Department of Plant Protection (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 41

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Biela hniloba - obávaná choroba repky
Bokor, Peter
Biela hniloba - obávaná choroba repky. In Roľnícke noviny. 6, (2017), p. 31--33. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Broskyne: choroby broskýň
Hudec, Kamil
Broskyne: choroby broskýň. In Záhradkár. 53, (2017), p. 66--68. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Cultivation and morphology diversity of Cercospora beticola isolates
Mihók, Milan
Cultivation and morphology diversity of Cercospora beticola isolates. In MUSILOVÁ, J. -- TÓTHOVÁ, M. -- HOLLÝ, D. Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation: proceedings of abstracts, 7th November 2017, Nitra, Slovak Republic. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, s. 43. ISBN 978-80-552-1734-5.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Čerešne a višne: najčastejšie choroby
Hudec, Kamil
Čerešne a višne: najčastejšie choroby. In Záhradkár. 53, (2017), p. 60--62. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Effects of experimental insecticide applications and season on soil nematode communities in a maize field
Čerevková, Andrea -- Miklisová, Dana -- Cagáň, Ľudovít
Effects of experimental insecticide applications and season on soil nematode communities in a maize field.  In Crop protection. Amsterdam : Elsevier. 92, (2017), p. 1--15. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261219416302848.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Fungicídne morenie obilnín
Hudec, Kamil
Fungicídne morenie obilnín. In AGROmagazín. 19, 8 (2017), p. 30. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Hrušky: najčastejšie choroby
Hudec, Kamil
Hrušky: najčastejšie choroby. In Záhradkár. 53, (2017), p. 57--59. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Choroby bázy stebla prichádzajú
Hudec, Kamil
Choroby bázy stebla prichádzajú. In Pšenica. 6, (2017), p. 4--7. ISSN 0231-6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Choroby obilnín v jesennom období
Hudec, Kamil
Choroby obilnín v jesennom období. In Roľnícke noviny. 6, (2017), p. 7--9. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Choroby obilnín v roku 2017
Hudec, Kamil
Choroby obilnín v roku 2017. In Naše pole. 21, 11 (2017), p. 16--19. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Insect plant interaction in broomrapes
Tóth, Peter -- Wei, Jianing -- Undas, Anna Katarzyna -- Bouwmeester, Harro
Insect plant interaction in broomrapes.  In 14th World congress parasitic plants. Davis : Yoder Lab. (2017), p. 50. URL: https://drive.google.com/file/d/0BwZmd2sXQuayS2tYdG5ta3VTaE0/view.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Jablone: najčastejšie choroby
Hudec, Kamil
Jablone: najčastejšie choroby. In Záhradkár. 53, (2017), p. 41--43. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Marhule: najčastejšie choroby
Hudec, Kamil
Marhule: najčastejšie choroby. In Záhradkár. 53, (2017), p. 57--58. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Najčastejšie choroby: egreše
Hudec, Kamil
Najčastejšie choroby: egreše. In Záhradkár. 53, 7 (2017), p. 69--70. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Najčastejšie choroby: jablone
Hudec, Kamil
Najčastejšie choroby: jablone. In Záhradkár. 53, (2017), p. 41--43. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Najčastejšie choroby: maliny a černice
Hudec, Kamil
Najčastejšie choroby: maliny a černice. In Záhradkár. 53, 8 (2017), p. 74--76. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Najčastejšie choroby: slivky
Hudec, Kamil
Najčastejšie choroby: slivky. In Záhradkár. 53, 9 (2017), p. 58--59. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Najškodlivejšie choroby slnečnice ročnej (Helianthus annus L.) v podmienkach Slovenska
Bokor, Peter
Najškodlivejšie choroby slnečnice ročnej (Helianthus annus L.) v podmienkach Slovenska. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 182 p. ISBN 978-80-552-1689-8.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Najznámejšie choroby a škodce
Hudec, Kamil
Najznámejšie choroby a škodce. In Záhradkár. 53, 12 (2017), p. 64--65. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Nebezpečná baktéria ohrozuje Slovensko
Tóthová, Monika
Nebezpečná baktéria ohrozuje Slovensko. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 18. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Negative correlations between the susceptibilities of Czech and Slovak pollen beetle populations to lambda - cyhalothrin and chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015
Seidenglanz, Marek -- Poslušná, Jana -- Kolařík, Pavel -- Rotrekl, Jiří -- Hrudová, Eva -- Tóth, Pavel -- Havel, Jiří -- Plachká, Eva -- Tancik, Ján -- Hudec, Kamil
Negative correlations between the susceptibilities of Czech and Slovak pollen beetle populations to lambda - cyhalothrin and chlorpyrifos-ethyl in 2014 and 2015. In Plant protection science. 53, 2 (2017), p. 108--117. ISSN 1212-2580.
article in a professional periodical2017Details
New affordable strigolactone analogues as active ingredients for plant protection products.
Georgescu, Emilian -- Matúšová, Radoslava -- Georgescu, Florentina -- Oancea, Florentin -- Nicolescu, Alina -- Raut, Ilulia -- Jecu, Luisa -- Vladulescu, Marius-Constantin -- Tóth, Peter -- Deleanu, Calin
New affordable strigolactone analogues as active ingredients for plant protection products.  In 2. International congres Strigolactones. Turin : M.A.F. Servizi SRL. (2017), p. 87.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
Ochrana porastov repky ozimnej proti chorobám a škodcom v jesennom období
Bokor, Peter
Ochrana porastov repky ozimnej proti chorobám a škodcom v jesennom období. In Agromanuál. 12, (2017), p. 2--5. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Ozimná repka na jeseň
Vašák, Jan -- Bečka, David -- Bokor, Peter -- Mikšík, Vladimír
Ozimná repka na jeseň. In Naše pole. 21, 10 (2017), p. 18--20. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Ozimná repka na jeseň
Vašák, Jan -- Bečka, David -- Bokor, Peter -- Mikšík, Vladimír
Ozimná repka na jeseň. In Naše pole. 21, 10 (2017), p. 18--20. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Poškodenie niektorých plodín chladom
Hudec, Kamil
Poškodenie niektorých plodín chladom. In Naše pole. 21, (2017), p. 22--24. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Poškodenie ozimných plodín mrazom
Hudec, Kamil
Poškodenie ozimných plodín mrazom. In Naše pole. 21, (2017), p. 16--18. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Poznatky o baktérii Xylella fastidiosa
Tóthová, Monika
Poznatky o baktérii Xylella fastidiosa. In Sady a vinice. 12, 4 (2017), p. 22--23. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Prekvapivé výsledky pestovania repky v r. 2017
Vašák, Jan -- Bečka, David -- Bokor, Peter -- Cihlář, Pavel
Prekvapivé výsledky pestovania repky v r. 2017. In Naše pole. 21, 12 (2017), p. 16--17. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Professional training in organic food production: a cross-country experience
Guiné, Raquel P.F. -- Costa, Daniela V.T.A. -- Correia, Paula M.R. -- Costa, Cristina Amaro -- Correia, Helena E. -- Castro, Moisés -- Guerra, Luis T. -- Seeds, Catherine -- Coll, Collette -- Radics, László -- Arslan, Meahmet -- Soylu, Soner -- Tóthová, Monika -- Tóth, Peter -- Basile, Salvatore
Professional training in organic food production: a cross-country experience. In International journal of information and learning technology. 34, 3 (2017), p. 259--273. ISSN 2056-4880.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Repa cukrová v roku 2016
Roháčik, Tibor -- Hudec, Kamil -- Mihók, Milan
Repa cukrová v roku 2016. In Naše pole. 21, (2017), p. 54--55. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Repka minulá, súčasná a budúca
Vašák, Jan -- Bečka, David -- Mikšík, Vlastimil -- Bokor, Peter
Repka minulá, súčasná a budúca. In Naše pole. 21, (2017), p. 50--53. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Ríbezle: najčastejšie choroby
Hudec, Kamil
Ríbezle: najčastejšie choroby. In Záhradkár. 53, (2017), p. 64--66. ISSN 0862-5565.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation: proceedings of abstracts, 7th November 2017, Nitra, Slovak Republic
Musilová, Janette -- Tóthová, Monika -- Hollý, Dominik
Scientific conference of PhD. students of FAFR and FBFS with international participation: proceedings of abstracts, 7th November 2017, Nitra, Slovak Republic. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017. 61 p. ISBN 978-80-552-1734-5.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Spread of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia l.) on arable land in the Žitný ostrov: Rozšírenie ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia L.) na ornej pôde Žitného ostrova
Domonkos, Zsolt -- Szabó-Szigeti, Veronika -- Farkas, Anikó -- Pinke, Gyula -- Reisinger, Péter -- Vereš, Tomáš -- Tóth, Peter
Spread of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia l.) on arable land in the Žitný ostrov: Rozšírenie ambrózie palinolistej (Ambrosia artemisiifolia L.) na ornej pôde Žitného ostrova.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 18, 1 (2017), p. 29--41. ISSN 1332-9049. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/18.1.1863.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Škodcovia poškodzujúci listy - vošky a bzdochy: škodcovia hlúbovín (9)
Tancik, Ján
Škodcovia poškodzujúci listy - vošky a bzdochy: škodcovia hlúbovín (9). In Naše pole. 21, (2017), p. 34--35. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Škodlivosť chorôb v repke a ako sa im brániť
Bokor, Peter
Škodlivosť chorôb v repke a ako sa im brániť. In: Nové možnosti v pestovaní repky ozimnej. Praha: Dow AgroSciences, 2017. p. 11--17.
chapter in a bookOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2017Details
Účinnosť chemickej ochrany maku siateho proti krytonosovi koreňovému a krytonosovi makovicovému
Tancik, Ján -- Bokor, Peter
Účinnosť chemickej ochrany maku siateho proti krytonosovi koreňovému a krytonosovi makovicovému. In Mák v roce 2017. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2017, s. 43--44. ISBN 978-80-213-2742-9 (brož.).
article in a proceedingsOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2017Details
Use of carabids for the post-market environmental monitoring of genetically modified crops
Skoková Habuštová, Oxana -- Svobodová, Zdeňka -- Cagáň, Ľudovít -- Sehnal, František
Use of carabids for the post-market environmental monitoring of genetically modified crops.  In Toxins. Basel : Molecular Diversity Preservation International. 9, 4 (2017), p. 1--18. URL: http://www.mdpi.com/2072-6651/9/4?view=default&listby=type&page_no=1.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Výskyt houbových chorob řepky ozimé v roce 2016 v České a Slovenské republice
Bečka, David -- Vašák, Jan -- Bokor, Peter
Výskyt houbových chorob řepky ozimé v roce 2016 v České a Slovenské republice. In Agromanuál. 12, 2 (2017), p. 30--33. ISSN 1801-7673.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Zdravotný stav porastov slnečnice v roku 2016
Bokor, Peter
Zdravotný stav porastov slnečnice v roku 2016. In Naše pole. 21, (2017), p. 46--47. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details