Faculty of Engineering - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 26

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Aký je na Slovensku skutočný stav vo vybavení podnikov traktormi a ostatnou technikou?
Ďuďák, Jozef
Aký je na Slovensku skutočný stav vo vybavení podnikov traktormi a ostatnou technikou?. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 21, 3 (2018), p. 34--36. ISSN 1335-6178.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Analysis of selected photovoltaic panels operating parameters as a function of partial shading and intensity of reflected radiation
Bilčík, Matúš -- Božiková, Monika -- Petrović, Ana -- Malínek, Martin -- Cviklovič, Vladimír -- Olejár, Martin -- Ardonová, Veronika
Analysis of selected photovoltaic panels operating parameters as a function of partial shading and intensity of reflected radiation. In Acta technologica agriculturae. 21, 1 (2018), p. 14--17. ISSN 1335-2555.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Electric properties measurement of lentil
Novák, Ján
Electric properties measurement of lentil. In Acta technologica agriculturae. 21, 1 (2018), p. 18--23. ISSN 1335-2555.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Električne osobine perge
Regrut, Tomáš -- Hlaváčová, Zuzana -- Novák, Ján -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Brindza, Jan -- Cviklovič, Vladimír -- Ardonová, Veronika
Perga´s electrical characteristics = Električne osobine perge. In Journal on processing and energy in agriculture. 21, 3 (2018), p. 171--173. ISSN 1821-4487.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Improvement of selected logistics processes using quality engineering tools
Zasadzień, Michał -- Žarnovský, Jozef
Improvement of selected logistics processes using quality engineering tools. In Management systems in production engineering. 26, 1 (2018), p. 55--59. ISSN 2299-0461.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Intuitívne a moderné platformy v závlahovej technike
Jobbágy, Ján
Intuitívne a moderné platformy v závlahovej technike. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 21, 3 (2018), p. 18--20. ISSN 1335-6178.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Inžinierstvo kvality produkcie
Hrubec, Jozef -- Cservenáková, Judita
Inžinierstvo kvality produkcie. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 174 p. ISBN 978-80-552-1793-2.
textbookSkriptá a učebné texty2018Details
Klub mladých farmárov bol plný informácií
Jobbágy, Ján
Klub mladých farmárov bol plný informácií. In Roľnícke noviny. 89, 7 (2018), p. 7. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Kombinované súpravy pri predsejbovej príprave pôdy a sejbe jarných plodín
Ďuďák, Jozef
Kombinované súpravy pri predsejbovej príprave pôdy a sejbe jarných plodín. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 21, 3 (2018), p. 5--10. ISSN 1335-6178.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Mikroprocessopnoje ustrojstvo diagnostiki izoljacii elektrodvigateľja po EDS samoindukcii s funkciej megommetra: papent RU 2645449 C1 : opublikovano 21.2.2018
Vachtina, Jelena Arturovna -- Vostruchin, Aleksandr Vitaľjevič -- Gabrijeljan, Šaliko Žorajevič -- Dorožko, Sergej Vasiľjevič -- Palková, Zuzana -- Cviklovič, Vladimír -- Olejár, Martin
Mikroprocessopnoje ustrojstvo diagnostiki izoljacii elektrodvigateľja po EDS samoindukcii s funkciej megommetra: papent RU 2645449 C1 : opublikovano 21.2.2018. VACHTINA, J A. -- VOSTRUCHIN, A V. -- GABRIJELJAN, Š Ž. -- DOROŽKO, S V. -- PALKOVÁ, Z. -- CVIKLOVIČ, V. -- OLEJÁR, M.
patent or a different result protected by specific legal provisionsAutorské osvedčenia, patenty, objavy2018Details
Mobilna zaprawiarka materialu siewnego: patent P.424798 : opublikowany 9.3.2018
Gugala, Marek -- Kapela, Krzysztof -- Zarzecka, Krystyna -- Niewęgłowski, Marek -- Malaga-Toboła, Urszula -- Findura, Pavol
Mobilna zaprawiarka materialu siewnego: patent P.424798 : opublikowany 9.3.2018. GUGALA, M. -- KAPELA, K. -- ZARZECKA, K. -- NIEWĘGŁOWSKI, M. -- MALAGA-TOBOŁA, U. -- FINDURA, P.
patent or a different result protected by specific legal provisionsAutorské osvedčenia, patenty, objavy2018Details
Modeling biometric traits, yield and nutritional and antioxidant properties of seeds of three soybean cultivars through the application of biostimulant containing seaweed and amino acids
Kocira, Slawomir -- Szparaga, Agnieszka -- Kocira, Anna -- Czerwińska, Ewa -- Wójtowicz, Agnieszka -- Bronowicka-Mielniczuk, Urszula -- Koszel, Milan -- Findura, Pavol
Modeling biometric traits, yield and nutritional and antioxidant properties of seeds of three soybean cultivars through the application of biostimulant containing seaweed and amino acids.  In Frontiers in Plant Science. Lausanne : Frontiers Research Foundation. 9, 388 (2018), p. 2018. URL: http://dx.doi.org/doi.org/10.3389/fpls.2018.00388.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details
Možnosti racionalizácie chemickej ochrany rastlín
Ďuďák, Jozef
Možnosti racionalizácie chemickej ochrany rastlín. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 21, 2 (2018), p. 5--11. ISSN 1335-6178.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Na seminári aj o trendoch v zavlažovaní
Jobbágy, Ján
Na seminári aj o trendoch v zavlažovaní. In Roľnícke noviny. 89, 7 (2018), p. 27--28. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Physical properties of maize seed and its effect on sowing quality and variable distance of individual plants
Findura, Pavol -- Krištof, Koloman -- Jobbágy, Ján -- Bajus, Peter -- Malaga-Toboła, Urszula
Physical properties of maize seed and its effect on sowing quality and variable distance of individual plants. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 66, 1 (2018), p. 35--42. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Prívesy a návesy v poľnohospodárstve
Ďuďák, Jozef
Prívesy a návesy v poľnohospodárstve. In Roľnícke noviny. 89, 9 (2018), p. 12--15. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Riadenie projektov
Korenko, Maroš -- Máchal, Pavel -- Bujna, Marián
Riadenie projektov. 2. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 123 p. ISBN 978-80-552-1816-8.
textbookSkriptá a učebné texty2018Details
Sejačky na presnú sejbu
Ďuďák, Jozef
Sejačky na presnú sejbu. In Roľnícke noviny. 89, 10 (2018), p. 11--12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Selected physical properties of various diesel blends
Hlaváčová, Zuzana -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Regrut, Tomáš -- Ardonová, Veronika
Selected physical properties of various diesel blends. In International agrophysics. 32, 1 (2018), p. 93--100. ISSN 0236-8722.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Správna voľba traktora je kľúčové rozhodnutie
Ďuďák, Jozef
Správna voľba traktora je kľúčové rozhodnutie. In Roľnícke noviny. 89, 12 (2018), p. 11--12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Tibia mineralization of chickens determined to meat production using a microbial phytase
Angelovičová, Mária -- Mellen, Martin -- Zajác, Peter -- Čapla, Jozef -- Angelovič, Marek
Tibia mineralization of chickens determined to meat production using a microbial phytase. In Potravinárstvo. 12, 1 (2018), p. 40--49. ISBN 1337-0960 (elektronická verzia).
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2018Details
Trendy v hnojení priemyselnými hnojivami
Ďuďák, Jozef
Trendy v hnojení priemyselnými hnojivami. In Roľnícke noviny. 2 (2018), p. 11. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Trendy v realizácii bezorbových technológií
Nozdrovický, Ladislav
Trendy v realizácii bezorbových technológií. In Naše pole. 22, 2 (2018), p. 32--34. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Výber traktora podľa technických parametrov
Žikla, Anton -- Kosiba, Ján
Výber traktora podľa technických parametrov. In Roľnícke noviny. 89, 12 (2018), p. 13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Výber vhodnej výbavy traktora je čoraz zložitejší
Ďuďák, Jozef
Výber vhodnej výbavy traktora je čoraz zložitejší. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 21, 1 (2018), p. 5--9. ISSN 1335-6178.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details
Základné technické parametre traktorov
Žikla, Anton -- Kosiba, Ján
Základné technické parametre traktorov. In Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve. 21, 1 (2018), p. 14--16. ISSN 1335-6178.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Details