Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 34

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Biomonitoring of heavy metals contamination by mosses and lichens around Slovinky tailing pond (Slovakia)
Demková, Lenka -- Bobuľská, Lenka -- Árvay, Július -- Jezný, Tomáš -- Ducsay, Ladislav
Biomonitoring of heavy metals contamination by mosses and lichens around Slovinky tailing pond (Slovakia). In Journal of environmental science and health. 52, 1 (2017), p. 30--36. ISSN 1093-4529.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Carbon sequestration in water-stable aggregates under biochar and biochar with nitrogen fertilization
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Kováčik, Peter -- Bajčan, Daniel
Carbon sequestration in water-stable aggregates under biochar and biochar with nitrogen fertilization. In Bulgarian Journal of Agricultural Science. 23, 3 (2017), p. 429--435. ISSN 1310-0351.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Comparison of effect of single and divided dose of nitrogen on yield of oilseed rape(Brassica napus L.) and other parameters
Varényiová, Mária -- Ducsay, Ladislav -- Drgoňa, Juraj
Porovnanie vplyvu jednorazovej a delenej dávky dusíka na výšku úrody semena kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.) a ďalšie vybrané parametre = Comparison of effect of single and divided dose of nitrogen on yield of oilseed rape(Brassica napus L.) and other parameters. In Agrochémia. 21, 2 (2017), p. 35--41. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Comparison of slowly and quickly releasing fertilizers effect on the yield of green pepper and its distribution to the respective harvests
Slamka, Pavol -- Ložek, Otto
Porovnanie vplyvu rýchlo a pomaly pôsobiacich hnojív na úrodu zeleninovej papriky a jej distribúciu do jednotlivých zberov = Comparison of slowly and quickly releasing fertilizers effect on the yield of green pepper and its distribution to the respective harvests. In Agrochémia. 21, 2 (2017), p. 14--20. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Cost and profitability of maize production in large-scale conditions
Holúbek, Ivan -- Trubačová, Anna -- Slamka, Pavol -- Ložek, Otto
Nákladovosť a rentabilita výroby kukurice siatej v podmienkach veľkovýroby = Cost and profitability of maize production in large-scale conditions. In Agrochémia. 21, 2 (2017), p. 46--50. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Čo ovplyvňuje výživu ozimných plodín na jeseň
Ducsay, Ladislav
Čo ovplyvňuje výživu ozimných plodín na jeseň. In Naše pole. 21, 10 (2017), p. 42--43. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Dusík a jeho postavenie vo výžive repky
Ducsay, Ladislav
Dusík a jeho postavenie vo výžive repky. In Roľnícke noviny. 6, (2017), p. 18--19. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Dynamics of soil agrochemical characteristics changes in Slovakia
Slamka, Pavol -- Ložek, Otto -- Gáborík, Štefan -- Rybárová, Zuzana
Dynamika zmien agrochemických vlastností pôd na Slovensku = Dynamics of soil agrochemical characteristics changes in Slovakia. In Racionální použití hnojiv. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2017, s. 65--72. ISBN 978-80-213-2793-1 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Effect of DASA H fertilizer with content of humic substances and ENSIN fertilizer with content of nitrification inhibitors in winter wheat nutrition
Panáková, Zuzana -- Varényiová, Mária -- Slamka, Pavol -- Ložek, Otto
Hodnotenie účinku humínových látok v hnojive DASA H a inhibítorov nitrifikácie v hnojive ENSIN vo výžive pšenice letnej f. ozimnej = Effect of DASA H fertilizer with content of humic substances and ENSIN fertilizer with content of nitrification inhibitors in winter wheat nutrition. In Agrochémia. 21, 2 (2017), p. 3--8. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Effect of different common pea cultivation technologies on the yield and quality of its seeds
Hanáčková, Eva -- Candráková, Eva
Vplyv rozdielnych technológii pestovania hrachu siateho na úrodu a vybrané ukazovatele kvality semena = Effect of different common pea cultivation technologies on the yield and quality of its seeds. In Agrochémia. 21, (2017), p. 41--46. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Effect of foliar application of 5–aminolevulinic acid and in combination with mineral nutrition on yield and quality parameters of water melon (Citrullus lanatus)
Koroncziová, Lýdia -- Varga, Ladislav -- Slamka, Pavol
Účinky foliárnej aplikácie 5–aminolevulovej kyseliny a minerálnej výživy na úrodu a kvalitu dyne červenej (Citrullus lanatus L.) = Effect of foliar application of 5–aminolevulinic acid and in combination with mineral nutrition on yield and quality parameters of water melon (Citrullus lanatus). In Agrochémia. 21, 2 (2017), p. 41--46. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Effect of lignite on yield and quality of oats (Avena sativa, L.)
Slamka, Pavol -- Ložek, Otto
Vplyv lignitu na úrodu a kvalitu zrna ovsa siateho (Avena sativa, L.) = Effect of lignite on yield and quality of oats (Avena sativa, L.). In Agrochémia. 21, (2017), p. 16--21. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Effect of zinc fertilisation on yield and selected qualitative parameters of broccoli
Šlosár, Miroslav -- Mezeyová, Ivana -- Hegedűsová, Alžbeta -- Andrejiová, Alena -- Kováčik, Peter -- Lošák, Tomáš -- Kopta, Tomáš -- Keutgen, Anna Jadwiga
Effect of zinc fertilisation on yield and selected qualitative parameters of broccoli. In Plant, soil and environment. 63, 6 (2017), p. 282--287. ISSN 1214-1178.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Efficiency of the foliar application of biostimulator Mg–Titanit in the cultivation of winter rape and winter wheat
Kováčik, Peter -- Hanáčková, Eva -- Urminská, Jana -- Vician, Martin -- Koroncziová, Lýdia
Efektivita foliárnej aplikácie biostimulátora Mg–Titanit pri pestovaní kapusty repkovej pravej formy ozimnej a pšenice letnej formy ozimnej = Efficiency of the foliar application of biostimulator Mg–Titanit in the cultivation of winter rape and winter wheat. In Agrochémia. 21, 1 (2017), p. 3--8. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Evaluation of agronomic affect of SULFAN 24/6 fertilizer on model crop of onion (Allium cepa L.) compared to ANAS 26/13 and DAN 27 fertilizers
Varga, Ladislav -- Ložek, Otto -- Ducsay, Ladislav -- Slamka, Pavol -- Koroncziová, Lýdia -- Varényiová, Mária
Overovanie agronomickej účinnosti hnojiva SULFAN 24/6 v porovnaní s hnojivami DASA 26/13 a LAD 27 na modelovej plodine cibuľa kuchynská (Allium cepa L.) = Evaluation of agronomic affect of SULFAN 24/6 fertilizer on model crop of onion (Allium cepa L.) compared to ANAS 26/13 and DAN 27 fertilizers. In Agrochémia. 21, (2017), p. 37--41. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Evaluation of agronomic efficiency of ANAS+H and SULFAN fertilizers in nutrition of oilseed rape (Brassica napus L.)
Varényiová, Mária -- Panáková, Zuzana -- Slamka, Pavol -- Ložek, Otto -- Tokár, Zdenko -- Hozlár, Peter
Hodnotenie agronomickej účinnosti hnojív DASA+H a SULFAN vo výžive kapusty repkovej pravej (Brassica napus L.) = Evaluation of agronomic efficiency of ANAS+H and SULFAN fertilizers in nutrition of oilseed rape (Brassica napus L.). In Agrochémia. 21, (2017), p. 29--37. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Fuzariózy obilnín - možnosti prevencie a biologického boja
Varga, Ladislav
Fuzariózy obilnín - možnosti prevencie a biologického boja. In Naše pole. 21, 9 (2017), p. 39. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Impact of earthworms (Eisenia foetida) and vermicompost on the formation of radish phytomass and on occurrence of Azotobacter chroococum in soil
Kováčik, Peter
Impact of earthworms (Eisenia foetida) and vermicompost on the formation of radish phytomass and on occurrence of Azotobacter chroococum in soil.  In Applied natural sciences 2017. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda. (2017), p. 26--30. ISBN 978-80-8105-548-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Jarné hnojenie repky
Ducsay, Ladislav -- Varényiová, Mária
Jarné hnojenie repky. In Naše pole. 21, (2017), p. 20--21. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Listová výživa rastlín
Varga, Ladislav -- Ducsay, Ladislav
Listová výživa rastlín. In Naše pole. 21, (2017), p. 56--58. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Longterm impact of contamination on different plant communities
Šalamún, Peter -- Hanzelová, Vladimíra -- Miklisová, Dana -- Kováčik, Peter
Vplyv dlhodobej kontaminácie na odlišné rastlinné spoločenstvá = Longterm impact of contamination on different plant communities. In Životné prostredie. 51, 3 (2017), p. 157--161. ISSN 0044-4863.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Možnosti zefektívnenia rozkladu slamy a vytvorenia živinových podmienok pre následné plodiny
Varga, Ladislav
Možnosti zefektívnenia rozkladu slamy a vytvorenia živinových podmienok pre následné plodiny. In Naše pole. 21, (2017), p. 39. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Nematodes as bioindicators of soil ecosystem contamination
Šalamún, Peter -- Hanzelová, Vladimíra -- Miklisová, Dana -- Šestinová, Oľga -- Findoráková, Lenka -- Kováčik, Peter
Nematodes as bioindicators of soil ecosystem contamination. In Helminthological Days 2017. Košice: Slovak academy of sciences, 2017, ISBN 978-80-968473-8-9 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Novel insight into iodine absorption by higher plants: uptake of 5-iodosalicylic acid and chemical composition of lettuce grown in hydroponic
Smoleń, Sylwester -- Smoleń-Ledwożyw, Iwona -- Halka, Mariya -- Sady, Wlodzimierz -- Kováčik, Peter
Novel insight into iodine absorption by higher plants: uptake of 5-iodosalicylic acid and chemical composition of lettuce grown in hydroponic. In XVIII Iinternational plant nutrition colloquium. Copenhagen: University of Copenhagen, 2017, s. 837--838.
article in a proceedingsOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2017Details
Racionálne hnojenie ozimnej repky na jar
Ducsay, Ladislav -- Varényiová, Mária
Racionálne hnojenie ozimnej repky na jar. In Repka. 6, (2017), p. 4--5.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Racionálne hnojenie pšenice do nástupu zimy
Ducsay, Ladislav
Racionálne hnojenie pšenice do nástupu zimy. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Sulphur nutrition and its effect on yield and oil content of oilseed rape (Brassica Napus L.)
Varényiová, Mária -- Ducsay, Ladislav -- Ryant, Pavel
Sulphur nutrition and its effect on yield and oil content of oilseed rape (Brassica Napus L.). In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 65, 2 (2017), p. 555--562. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
The absorption of iodine from 5-iodosalicylic acid by hydroponically grown lettuce
Smolen, Sylwester -- Ledwożyw-Smoleń, Iwona -- Halka, Mariya -- Sady, Włodzimierz -- Kováčik, Peter
The absorption of iodine from 5-iodosalicylic acid by hydroponically grown lettuce. In Scientia Horticulturae. 225, (2017), p. 716--725. ISSN 0304-4238.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
The effect of different doses of N fertilization on the parameters of soil organic matter and soil sorption complex
Šimanský, Vladimír -- Kováčik, Peter -- Jonczak, Jerzy
The effect of different doses of N fertilization on the parameters of soil organic matter and soil sorption complex. In Journal of Ecological Engineering. 18, 3 (2017), p. 104--111. ISSN 2081-139X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
The effects of vegetation cover on soil nematode communities in various biotopes disturbed by industrial emissions
Šalamún, Peter -- Hanzelová, Vladimíra -- Miklisová, Dana -- Šestinová, Oľga -- Findoráková, Lenka -- Kováčik, Peter
The effects of vegetation cover on soil nematode communities in various biotopes disturbed by industrial emissions. In Science of the Total Environment. 592, (2017), p. 106--114. ISSN 0048-9697.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
The yield of radish (Raphanus sativus L.) cultivated on fertilized and on non–fertilized soil
Kováčik, Peter -- Panáková, Zuzana -- Kolenčík, Marek
Úroda reďkovky siatej (Raphanus sativus L.) na hnojenej a nehnojenej pôde = The yield of radish (Raphanus sativus L.) cultivated on fertilized and on non–fertilized soil. In Agrochémia. 21, 2 (2017), p. 25--29. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Vermikompost, produkt biologicznego przetwarzania odpadów, substancja wpływająca na wielkość masy uprawianych roślin
Kováčik, Peter
Vermicompost, product of biological waste revaluating, substance determining phytomas of cultivated plants = Vermikompost, produkt biologicznego przetwarzania odpadów, substancja wpływająca na wielkość masy uprawianych roślin. In Toxic substances in the environment toxse. Kraków: Agricultural University in Kraków, 2017, s. 75. ISBN 978-83-948965-0-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Vplyv makro a mikroživín na úrodu a kvalitu hrozna v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Ložek, Otto -- Bugáňová, Soňa -- Šimanský, Vladimír
Vplyv makro a mikroživín na úrodu a kvalitu hrozna v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 85 p. ISBN 978-80-552-1774-1.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Výroba a využitie organických hnojív
Ducsay, Ladislav -- Varga, Ladislav
Výroba a využitie organických hnojív. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 115 p. ISBN 978-80-552-1632-4.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2017Details