Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 13

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Čo s pozberovými zvyškami a strniskom
Týr, Štefan -- Smatana, Jozef
Čo s pozberovými zvyškami a strniskom. In Naše pole. 21, 8 (2017), p. 38--39. ISSN 1335-2466.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Chemical composition and nutritional value of emmer wheat (Triticum dicoccon Schrank): a review
Čurná, Veronika -- Lacko-Bartošová, Magdaléna
Chemical composition and nutritional value of emmer wheat (Triticum dicoccon Schrank): a review.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 18, 1 (2017), p. 117--134. ISSN 1332-9049. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/18.1.1871.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Importance of medicinal plants to increase the agroecosystem adaptation potential on the possible impacts of climate change
Macák, Milan -- Habán, Miroslav
Importance of medicinal plants to increase the agroecosystem adaptation potential on the possible impacts of climate change. In Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 17. ISBN 978-80-7509-501-5 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Liečivé rastliny pestované v Slovenskej republike
Habán, Miroslav -- Mistríková, Ingrid -- Ďuriška, Ondrej -- Habánová, Marta -- Macák, Milan
Liečivé rastliny pestované v Slovenskej republike. In Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 11. ISBN 978-80-7509-501-5 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Organic farming between today and tomorrow
Lacko-Bartošová, Magdaléna
Organic farming between today and tomorrow. In Organic agriculture for agrobiodiversity preservation. Novi Sad: University of Novi Sad, 2017, s. 16. ISBN 978-86-7520-398-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Phytochemical content of organic non-traditional small grains
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Leváková, Ľudmila
Phytochemical content of organic non-traditional small grains. In Organic agriculture for agrobiodiversity preservation. Novi Sad: University of Novi Sad, 2017, s. 122. ISBN 978-86-7520-398-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Quantitative and qualitative traits of Triticum Dicoccon (Schrank) grown under organic farming system in the Slovak republic
Čurná, Veronika -- Lacko-Bartošová, Magdaléna
Quantitative and qualitative traits of Triticum Dicoccon (Schrank) grown under organic farming system in the Slovak republic. In Organic agriculture for agrobiodiversity preservation. Novi Sad: University of Novi Sad, 2017, s. 60. ISBN 978-86-7520-398-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Regulácia burín v lucerne siatej počas obdobia kľudu (Medicago satina L.) účinnými látkami metribuzin, imazetapyr and pronamide
Pacanoski, Zvonko -- Týr, Štefan -- Vereš, Tomáš
Weed control in dormant alfalfa (Medicago satina L.) with active ingredients´ metribuzin, imazetapyr and pronamide: Regulácia burín v lucerne siatej počas obdobia kľudu (Medicago satina L.) účinnými látkami metribuzin, imazetapyr and pronamide.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 18, 1 (2017), p. 42--54. ISSN 1332-9049. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/18.1.1865.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Regulácia burín v oziminách na jeseň
Týr, Štefan
Regulácia burín v oziminách na jeseň. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 11. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Regulácia výmrvu v kapuste repkovej pravej na jeseň
Týr, Štefan
Regulácia výmrvu v kapuste repkovej pravej na jeseň. In Roľnícke noviny. 6, (2017), p. 14--15. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Slovakijoje užaugint žiemini kvieči gr d užterštumas Fusarium grybo mikotoksinais
Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Remža, Jaroslav -- Lacko-Bartošová, Lucia
Fusarium mycotoxin contamination and co-occurrence in Slovak winter wheat grains = Slovakijoje užaugint žiemini kvieči gr d užterštumas Fusarium grybo mikotoksinais. In Zemdirbyste. 104, 2 (2017), p. 173--178. ISSN 1392-3196.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Social farming best price practice collection in Visegrad countries
Čurná, Veronika -- Chovanec, Tomáš -- Csapó, Beatrix -- Kléger, Aranka -- Kmita-Dziasek, Elzbieta -- Król, Józefina -- Lacko-Bartošová, Magdaléna -- Moudrý, Jan -- Ujj, Apolka
Social farming best price practice collection in Visegrad countries. 1. vyd. Gödöllő : Szent István Egyetem, 2017. 85 p. ISBN 963-269-665-2.
professional bookOdborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2017Details
Variabilita obsahu silymarínového komplexu v pestreci mariánskom pestovanom v teplom, veľmi suchom klimatickom regióne
Habán, Miroslav -- Macák, Milan -- Habánová, Marta
Variabilita obsahu silymarínového komplexu v pestreci mariánskom pestovanom v teplom, veľmi suchom klimatickom regióne. In Aktuální otázky pěstování léčivých, aromatických a kořeninových rostlin. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 10. ISBN 978-80-7509-501-5 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details