Department of Animal Nutrition (FAaFR) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 34

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Analysis of the corn silage quality
Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Andruška, Norbert -- Balušíková, Ľuba
Analýza kvality kukuričných siláží = Analysis of the corn silage quality. In XII. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Tribun EU, 2017, s. 132--136. ISBN 978-80-263-1089-1 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Comparison of quality assessment of maize silages in Slovakia and Czech Republic
Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Píšová, Adriana
Porovnanie hodnotenia kvality kukuričných siláží v Slovenskej a Českej republike = Comparison of quality assessment of maize silages in Slovakia and Czech Republic. In XII. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Tribun EU, 2017, s. 121--126. ISBN 978-80-263-1089-1 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Comparison of the fattening and slaughter parameters of the selected crossbred pigs
Imrich, Ivan -- Mlyneková, Eva -- Mlynek, Juraj -- Borsos, Andrej -- Kanka, Tomáš -- Rolinec, Michal -- Bučko, Ondřej
Comparison of the fattening and slaughter parameters of the selected crossbred pigs. In Research in Pig Breeding. 11, 1 (2017), p. 13--17. ISSN 1802-7547.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Daily rumen temperature courses of holstein dairy cows
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Balušíková, Ľuba -- Gašparovič, Martin
Daily rumen temperature courses of holstein dairy cows. In NutriNET 2017. (2017), p. 132--139.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Drinking regime evaluation with continuous ruminal monitoring boluses
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Herkeľ, Róbert
Drinking regime evaluation with continuous ruminal monitoring boluses.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 20, 1 (2017), p. 1--5. ISSN 1336-9245. URL: https://dx.doi.org/10.15414/afz.2017.20.01.01 05.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Edible sunflower oil and its changes during the deep, frying of food
Zeleňáková, Lucia -- Angelovičová, Mária -- Šnirc, Marek -- Kráčmar, Stanislav -- Gálik, Branislav -- Židek, Radoslav -- Maršálková, Lenka -- Sojka, L.
Jedlý slnečnicový olej a jeho zmeny počas fritovania potravín: Edible sunflower oil and its changes during the deep, frying of food.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 128--135.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Effect of biological additive on the basis of homo and heterofermentative strains of lactic acid bacteria on the fermentation quality of silages from permanent grassland
Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Struhár, Pavel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Píšová, Adriana -- Andruška, Norbert -- Balušíková, Ľuba
Vplyv biologického aditíva na báze homo a heterofermentatívnych kmeňov baktérií mliečneho kvasenia na fermentačnú kvalitu siláží z trvalých trávnych porastov = Effect of biological additive on the basis of homo and heterofermentative strains of lactic acid bacteria on the fermentation quality of silages from permanent grassland. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 75--80. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Effect of oxytetracycline as well as an acid-based feed supplement on the prevalence and abundance of selected antibiotic resistance genes in weaned piglets
Wegl, G. -- Rolinec, Michal -- Nagl, V. -- Gierus, M. -- Klose, V.
Effect of oxytetracycline as well as an acid-based feed supplement on the prevalence and abundance of selected antibiotic resistance genes in weaned piglets.  In Animal husbandry, dairy and veterinary science. London : Open Access Text. 1, 3 (2017), p. 1--6. URL: http://dx.doi.org/10.15761/AHDVS.1000117.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Endoparasites prevalence of wild boar (Sus scrofa) in CHKO Štiavnické Vrchy
Kanka, Tomáš -- Rolinec, Michal -- Kasarda, Radovan -- Imrich, Ivan -- Bučko, Ondřej
Endoparasites prevalence of wild boar (Sus scrofa) in CHKO Štiavnické Vrchy. In Research in Pig Breeding. 11, 1 (2017), p. 18--21. ISSN 1802-7547.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Fatty acid composition of maize silages from different hybrids
Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Pastierik, Ondrej -- Píšová, Adriana -- Andruška, Norbert
Fatty acid composition of maize silages from different hybrids.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 20, 4 (2017), p. 95--98. ISSN 1336-9245. URL: http://dx.doi.org/10.15414/afz.2017.20.04.95–98.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Fatty acids in sow´s colostrum - review
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Hanušovský, Ondrej
Mastné kyseliny v mledzive prasníc - review = Fatty acids in sow´s colostrum - review. In XII. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Tribun EU, 2017, s. 162--166. ISBN 978-80-263-1089-1 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Fatty acids profile of maize silages of different hybrids
Balušíková, Ľuba -- Šimko, Milan -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Pastierik, Ondrej -- Hanušovský, Ondrej -- Andruška, Norbert -- Gašparovič, Martin
Fatty acids profile of maize silages of different hybrids. In NutriNET 2017. (2017), p. 13--19.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Feed additives in horses nutrition: a review
Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Varga, Branislav
Feed additives in horses nutrition: a review. In XII. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Tribun EU, 2017, s. 99--104. ISBN 978-80-263-1089-1 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Chemical score of sow’s colostrum
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Hanušovský, Ondrej -- Kanka, Tomáš -- Imrich, Ivan -- Bučko, Ondřej
Chemical score of sow’s colostrum. In Research in Pig Breeding. 11, 2 (2017), p. 12--15. ISSN 1802-7547.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Kŕmenie prežúvavcov
Šimko, Milan -- Bíro, Daniel -- Juráček, Miroslav
Kŕmenie prežúvavcov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 146 p. ISBN 978-80-552-1785-7.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Milk yield potential and pepsin - cellulase in vitro digestibility of maize hybrids using Ankom DaisyII Incubator
Pastierik, Ondrej -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Juráček, Miroslav -- Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal
Milk yield potential and pepsin - cellulase in vitro digestibility of maize hybrids using Ankom DaisyII Incubator. In Emirates Journal of Food and Agriculture. 29, 7 (2017), p. 547--556. ISSN 2079-052X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Mledzivo prasníc, význam a zmeny jeho zloženia
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Hanušovský, Ondrej
Mledzivo prasníc, význam a zmeny jeho zloženia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 46 p. ISBN 978-80-552-1701-7.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Number of grazing days and its effect on nutrients content on goats milk
Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Gálik, Branislav -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Hanušovský, Ondrej -- Ondrejáková, Katarína
Počet dní pasenia a jeho vplyv na obsah živín v mlieku kôz = Number of grazing days and its effect on nutrients content on goats milk. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 114--118. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra
Gálik, Branislav -- Zelinková, Gabriela
Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 126 p. ISBN 978-80-552-1691-1.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Synergistic effect of feeding Aspergillus awamori and lactic acid bacteria on performance, egg traits, egg yolk cholesterol and fatty acid profile in laying hens
Saleh, A. Ahmed -- Gálik, Branislav -- Arpášová, Henrieta -- Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Abudabos, A.M.
Synergistic effect of feeding Aspergillus awamori and lactic acid bacteria on performance, egg traits, egg yolk cholesterol and fatty acid profile in laying hens. In Italian journal of animal science, 1594-4077, r. 2017. 16, 1 (2017), p. 132--139. ISSN 1594-4077.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Študijná príručka 2017-2018
Ondrišík, Peter -- Šimko, Milan -- Solčanská, Marta
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov: študijná príručka 2017-2018. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 128 p. ISBN 978-80-552-1696-6.
príručkaRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
The effect of applying of Lactobacillus plantarum with Lactobacillus brevis to the fermentation of grass silages
Píšová, Adriana -- Juráček, Miroslav -- Bíro, Daniel -- Struhár, Pavel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Rolinec, Michal -- Hanušovský, Ondrej -- Andruška, Norbert -- Balušíková, Ľuba -- Gašparovič, Martin
The effect of applying of Lactobacillus plantarum with Lactobacillus brevis to the fermentation of grass silages.  In NutriNET 2017. České Budějovice : University of South Bohemia. (2017), p. 139--144. ISBN 978-80-7394-642-5 (brož.).
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
The effect of DHA omega-3 feeding in the high yielding holstein herd
Karcol, Juraj -- Kasarda, Radovan -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej
The effect of DHA omega-3 feeding in the high yielding holstein herd.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 431--435. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/801.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
The effect of different dietary bee pollen consumption on growth intensity and blood parameters of rats: a laboratory study
Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Capcarová, Marcela -- Kolesárová, Adriana -- Rolinec, Michal -- Toman, Róbert
The effect of different dietary bee pollen consumption on growth intensity and blood parameters of rats: a laboratory study. In Importance of nutrition and environment on birth weight, muscle growth, health and survival of the neonate. Cork: Moorepark food research Centre, 2017, s. 20.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
The effect of essential oils on quality and mineral composition of eggshells
Herkeľ, Róbert -- Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal
The effect of essential oils on quality and mineral composition of eggshells.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 20, 2 (2017), p. 36--40. ISSN 1336-9245. URL: http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/331.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
The effect of GnRHa with or without dopamine inhibitor on reproductive hormone levels and sperm quality in tench Tinca tinca
Podhorec, Peter -- Gosiewski, Grzegorz -- Ammar, Ben Imen -- Mikolajczyk-Sokolovska, Miroslava -- Chyb, Jaroslaw -- Milla, Sylvain -- Boryshpolets, Sergii -- Rodina, Marek -- Linhartová, Zuzana -- Bíro, Daniel -- Stejskal, Vlastimil -- Kouřil, Jan
The effect of GnRHa with or without dopamine inhibitor on reproductive hormone levels and sperm quality in tench Tinca tinca. In Aquaculture. 470, (2017), p. 91--94. ISSN 0044-8486.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
The effect of humic substances on growth ability and feed utilization in farm pheasants fattening
Gašparovič, Martin -- Gálik, Branislav -- Hrnčár, Cyril -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Balušíková, Ľuba -- Tvarožková, Kristína
The effect of humic substances on growth ability and feed utilization in farm pheasants fattening. In NutriNET 2017. (2017), p. 20--26.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
The effect of the clove essential oil to the production and quality of laying hens eggs
Arpášová, Henrieta -- Gálik, Branislav -- Fik, Martin -- Pistová, Veronika
The effect of the clove essential oil to the production and quality of laying hens eggs. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 1--5. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
The effect of the clove essential oil to the production and quality of laying hens eggs
Arpášová, Henrieta -- Gálik, Branislav -- Fik, Martin -- Pistová, Veronika
The effect of the clove essential oil to the production and quality of laying hens eggs. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 1--5. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
The growth rate of large white breed in relation to carcass and meat quality traits
Bučko, Ondřej -- Lehotayová, Andrea -- Debrecéni, Ondrej -- Lípová, Petra -- Bahelka, Ivan -- Imrich, Ivan -- Kanka, Tomáš -- Rolinec, Michal
The growth rate of large white breed in relation to carcass and meat quality traits. In Research in Pig Breeding. 11, 2 (2017), p. 1--4. ISSN 1802-7547.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Účinok kŕmnych aditív vo výkrme bažantov
Gašparovič, Martin -- Hrnčár, Cyril -- Gálik, Branislav
The effect of feed additives in pheasants fattening: a review: Účinok kŕmnych aditív vo výkrme bažantov.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 4 (2017), p. 749--761. ISSN 1332-9049. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/18.4.1953.
článok v elektronickom zdroji2017Details
Vplyv poradia laktácie na teplotu bachora dojníc
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Balušíková, Ľuba
Effect of lactation number on rumen temperature of dairy cows = Vplyv poradia laktácie na teplotu bachora dojníc. In XII. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Tribun EU, 2017, s. 127--131. ISBN 978-80-263-1089-1 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Výživná hodnota a profil mastných kyselín rôznych hybridov ciroku: Nutritive value and fatty acids profile of different sorghum hybrids
Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Varga, Branislav -- Kupecsek, Andrej
Výživná hodnota a profil mastných kyselín rôznych hybridov ciroku: Nutritive value and fatty acids profile of different sorghum hybrids. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 52--57. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Vzťah medzi pH a teplotou bachora Holšteinských dojníc
Hanušovský, Ondrej -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Gálik, Branislav -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Balušíková, Ľuba
Relationship between the rumen pH and temperature of Holstein dairy cows = Vzťah medzi pH a teplotou bachora Holšteinských dojníc. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 69--74. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details