Department of Crop Production (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 42

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Ako úspešne pestovať zeleninu
Pospišil, Richard
Ako úspešne pestovať zeleninu. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Ako zvýšiť efektivitu rastlinnej výroby
Pospišil, Richard
Ako zvýšiť efektivitu rastlinnej výroby. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Dependence of yield formation and sugar cntent on sugar beet varieties and annual agroecological conditions
Černý, Ivan -- Pačuta, Vladimír -- Ernst, Dávid -- Gažo, Ján
Závislosť tvorby úrody a cukornatosti repy cukrovej od odrody a priebehu agroekologických podmienok ročníka = Dependence of yield formation and sugar content on sugar beet varieties and annual agroecological conditions. In Listy cukrovarnické a řepařské. 133, 12 (2017), p. 379--384. ISSN 1210-3306.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Effect of different common pea cultivation technologies on the yield and quality of its seeds
Hanáčková, Eva -- Candráková, Eva
Vplyv rozdielnych technológii pestovania hrachu siateho na úrodu a vybrané ukazovatele kvality semena = Effect of different common pea cultivation technologies on the yield and quality of its seeds. In Agrochémia. 21, (2017), p. 41--46. ISSN 1335-2415.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Hnojenie plodín minerálnymi živinami
Pospišil, Richard
Hnojenie plodín minerálnymi živinami. In Roľnícke noviny. 88, 2 (2017), p. 11--13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Chemická ochrana porastov
Pospišil, Richard
Chemická ochrana porastov. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 11. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Influence of bio-stimulation on sunflower yield, oiliness and crop water stress index
Ernst, Dávid -- Černý, Ivan
Vplyv biostimulácie na úrodu, olejnatosť a index vodného stresu slnečnice ročnej = Influence of bio-stimulation on sunflower yield, oiliness and crop water stress index. In Prosperující olejniny 2017. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2017, s. 136--139. ISBN 978-80-213-2798-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Influence of plant growth stimulators BiomagicPlus and BlackJak on traits of sunflower production process
Černý, Ivan -- Ernst, Dávid -- Marek, Ján
Vplyv stimulátorov rastu BiomagicPlus a BlackJak na ukazovatele produkčného procesu slnečnice ročnej = Influence of plant growth stimulators BiomagicPlus and BlackJak on traits of sunflower production process. In Prosperující olejniny 2017. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2017, s. 140--143. ISBN 978-80-213-2798-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Influence of weather conditions, variety and biopreparations Alga 300 P, K and Alga 600 on molasses components, white sugar content and white sugar yield of sugar beet
Pačuta, Vladimír -- Rašovský, Marek -- Černý, Ivan
Vplyv ročníka, odrody a biopreparátov Alga 300 P, K a Alga 600 na obsah melasotvorných látok, výťažnosť a úrodu bieleho cukru repy cukrovej = Influence of weather conditions, variety and biopreparations Alga 300 P, K and Alga 600 on molasses components, white sugar content and white sugar yield of sugar beet. In Listy cukrovarnické a řepařské. 133, 7 (2017), p. 232--236. ISSN 1210-3306.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Je jarná repka zaujímavá plodina ?
Pospišil, Richard
Je jarná repka zaujímavá plodina ?. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Kukurica a pôdoochranné technológie
Pospišil, Richard
Kukurica a pôdoochranné technológie. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Maštaľný hnoj: zdroj živín a organickej hmoty
Pospišil, Richard
Maštaľný hnoj: zdroj živín a organickej hmoty. In Roľnícke noviny. 87, 35 (2017), p. 9--10. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Moderné trendy v sejbe jarných plodín
Pospišil, Richard
Moderné trendy v sejbe jarných plodín. In Agromagazín. 19, (2017), p. 30--33. ISSN 1214-0643.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Moderné trendy v sejbe jarných plodín
Pospišil, Richard
Moderné trendy v sejbe jarných plodín. In AGROmagazín. 19, (2017), p. 30--33. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodical2017Details
Možnosti a cieľe chemickej ochrany plodín
Pospišil, Richard
Možnosti a cieľe chemickej ochrany plodín. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 12--13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Možnosti biostimulácie slnečnice ročnej
Ernst, Dávid -- Černý, Ivan
Možnosti biostimulácie slnečnice ročnej. In Naše pole. 21, (2017), p. 42. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Možnosti pestovania jarných obilnín
Pospišil, Richard
Možnosti pestovania jarných obilnín. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 11--12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Nastielanie organickej hmoty
Pospišil, Richard
Nastielanie organickej hmoty. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 16. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Nepodceňujme prípravu pôdy pod oziminy
Pospišil, Richard
Nepodceňujme prípravu pôdy pod oziminy. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Orba a zúrodňovanie zhutnených pôd
Pospišil, Richard
Orba a zúrodňovanie zhutnených pôd. In Roľnícke noviny. 87, 38 (2017), p. 11--12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Pestovanie, zber kukurice a jej silážovanie
Pospišil, Richard
Pestovanie, zber kukurice a jej silážovanie. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 11--13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Possibilities of bio-preparation utilization in the growing system of sugar beet
Rašovský, Marek -- Pačuta, Vladimír
Možnosti využitia biopreparátov v systéme pestovania repy cukrovej = Possibilities of bio-preparation utilization in the growing system of sugar beet. In Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. Piešťany: Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2017, s. 65--70. ISBN 978-80-89417-75-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Pozícia jačmeňa ozimného v štruktúre rastlinnej výroby SR
Molnárová, Juliana
Pozícia jačmeňa ozimného v štruktúre rastlinnej výroby SR. In Naše pole. 21, 9 (2017), p. 41--44. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Preemergentná ochrana plodín v praxi
Pospišil, Richard
Preemergentná ochrana plodín v praxi. In Roľnícke noviny. 87, 32 (2017), p. 11--12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Presná sejba
Pospišil, Richard
Presná sejba. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Sejba jarných plodín
Pospišil, Richard
Sejba jarných plodín. In Roľnícke noviny. 87, 47 (2017), p. 12--13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Skladovanie a hodnotenie kvalitného osiva
Pospišil, Richard
Skladovanie a hodnotenie kvalitného osiva. In Roľnícke noviny. 87, 34 (2017), p. 14. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Starostlivosť o pôdu vo viniciach a sadoch
Pospišil, Richard
Starostlivosť o pôdu vo viniciach a sadoch. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 10--11. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Technológie pestovania kukurice siatej
Pospišil, Richard
Technológie pestovania kukurice siatej. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 11--12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
The formation of grain yield and quality of spring barley in selected locality
Candráková, Eva
Formovanie úrody a kvality zrna jačmeňa siateho jarného vo vybranej lokalite = The formation of grain yield and quality of spring barley in selected locality. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 14--22. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
The influence of growing conditions on yield of winter wheat
Candráková, Eva
Vplyv podmienok pestovania na úrodu pšenice letnej formy ozimnej = The influence of growing conditions on yield of winter wheat. In Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. Piešťany: Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2017, s. 26--32. ISBN 978-80-89417-75-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Values of sunflower production traits increased by bio-stimulation
Ernst, Dávid -- Černý, Ivan
Zvýšenie hodnôt produkčných parametrov slnečnice ročnej prostredníctvom biostimulácie = Values of sunflower production traits increased by bio-stimulation. In Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. Piešťany: Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2017, s. 71--74. ISBN 978-80-89417-75-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Vplyv ročníka, odrody a biopreparátov ALga 300 P a K a Alga 600 na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej
Pačuta, Vladimír -- Rašovský, Marek -- Buday, Miroslav
Influence of weather conditions, variety and biopreparations Alga 300 P and K and Alga 600 on root yield, sugar content anf polarized sugar yield of sugar beet = Vplyv ročníka, odrody a biopreparátov ALga 300 P a K a Alga 600 na úrodu buliev, cukornatosť a úrodu polarizačného cukru repy cukrovej. In Listy cukrovarnické a řepařské. 133, 3 (2017), p. 96--100. ISSN 1210-3306.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Vybrané špecifiká pestovania ovsa siateho
Pospišil, Richard
Vybrané špecifiká pestovania ovsa siateho. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Výroba bielkovinových objemových krmív
Pospišil, Richard
Výroba bielkovinových objemových krmív. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 12--13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Význam podmietky po zbere obilnín
Pospišil, Richard
Význam podmietky po zbere obilnín. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 16--17. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Význam rastlinných zvyškov na pôde
Pospišil, Richard
Význam rastlinných zvyškov na pôde. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 12--13. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Yield and quality of common pea seeds in relation to examined factors
Candráková, Eva
Úroda a kvalita semena hrachu siateho v závislosti od skúmaných faktorov = Yield and quality of common pea seeds in relation to examined factors. In Pestovateľské technológie a ich význam pre prax. Piešťany: Výskumný ústav rastlinnej výroby, 2017, s. 59--64. ISBN 978-80-89417-75-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Zakladanie porastov jarných plodín
Pospišil, Richard
Zakladanie porastov jarných plodín. In Roľnícke noviny. 88, (2017), p. 17--18. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Založenie porastu repky - prvý, ale zásadný krok
Pospišil, Richard
Založenie porastu repky - prvý, ale zásadný krok. In Roľnícke noviny. 6, (2017), p. 34--37. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Zber a kukurice siatej
Pospišil, Richard
Zber a kukurice siatej. In Roľnícke noviny. 87, 36 (2017), p. 11--12. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Zber slnečnice vyžaduje dôsledú prípravu
Pospišil, Richard
Zber slnečnice vyžaduje dôsledú prípravu. In Roľnícke noviny. 87, 39 (2017), p. 11. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details