Department of Soil Science (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 49

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Accumulation of heavy metals in needles and bark of Pinus species
Parzych, Agnieszka -- Mochnacký, Sergej -- Sobisz, Zbigniev -- Kurhaluk, Natalia -- Polláková, Nora
Accumulation of heavy metals in needles and bark of Pinus species. In Folia forestalia Polonica. 59, 1 (2017), p. 34--44. ISSN 0071-6677.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Alteration of selected soil chemical properties by change of vineyard to the forest
Szlováková, Tímea -- Halmo, Samuel -- Polláková, Nora -- Šimanský, Vladimír
Ovplyvnenie vybraných chemických vlastností pôdy zmenou vinohradu na les = Alteration of selected soil chemical properties by change of vineyard to the forest. In Folia oecologica. 9, 1 (2017), p. 15--24. ISSN 1338-080X.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Antioxidant properties, total phenolic and total flavonoid content of the Slovak white wines – welschriesling and chardonnay
Bajčan, Daniel -- Árvay, Július -- Vollmannová, Alena -- Bystrická, Judita -- Trebichalský, Pavol -- Harangozo, Ľuboš -- Šimanský, Vladimír
Antioxidant properties, total phenolic and total flavonoid content of the Slovak white wines – welschriesling and chardonnay.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 266--271. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/730.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Assessment of the soil organic matter and iron oxides impact to aggregation
Šimanský, Vladimír -- Jonczak, Jerzy
Posúdenie vplyvu pôdnej organickej hmoty a oxidov železa na agregáciu = Assessment of the soil organic matter and iron oxides impact to aggregation. In Agrochémia. 21, (2017), p. 25--29. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Biochar and biochar with N-fertilizer affect soil N2O emission in Haplic Luvisol
Horák, Ján -- Kondrlová, Elena -- Igaz, Dušan -- Šimanský, Vladimír -- Felber, R. -- Lukáč, Martin -- Balašov, E.V. -- Bučkina, N.P. -- Rižija, Elena -- Jankowski, Michal
Biochar and biochar with N-fertilizer affect soil N2O emission in Haplic Luvisol. In Biologia. 72, 9 (2017), p. 995--1001. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2017Details
Biosilica-nanogold composite: Easy-to-prepare catalyst for soman degradation
Holišová, Veronika -- Urban, Martin -- Kolenčík, Marek -- Němcová, Yvonne -- Schröfel, Adam -- Peikertová, Pavlina -- Slabotinský, Jiří -- Kratošová, Gabriela
Biosilica-nanogold composite: Easy-to-prepare catalyst for soman degradation. In Arabian Journal of Chemistry. (2017), ISSN 1878-5352.
article in a professional periodical2017Details
Biosynthesis of gold nanoparticles mediated with flower pollen and biosilica using green chemistry principles
Kolenčík, Marek -- Šebesta, Martin -- Urík, Martin -- Vávra, Ivo -- Kratošová, Gabriela -- Štrba, Peter -- Polláková, Nora -- Šimanský, Vladimír
Biosynthesis of gold nanoparticles mediated with flower pollen and biosilica using green chemistry principles. In NanoOstrava 2017. (2017), p. 75.
article in a professional periodicalAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Biosynthesis of inorganic nanoparticles: state-of-the-art and future perspectives
Kratošová, Gabriela -- Kolenčík, Marek -- Holišová, Veronika -- Konvičková, Zuzana
Biosynthesis of inorganic nanoparticles: state-of-the-art and future perspectives. In NanoOstrava 2017. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2017, s. 73. ISBN 978-80-248-4043-7 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Biouhlie ako potenciálne hodnotný agronomický nástroj pre zlepšenie humusového režimu a agregovateľnosti pôd
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Igaz, Dušan
Biouhlie ako potenciálne hodnotný agronomický nástroj pre zlepšenie humusového režimu a agregovateľnosti pôd. In Hydrologie malého povodí 2017. Praha Ústav pro hydrodynamiku AVČR: ISBN 978-80-87117-15-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Carbon sequestration in water-stable aggregates under biochar and biochar with nitrogen fertilization
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Kováčik, Peter -- Bajčan, Daniel
Carbon sequestration in water-stable aggregates under biochar and biochar with nitrogen fertilization. In Bulgarian Journal of Agricultural Science. 23, 3 (2017), p. 429--435. ISSN 1310-0351.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Catalytic decomposition of p-NP by bionanogold anchored on waste diatomaceous earth
Holišová, Veronika -- Konvičková, Zuzana -- Kratošová, Gabriela -- Kolenčík, Marek -- Niide, Teppei -- Šafařík, Ivo -- Umetsu, Mitsuo -- Plachá, Daniela
Catalytic decomposition of p-NP by bionanogold anchored on waste diatomaceous earth. In NanoOstrava 2017. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2017, s. 72. ISBN 978-80-248-4043-7 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Contents of labile carbon and nitrogen under different soil management practices in a vineyard in an extremely humid year
Šimanský, Vladimír
Contents of labile carbon and nitrogen under different soil management practices in a vineyard in an extremely humid year.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 20, 1 (2017), p. 16--19. ISSN 1336-9245. URL: http://dx.doi.org/10.15414/afz.2017.20.01.16 19.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Detailed analysis of land cover changes as a factor of soil organic carbon storage dynamic in arable land
Koco, Štefan -- Skalský, Rastislav -- Barančíková, Gabriela -- Halas, Ján -- Tarasovičová, Zuzana -- Takáč, Jozef -- Makovníková, Jarmila -- Tobiašová, Erika -- Gömöryová, Erika
Detailed analysis of land cover changes as a factor of soil organic carbon storage dynamic in arable land. In Degradation and revitalization of soil and landscape. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2017, s. 87. ISBN 978-80-244-5192-3 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Diatom bionanocomposites: Interfacial phenomena and their antibacterial activity
Konvičková, Zuzana -- Schröfel, Adam -- Kolenčík, Marek -- Dědková, Kateřina -- Peikertová, Pavlina -- Žídek, Martin -- Seidlerová, Jana -- Kratošová, Gabriela
Diatom bionanocomposites: Interfacial phenomena and their antibacterial activity. In NanoOstrava 2017. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2017, s. 72--73. ISBN 978-80-248-4043-7 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Diversity of allochtonous substances detected in bee pollen pellets
Kolenčík, Marek -- Štrba, Peter -- Kratošová, Gabriela -- Ramakanth, Illa
Diversity of allochtonous substances detected in bee pollen pellets.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 20, 3 (2017), p. 60--65. ISSN 1336-9245. URL: http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/issue/view/32.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Effect of biochar on soil CO2 production
Horák, Ján -- Šimanský, Vladimír
Effect of biochar on soil CO2 production. In Acta fytotechnica et zootechnica. 20, 4 (2017), p. 72--77.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Effect of soil type and land use on soil microbial biomass carbon
Gömöryová, Erika -- Barančíková, Gabriela -- Tobiašová, Erika -- Halas, Ján -- Skalský, Rastislav -- Koco, Štefan
Effect of soil type and land use on soil microbial biomass carbon. In Humic substances in ecosystems. Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy, 2017, s. 62. ISBN nie je ISBN.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
Field evaluation of controlled traffic farming in central Europe using commercially available machinery
Galambošová, Jana -- Macák, Miroslav -- Rataj, Vladimír -- Antille, D. L. -- Godwin, Richard John -- Chamen, William C. T. -- Žitňák, Miroslav -- Vitázková, Božena -- Ďuďák, Jozef -- Chlpík, Juraj
Field evaluation of controlled traffic farming in central Europe using commercially available machinery. In Transactions of the ASABE. 60, 3 (2017), p. 657--669. ISSN 2151-0032.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Heterotrophic bacterial leaching of Zinc and Arsenic from artificial adamite
Kolenčík, Marek -- Vojtková, Hana -- Urík, Martin -- Čaplovičová, Mária -- Pištora, Jaromír -- Čada, Michael -- Babičová, Aneta -- Feng, Huan -- Qian, Yu -- Ramakanth, Illa
Heterotrophic bacterial leaching of Zinc and Arsenic from artificial adamite. In Water air and soil pollution. 228, 6 (2017), p. 2017. ISSN 0049-6979.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
How does biochar and biochar with nitrogen fertilization influence soil reaction?
Šimanský, Vladimír -- Klimaj, Alan
How does biochar and biochar with nitrogen fertilization influence soil reaction?. In Journal of Ecological Engineering. 18, 5 (2017), p. 50--54. ISSN 2081-139X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Humic acid coated zinc oxide nanoparticles - Improvement of aqueos stability and solubility properties
Šebesta, Martin -- Urík, Martin -- Bujdoš, Marek -- Kolenčík, Marek -- Vávra, Ivo -- Dobročka, Edmund -- Kratošová, Gabriela -- Matúš, Peter
Humic acid coated zinc oxide nanoparticles - Improvement of aqueos stability and solubility properties. In NanoOstrava 2017. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2017, s. 73--74. ISBN 978-80-248-4043-7 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Changes in biological and physical parameters of soils with different texture after biochar application
Bučkina, N.P. -- Balašov, E.V. -- Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan -- Horák, Ján
Izmenenie biologičeskich i fizičeskich parametrov počv raznogo granulometričeskogo sostava posle vnesenija biouglja = Changes in biological and physical parameters of soils with different texture after biochar application. In Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya. 52, 3 (2017), p. 471--477. ISSN 0131-6397.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Changes of soil organic matter in land transformed from arable to forest
Polláková, Nora -- Šimanský, Vladimír
Changes of soil organic matter in land transformed from arable to forest. In Degradation and revitalization of soil and landscape. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2017, s. 111. ISBN 978-80-244-5192-3 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Is the period of 18 years sufficient for an evaluation of changes in soil organic carbon under a variety of different soil management practices?
Šimanský, Vladimír
Is the period of 18 years sufficient for an evaluation of changes in soil organic carbon under a variety of different soil management practices?. In Communications in soil science and plant analysis. 48, 1 (2017), p. 37--42. ISSN 0010-3624.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Izmenenie biologičeskich i fizičeskich parametrov počv raznogo granulometričeskogo sostava posle vnesenija biouglja
Bučkina, N.P. -- Balašov, E.V. -- Šimanský, Vladimír -- Igaz, Dušan -- Horák, Ján
Changes in biological and physical parameters of soils with different texture after biochar application = Izmenenie biologičeskich i fizičeskich parametrov počv raznogo granulometričeskogo sostava posle vnesenija biouglja. In Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya. 52, 3 (2017), p. 471--477. ISSN 0131-6397.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Môže byť biouhlie efektívny nástroj zlepšovania pôdnych vlastností aj v rámci SR?
Šimanský, Vladimír
Môže byť biouhlie efektívny nástroj zlepšovania pôdnych vlastností aj v rámci SR?. In Naše pole. 21, 6 (2017), p. 42--43. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Návody na cvičenia z pôdoznalectva
Šimanský, Vladimír -- Polláková, Nora -- Chlpík, Juraj -- Kolenčík, Marek
Návody na cvičenia z pôdoznalectva. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), ISBN 978-80-552-1643-0. URL: http://www.slpk.sk/eldo/2017/dl/9788055216430.pdf.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Skriptá a učebné texty2017Details
Organický podiel pôdy. Percento pre život
Tobiašová, Erika
Organický podiel pôdy. Percento pre život. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 83 p. ISBN 978-80-552-1735-2.
professional bookOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Parameters of soil structure in relation to main factors that influence it
Tobiašová, Erika -- Barančíková, Gabriela -- Gömöryová, Erika -- Koco, Štefan -- Makovníková, Jarmila -- Halas, Ján -- Skalský, Rastislav
Parameters of soil structure in relation to main factors that influence it. In Degradation and revitalization of soil and landscape. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2017, s. 62. ISBN 978-80-244-5192-3 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Physiological response of culture media-grown barley (Hordeum vulgare L.) to titanium oxide nanoparticles
Kořenková, Lucia -- Šebesta, Martin -- Urík, Martin -- Kolenčík, Marek -- Kratošová, Gabriela -- Bujdoš, Marek -- Vávra, Ivo -- Dobročka, Edmund
Physiological response of culture media-grown barley (Hordeum vulgare L.) to titanium oxide nanoparticles. In Acta agriculturae Scandinavica. 67, 4 (2017), p. 285--291. ISSN 0906-4710.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Soil organic matter in different soil types and ecosystems
Barančíková, Gabriela -- Tobiašová, Erika -- Makovníková, Jarmila -- Gömöryová, Erika -- Halas, Ján -- Skalský, Rastislav -- Koco, Štefan
Soil organic matter in different soil types and ecosystems. In Humic substances in ecosystems. Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy, 2017, s. 18. ISBN nie je ISBN.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
Soil organic-matter in water-stable aggregates under different soil-management practices
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Clothier, Brent -- Bučkina, N.P. -- Igaz, Dušan
Soil organic-matter in water-stable aggregates under different soil-management practices. In Agriculture. 63, 4 (2017), p. 151--162. ISSN 0551-3677.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Soil pH and sorptive parameters after additions of biochar and biochar with nitrogen
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján
Pôdna reakcia a parametre sorpčného komplexu po aplikácii biouhlia a biouhlia s dusíkatým hnojením = Soil pH and sorptive parameters after additions of biochar and biochar with nitrogen. In Agrochémia. 21, 2 (2017), p. 20--24. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Stability of soil aggregates in loamy soils of Slovakia
Šimanský, Vladimír -- Kravka, Miroslav -- Jonczak, Jerzy
Stability of soil aggregates in loamy soils of Slovakia. In Journal of Elementology. 22, 2 (2017), p. 581--592. ISSN 1644-2296.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Stabilization of water-stable aggregates under forest and agricultural soils
Šimanský, Vladimír -- Polláková, Nora -- Pospíšilová, Lubica -- Jonczak, Jerzy -- Parzych, Agnieszka
Stabilization of water-stable aggregates under forest and agricultural soils.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 20, 3 (2017), p. 66--71. ISSN 1336-9245.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
The content and profile distribution of carbon and nitrogen fractions susceptible to acid hydrolysis in haplic chernozems and mollic fluvisols of western Slovakia
Jonczak, Jerzy -- Šimanský, Vladimír -- Polláková, Nora
The content and profile distribution of carbon and nitrogen fractions susceptible to acid hydrolysis in haplic chernozems and mollic fluvisols of western Slovakia. In Journal of Elementology. 22, 4 (2017), p. 1295--1309. ISSN 1644-2296.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
The effect of different doses of N fertilization on the parameters of soil organic matter and soil sorption complex
Šimanský, Vladimír -- Kováčik, Peter -- Jonczak, Jerzy
The effect of different doses of N fertilization on the parameters of soil organic matter and soil sorption complex. In Journal of Ecological Engineering. 18, 3 (2017), p. 104--111. ISSN 2081-139X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
The effects of biochar and biochar substrate and their combination with N fertilization on the changes of soil pH, sorptive parameters and soil organic carbon content
Šimanský, Vladimír -- Juriga, Martin -- Šrank, Dušan
Vplyvy biouhlia a biouhlíkového substrátu a ich kombinácie s dusíkom na zmeny pôdnej reakcie, parametrov sorpcie a obsah organického uhlíka v pôde = The effects of biochar and biochar substrate and their combination with N fertilization on the changes of soil pH, sorptive parameters and soil organic carbon content. In Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. Piešťany: Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2017, s. 99--105. ISBN 978-80-89417-75-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The influence of exotic trees on soil matter properties in Arboretum Mlyňany
Polláková, Nora -- Šimanský, Vladimír -- Jonczak, Jerzy
The influence of exotic trees on soil matter properties in Arboretum Mlyňany. In Humic substances in ecosystems. Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy, 2017, s. 81. ISBN nie je ISBN.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
The potential of climate regulatig ecosystem service supplied by soil in relation to land use
Makovníková, Jarmila -- Pálka, Boris -- Barančíková, Gabriela -- Kanianska, Radoslava -- Kizeková, Miriam -- Skalský, Rastislav -- Tobiašová, Erika
The potential of climate regulatig ecosystem service supplied by soil in relation to land use. In Degradation and revitalization of soil and landscape. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2017, s. 251. ISBN 978-80-244-5192-3 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
The proportion of soil aggregates with dependence to fraction composition of humus substances
Tobiašová, Erika -- Barančíková, Gabriela -- Gömöryová, Erika -- Halas, Ján
The proportion of soil aggregates with dependence to fraction composition of humus substances. In Humic substances in ecosystems. Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy, 2017, s. 86. ISBN nie je ISBN.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
The stability of Au and mixed Au/ZrO2 nanoparticles prepared using a simple extract of a horsetail
Holišová, Veronika -- Konvičková, Zuzana -- Kratošová, Gabriela -- Kolenčík, Marek -- Niide, Teppei -- Umetsu, Mitsuo -- Plachá, Daniela
The stability of Au and mixed Au/ZrO2 nanoparticles prepared using a simple extract of a horsetail. In NanoOstrava 2017. (2017), p. 75.
article in a professional periodicalAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
The yield of radish (Raphanus sativus L.) cultivated on fertilized and on non–fertilized soil
Kováčik, Peter -- Panáková, Zuzana -- Kolenčík, Marek
Úroda reďkovky siatej (Raphanus sativus L.) na hnojenej a nehnojenej pôde = The yield of radish (Raphanus sativus L.) cultivated on fertilized and on non–fertilized soil. In Agrochémia. 21, 2 (2017), p. 25--29. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Transport and distribution of engineered nanoparticles in soils and sediments
Šebesta, Martin -- Kolenčík, Marek -- Matúš, Peter -- Kořenková, Lucia
Transport a distribúcia syntetických nanočastíc v pôdach a sedimentoch = Transport and distribution of engineered nanoparticles in soils and sediments. In Chemické listy : časopis pro průmysl chemický. 111, 5 (2017), p. 322--328. ISSN 0009-2770.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Vplyv aplikácie jednorázovej dávky biouhlia na akumuláciu pôdnej vody v poľnom experimente
Igaz, Dušan -- Horák, Ján -- Domanová, Jana -- Šimanský, Vladimír -- Rodný, Marek -- Tárník, Andrej
Vplyv aplikácie jednorázovej dávky biouhlia na akumuláciu pôdnej vody v poľnom experimente. In Hydrologie malého povodí 2017. Praha Ústav pro hydrodynamiku AVČR: ISBN 978-80-87117-15-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Vplyv biouhlia v kombinácii s rôznymi dávkami N-hnojív na emisie N2O, vybrané vlastnosti pôdy a úrody jačmeňa jarného v podmienkach poľného experimentu
Horák, Ján -- Igaz, Dušan -- Šimanský, Vladimír -- Kondrlová, Elena
Vplyv biouhlia v kombinácii s rôznymi dávkami N-hnojív na emisie N2O, vybrané vlastnosti pôdy a úrody jačmeňa jarného v podmienkach poľného experimentu. In Hydrologie malého povodí 2017. Praha Ústav pro hydrodynamiku AVČR: ISBN 978-80-87117-15-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Vplyv makro a mikroživín na úrodu a kvalitu hrozna v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Ložek, Otto -- Bugáňová, Soňa -- Šimanský, Vladimír
Vplyv makro a mikroživín na úrodu a kvalitu hrozna v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 85 p. ISBN 978-80-552-1774-1.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Vzťah medzi zastúpením plodín v agro-ekosystéme a stabilitou uhlíka a dusíka v pôde
Tobiašová, Erika -- Barančíková, Gabriela -- Gömöryová, Erika -- Makovníková, Jarmila -- Skalský, Rastislav -- Halas, Ján -- Koco, Štefan
Vzťah medzi zastúpením plodín v agro-ekosystéme a stabilitou uhlíka a dusíka v pôde. In Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. Bratislava: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2017, s. 120--130. ISBN 978-80-8163-019-4 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Zisťovanie vplyvu zmien klímy na toky uhlíka v pôde
Barančíková, Gabriela -- Tobiašová, Erika -- Halas, Ján -- Skalský, Rastislav -- Gömöryová, Erika -- Koco, Štefan -- Makovníková, Jarmila -- Scholtz, Peter
Zisťovanie vplyvu zmien klímy na toky uhlíka v pôde. In Enviromagazín. 22, 5 (2017), p. 32--33. ISSN 1335-1877.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details