Department of Poultry Science and Small Farm Animals (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 21

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Aké faktory ovplyvňujú kvalitu slepačích vajec?
Halaj, Martin -- Golian, Jozef -- Weis, Ján
Aké faktory ovplyvňujú kvalitu slepačích vajec?. In Roľnícke noviny. 87, 36 (2017), p. 16--17. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Analysis of changes in egg quality of autochthonous chicken breed Oravka during laying period
Hrnčár, Cyril -- Gašparovič, Martin -- Hanusová, Emília -- Hanus, Anton -- Pistová, Veronika -- Arpášová, Henrieta -- Fik, Martin -- Bujko, Jozef -- Gašparík, Jozef
Analysis of changes in egg quality of autochthonous chicken breed Oravka during laying period. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 229--233. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Analysis of changes in egg quality of autochthonous chicken breed Oravka during laying period
Hrnčár, Cyril -- Gašparovič, Martin -- Hanusová, Emília -- Hanus, Anton -- Pistová, Veronika -- Arpášová, Henrieta -- Fik, Martin -- Bujko, Jozef -- Gašparík, Jozef
Analysis of changes in egg quality of autochthonous chicken breed Oravka during laying period. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 229--233. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Analysis of reproductive traits of giant broiler rabbit lines
Šmehýl, Peter -- Petrovičová, Veronika
Analysis of reproductive traits of giant broiler rabbit lines. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 220--224. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Effectiveness of non-antibiotic stimulators in Japanese quail diet: Gender comparison and economical annex
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Lajdová, Zuzana -- Schwarzová, Marianna -- Zbyňovská, Katarína -- Hrnčár, Cyril -- Hanusová, Emília -- Brúnaiová, Zuzana -- Bielik, Peter
Effectiveness of non-antibiotic stimulators in Japanese quail diet: Gender comparison and economical annex. In Biologia. 72, 1 (2017), p. 96--104. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Effectiveness of non-antibiotic stimulators in Japanese quail diet: Gender comparison and economical annex
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Lajdová, Zuzana -- Schwarzová, Marianna -- Zbyňovská, Katarína -- Hrnčár, Cyril -- Hanusová, Emília -- Brúnaiová, Zuzana -- Bielik, Peter
Effectiveness of non-antibiotic stimulators in Japanese quail diet: Gender comparison and economical annex. In Biologia. 72, 1 (2017), p. 96--104. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2017Details
Evaluation of muscle thickness and thickness bacon to carcass pigs
Bujko, Jozef -- Bučko, Ondřej -- Rebrinský, Maroš -- Žitný, Július -- Hrnčár, Cyril
Hodnotenie hrúbky svaloviny a hrúbky slaniny jatočných ošípaných = Evaluation of muscle thickness and thickness bacon to carcass pigs. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 58--62. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Invocation receptivity in female of rabbit
Fik, Martin -- Hrnčár, Cyril -- Arpášová, Henrieta -- Gašparík, Jozef
Invocation receptivity in female of rabbit. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 216--219. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Mäsová úžitkovosť štandardných nutrií
Hanusová, Jana -- Miluchová, Martina
Mäsová úžitkovosť štandardných nutrií. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 71 p. ISBN 978-80-552-1679-9.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Podmienky rozvoja včelárstva na Slovensku
Chlebo, Róbert
Podmienky rozvoja včelárstva na Slovensku. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 79 p. ISBN 978-80-552-1648-5.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Reprodukcia umelo vysadzovaných hrabavcov
Halaj, Martin -- Weis, Ján
Reprodukcia umelo vysadzovaných hrabavcov. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 24. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Synergistic effect of feeding Aspergillus awamori and lactic acid bacteria on performance, egg traits, egg yolk cholesterol and fatty acid profile in laying hens
Saleh, A. Ahmed -- Gálik, Branislav -- Arpášová, Henrieta -- Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Abudabos, A.M.
Synergistic effect of feeding Aspergillus awamori and lactic acid bacteria on performance, egg traits, egg yolk cholesterol and fatty acid profile in laying hens. In Italian journal of animal science, 1594-4077, r. 2017. 16, 1 (2017), p. 132--139. ISSN 1594-4077.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
The analysis of factors affecting the quality of meat and fatty liver of waterfowl
Weis, Ján -- Hrnčár, Cyril -- Fik, Martin
Analýza faktorov ovplyvňujúcich kvalitu mäsa a tučnej pečene vodnej hydiny = The analysis of factors affecting the quality of meat and fatty liver of waterfowl. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 174--178. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The comparison of basic chemical parameters of Musculus semimembranosus from wild boar (Sus scrofa) and mangalitsa
Blaška, Jakub -- Gašparík, Jozef -- Šmehýl, Peter -- Komová, Petra -- Debrecéni, Ondrej -- Bučko, Ondřej -- Gondeková, Martina
Porovnanie základných chemických parametrov Musculus semimembranosus diviaka lesného (Sus scrofa) a mangalice = The comparison of basic chemical parameters of Musculus semimembranosus from wild boar (Sus scrofa) and mangalitsa. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 30--32. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The effect of the clove essential oil to the production and quality of laying hens eggs
Arpášová, Henrieta -- Gálik, Branislav -- Fik, Martin -- Pistová, Veronika
The effect of the clove essential oil to the production and quality of laying hens eggs. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 1--5. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
The effect of the clove essential oil to the production and quality of laying hens eggs
Arpášová, Henrieta -- Gálik, Branislav -- Fik, Martin -- Pistová, Veronika
The effect of the clove essential oil to the production and quality of laying hens eggs. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 1--5. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
The effect of the humic substances, garlic (Allium sativum L.), wormwood (Artemisia absinthium) and walnut (Juglans regia) on carcass parameters of broiler chickens
Pistová, Veronika -- Arpášová, Henrieta -- Hrnčár, Cyril -- Weis, Ján
The effect of the humic substances, garlic (Allium sativum L.), wormwood (Artemisia absinthium) and walnut (Juglans regia) on carcass parameters of broiler chickens. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 234--237. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Vývoj početnosti a prírastku populácií zajaca poľného a jarabice poľnej na Slovensku = Development of density and recruitment of European brown hare and grey partridge populations in Slovakia
Slamečka, Jaroslav -- Sládeček, Tomáš -- Jurčík, Rastislav -- Gašparík, Jozef -- Šmehýl, Peter
Vývoj početnosti a prírastku populácií zajaca poľného a jarabice poľnej na Slovensku = Development of density and recruitment of European brown hare and grey partridge populations in Slovakia. In Žitnoostrovné poľovnícke listy I. Dunajská streda: Obvodná poľovnícka komora ; 2017, 2017, s. 37--73. ISBN 978-80-972211-1-9 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Zachráňme pernatú zver našich polí a lesov (I.)
Halaj, Martin -- Weis, Ján
Zachráňme pernatú zver našich polí a lesov (I.). In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 26. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Zachráňme pernatú zver našich polí a lesov (II.)
Halaj, Martin -- Weis, Ján
Zachráňme pernatú zver našich polí a lesov (II.). In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 28. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Zhodnotenie obsahu základných nutričných parametrov a ťažkých kovov vo svalovine lysky čiernej (Fulica atra) = Evaluation of basic nutritive traits and heavy metals in Eurasian Coot (Fulica atra) venison
Blaška, Jakub -- Gašparík, Jozef -- Šmehýl, Peter -- Vladárová, Denisa
Zhodnotenie obsahu základných nutričných parametrov a ťažkých kovov vo svalovine lysky čiernej (Fulica atra) = Evaluation of basic nutritive traits and heavy metals in Eurasian Coot (Fulica atra) venison. In Žitnoostrovné poľovnícke listy I. Dunajská streda: Obvodná poľovnícka komora ; 2017, 2017, s. 65--71. ISBN 978-80-972211-1-9 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details