Department of Genetics and Plant Breeding (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 2

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Električne osobine perge
Regrut, Tomáš -- Hlaváčová, Zuzana -- Novák, Ján -- Božiková, Monika -- Hlaváč, Peter -- Brindza, Jan -- Cviklovič, Vladimír -- Ardonová, Veronika
Perga´s electrical characteristics = Električne osobine perge. In Journal on processing and energy in agriculture. 21, 3 (2018), p. 171--173. ISSN 1821-4487.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2018Details
Characterisation of yacon tuberous roots and leaves by DART-TOF/MS
Rajchl, Aleš -- Fernández, Eloy Cusimamani -- Prchalová, Jana -- Ševčík, Rudolf -- Čížková, Helena -- Žiarovská, Jana -- Hrdličková, Michaela
Characterisation of yacon tuberous roots and leaves by DART-TOF/MS. In International Journal of Mass Spectrometry. (2018), p. 27--34. ISSN 1387-3806.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Details