Department of Veterinary Sciences (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 42

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Broj somatskih stanica u sirovom ovčjem mlijeku u mljekarskoj praksi:učestalost distribucije i mogući učinak na količinu i sastav mlijeka
Tančin, Vladimír -- Baranovič, Štefan -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Oravcová, Marta
Somatic cell counts in raw ewes’ milk in dairy practice: frequency of distribution and possible effect on milk yield and composition = Broj somatskih stanica u sirovom ovčjem mlijeku u mljekarskoj praksi:učestalost distribucije i mogući učinak na količinu i sastav mlijeka. In Mljekarstvo. s. 253--260.
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Comparative evaluation of qualitative indicators of pork of selected hybrids
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Borsos, Andrej -- Bučko, Ondřej -- Mrázová, Jana -- Lípová, Petra
Porovnanie kvalitatívnych ukazovateľov mäsa ošípaných vybraných finálnych hybridov = Comparative evaluation of qualitative indicators of pork of selected hybrids. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 81--85. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Comparison of the fattening and slaughter parameters of the selected crossbred pigs
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Borsos, Andrej -- Kanka, Tomáš -- Rolinec, Michal -- Bučko, Ondřej
Comparison of the fattening and slaughter parameters of the selected crossbred pigs. In Research in Pig Breeding. 11, 1 (2017), p. 13--17. ISSN 1802-7547.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Effect of breed, milkability and season on the temperature of the milk of dairy cows
Uhrinčať, Michal -- Brouček, Jan -- Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír
Effect of breed, milkability and season on the temperature of the milk of dairy cows. In Book of abstracts of the 68th annual meeting of the European Federation of Animal Science. s. 178.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Effect of ewes entry order into milking parlour on milkability and milk composition
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Juliana -- Uhrinčať, Michal -- Hasoňová, Lucie -- Margetínová, Jana
Effect of ewes entry order into milking parlour on milkability and milk composition. In Czech journal of animal science. 62, 2 (2017), p. 392--402. ISSN 1212-1819.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Effect of growth rate on the slaughter parameters and meat quality according to sex of pigs
Bučko, Ondřej -- Lehotayová, Andrea -- Komová, Petra -- Mrázová, Jana -- Debrecéni, Ondrej -- Mlyneková, Eva -- Imrich, Ivan
Efekt rastovej intenzity ošípaných na parametre jatočnej hodnoty a kvalitu bravčového mäsa s ohľadom na pohlavie = Effect of growth rate on the slaughter parameters and meat quality according to sex of pigs. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 50--53. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Effect of transport conditions and lairage length in the slaughterhouse on the quality of pork
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Borsos, Andrej -- Bučko, Ondřej -- Mrázová, Jana -- Lípová, Petra
Vplyv podmienok transportu a dĺžky ustajnenia na bitúnku na kvalitu mäsa ošípaných = Effect of transport conditions and lairage length in the slaughterhouse on the quality of pork. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 86--90. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Effect of weaning system of milk production of ewes
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Juliana -- Margetín, Milan
Effect of weaning system of milk production of ewes. In Book of abstracts of the 68th annual meeting of the European Federation of Animal Science. (2017), p. 424. ISSN 1382-6077.
article in a professional periodicalAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Endoparasites prevalence of wild boar (Sus scrofa) in CHKO Štiavnické Vrchy
Kanka, Tomáš -- Rolinec, Michal -- Kasarda, Radovan -- Imrich, Ivan -- Bučko, Ondřej
Endoparasites prevalence of wild boar (Sus scrofa) in CHKO Štiavnické Vrchy. In Research in Pig Breeding. 11, 1 (2017), p. 18--21. ISSN 1802-7547.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Fyziológia toku mlieka z vemena dojníc: možný vzťah k anatómii cecku a zdraviu vemena
Tančin, Vladimír -- Strapák, Peter -- Mačuhová, Juliana -- Gašparík, Matúš
Fyziológia toku mlieka z vemena dojníc: možný vzťah k anatómii cecku a zdraviu vemena. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 80 p. ISBN 978-80-552-1651-5.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Gross morphology analysis of osteoarthritis in rabbits
Hluchý, Svätoslav
Gross morphology analysis of osteoarthritis in rabbits. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 176--179. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Gross morphology analysis of osteoarthritis in rabbits
Hluchý, Svätoslav
Gross morphology analysis of osteoarthritis in rabbits. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 176--179. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Chemical score of sow’s colostrum
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Hanušovský, Ondrej -- Kanka, Tomáš -- Imrich, Ivan -- Bučko, Ondřej
Chemical score of sow’s colostrum. In Research in Pig Breeding. 11, 2 (2017), p. 12--15. ISSN 1802-7547.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Infekcie a intoxikácie: zoonózy
Šťastná, Danka -- Šťastný, Pavel
Infekcie a intoxikácie: zoonózy. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 178 p. ISBN 978-80-552-1657-7.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Lameness of dairy ewes in practical conditions
Baranovič, Štefan -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia
Lameness of dairy ewes in practical conditions. In Book of abstracts of the 68th annual meeting of the European Federation of Animal Science. s. 424.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Metabolické poruchy zvierat
Šťastná, Danka -- Šťastný, Pavel
Metabolické poruchy zvierat. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 153 p. ISBN 978-80-552-1710-9.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Milk quality of Lacaune breed on different farms
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Vršková, Marta -- Mačuhová, Juliana
Kvalita mlieka plemena lacaune na rôznych farmách: Milk quality of Lacaune breed on different farms.  In XLVII. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2017), p. 179--182. ISBN 978-80-7305-793-0.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Morfologie, fyziologie a patofyziologie mléčné žlázy
Sláma, Petr -- Kabourková, Eliška -- Tančin, Vladimír -- Pavlík, Aleš -- Havlíček, Zdeněk
Morfologie, fyziologie a patofyziologie mléčné žlázy. 1. vyd. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2017. 61 p. ISBN 978-80-7509-486-5.
professional bookOdborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2017Details
Najvyšší čas sledovať počet somatických buniek v mlieku bahníc!
Tančin, Vladimír -- Baranovič, Štefan -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina -- Holko, Ivan
Najvyšší čas sledovať počet somatických buniek v mlieku bahníc!. In Chov oviec a kôz. 37, (2017), p. 8--9.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Relationship between presence of mastitis pathogens and somatic cell count in milk of ewes
Tančin, Vladimír -- Holko, Ivan -- Vršková, Martina -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia
Vzťah medzi prítomnosťou mastitídnych patogénov a počtom somatických buniek v mlieku bahníc: Relationship between presence of mastitis pathogens and somatic cell count in milk of ewes.  In XLVII. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2017), p. 230--233. ISBN 978-80-7305-793-0.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Reproductive toxicity of mercury in vivo and in vitro
Massanyi, Peter -- Formicki, Grzegorz -- Lukáč, Norbert -- Slivková, Jana -- Kováčik, Jaroslav -- Toman, Róbert -- Binkowski, Lukasz -- Greń, Agnieszka -- Stawarz, Robert
Reproductive toxicity of mercury in vivo and in vitro.  In Risk factors of food chain. Kraków : University of Agriculture in Krakow. (2017), p. 84--89. ISBN 978-83-8084-097-3. URL: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyaXNrZmFjdG9yc2Zvb2RjaGFpbnxneDoxZjY4ZGRlOWE3MzkwOTQ5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Risk factors of food chain - the conference history
Massanyi, Peter -- Binkowski, Lukasz -- Formicki, Grzegorz -- Greń, Agnieszka -- Stawarz, Robert -- Golian, Jozef -- Lukáč, Norbert -- Toman, Róbert
Risk factors of food chain - the conference history.  In Risk factors of food chain. Kraków : University of Agriculture in Krakow. (2017), p. 79--83. ISBN 978-83-8084-097-3. URL: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxyaXNrZmFjdG9yc2Zvb2RjaGFpbnxneDoxZjY4ZGRlOWE3MzkwOTQ5.
článok v elektronickom zdrojiOdborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)2017Details
Selenium, cadmium and diazinon insecticide in tissues of rats after peroral exposure
Toman, Róbert -- Tunegová, Martina
Selenium, cadmium and diazinon insecticide in tissues of rats after peroral exposure. In Potravinárstvo. 11, 1 (2017), p. 718--724. ISBN 1337-0960 (elektronická verzia).
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Sledovanie počtu somatických buniek v mlieku bahníc
Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Milerski, Michal -- Vršková, Martina -- Mačuhová, Lucia -- Baranovič, Štefan
Sledovanie počtu somatických buniek v mlieku bahníc. In Náš chov. 77, 7 (2017), p. 47--49. ISSN 0027-8068.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Slovinsko - krajina, kde sa chovu hospodárskych zvierat darí
Pavlík, Ivan -- Tunegová, Martina -- Pšenka, Martin
Slovinsko - krajina, kde sa chovu hospodárskych zvierat darí. In Slovenský chov. 22, (2017), p. 11--13. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodical2017Details
Slovinsko-krajina, kde sa chovu hospodárskych zvierat darí
Pavlík, Ivan -- Tunegová, Martina -- Pšenka, Martin
Slovinsko-krajina, kde sa chovu hospodárskych zvierat darí. In Slovenský chov. 22, (2017), p. 11--13. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Somatic cell count in milk of individual Lacaune ewes under practical conditions in Slovakia: possible effect on milk yield and its composition
Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Baranovič, Štefan -- Vršková, Martina
Somatic cell count in milk of individual Lacaune ewes under practical conditions in Slovakia: possible effect on milk yield and its composition.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 386--390. ISSN 1337-0960. URL: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/767/pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Somatic cell counts at individual level and milk quality of Tsigai sheep breed in Slovakia under practical conditions
Uhrinčať, Michal -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Lucia -- Vršková, Martina
Individuálny počet somatických buniek a kvalita mlieka oviec plemena cigája chovaných na Slovensku v podmienkach praxe: Somatic cell counts at individual level and milk quality of Tsigai sheep breed in Slovakia under practical conditions.  In XLVII. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2017), p. 234--237. ISBN 978-80-7305-793-0.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Somatic cells count in milk of ewes raised in Slovakia
Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Baranovič, Štefan -- Mačuhová, Lucia
Somatic cells count in milk of ewes raised in Slovakia. In Produkcja mleka i wolowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszlość. Kraków: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, 2017, s. 201. ISBN 978-83-926689-3-0 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Správny postup pri ukončovaní dojenia výrazne zníži riziko dojenia naprázdno
Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia
Správny postup pri ukončovaní dojenia výrazne zníži riziko dojenia naprázdno. In Roľnícke noviny. 6, 43 (2017), p. 25--29. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Stav počtu somatických buniek v mlieku bahníc plemena lacaune na našich farmách
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Baranovič, Štefan
Stav počtu somatických buniek v mlieku bahníc plemena lacaune na našich farmách. In Slovenský chov. 22, (2017), p. 30--32. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Stav počtu somatických buniek v mlieku bahníc plemena lacaune na našich farmách
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia -- Baranovič, Štefan
Stav počtu somatických buniek v mlieku bahníc plemena lacaune na našich farmách. In Slovenský chov. 22, (2017), p. 30--32. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Technologically important species of the microorganisms in raw ewe´s milk in Slovakia
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal
Technologicky významné druhy mikroorganizmov v surovom ovčom mlieku na Slovensku: Technologically important species of the microorganisms in raw ewe´s milk in Slovakia.  In XLVII. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2017), p. 238--242. ISBN 978-80-7305-793-0.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Technologická kvalita surového ovčieho mlieka u prvovýrobcov s predajom z dvora
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Mačuhová, Lucia -- Uhrinčať, Michal
Technologická kvalita surového ovčieho mlieka u prvovýrobcov s predajom z dvora. In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2017, s. 66--67. ISBN 978-80-89738-12-0 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
The effect of different dietary bee pollen consumption on growth intensity and blood parameters of rats: a laboratory study
Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Capcarová, Marcela -- Kolesárová, Adriana -- Rolinec, Michal -- Toman, Róbert
The effect of different dietary bee pollen consumption on growth intensity and blood parameters of rats: a laboratory study. In Importance of nutrition and environment on birth weight, muscle growth, health and survival of the neonate. Cork: Moorepark food research Centre, 2017, s. 20.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
The effect of genotype and slaughter weight to quality of pork
Komová, Petra -- Debrecéni, Ondrej -- Bučko, Ondřej -- Mlyneková, Eva -- Imrich, Ivan
Vplyv genotypu a porážkovej hmotnosti na kvalitu bravčového mäsa = The effect of genotype and slaughter weight to quality of pork. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 105--109. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The effect of growth intensity on carcass traits and pork quality in large white and Mangalitsa cross breeds
Bučko, Ondřej -- Lehotayová, Andrea -- Juhás, Peter -- Lípová, Petra -- Bahelka, Ivan -- Imrich, Ivan -- Debrecéni, Ondrej
The effect of growth intensity on carcass traits and pork quality in large white and Mangalitsa cross breeds. In Research in pig breeding. Praha: Výzkumný ústav živočišné výroby, 2017, s. 6. ISBN 978-80-7403-174-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
The growth rate of large white breed in relation to carcass and meat quality traits
Bučko, Ondřej -- Lehotayová, Andrea -- Debrecéni, Ondrej -- Lípová, Petra -- Bahelka, Ivan -- Imrich, Ivan -- Kanka, Tomáš -- Rolinec, Michal
The growth rate of large white breed in relation to carcass and meat quality traits. In Research in Pig Breeding. 11, 2 (2017), p. 1--4. ISSN 1802-7547.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
The influence of consumption enriched pork with organic selenium on the selenium status in the probands
Mrázová, Jana -- Bučko, Ondřej -- Komová, Petra -- Imrich, Ivan
Vplyv konzumácie bravčového mäsa obohateného organickým selénom na selénový status probandov = The influence of consumption enriched pork with organic selenium on the selenium status in the probands. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 132--136. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The occurrence of hygienically important microorganisms in raw ewe´s milk
Vršková, Martina -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Lucia
The occurrence of hygienically important microorganisms in raw ewe´s milk. In Book of abstracts of the 68th annual meeting of the European Federation of Animal Science. s. 261.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Všeobecná zoohygiena
Tančin, Vladimír -- Imrich, Ivan -- Hasoňová, Lucie -- Havlíček, Zdeněk -- Lendelová, Jana
Všeobecná zoohygiena. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 335 p. ISBN 978-80-552-1596-9.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Význam fyziologických a anatomických vlastností vemena bahníc pre strojové dojenie
Mačuhová, Lucia -- Tančin, Vladimír -- Uhrinčať, Michal -- Mačuhová, Juliana
Význam fyziologických a anatomických vlastností vemena bahníc pre strojové dojenie. In Slovenský chov. 22, (2017), p. 14--16. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details