruviana L.). In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017, s. 213--215. ISBN 978-617-673-446-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Variabilita obsahu silymarínového komplexu v pestreci mariánskom pestovanom v teplom, veľmi suchom klimatickom regióne
Habán, Miroslav -- Macák, Milan -- Habánová, Marta
Variabilita obsahu silymarínového komplexu v pestreci mariánskom pestovanom v teplom, veľmi suchom klimatickom regióne. In Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 10. ISBN 978-80-7509-501-5 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Viete koľko stavcov majú ovce?
Janíček, Martin -- Margetín, Milan
Viete koľko stavcov majú ovce?. In Slovenský chov. 22, (2017), p. 17--18. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Vineyard compost supplemented with Trichoderma harzianum T78 improve saline soil quality
Mbarki, S. -- Cerda, Artemi -- Brestič, Marián -- Rai, Mahendra -- Abdelly, Chedly -- Pascual, Jose Antonio
Vineyard compost supplemented with Trichoderma harzianum T78 improve saline soil quality.  In Land degradation & development. Chichester : John Wiley & Sons. 27, (2017), p. 2017. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ldr.2554/pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Víno a jeho vplyv na zdravie
Chlebo, Peter -- Chlebová, Zuzana -- Ailer, Štefan
Víno a jeho vplyv na zdravie. In Vinotéka. 10, (2017), p. 58--59. ISSN 1337-9003.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Vplyv aplikácie jednorázovej dávky biouhlia na akumuláciu pôdnej vody v poľnom experimente
Igaz, Dušan -- Horák, Ján -- Domanová, Jana -- Šimanský, Vladimír -- Rodný, Marek -- Tárník, Andrej
Vplyv aplikácie jednorázovej dávky biouhlia na akumuláciu pôdnej vody v poľnom experimente. In Hydrologie malého povodí 2017. Praha Ústav pro hydrodynamiku AVČR: ISBN 978-80-87117-15-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Vplyv biouhlia v kombinácii s rôznymi dávkami N-hnojív na emisie N2O, vybrané vlastnosti pôdy a úrody jačmeňa jarného v podmienkach poľného experimentu
Horák, Ján -- Igaz, Dušan -- Šimanský, Vladimír -- Kondrlová, Elena
Vplyv biouhlia v kombinácii s rôznymi dávkami N-hnojív na emisie N2O, vybrané vlastnosti pôdy a úrody jačmeňa jarného v podmienkach poľného experimentu. In Hydrologie malého povodí 2017. Praha Ústav pro hydrodynamiku AVČR: ISBN 978-80-87117-15-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Vplyv poradia laktácie na teplotu bachora dojníc
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Balušíková, Ľuba
Effect of lactation number on rumen temperature of dairy cows = Vplyv poradia laktácie na teplotu bachora dojníc. In XII. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Tribun EU, 2017, s. 127--131. ISBN 978-80-263-1089-1 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Vplyv rôznych ekosystémov na kvalitu vody vo vodnom toku v juhozápadnej časti Slovenskej republiky
Noskovič, Jaroslav -- Babošová, Mária -- Kvetanová, Ľubomíra
Vplyv rôznych ekosystémov na kvalitu vody vo vodnom toku v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 70 p. ISBN 978-80-552-1667-6.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Vplyv rôznych foriem hnojív a mykoríznych prípravkov na výživu trávnika
Hric, Peter
Vplyv rôznych foriem hnojív a mykoríznych prípravkov na výživu trávnika. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 85 p. ISBN 978-80-552-1626-3.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Všeobecná zoohygiena
Tančin, Vladimír -- Imrich, Ivan -- Hasoňová, Lucie -- Havlíček, Zdeněk -- Lendelová, Jana
Všeobecná zoohygiena. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 335 p. ISBN 978-80-552-1596-9.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Všeobecná zootechnika pre kynológov: e-učebné texty
Kasarda, Radovan
Všeobecná zootechnika pre kynológov: e-učebné texty. Košice  : Univerzita veterinárskeho lekárstva. (2017), ISBN 978-80-89280-44-5.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Vybrané špecifiká pestovania ovsa siateho
Pospišil, Richard
Vybrané špecifiká pestovania ovsa siateho. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Výroba a využitie organických hnojív
Ducsay, Ladislav -- Varga, Ladislav
Výroba a využitie organických hnojív. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 115 p. ISBN 978-80-552-1632-4.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Výroba bielkovinových objemových krmív
Pospišil, Richard
Výroba bielkovinových objemových krmív. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 12--13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Vývoj početnosti a prírastku populácií zajaca poľného a jarabice poľnej na Slovensku = Development of density and recruitment of European brown hare and grey partridge populations in Slovakia
Slamečka, Jaroslav -- Sládeček, Tomáš -- Jurčík, Rastislav -- Gašparík, Jozef -- Šmehýl, Peter
Vývoj početnosti a prírastku populácií zajaca poľného a jarabice poľnej na Slovensku = Development of density and recruitment of European brown hare and grey partridge populations in Slovakia. In Žitnoostrovné poľovnícke listy I. Dunajská streda: Obvodná poľovnícka komora ; 2017, 2017, s. 37--73. ISBN 978-80-972211-1-9 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Význam fyziologických a anatomických vlastností vemena bahníc pre strojové dojenie
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Juliana
Význam fyziologických a anatomických vlastností vemena bahníc pre strojové dojenie. In Slovenský chov. 22, (2017), p. 14--16. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Význam podmietky po zbere obilnín
Pospišil, Richard
Význam podmietky po zbere obilnín. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 16--17. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Význam rastlinných zvyškov na pôde
Pospišil, Richard
Význam rastlinných zvyškov na pôde. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 12--13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Výživná hodnota a profil mastných kyselín rôznych hybridov ciroku: Nutritive value and fatty acids profile of different sorghum hybrids
Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Varga, Branislav -- Kupecsek, Andrej
Výživná hodnota a profil mastných kyselín rôznych hybridov ciroku: Nutritive value and fatty acids profile of different sorghum hybrids. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 52--57. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Vzťah medzi pH a teplotou bachora Holšteinských dojníc
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Balušíková, Ľuba
Relationship between the rumen pH and temperature of Holstein dairy cows = Vzťah medzi pH a teplotou bachora Holšteinských dojníc. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 69--74. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Zachráňme pernatú zver našich polí a lesov (I.)
Halaj, Martin -- Weis, Ján
Zachráňme pernatú zver našich polí a lesov (I.). In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 26. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Zachráňme pernatú zver našich polí a lesov (II.)
Halaj, Martin -- Weis, Ján
Zachráňme pernatú zver našich polí a lesov (II.). In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 28. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Zakladanie porastov jarných plodín
Pospišil, Richard
Zakladanie porastov jarných plodín. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 17--18. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Založenie porastu repky - prvý, ale zásadný krok
Pospišil, Richard
Založenie porastu repky - prvý, ale zásadný krok. In Roľnícke noviny. 6, (2017), p. 34--37. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Závislosť medzi vybranými mastnými kyselinami mäsa jahniat z tradičného a umelého odchovu
Janíček, Martin -- Margetín, Milan
Závislosť medzi vybranými mastnými kyselinami mäsa jahniat z tradičného a umelého odchovu. In Zootechnika 2017. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2017, s. 92--99. ISBN 978-80-7394-641-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Zber a kukurice siatej
Pospišil, Richard
Zber a kukurice siatej. In Roľnícke noviny. 87, 36 (2017), p. 11--12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Zdraviu prospešné omega-3 mastné kyseliny v mäse jahniat z umelého a tradičného odchovu
Janíček, Martin -- Margetín, Milan
Health beneficial omega-3 fatty acids levels in meat of lambs from artificial and traditional rearing = Zdraviu prospešné omega-3 mastné kyseliny v mäse jahniat z umelého a tradičného odchovu.  In Animal breeding 2017. Brno : Mendelova univerzita. (2017), p. 55--64. ISBN 978-80-7509-473-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Zdravotný stav porastov slnečnice v roku 2016
Bokor, Peter
Zdravotný stav porastov slnečnice v roku 2016. In Naše pole. 21, (2017), p. 46--47. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Zhodnotenie obsahu základných nutričných parametrov a ťažkých kovov vo svalovine lysky čiernej (Fulica atra) = Evaluation of basic nutritive traits and heavy metals in Eurasian Coot (Fulica atra) venison
Blaška, Jakub -- Gašparík, Jozef -- Šmehýl, Peter -- Vladárová, Denisa
Zhodnotenie obsahu základných nutričných parametrov a ťažkých kovov vo svalovine lysky čiernej (Fulica atra) = Evaluation of basic nutritive traits and heavy metals in Eurasian Coot (Fulica atra) venison. In Žitnoostrovné poľovnícke listy I. Dunajská streda: Obvodná poľovnícka komora ; 2017, 2017, s. 65--71. ISBN 978-80-972211-1-9 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details