Faculty of Biotechnology and Food Sciences - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 280

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Accumulation and environmental risk assessment of heavy metals in soil and plants of four different ecosystems in a former polymetallic ores mining and smelting area (Slovakia)
Demková, Lenka -- Árvay, Július -- Bobuľská, Lenka -- Tomáš, Ján -- Stanovič, Radovan -- Lošák, Tomáš -- Harangozo, Ľuboš -- Vollmannová, Alena -- Bystrická, Judita -- Musilová, Janette -- Jobbágy, Ján
Accumulation and environmental risk assessment of heavy metals in soil and plants of four different ecosystems in a former polymetallic ores mining and smelting area (Slovakia). In Journal of environmental science and health. 52, 5 (2017), p. 479--490. ISSN 1093-4529.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Actual situation in animal genetic resources in Slovakia
Chrenek, Peter -- Kubovičová, Elena -- Olexiková, Lucia -- Makarevič, Alexander V.
Actual situation in animal genetic resources in Slovakia. In The international symposium on animal science 2017. Novi Sad: University of Novi Sad, 2017, s. 25--31. ISBN 978-86-7520-403-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Actual trends in fruit juice prepaeatinon
Bobková, Alica -- Bobko, Marek -- Belej, Ľubomír -- Čapla, Jozef -- Zeleňáková, Lucia
Súčasné trendy v príprave ovocných štiav: Actual trends in fruit juice prepaeatinon.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 253--258.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Adulteration and authentification of food in relation to food quality and safety
Zeleňáková, Lucia -- Bobková, Alica -- Čapla, Jozef
Falšovanie a autentifikácia potravín vo vzťahu k ich kvalite a bezpečnosti: Adulteration and authentification of food in relation to food quality and safety.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 136--145.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Aké faktory ovplyvňujú kvalitu slepačích vajec?
Halaj, Martin -- Golian, Jozef -- Weis, Ján
Aké faktory ovplyvňujú kvalitu slepačích vajec?. In Roľnícke noviny. 87, 36 (2017), p. 16--17. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Amygdalin in combination with mycotoxin deoxynivalenol modulated proliferating peptide in porcine ovarian cells
Halenár, Marek -- Medveďová, Marína -- Michalcová, Katarína -- Baldovská, Simona -- Kolesárová, Adriana
Amygdalin in combination with mycotoxin deoxynivalenol modulated proliferating peptide in porcine ovarian cells. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 45. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Analysis of proteinaceous additives in meat products
Drdolová, Zuzana -- Golian, Jozef -- Šnirc, Marek
Analýza bielkovinových prísad v mäsových výrobkoch: Analysis of proteinaceous additives in meat products.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 211.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Analysis of species composition of selected meat products by DNA chip
Belej, Ľubomír -- Šnirc, Marek -- Golian, Jozef -- Židek, Radoslav -- Drdolová, Zuzana
Analýza druhového zloženia vybraných mäsových výrobkov pomocou DNA čipu: Analysis of species composition of selected meat products by DNA chip.  In Hygiena alimentorum XXXVIII. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2017), p. 95--99. ISBN 978-80-8077-534-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Analýza obilnín a pseudoobilnín z hľadiska výživnej kvality a možnosti prípravy bezlepkových potravín
Rajnincová, Dana -- Gálová, Zdenka
Analýza obilnín a pseudoobilnín z hľadiska výživnej kvality a možnosti prípravy bezlepkových potravín.  In Preveda. Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda. (2017), ISBN 978-80-972360-1-4. URL: http://abstracts.preveda.sk/?abstract=1508.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Antibacterial and cytotoxic activities of naphthoquinone pigments from Onosma visianii Clem
Vukic, Milena -- Vukovic, Nenad -- Djelic, Gorica -- Popovic, S. -- Zaric, Milan M. -- Baskic, Dejan D. -- Krstic, Gordana B. -- Tesevic, Vele V. -- Kačániová, Miroslava
Antibacterial and cytotoxic activities of naphthoquinone pigments from Onosma visianii Clem.  In EXCLI journal. Dortmund : Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors. 16, (2017), p. 73--88. URL: http://www.excli.de/vol16/Vukovic_16022017_proof.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Antimicrobial activity of pomegranate peel extracts as affected by cultivar
Rosas-Burgos, Ema C. -- Burgos-Hernández, Armando -- Noguera-Artiaga, Luis -- Kačániová, Miroslava -- Hernádez-García, Francisca -- Cárdenas-López, José L. -- Carbonell-Barrachina, Ángel A.
Antimicrobial activity of pomegranate peel extracts as affected by cultivar.  In Journal of the Science of Food and Agriculture. Malden : Wiley-Blackwell Publishing. 97, 3 (2017), p. 802--810. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsfa.7799/pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Antimicrobial and enzymatic activity of actinomycetes isolated from soils of coastal islands
Charousová, Ivana -- Medo, Juraj -- Halenárová, Eva -- Javoreková, Soňa
Antimicrobial and enzymatic activity of actinomycetes isolated from soils of coastal islands. In Journal of advanced pharmaceutical technology and research. 8, 2 (2017), p. 46--51. ISSN 0110-5558.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Antioxidant properties, total phenolic and total flavonoid content of the Slovak white wines – welschriesling and chardonnay
Bajčan, Daniel -- Árvay, Július -- Vollmannová, Alena -- Bystrická, Judita -- Trebichalský, Pavol -- Harangozo, Ľuboš -- Šimanský, Vladimír
Antioxidant properties, total phenolic and total flavonoid content of the Slovak white wines – welschriesling and chardonnay.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 266--271. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/730.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove
Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017. 95 p. ISBN 978-80-971784-4-4.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Application of chip electrophoresis of oat cultivars
Šliková, Svetlana -- Gregorová, Edita -- Mináriková, Martina -- Gálová, Zdenka -- Kuťka Hlozáková, Tímea
Použitie čipovej elektroforézy na verifikáciu odrôd ovsa = Application of chip electrophoresis of oat cultivars. In Osivo a sadba. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2017, s. 112--117. ISBN 978-80-213-2732-0 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Application of PCA method for characterization chemical, technological and textural parameters of farmed and pastured red deer
Šnirc, Marek -- Král, Martin -- Ošťádalová, Martina -- Golian, Jozef -- Tremlová, Bohuslava
Application of PCA method for characterization chemical, technological and textural parameters of farmed and pastured red deer. In International journal of food properties. (2017), ISSN 1094-2912.
article in a professional periodical2017Details
Application of principal component analysis method for characterization chemical, technological, and textural parameters of farmed and pastured red deer
Šnirc, Marek -- Král, Martin -- Ošťádalová, Martina -- Golian, Jozef -- Tremlová, Bohuslava
Application of principal component analysis method for characterization chemical, technological, and textural parameters of farmed and pastured red deer. In International journal of food properties. 20, 4 (2017), p. 2017. ISSN 1094-2912.
article in a professional periodical2017Details
Approaches to the determination of antioxidant activity of extracts from bee bread and safflower leaves and flowers
Hudz, Natalia -- Ivanova, R. -- Brindza, Jan -- Grygorieva, Olga V. -- Schubertová, Zuzana -- Ivanišová, Eva
Approaches to the determination of antioxidant activity of extracts from bee bread and safflower leaves and flowers.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 480--488. ISSN 1337-0960. URL: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/viewArticle/786.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Assessment of environmental and health risks in former polymetallic ore mining and smelting area, Slovakia: Spatial distribution and accumulation of mercury in four different ecosystems
Árvay, Július -- Demková, Lenka -- Hauptvogl, Martin -- Michalko, Miloslav -- Bajčan, Daniel -- Stanovič, Radovan -- Tomáš, Ján -- Hrstková, Miroslava -- Trebichalský, Pavol
Assessment of environmental and health risks in former polymetallic ore mining and smelting area, Slovakia: Spatial distribution and accumulation of mercury in four different ecosystems. In Ecotoxicology and environmental safety. 144, (2017), p. 236--244. ISSN 0147-6513.
article in a professional periodical2017Details
Assessment of the antioxidant parameters of HT-29 cells after resveratrol treatment
Bovdišová, Ivana -- Capcarová, Marcela
Assessment of the antioxidant parameters of HT-29 cells after resveratrol treatment. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 32. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Bacterial microflora of roach (Rutilus rutilus) caught in the Driksna river in Latvia
Kl ga, Alina -- Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Terentjeva, Margarita
Bacterial microflora of roach (Rutilus rutilus) caught in the Driksna river in Latvia. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 259--264. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Basic thermal parameters of selected foods and food raw materials
Božiková, Monika -- Híreš, Ľubomír -- Valach, Michal -- Malínek, Martin -- Mareček, Ján
Basic thermal parameters of selected foods and food raw materials. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 65, 2 (2017), p. 391--400. ISSN 1211-8516.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Basis of biology - Repetitorium
Massanyi, Peter -- Tirpák, Filip -- Lukáč, Norbert -- Stawarz, Robert
Basis of biology: (repetitorium). 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017. 157 p. ISBN 978-80-552-1653-9.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Basis of pathology: (repetitorium)
Massanyi, Peter -- Capcarová, Marcela -- Lukáč, Norbert -- Formicki, Grzegorz
Basis of pathology: (repetitorium). 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017. 59 p. ISBN 978-80-552-1635-5.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Beneficial effects of isoquercitrin on the behavior of bovine spermatozoa in vitro
Greifová, Hana -- Tvrdá, Eva -- Lukáč, Norbert
Beneficial effects of isoquercitrin on the behavior of bovine spermatozoa in vitro. In 8th CASEE conference. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2017, s. 23.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017
Golian, Jozef -- Belej, Ľubomír -- Čapla, Jozef
Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra  : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), ISBN 978-80-552-1649-2.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Biodynamic viticulture
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Puchalski, Czeslaw
K biodynamickému vinohradníctvu a vinárstvu = Biodynamic viticulture. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 73--75. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Biogenic and risk elements in reproductive organs of dogs in relation to sex
Massányi, Martin -- Knížatová, Nikola -- Pavlík, Ľubomír -- Stawarz, Robert -- Massanyi, Peter
Biogénne a rizikové prvky v reprodukčných orgánoch psov v závislosti od pohlavia = Biogenic and risk elements in reproductive organs of dogs in relation to sex. In Infovet. 24, 1 (2017), p. 34--38. ISSN 1335-1907.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Biogenic and risk elements in reproductive organs of female cats and dogs
Massanyi, Peter -- Knížatová, Nikola -- Massányi, Martin -- Pavlík, Ľubomír -- Stawarz, Robert
Biogenic and risk elements in reproductive organs of female cats and dogs. In International journal of environmental science and development. Singapore: IACSIT Press, 2017, s. 107--110.
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Biological activity of selected medicinal plants collected in Slovak Republic
Ivanišová, Eva -- Horňák, Marek -- Harangozo, Ľuboš -- Mareček, Ján
Biological activity of selected medicinal plants collected in Slovak Republic. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017, s. 211--213. ISBN 978-617-673-446-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Biological activity of wines, grape oils and possibilities of using by-products from wine making in different kind of industry
Ivanišová, Eva -- Kačániová, Miroslava
Biological activity of wines, grape oils and possibilities of using by-products from wine making in different kind of industry. In Eco-Engineering symposium 2017. Bankok: Kasetsart University, 2017, s. 3.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
Biomonitoring of heavy metals contamination by mosses and lichens around Slovinky tailing pond (Slovakia)
Demková, Lenka -- Bobuľská, Lenka -- Árvay, Július -- Jezný, Tomáš -- Ducsay, Ladislav
Biomonitoring of heavy metals contamination by mosses and lichens around Slovinky tailing pond (Slovakia). In Journal of environmental science and health. 52, 1 (2017), p. 30--36. ISSN 1093-4529.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs
Tóth, Tomáš -- Kolesárová, Adriana -- Zbyňovská, Katarína -- Slanina, Tomáš -- Hollý, Dominik
Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017. ISBN 978-80-552-1669-0.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Birzotvorné kvasinky a ich výskyt vo vínach
Kántor, Attila
Birzotvorné kvasinky a ich výskyt vo vínach. In Sady a vinice. 12, 4 (2017), p. 48--49. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
Blood concentration of selected metals in horses and relation to hematological and biochemical parameters
Massanyi, Peter -- Kováčik, Jaroslav -- Halo, Marko -- Stawarz, Robert -- Formicki, Grzegorz -- Čupka, Peter -- Kováčik, Anton
Blood concentration of selected metals in horses and relation to hematological and biochemical parameters. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 22. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Bonsaje v okrasnej štruktúre mestskej a obecnej vegetácie
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Bonsaje v okrasnej štruktúre mestskej a obecnej vegetácie. In Komunální technika. 11, (2017), p. 38. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Bulletin 2016, č. 40
Golian, Jozef -- Juhásová, Gabriela
Bulletin Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 56 p. ISBN 978-80-552-1627-0.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Características físicas y composición nutricional del pan sin gluten que contiene papas rojas liofilizadas
Gumul, Dorota -- Korus, Anna -- Ziobro, Rafal -- Harangozo, Ľuboš -- Tokár, Marián
Physical characteristics and nutritional composition of gluten-free bread with share of freeze-dried red potatoes /: Características físicas y composición nutricional del pan sin gluten que contiene papas rojas liofilizadas. In CyTa - journal of food. (2017), p. 2017. ISSN 1947-6337.
article in a professional periodical2017Details
Carbon sequestration in water-stable aggregates under biochar and biochar with nitrogen fertilization
Šimanský, Vladimír -- Horák, Ján -- Kováčik, Peter -- Bajčan, Daniel
Carbon sequestration in water-stable aggregates under biochar and biochar with nitrogen fertilization. In Bulgarian Journal of Agricultural Science. 23, 3 (2017), p. 429--435. ISSN 1310-0351.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Cattle husbandry - food quality and safety
Bulla, Jozef -- Szarek, Jan -- Chrenek, Peter -- Kolesárová, Adriana -- Szulc, Tadeusz -- Trziszka, Tadeusz -- Capcarová, Marcela -- Adamczyk, Krzysztof -- Kováčik, Anton -- Gil, Zygmunt
Cattle husbandry - food quality and safety.  In Biotechnology and welfare in animal science in conjunction with the session. Kraków : University of Agriculture. (2017), p. 47.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
Celkový obsah antokyanínov v plodoch brusnice pravej ovplyvnený aplikáciou priemyselného a organického hnojiva
Medvecký, Michal -- Daniel, Ján -- Vollmannová, Alena
Celkový obsah antokyanínov v plodoch brusnice pravej ovplyvnený aplikáciou priemyselného a organického hnojiva. In Lúkarstvo a pasienkarstvo na Slovensku. 11, 2 (2017), p. 53--56. ISSN 1337-589X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Co-administration of amygdalin and deoxynivalenol disrupted regulatory proteins linked to proliferation of porcine ovarian cells in vitro
Halenár, Marek -- Medveďová, Marina -- Baldovská, Simona -- Michalcová, Katarína -- Kolesárová, Adriana
Co-administration of amygdalin and deoxynivalenol disrupted regulatory proteins linked to proliferation of porcine ovarian cells in vitro.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 503--509. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/791.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Comparative application of epicatechin and patulin on fatty acids composition of rabbits meat
Kalafová, Anna -- Kováčik, Jaroslav -- Kišška, Peter -- Bučko, Ondřej -- Schneidgenová, Monika -- Chrastinová, Ľubica -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Capcarová, Marcela
Comparative application of epicatechin and patulin on fatty acids composition of rabbits meat. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 47. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Control of cadmium, lead and mercury content in meat and meat products
Šnirc, Marek -- Golian, Jozef -- Belej, Ľubomír -- Drdolová, Zuzana
Kontrola obsahu kadmia, olova a ortuti v mäse a mäsových výrobkoch: Control of cadmium, lead and mercury content in meat and meat products.  In Hygiena alimentorum XXXVIII. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2017), p. 261--267. ISBN 978-80-8077-534-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Control of gluten in selected soft heat-treated meat products
Golian, Jozef -- Šnirc, Marek -- Belej, Ľubomír
Kontrola obsahu gluténu vo vybraných mäkkých tepelne opracovaných mäsových výrobkoch: Control of gluten in selected soft heat-treated meat products.  In Hygiena alimentorum XXXVIII. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2017), p. 127--136. ISBN 978-80-8077-534-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Control of salt content in selected majonese salads and meat products
Golian, Jozef -- Šnirc, Marek -- Belej, Ľubomír -- Meszárošová, Beáta
Kontrola obsahu soli vo vybraných majonézových šalátoch a mäsových výrobkoch = Control of salt content in selected majonese salads and meat products. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 58--68. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Control the salt content in selected kinds of salted and smoked meats
Golian, Jozef -- Šnirc, Marek -- Belej, Ľubomír
Kontrola obsahu soli vo vybraných druhoch solených a údených mias: Control the salt content in selected kinds of salted and smoked meats.  In Hygiena alimentorum XXXVIII. Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. (2017), p. 121--126. ISBN 978-80-8077-534-6.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Copper content in cereals grown in the model condition
Harangozo, Ľuboš -- Lazor, Peter -- Kopernická, Miriama -- Trebichalský, Pavol -- Musilová, Janette -- Árvay, Július -- Bajčan, Daniel
Copper content in cereals grown in the model condition.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 20--25. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/693.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Correlations between motility parameters and biochemical parameters of stallion spermatozoa
Halo, Marko -- Tirpák, Filip -- Kováčik, Anton -- Komová, Petra -- Massanyi, Peter
Correlations between motility parameters and biochemical parameters of stallion spermatozoa. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 76. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Critical review on biofilm methods
Azeredo, Joana -- Azevedo, Nuno F. -- Briandet, Romain -- Cerca, Nuno -- Coenye, Tom -- Costa, Ana Rita -- Desvaux, Mickaël -- Bonaventura, Giovani Di -- Hébraud, Michael -- Jaglic, Zoran -- Kačániová, Miroslava -- Knochel, Susanne -- Lourenço, Anália -- Mergulhăo, Filipe -- Meyer, Rikke Louise -- Nychas, George -- Simoes, Manuel -- Tresse, Odile -- Strenberg, Claus
Critical review on biofilm methods. In Critical reviews in microbiology. 3 (2017), p. 313--351.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Cryopreservation of Nitra and Zobor rabbit semen as animal genetic resources in Slovakia
Kulíková, Barbora -- Baláži, Andrej -- Kuželová, Lenka -- Chrenek, Peter
Cryopreservation of Nitra and Zobor rabbit semen as animal genetic resources in Slovakia. In Danubian animal genetic resources. 2, (2017), p. 111--116. ISSN 2498-5910.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Cryopreservation of ovarian tissue as a source of oocytes cattle
Makarevič, Alexander V. -- Földešiová, Martina -- Olexiková, Lucia -- Kubovičová, Elena -- Chrenek, Peter
Cryopreservation of ovarian tissue as a source of oocytes cattle. In The international symposium on animal science 2017. Novi Sad: University of Novi Sad, 2017, s. 103--108. ISBN 978-86-7520-403-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Current changes in food legislation
Golian, Jozef -- Šnirc, Marek -- Belej, Ľubomír
Aktuálne zmeny potravinárskej legislatívy: Current changes in food legislation.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 35--41.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Current state of Pizgau cattle farming in Slovakia
Chrenek, Peter -- Kubovičová, Elena -- Bulla, Jozef -- Makarevič, Alexander V.
Current state of Pizgau cattle farming in Slovakia.  In Biotechnology and welfare in animal science in conjunction with the session. Kraków : University of Agriculture. (2017), p. 55.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
Detection genetic variability of Secale cereale L. by scot markers
Petrovičová, Lenka -- Balážová, Želmíra -- Vivodík, Martin -- Gálová, Zdenka
Detection genetic variability of Secale cereale L. by scot markers.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 197--202. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/726.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Detection of animal species in sausages using DNA Microarray technique
Drdolová, Zuzana -- Golian, Jozef -- Šnirc, Marek
Detekcia zvieracích druhov v párkoch pomocou DNA Microarray techniky: Detection of animal species in sausages using DNA Microarray technique.  In Ingrovy dny 2017. Brno : Mendelova univerzita v Brně. (2017), p. 114--118. ISBN 978-80-7509-479-7. URL: http://mendelu.apridal.cz/text/s036.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Detection of bovine milk adulteration using taqman Real-time PCR assay
Šnirc, Marek -- Fekete, Tomáš -- Belej, Ľubomír -- Židek, Radoslav -- Golian, Jozef -- Haščík, Peter -- Zajác, Peter -- Čapla, Jozef
Detection of bovine milk adulteration using taqman Real-time PCR assay.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 338--349. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/782.
článok v elektronickom zdroji2017Details
Detection of genetic variability of Secale cereale L. by SCoT markers
Petrovičová, Lenka -- Balážová, Želmíra -- Vivodík, Martin -- Gálová, Zdenka
Detection of genetic variability of Secale cereale L. by SCoT markers. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2017Details
Detection of macrophages in rabbit semen and their relationship with semen quality
Kuželová, Lenka -- Vašíček, Jaromír -- Rafay, Ján -- Chrenek, Peter
Detection of macrophages in rabbit semen and their relationship with semen quality. In Theriogenology. 97, (2017), p. 148--153. ISSN 0093-691X.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Detection of mycotoxins using MALDI-Tof mass spectrometry
Hleba, Lukáš
Detection of mycotoxins using MALDI-Tof mass spectrometry. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2017Details
Detection of ovine milk adulteration using TaqMan real-time PCR assay
Šnirc, Marek -- Fekete, Tomáš -- Belej, Ľubomír -- Židek, Radoslav -- Golian, Jozef -- Haščík, Peter -- Zajác, Peter -- Čapla, Jozef
Detection of ovine milk adulteration using TaqMan real-time PCR assay.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 338--343. ISSN 1337-0960. URL: http://dx.doi.org/10.5219/782.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Determination of hmw - gs in wheat using SDS-PAGE and lab-on-Chip methods
Kuťka Hlozáková, Tímea -- Gregová, Edita -- Šliková, Svetlana -- Gálová, Zdenka
Determination of hmw - gs in wheat using SDS-PAGE and lab-on-Chip methods. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2017Details
Direct effect of curcumin on porcine ovarian cell functions
Kádasi, Attila -- Maruniaková, Nora -- Štochmaľová, Aneta -- Bauer, Miroslav -- Grossmann, Roland -- Harrath, Abdel Halim -- Kolesárová, Adriana -- Sirotkin, Alexander
Direct effect of curcumin on porcine ovarian cell functions. In Animal reproduction science. 182, (2017), p. 77--83. ISSN 0378-4320.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Diverzita mikromycét asociovaných s Vitis vinifera L. s dôrazom na zástupcov rodu Penicillium Link
Felšöciová, Soňa
Diverzita mikromycét asociovaných s Vitis vinifera L. s dôrazom na zástupcov rodu Penicillium Link. Habilitation thesis. 2017. 156 p.
final thesisDizertačné a habilitačné práce2017Details
Does apricot seeds consumption cause changes in human urine?
Tušimová, Eva -- Kováčik, Anton -- Halenár, Marek -- Michalcová, Katarína -- Zbyňovská, Katarína -- Kolesárová, Anna -- Kopčeková, Jana -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Does apricot seeds consumption cause changes in human urine?.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 244--251. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/755.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Dose- and time- dependent effects of epicatechin on bovine spermatozoa in vitro
Greifová, Hana -- Tvrdá, Eva -- Lukáč, Norbert
Dose- and time- dependent effects of epicatechin on bovine spermatozoa in vitro. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2017Details
Dual-Standard test
Vietoris, Vladimír
Dual-Standard test. In: Discrimination testing in sensory science. Amsterdam: Elsevier, 2017. p. 289--302. ISBN 978-0-08-101009-9 (brož.).
chapter in a bookVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Edible sunflower oil and its changes during the deep, frying of food
Zeleňáková, Lucia -- Angelovičová, Mária -- Šnirc, Marek -- Kráčmar, Stanislav -- Gálik, Branislav -- Židek, Radoslav -- Maršálková, Lenka -- Sojka, L.
Jedlý slnečnicový olej a jeho zmeny počas fritovania potravín: Edible sunflower oil and its changes during the deep, frying of food.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 128--135.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Effect of apricot seeds on renal structure of rabbits
Kolesárová, Anna -- Pivko, Juraj -- Halenár, Marek -- Zbyňovská, Katarína -- Chrastinová, Ľubica -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Kopčeková, Jana -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Effect of apricot seeds on renal structure of rabbits.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 309--314. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/751.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Effect of cryoprotectants on the quality of post-thawed oravka rooster sperm
Kuželová, Lenka -- Svoradová, Andrea -- Vašíček, Jaromír -- Chrenek, Peter
Effect of cryoprotectants on the quality of post-thawed oravka rooster sperm. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 55. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Effect of culture of the bovine ovarian fragments on development of oocytes
Földešiová, Martina -- Makarevič, Alexander V. -- Kubovičová, Elena -- Olexiková, Lucia -- Chrenek, Peter
Effect of culture of the bovine ovarian fragments on development of oocytes. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 38. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Effect of endocrine disruptor to the functional parameters of reproductive cells
Lukáč, Norbert -- Bistáková, Jana -- Jambor, Tomáš -- Greifová, Hana -- Massanyi, Peter -- Tvrdá, Eva
Effect of endocrine disruptor to the functional parameters of reproductive cells. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Effect of epicatechin on serum lipids in rabbits
Kisska, Peter -- Kalafová, Anna -- Schwarzová, Marianna -- Schneidgenová, Monika -- Kováčik, Jaroslav -- Capcarová, Marcela
Vplyv epikatechín na hladinu sérových lipidov králikov = Effect of epicatechin on serum lipids in rabbits. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 81--87. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Effect of grape seed extract on quality of raw-cooked meat products
Bobko, Marek -- Haščík, Peter -- Kročko, Miroslav -- Trembecká, Lenka -- Mendelová, Andrea -- Tkáčová, Jana -- Czakó, Peter -- Tóth, Tomáš
Effect of grape seed extract on quality of raw-cooked meat products.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 517--521. ISSN 1337-0960. URL: http://dx.doi.org/10.5219/797.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Effect of natural flavonol-isoquercitrin on human ovarian cancer cells in vitro
Michalcová, Katarína -- Halenár, Marek -- Tvrdá, Eva -- Tušimová, Eva -- Sanisló, Ľuboslav -- Křen, Vladimír -- Kolesárová, Adriana
Effect of natural flavonol-isoquercitrin on human ovarian cancer cells in vitro. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 57. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Effect of pumpkin seed oil cake addition on rheological properties of wheat dough
Tokár, Marián -- Frančáková, Helena -- Burešová, Iva -- Krajčovič, Tomáš -- Haris, Ladislav -- Dráb, Štefan -- Mareček, Ján -- Ivanišová, Eva
Effect of pumpkin seed oil cake addition on rheological properties of wheat dough. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2017Details
Effect of rape honey on survival of yogurt culture
Čanigová, Margita -- Zárecká, Dominika -- Ducková, Viera -- Remeňová, Zuzana -- Kročko, Miroslav -- Kňazovická, Vladimíra
Vplyv repkového medu na prežívanie jogurtovej kultúry: Effect of rape honey on survival of yogurt culture.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 160--163.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Effect of short time apricot seed consumption on cytokines production in human
Tušimová, Eva -- Balážová, Kristína -- Zbyňovská, Katarína -- Kováčik, Anton -- Kolesárová, Anna -- Kopčeková, Jana -- Chlebo, Peter -- Lukáč, Norbert -- Kolesárová, Adriana
Effect of short time apricot seed consumption on cytokines production in human. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 78. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Effect of short-term consumption bitter apricot seeds on the body composition in healthy population
Kopčeková, Jana -- Kolesárová, Anna -- Gažarová, Martina -- Lenártová, Petra -- Mrázová, Jana -- Kolesárová, Adriana
Effect of short-term consumption bitter apricot seeds on the body composition in healthy population.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 151--155. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/718.
článok v elektronickom zdroji2017Details
Effect of short-term consumption of 100% fruit juice on serum bilirubin and albumin content in mild-hypercholesterolemic adults
Schwarzová, Marianna -- Habánová, Marta -- Fatrcová Šramková, Katarína -- Chlebo, Peter -- Kalafová, Anna -- Capcarová, Marcela -- Slezák, Peter
Effect of short-term consumption of 100% fruit juice on serum bilirubin and albumin content in mild-hypercholesterolemic adults. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017, s. 83--85. ISBN 978-617-673-446-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Effect of various additions of acacia honey on textural properties of yogurt during its storage
Remeňová, Zuzana -- Čanigová, Margita -- Kovácsová, Alexandra -- Ducková, Viera -- Kročko, Miroslav -- Kňazovická, Vladimíra
Vplyv rôznych prídavkov agátového medu na texturálne vlastnosti jogurtu počas skladovania: Effect of various additions of acacia honey on textural properties of yogurt during its storage.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 180--183.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Effectiveness of non-antibiotic stimulators in Japanese quail diet: Gender comparison and economical annex
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Lajdová, Zuzana -- Schwarzová, Marianna -- Zbyňovská, Katarína -- Hrnčár, Cyril -- Hanusová, Emília -- Brúnaiová, Zuzana -- Bielik, Peter
Effectiveness of non-antibiotic stimulators in Japanese quail diet: Gender comparison and economical annex. In Biologia. 72, 1 (2017), p. 96--104. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2017Details
Effectiveness of non-antibiotic stimulators in Japanese quail diet: Gender comparison and economical annex
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Lajdová, Zuzana -- Schwarzová, Marianna -- Zbyňovská, Katarína -- Hrnčár, Cyril -- Hanusová, Emília -- Brúnaiová, Zuzana -- Bielik, Peter
Effectiveness of non-antibiotic stimulators in Japanese quail diet: Gender comparison and economical annex. In Biologia. 72, 1 (2017), p. 96--104. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Effects of floral honey and pressed flax seeds on intensity of yogurt aroma, sweetness and sour taste of yogurts during storage
Remeňová, Zuzana -- Čanigová, Margita -- Kročko, Miroslav -- Ducková, Viera -- Šimková, Andrea
Effects of floral honey and pressed flax seeds on intensity of yogurt aroma, sweetness and sour taste of yogurts during storage.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 436--440. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/760.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Effects of 4-nonylphenol on the steroidogenesis of human adrenocarcinoma cell line (NCI-H295R)
Bistáková, Jana -- Forgacs, Zsolt -- Bartos, Zsuzsa -- Szivosne, Maria Racz -- Jambor, Tomáš -- Kňažická, Zuzana -- Tvrdá, Eva -- Libová, Ľubica -- Goc, Zofia -- Massanyi, Peter -- Lukáč, Norbert
Effects of 4-nonylphenol on the steroidogenesis of human adrenocarcinoma cell line (NCI-H295R). In Journal of environmental science and health. 52, 3 (2017), p. 221--227. ISSN 1093-4529.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Egg yolk different species of birds as part of the culture media for storage of the poultry spermatozoa in vitro: A Review
Miškeje, Michal -- Slanina, Tomáš -- Petrovičová, Ida -- Massanyi, Peter -- Bezáková, Jana -- Bojňanská, Tatiana
Vaječný žľtok druhov vtákov ako súčasť kultivačného média na uchovávanie spermií hydiny in vitro: Literárny prehľad = Egg yolk different species of birds as part of the culture media for storage of the poultry spermatozoa in vitro: A Review. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 108--113. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Electrophoretic analysis of wheat, oat and buckwheat seeds proteins by SDS-PAGE
Rajnincová, Dana -- Gálová, Zdenka -- Chňapek, Milan
Electrophoretic analysis of wheat, oat and buckwheat seeds proteins by SDS-PAGE. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2017Details
Epidemiological aspects of viral hepatitis A outbreaks in Slovakia during the period 2001 - 2016
Zeleňáková, Lucia -- Kunová, Simona -- Lopašovský, Ľubomír -- Hurajová, Mária
Epidemiologické aspekty výskytu vírusovej hepatitídy typu A na Slovensku v rokoch 2001 - 2016: Epidemiological aspects of viral hepatitis A outbreaks in Slovakia during the period 2001 - 2016.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 74--82.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Essential oils from plants and basil (Ocimum basilicum)
Mellen, Martin -- Kačániová, Miroslava -- Kluz, Maciej -- Puchalski, Czeslaw
Rastlinné esenciálne oleje, silice a bazalka pravá (Ocimum basilicum) = Essential oils from plants and basil (Ocimum basilicum). In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 18--20. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Evaluation and comparison of the content of total polyphenols and antioxidant activity in garlic (Allium sativum L.)
Lenková, Marianna -- Bystrická, Judita -- Vollmannová, Alena -- Tóth, Tomáš -- Kovarovič, Ján
Evaluation and comparison of the content of total polyphenols and antioxidant activity in garlic (Allium sativum L.).  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 65--70. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/698.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Evaluation of effects of various acacia honey additives on properties of yogurths during storage
Čanigová, Margita -- Kovácsová, Alexandra -- Remeňová, Zuzana -- Kročko, Miroslav
Sledovanie vplyvu rôznych prídavkov agátového medu na vlastnosti jogurtov počas skladovania = Evaluation of effects of various acacia honey additives on properties of yogurths during storage. In Chemické listy : časopis pro průmysl chemický. 111, (2017), p. 177--232. ISSN 0009-2770.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Evaluation of gluten content in selected foodstufs of animal origin
Šnirc, Marek -- Belej, Ľubomír -- Fekete, Tomáš -- Golian, Jozef -- Cangárová, Natália
Zhodnotenie obsahu gluténu vo vybraných potravinách živočíšneho pôvodu: Evaluation of gluten content in selected foodstufs of animal origin.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 242--245.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Expression of CD34 in different passages of rabbit endothelial progenitor cells
Vašíček, Jaromír -- Bauer, Miroslav -- Baláži, Andrej -- Chrenek, Peter
Expression of CD34 in different passages of rabbit endothelial progenitor cells. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 81. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Expression of CD34 in different passages of rabbit endothelial progenitor cells
Vašíček, Jaromír -- Bauer, Miroslav -- Baláži, Andrej -- Chrenek, Peter
Expression of CD34 in different passages of rabbit endothelial progenitor cells. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 81. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Factors and processes which affect qualitative character of wine mainly for home wine producers
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Kordiaka, Rafal
K niektorým z procesov a faktorov ovplyvňujúcich kvalitatívny charakter vín v ich zdôraznení a výbere najmä pre domácich producentov vín = Factors and processes which affect qualitative character of wine mainly for home wine producers. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 79--81. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Fatty acid composition of veal after humac and soltose feeding
Rafay, Ján -- Chrenek, Peter -- Makarevič, Alexander V. -- Bulla, Jozef -- Navrátilová, Alica
Fatty acid composition of veal after humac and soltose feeding. In Produkcja mleka i wolowiny - interdyscyplinarne spojrzenie w przyszlość. Kraków: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, 2017, s. 183. ISBN 978-83-926689-3-0 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Fermentation properties of lactobacilli starter culture in rye-wheat sourdough
Romanová, Kvetoslava -- Urminská, Dana
Fermentation properties of lactobacilli starter culture in rye-wheat sourdough.  In Preveda. Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda. (2017), p. 1--2. ISBN 978-80-972360-1-4. URL: http://abstracts.preveda.sk/?abstract=1614.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Flow cytometric evaluation of different passages of rabbit endothelial cells
Vašíček, Jaromír -- Chrenek, Peter -- Baláži, Andrej
Flow cytometric evaluation of different passages of rabbit endothelial cells. In The international symposium on animal science 2017. Novi Sad: University of Novi Sad, 2017, s. 122--129. ISBN 978-86-7520-403-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Free radical and superoxide reactivity detection in semen quality assessment: past, present, and future
Gosalvéz, Jaime -- Tvrdá, Eva -- Agarwal, Ashok
Free radical and superoxide reactivity detection in semen quality assessment: past, present, and future. In Journal of assisted reproduction and genetics. 34, (2017), p. 2017. ISSN 1058-0468.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Genetic diversity analysis of maize (Zea Mays L.) using SCoT markers
Vivodík, Martin -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka -- Petrovičová, Lenka
Genetic diversity analysis of maize (Zea Mays L.) using SCoT markers.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 6, 5 (2017), p. 1170--1173. URL: http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2017/04/jmbfs-1207-vivodik.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Genetic diversity of winter wheat (Triticum aestivum L.)
Pešková, Andrea -- Gálová, Zdenka -- Kuťka Hlozáková, Tímea
Genetic diversity of winter wheat (Triticum aestivum L.).  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 6, 6 (2017), p. 1233--1236. URL: http://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2017.6.6.1233-1236.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Genetic variation of European maize genotypes (Zea mays L.) detected using SSR markers
Vivodík, Martin -- Gálová, Zdenka -- Balážová, Želmíra -- Petrovičová, Lenka
Genetic variation of European maize genotypes (Zea mays L.) detected using SSR markers.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 126--131. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/697.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Genetic variation of maize genotypes (Zea Mays L.) detected using SDS-PAGE
Vivodík, Martin -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka -- Petrovičová, Lenka
Genetic variation of maize genotypes (Zea Mays L.) detected using SDS-PAGE.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 6, 4 (2017), p. 1086--1089. URL: http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2017/01/jmbfs-1202-vivodik.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Génová banka živočíšnych genetických zdrojov
Chrenek, Peter -- Kubovičová, Elena
Génová banka živočíšnych genetických zdrojov. In Slovenský chov. (2017), p. 18--19. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Gluten-free bread with an addition of freeze-dried red and purple potatoes as a source of phenolic compounds in gluten-free diet
Gumal, Dorota -- Ziobro, Rafal -- Ivanišová, Eva -- Korus, Anna -- Árvay, Július -- Tóth, Tomáš
Gluten-free bread with an addition of freeze-dried red and purple potatoes as a source of phenolic compounds in gluten-free diet. In International journal of food sciences & nutrition, 0963-7486, Vol. 68, no. 1 (2017). 68, 1 (2017), p. 43--51. ISSN 0963-7486.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Green barley as an ingredient in pasta: antioxidant activity, sensory and cooking characteristics evaluation
Ivanišová, Eva -- Košec, Martin -- Brindza, Jan -- Grygorieva, Olga V. -- Tokár, Marián
Green barley as an ingredient in pasta: antioxidant activity, sensory and cooking characteristics evaluation. In Organic agriculture for agrobiodiversity preservation. Novi Sad: University of Novi Sad, 2017, s. 44. ISBN 978-86-7520-398-8 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Growth of microorganisms in the pre-fermentation tanks in the production of ethanol
Michalová, Viera -- Tančinová, Dana
Growth of microorganisms in the pre-fermentation tanks in the production of ethanol.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 529--534. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/771.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
History and progress of barley breeding in Sládkovičovo
Psota, Vratislav -- Krajčovič, Tomáš -- Križanová, Klára -- Sachambula, Lenka
História a progres šľachtenia jačmeňa v Sládkovičove = History and progress of barley breeding in Sládkovičovo. In Kvasný průmysl. 63, (2017), p. 70--80. ISSN 0023-5830.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Hodnotenie obsahu vybraných bioaktívnych látok v tekvici mošucovej pomocou Tukeyho HSD testu
Mendelová, Andrea -- Mendel, Ľubomír
Hodnotenie obsahu vybraných bioaktívnych látok v tekvici mošucovej pomocou Tukeyho HSD testu.  In Matematika pre vedu a prax 2017: zborník abstraktov z vedeckého seminára, Nitra, 19. január 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 8. URL: http://www.fem.uniag.sk/tl_files/fem/documents/Fakulta/Pracoviska/Katedra%20matematiky%20-%20dokumenty/Seminar%202017/ZbornikAbstraktov17.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Hodnotenie texturálnych vlastností potravín využitím Kruskalovho-Walisovho testu
Kozelová, Dagmar -- Zajác, Peter -- Čurlej, Jozef
Hodnotenie texturálnych vlastností potravín využitím Kruskalovho-Walisovho testu.  In Matematika pre vedu a prax 2017: zborník abstraktov z vedeckého seminára, Nitra, 19. január 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 7. URL: http://www.fem.uniag.sk/tl_files/fem/documents/Fakulta/Pracoviska/Katedra%20matematiky%20-%20dokumenty/Seminar%202017/ZbornikAbstraktov17.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Hormonal changes in spring barley after triazine herbicide treatment and its mixtures of regulators of polyamine biosynthesis
Trebichalský, Pavol -- Tóth, Tomáš -- Bajčan, Daniel -- Harangozo, Ľuboš -- Vollmannová, Alena
Hormonal changes in spring barley after triazine herbicide treatment and its mixtures of regulators of polyamine biosynthesis.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 156--161. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/719.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Horticultural plants, their biological, active substances and usability of silica, enteric oils and the possibilities of their use in processin, treatment some agricultural raw materials and foodstuff
Mellen, Martin -- Kačániová, Miroslava -- Kluz, Maciej -- Puchalski, Czeslaw
Záhradnícke rastliny, ich biologicky účinné látky a využiteľnosť silíc, éterických olejov i v možnostiach pri spracovaní, úprave poľnohospodárskych surovín a potravín = Horticultural plants, their biological, active substances and usability of silica, enteric oils and the possibilities of their use in processin, treatment some agricultural raw materials and foodstuff. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 12--14. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Human leukogram after three weeks consumption of apricot seeds
Zbyňovská, Katarína -- Balážová, Kristína -- Tušimová, Eva -- Kováčik, Anton -- Kolesárová, Anna -- Kopčeková, Jana -- Chlebo, Peter -- Lukáč, Norbert -- Kolesárová, Adriana
Human leukogram after three weeks consumption of apricot seeds. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 85. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Human urine alterations caused by apricot seeds consumption
Tušimová, Eva -- Zbyňovská, Katarína -- Kováčik, Anton -- Michalcová, Katarína -- Halenár, Marek -- Kolesárová, Anna -- Kopčeková, Jana -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Human urine alterations caused by apricot seeds consumption.  In Advanced Research in Life Sciences. Warsaw : De Gruyter Open. 1 (2017), p. 68--74. URL: http://dx.doi.org/10.1515/arls-2017-0012.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Hygiena potravín
Golian, Jozef
Hygiena potravín. 3. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 135 p. ISBN 978-80-552-1664-5.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Hygienická príručka na zásadách HACCP pre výrobu ovčieho hrudkového syra a kozieho hrudkového syra v salašných podmienkach a pre ich priamy predaj
Zajác, Peter -- Čapla, Jozef -- Golian, Jozef
Hygienická príručka na zásadách HACCP pre výrobu ovčieho hrudkového syra a kozieho hrudkového syra v salašných podmienkach a pre ich priamy predaj. 1. vyd. Banská Bystrica : Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku-družstvo, 2017. 85 p. ISBN 978-80-972102-2-9.
professional bookOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Hygienická príručka na zásadách HACCP pre výrobu ovčieho hrudkového syra a kozieho hrudkového syra v salašných podmienkach a pre ich priamy predaj časť 2
Zajác, Peter -- Čapla, Jozef -- Golian, Jozef
Hygienická príručka na zásadách HACCP pre výrobu ovčieho hrudkového syra a kozieho hrudkového syra v salašných podmienkach a pre ich priamy predaj časť 2. 1. vyd. Banská Bystrica : Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku-družstvo, 2017. 61 p. ISBN 978-80-972102-2-9.
professional bookOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Characteristics of starch breads enriched with red potatoes
Gumul, Dorota -- Berski, Wiktor -- Ivanišová, Eva -- Gambuś, Halina -- Kačániová, Miroslava -- Harangozo, Ľuboš -- Tokár, Marián
Characteristics of starch breads enriched with red potatoes.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 162--166. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/720.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Characterization of bioactive compounds from monascus purpureus fermented different cereal substrates
Ivanišová, Eva -- Rajtar, Martin -- Frančáková, Helena -- Tokár, Marián -- Dráb, Štefan -- Kluz, Maciej -- Kačániová, Miroslava
Characterization of bioactive compounds from monascus purpureus fermented different cereal substrates.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 183--189. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/722.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Chemické zloženie svalov jahňacieho pliecka a stehna so zameraním na profil mastných kyselín
Angelovičová, Mária -- Kormošová, Helena -- Bučko, Ondřej
Chemické zloženie svalov jahňacieho pliecka a stehna so zameraním na profil mastných kyselín. In Maso. 28, 4 (2017), p. 42--50. ISSN 1210-4086.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Chitinase activities in wheat and its relative species
Moravčíková, Jana -- Ujváriová, Nikoleta -- Žur, Iwona Anna -- Gálová, Zdenka -- Gregorová, Zuzana -- Zimová, Mária -- Boszorádová, Eva
Chitinase activities in wheat and its relative species. In Agriculture. 63, 1 (2017), p. 14--22. ISSN 0551-3677.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Chorvátsko - klenotnica pôvodných plemien
Bulla, Jozef -- Chrenek, Peter
Chorvátsko - klenotnica pôvodných plemien. In Slovenský chov. 22, 6 (2017), p. 12--13. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Identification mikroflora of honeybees with MALDI-TOF MASS spectrometry
Kačániová, Miroslava -- Gasper, Jaroslav -- Terentjeva, Margarita -- Kántor, Attila -- Fedoriak, M. -- Brindza, Jan
Vyznačennja mikroflory bdžil z vykorystannjam MALDi-TOF MAC - spektrometrij = Identification mikroflora of honeybees with MALDI-TOF MASS spectrometry. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017, s. 141--143. ISBN 978-617-673-446-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Identification of Apis mellifera gut microbiota with MALDI-TOF MS Biotyper
Gasper, Jaroslav -- Terentjeva, Margarita -- Kántor, Attila -- Ivanišová, Eva -- Kluz, Maciej -- Kačániová, Miroslava
Identification of Apis mellifera gut microbiota with MALDI-TOF MS Biotyper. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 192--196. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Identification of arctic isolates based on protein profile and nucleotide sequences
Piegza, Michał -- Kačániová, Miroslava -- Petrová, Jana -- Kancelista, Anna -- Łaba, Wojciech
Identification of arctic isolates based on protein profile and nucleotide sequences. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2017Details
Identification of Capsicum annuum L. varieties by electrophoretic method
Gregorová, Edita -- Kuťka Hlozáková, Tímea -- Šliková, Svetlana -- Gálová, Zdenka
Odrodová identifikácia a genetická podobnosť Capsicum annuum L. elektroforetickou metódou = Identification of Capsicum annuum L. varieties by electrophoretic method. In Osivo a sadba. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2017, s. 253--259. ISBN 978-80-213-2732-0 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Identification of lactic acid bacteria in milk and milk products with MALDI-TOF mass spectrometry
Kačániová, Miroslava -- Terentjeva, Margarita -- Godočiková, Lucia -- Puchalski, Czeslaw -- Kunová, Simona -- Kluz, Maciej -- Kordiaka, Rafal -- Haščík, Peter
Identification of lactic acid bacteria in milk and milk products with MALDI-TOF mass spectrometry. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 115--120. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Identification of microflora of freshwater fish caught in the Driksna river and pond in Latvia
Kluga, Alina -- Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Kovalenko, Kaspars -- Terentjeva, Margarita
Identification of microflora of freshwater fish caught in the Driksna river and pond in Latvia. In FOODBALT. 10, (2017), p. 164--168. ISSN 2255-9817.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
In vitro cytotoxicita ortuti: celulárne a molekulárne aspekty toxicity ortuti
Slivková, Jana -- Kňažická, Zuzana -- Massanyi, Peter
In vitro cytotoxicita ortuti: celulárne a molekulárne aspekty toxicity ortuti. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 88 p. ISBN 978-80-552-1637-9.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
In vitro effect of endocrine disruptor to the steroidogenesis
Jambor, Tomáš -- Bistáková, Jana -- Tvrdá, Eva -- Kňažická, Zuzana -- Forgács, Z. -- Greifová, Hana -- Zbyňovská, Katarína -- Lukáč, Norbert
In vitro effect of endocrine disruptor to the steroidogenesis.  In The impact of global change on the environment, human and animal health. Košice : University of Veterinary Medicine. (2017), p. 311--317. ISBN 978-80-8077-532-2.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
In vitro effect of 4-nonylphenol on human chorionic gonadotropin (hCG) stimulated hormone secretion, cell viability and reactive oxygen species generation in mice Leydig cells
Jambor, Tomáš -- Tvrdá, Eva -- Tušimová, Eva -- Kováčik, Anton -- Bistáková, Jana -- Forgács, Z. -- Lukáč, Norbert
In vitro effect of 4-nonylphenol on human chorionic gonadotropin (hCG) stimulated hormone secretion, cell viability and reactive oxygen species generation in mice Leydig cells. In Environmental pollution. 222, (2017), p. 219--225. ISSN 0269-7491.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
In vitro effects of Salvia officinalis on bovine spermatozoa
Tvrdá, Eva -- Botman, Boris -- Halenár, Marek -- Slanina, Tomáš -- Lukáč, Norbert
In vitro effects of Salvia officinalis on bovine spermatozoa.  In International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering. Riverside : World Academy of Science. 11, 2 (2017), p. 54--60. URL: https://waset.org/Publication/in-vitro-effects-of-salvia-officinalis-on-bovine-spermatozoa/10006264.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
In vitro effects of selected biologically active compounds on rabbit spermatozoa motility behaviour
Ďuračka, Michal -- Halenár, Marek -- Tvrdá, Eva
In vitro effects of selected biologically active compounds on rabbit spermatozoa motility behaviour.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 6, 6 (2017), p. 1290--1294. URL: http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2017/05/jmbfs-fbp-09-duracka.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
In vitro effects of Viscum album on the functionality of rabbit spermatozoa
Halenár, Marek -- Tvrdá, Eva -- Baldovská, Simona -- Ondruška, Ľubomír -- Massanyi, Peter -- Kolesárová, Adriana
In vitro effects of Viscum album on the functionality of rabbit spermatozoa.  In International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering. Riverside : World Academy of Science. 11, 2 (2017), p. 61--65. URL: https://waset.org/Publication/in-vitro-effects-of-viscum-album-on-the-functionality-of-rabbit-spermatozoa/10006265.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Influence of apricot kernels on blood plasma levels of selected steroid hormnes in female rabbits in vivo
Michalcová, Katarína -- Halenár, Marek -- Tušimová, Eva -- Kováčik, Anton -- Chrastinová, Ľubica -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Kolesár, Eduard -- Kolesárová, Adriana
Influence of apricot kernels on blood plasma levels of selected steroid hormnes in female rabbits in vivo.  In 1st meeting of young researches from V4 countries: book of abstracts : Rzeszów, 20.4.2016. Rzeszów : University of Rzeszow. (2017), p. 61. URL: http://human-nutrition-environment.edu.pl/conference-v4/.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Influence of essential oils on the growth of aspergillus flavus
Foltinová, Denisa -- Tančinová, Dana -- Císarová, Miroslava
Influence of essential oils on the growth of aspergillus flavus.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 322--331. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/725.
článok v elektronickom zdroji2017Details
Influence of iron in culture media on the motility spermatzoa in vitro
Kňažická, Zuzana -- Lukáč, Norbert -- Miškeje, Michal -- Bezáková, Jana -- Bistáková, Jana -- Tušimová, Eva -- Bojňanská, Tatiana
Vplyv železa v kultivačných médiách na pohyblivosť spermií in vitro = Influence of iron in culture media on the motility spermatzoa in vitro. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 88--97. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Influence of variety on the content of bioactive compounds in onion (Allium cepa L.)
Kovarovič, Ján -- Lenková, Marianna -- Bystrická, Judita
Vplyv odrody na obsah biologicky aktívnych látok v cibuli kuchynskej (Allium cepa L.): The influence of variety on the content of bioactive compounds in onion (Allium cepa L.). In Študentská vedecká konferencia 2017. Nitra Fakulta prírodných vied. 2017: 2017, s. 287--294. ISBN 978-80-558-1174-1 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Innovative analytical tools for food traceability and safety assessment
Židek, Radoslav
Innovative analytical tools for food traceability and safety assessment. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Introduction to sensory marketing
Vietoris, Vladimír
Introduction to sensory marketing. In Sensory and aroma marketing. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2017, s. 13--24. ISBN 978-90-8686-298-6 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Isolation, antimicrobial activity of myxobacterial crude extracts and identification of the most potent strains
Charousová, Ivana -- Medo, Juraj -- Javoreková, Soňa
Isolation, antimicrobial activity of myxobacterial crude extracts and identification of the most potent strains. In Archives of Biological Sciences. 69, 3 (2017), p. 561--568. ISSN 0354-4664.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Izolácia a charakteristika biologicky aktívnych kmeňov aktinomycét a myxobaktérií využiteľných v biotechnológiách
Charousová, Ivana -- Javoreková, Soňa
Izolácia a charakteristika biologicky aktívnych kmeňov aktinomycét a myxobaktérií využiteľných v biotechnológiách. Final thesis. 2017. 217 p.
final thesisDizertačné a habilitačné práce2017Details
Ječmenářská ročenka 2017 = Barley year book 2017
Dráb, Štefan -- Svorad, Marián -- Krajčovič, Tomáš
Ječmenářská ročenka 2017 = Barley year book 2017. Praha : Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, 2017. 107 p. ISBN 978-80-86576-76-3.
professional bookOdborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2017Details
K alternatívnym možnostiam využitie rozmarínovej silice i pri ochrane a predlžovaní skladovateľnosti niektorých druhov mäsa
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava
K alternatívnym možnostiam využitie rozmarínovej silice i pri ochrane a predlžovaní skladovateľnosti niektorých druhov mäsa. In Chovateľ. 53, (2017), p. 24. ISSN 0862-5573.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
K vedlajším produktom z niektorých druhov zvierat bežne chovaných domácimi chovateľmi
Mellen, Martin -- Haščík, Peter -- Sudzina, Marián
K vedlajším produktom z niektorých druhov zvierat bežne chovaných domácimi chovateľmi. In Chovateľ. 53, (2017), p. 22. ISSN 0862-5573.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
K vybraným druhom kvasiniek a k ich aktivite vo vínach
Sudzina, Marián -- Kántor, Attila -- Kačániová, Miroslava
K vybraným druhom kvasiniek a k ich aktivite vo vínach. In Vinařský obzor. 110, (2017), p. 90--91. ISSN 1212-7884.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Konzervanty z prírody inovujú potraviny
Císarová, Miroslava
Konzervanty z prírody inovujú potraviny. In AGROmagazín. 19, (2017), p. 37. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodical2017Details
Koža ako surovina v spracovaní i v možnostiach domácich podmienok a z vlastných chovov a k aspektom jej konzervovania
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava
Koža ako surovina v spracovaní i v možnostiach domácich podmienok a z vlastných chovov a k aspektom jej konzervovania. In Chovateľ. 53, (2017), p. 22. ISSN 0862-5573.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Kyselina sorbová ako inhibítor určitých druhov kvasiniek vo vínach
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila
Kyselina sorbová ako inhibítor určitých druhov kvasiniek vo vínach. In Zahradnictví : časopis profesionálních zahradníků. 16, (2017), p. 49. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Low taurine concentrations possitively effect rabbit spermatozoa properties in later time intervals
Tirpák, Filip -- Ondruška, Ľubomír -- Halo, Marko -- Slanina, Tomáš -- Hojčuš, Mário -- Massanyi, Peter -- Kováčik, Anton -- Massányi, Peter
Low taurine concentrations possitively effect rabbit spermatozoa properties in later time intervals. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2017Details
Mal d1.03A expression changes during ripening
Knoteková, Ľudmila -- Žiarovská, Jana -- Zeleňáková, Lucia
Mal d1.03A expression changes during ripening. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2017Details
Male reproduction: One of the primary targets of Bisphenol
Jambor, Tomáš -- Bistáková, Jana -- Greifová, Hana -- Tvrdá, Eva -- Lukáč, Norbert
Male reproduction: One of the primary targets of Bisphenol. In: Bisphenol A exposure and health risks. Rijeka: InTech, 2017. p. 27--55. ISBN 978-953-51-3217-2 (brož.).
chapter in a bookKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách2017Details
Mangalica a jej krížence - aká je kvalita ich mäsa a slaniny?
Gondeková, Martina -- Bahelka, Ivan -- Demo, Peter -- Huba, Ján -- Pavlík, Ivan -- Císarová, Miroslava -- Bučko, Ondřej
Mangalica a jej krížence - aká je kvalita ich mäsa a slaniny?. In Slovenský chov. 22, 6 (2017), p. 36--37. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Meat waste, waste of animal origin and their use as components in animal feeds
Mellen, Martin -- Kačániová, Miroslava -- Kluz, Maciej -- Puchalski, Czeslaw
Mäsový odpad, odpad živočíšneho pôvodu a vo význame ich využívania ako komponentov i v živočíšnych krmivách = Meat waste, waste of animal origin and their use as components in animal feeds. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 33--36. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Med a enzýmy
Mellen, Martin -- Haščík, Peter -- Sudzina, Marián
Med a enzýmy. In Slovenský včelár. 94, (2017), p. 3--4.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Medziročné porovnanie obsahu ťažkých kovov v sedimentoch rieky Nitra
Stanovič, Radovan -- Kujovský, Michal -- Vollmannová, Alena -- Árvay, Július -- Harangozo, Ľuboš -- Bajčan, Daniel
Medziročné porovnanie obsahu ťažkých kovov v sedimentoch rieky Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 146 p. ISBN 978-80-552-1690-4.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Mercury concentration in meat products
Lukáčová, Anetta -- Binkowski, Lukasz J. -- Golian, Jozef
Mercury concentration in meat products. In Maso International. 4, 1 (2017), p. 43--47. ISSN 1805-5281.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Methods of the investigation of bee bread during pharmaceutical development of its extracts
Hudz, Natalia -- Brindza, Jan -- Korzeniowska, K. -- Wieczorek, P.P. -- Grygorieva, Olga V. -- Schubertová, Zuzana -- Ivanišová, Eva
Methods of the investigation of bee bread during pharmaceutical development of its extracts. In Conservation of plant diversity. Chisinau: Academia de stiinte a Moldovei, 2017, s. 86. ISBN 978-9975-4182-1-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Methylxanthines and catechines in different teas (Camellia sinensis L. Kuntze) – influence on antioxidant properties
Árvay, Július -- Hauptvogl, Martin -- Ivanišová, Eva -- Tirdiľová, Ivana -- Hrstková, Miroslava -- Bajčan, Daniel -- Lazor, Peter
Methylxanthines and catechines in different teas (Camellia sinensis L. Kuntze) – influence on antioxidant properties.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 510--516. ISSN 1337-0960. URL: http://dx.doi.org/10.5219/796.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Microbiological quality of beef in wet ageing process
Kročko, Miroslav -- Kunderová, Lucia -- Ducková, Viera -- Haščík, Peter
Mikrobiologická kvalita hovädzieho mäsa v procese jeho mokrého zrenia = Microbiological quality of beef in wet ageing process. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 33--36. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Microbiological quality of chicken breast meat after application of thyme and caraway essential oils
Kunová, Simona -- Zeleňáková, Lucia -- Lopašovský, Ľubomír -- Mellen, Martin -- Čapla, Jozef -- Zajác, Peter -- Kačániová, Miroslava
Microbiological quality of chicken breast meat after application of thyme and caraway essential oils.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 167--174. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/759.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Microbiological safety of powdered milk for infant formula
Lopašovský, Ľubomír -- Zeleňáková, Lucia -- Kunová, Simona -- Bobková, Alica -- Kačániová, Miroslava -- Tináková, Katarína -- Barátová, Gabriela -- Švecová, Gabriela
Mikrobilologická bezpečnosť sušených mliek pre detskú výživu: Microbiological safety of powdered milk for infant formula.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 64--69.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Microorganism devitalisation in gastronomic raw materials and foods by using of unconventional methods
Čuboň, Juraj -- Kunová, Simona -- Haščík, Peter -- Kačániová, Miroslava -- Pavelková, Adriana -- Cviková, Petronela -- Trembecká, Lenka -- Tkáčová, Jana -- Bobko, Marek -- Kročko, Miroslav
Devitalizácia mikroorganizmov v gastronomických surovinách a potravinách s využitím nekonvenčných metód = Microorganism devitalisation in gastronomic raw materials and foods by using of unconventional methods. In Nové trendy v gastronómii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno: Tribun EU, 2017, s. 17--22. ISBN 978-80-87300-95-4 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Mikrobiológia potravín
Tančinová, Dana -- Kačániová, Miroslava -- Felšöciová, Soňa -- Mašková, Zuzana
Mikrobiológia potravín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 239 p. ISBN 978-80-552-1642-3.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Mineral profile of rabbits blood did not change after amygdalin administration
Tušimová, Eva -- Kováčik, Anton -- Halenár, Marek -- Zbyňovská, Katarína -- Chrastinová, Ľubica -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Kolesár, Eduard -- Kolesárová, Adriana
Mineral profile of rabbits blood did not change after amygdalin administration.  In 1st meeting of young researches from V4 countries: book of abstracts : Rzeszów, 20.4.2016. Rzeszów : University of Rzeszow. (2017), p. 88. URL: http://human-nutrition-environment.edu.pl/conference-v4/.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Mladí medári si namiešali med so škoricou
Kňazovická, Vladimíra -- Chosraviová, Renáta
Mladí medári si namiešali med so škoricou. In Včelár. 91, 8 (2017), p. 159. ISSN 0139-6064.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Modulatory impact of two natural substances on the cell functions of porcine ovarian granulosa in vitro
Halenár, Marek -- Medveďová, Marína -- Michalcová, Katarína -- Kolesár, Eduard -- Kolesárová, Adriana
Modulatory impact of two natural substances on the cell functions of porcine ovarian granulosa in vitro. In 10th International conference on pig reproduction (ICPR). Missouri: University of Missouri 2017, 2017, s. 79.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Molecular variability of oat based on gene specific markers
Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka -- Vivodík, Martin -- Petrovičová, Lenka -- Hornyák Gregáňová, Radomíra
Molecular variability of oat based on gene specific markers.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 332--337. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/774.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Možnosti efektívneho rozlišovania vybraných druhov vínnych kvasiniek
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila
Možnosti efektívneho rozlišovania vybraných druhov vínnych kvasiniek. In Zahradnictví : časopis profesionálních zahradníků. 16, (2017), p. 48. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Muscle chemical composition of the selected technological parts of the beef quarters under free stabling of the fattening bulls
Angelovičová, Mária -- Čačo, Martin -- Bučko, Ondřej -- Šnirc, Marek
Chemické zloženie svalov vybraných technologických častí hovädzích štvrtí pri voľnom ustajnení výkrmových býkov: Muscle chemical composition of the selected technological parts of the beef quarters under free stabling of the fattening bulls.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 96--107.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Mycobiota of Slovak wine grapes with emphasis on aspergillus and penicillium species in the south Slovak wine region
Felšöciová, Soňa -- Tančinová, Dana -- Rybárik, Ľubomír -- Mašková, Zuzana
Mycobiota of Slovak wine grapes with emphasis on aspergillus and penicillium species in the south Slovak wine region.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 496--502. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/789.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Návody na cvičenia z hodnotenia rizík
Angelovičová, Mária
Návody na cvičenia z hodnotenia rizík. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 113 p. ISBN 978-80-552-1683-6.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Nitrate and nitrite contents in in the private groundwater wells
Angelovičová, Mária -- Szabóová, Zuzana -- Tkáčová, Jana -- Angelovič, Marek
Nitrate and nitrite contents in in the private groundwater wells.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 344--354. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/757.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Nutričná kvalita kukurice siatej (Zea mays L.) z hľadiska obsahu bielkovín
Špaleková, Andrea -- Gálová, Zdenka
Nutričná kvalita kukurice siatej (Zea mays L.) z hľadiska obsahu bielkovín.  In Preveda. Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda. (2017), ISBN 978-80-972360-1-4. URL: http://abstracts.preveda.sk/?abstract=1509.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Obohacovanie mestskej a obecnej verejnej zelene taxónmi s okrasnými plodmi
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Obohacovanie mestskej a obecnej verejnej zelene taxónmi s okrasnými plodmi. In Komunální technika. 11, (2017), p. 22--23. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Oplodnenie in vitro u živočíchov
Makarevič, Alexander V. -- Kubovičová, Elena -- Olexiková, Lucia -- Ostró, Alexander -- Živčák, Jozef -- Chrenek, Peter
Oplodnenie in vitro u živočíchov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 175 p. ISBN 978-80-552-1624-9.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Optimalization of extraction of biologically active lunasin peptide from soy flour
Chňapek, Milan -- Gálová, Zdenka -- Rajnincová, Dana -- Siman, Dušan
Optimalization of extraction of biologically active lunasin peptide from soy flour. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Oral and intramuscular application of cyanogenic glycoside amygdalin did not induce changes in haematological profile of male rabbits
Zbyňovská, Katarína -- Halenár, Marek -- Chrastinová, Ľubica -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Čupka, Peter -- Tušimová, Eva -- Kováčik, Anton -- Kolesár, Eduard -- Valuch, Jozef -- Kolesárová, Adriana
Oral and intramuscular application of cyanogenic glycoside amygdalin did not induce changes in haematological profile of male rabbits.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 315--321. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/756.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Organic wine and organic vineyard
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Kordiaka, Rafal
K biovínam a z ekologického vinohradníctva = Organic wine and organic vineyard. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 82--84. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Ošetrovanie a údržba živých plotov rezom vo verejnej zeleni miest a obcí
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
Ošetrovanie a údržba živých plotov rezom vo verejnej zeleni miest a obcí. In Komunální technika. 11, (2017), p. 50. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Oxidative stress in fish induced by environmental pollutants
Kováčik, Anton
Oxidative stress in fish induced by environmental pollutants. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 121--125. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Oxidative stress in fish induced by environmental pollutants
Kováčik, Anton
Oxidative stress in fish induced by environmental pollutants. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 121--125. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Parameters dealing with the non-starch polysaccharides modification of malted grain and wort
Dráb, Štefan -- Frančáková, Helena -- Tokár, Marián -- Ivanišová, Eva -- Bosý, Filip -- Mareček, Ján -- Krajčovič, Tomáš
Parameters dealing with the non-starch polysaccharides modification of malted grain and wort. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2017Details
Perception of biotech trees by Slovak University students - a comparative survey
Moravčíková, Jana -- Matušíková, Ildikó -- Nemeček, Peter -- Blehová, Alžbeta -- Balážová, Želmíra -- Gálová, Zdenka -- Mészáros, Patrik -- Kraic, Ján
Perception of biotech trees by Slovak University students - a comparative survey.  In Nova Biotechnologica et Chimica. Trnava : The University of Ss. Cyril and Methodius. 16, 1 (2017), p. 12--19. URL: http://dx.doi.org/10.1515/nbec-2017-0002.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Phenotype and ultrastructure of stem cells derived from amniotic fluid of Nitra rabbit
Kováč, Michal -- Vašíček, Jaromír -- Kulíková, Barbora -- Olexiková, Lucia -- Baláži, Andrej -- Chrenek, Peter
Phenotype and ultrastructure of stem cells derived from amniotic fluid of Nitra rabbit.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 18, 1 (2017), p. 226--234. ISSN 1332-9049. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/18.1.1883.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Phytochemical studies of bee bread extracts
Hudz, Natalia -- Brindza, Jan -- Grigorjeva, O. V. -- Schubertová, Zuzana -- Filipska, A. -- Ivanišová, Eva
Phytochemical studies of bee bread extracts. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017, s. 80--83. ISBN 978-617-673-446-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Plemenárska práca v žrebčíne Zangersheide
Halo, Marko -- Tirpák, Filip
Plemenárska práca v žrebčíne Zangersheide. In Svet koní. 16, 1 (2017), p. 16--17.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Polyphenols and phenolic acids in sweet potato (Ipomoea batatas L.) roots
Musilová, Janette -- Bystrická, Judita -- Árvay, Július -- Harangozó,
Polyphenols and phenolic acids in sweet potato (Ipomoea batatas L.) roots.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 81--87. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/705.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Polyphenols in cocoa powders
Tóth, Tomáš -- Fülöp, Peter -- Kopernická, Miriama -- Lenková, Marianna -- Kovarovič, Ján -- Šiatkovský, Oliver -- Bystrická, Judita -- Tomáš, Ján -- Kolesárová, Adriana -- Trebichalský, Pavol
Polyphenols in cocoa powders. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Február 2017
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Február 2017. In Komunální technika. 11, (2017), p. 34. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Január 2017
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Január 2017. In Komunální technika. 11, (2017), p. 24. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Júl 2017
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Júl 2017. In Komunální technika. 11, 7 (2017), p. 52. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Jún 2017
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Jún 2017. In Komunální technika. 11, (2017), p. 47. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach Máj 2017
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach Máj 2017. In Komunální technika. 11, (2017), p. 46. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach Marec 2017
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach Marec 2017. In Komunální technika. 11, (2017), p. 33. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Possible stimulatory effect of quercetin on secretion of selected pituitary hormones
Tušimová, Eva -- Packová, Dagmara -- Kováčik, Anton -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Kolesárová, Adriana
Possible stimulatory effect of quercetin on secretion of selected pituitary hormones. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 135--139. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Possible stimulatory effect of quercetin on secretion of selected pituitary hormones
Tušimová, Eva -- Packová, Dagmara -- Kováčik, Anton -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Kolesárová, Adriana
Possible stimulatory effect of quercetin on secretion of selected pituitary hormones. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 135--139. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Potential of Lactobacillus plantarum CCM 3627 and Lactobacillus brevis CCM 1815 for fermentation of cereal substrates
Romanová, Kvetoslava -- Urminská, Dana
Potential of Lactobacillus plantarum CCM 3627 and Lactobacillus brevis CCM 1815 for fermentation of cereal substrates. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2017Details
Potential of selected SSR markers for identification of malting barley genotypes
Tomka, Marián -- Urminská, Dana -- Chňapek, Milan -- Gálová, Zdenka
Potential of selected SSR markers for identification of malting barley genotypes.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 6, 6 (2017), p. 1276--1279. URL: http://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2017.6.6.1276-1279.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Potential of wild plants as a source of bioactive compounds
Ivanišová, Eva -- Krajčovič, Tomáš -- Tokár, Marián -- Dráb, Štefan -- Kántor, Attila -- Kačániová, Miroslava
Potential of wild plants as a source of bioactive compounds. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 109--114. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Požiadavky legislatívy a noriem bezpečnosti potravín pre riadenie postupov sťahovania potravín z trhu
Zajác, Peter -- Čapla, Jozef
Požiadavky legislatívy a noriem bezpečnosti potravín pre riadenie postupov sťahovania potravín z trhu. In Kvalita. 25, (2017), p. 7--11. ISSN 1335-9231.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Preparation of malts for production of special beers
Kábelová-Ficová, Hana -- Kráčmar, Stanislav -- Gregor, Tomáš -- Fišera, Miroslav -- Golian, Jozef -- Kubáň, Vlastimil -- Šopík, Tomáš
Preparation of malts for production of special beers.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 441--445. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/773.
článok v elektronickom zdroji2017Details
Principal component analysis of sensory properties of chicken breast muscle supplemented with different feed additives
Haščík, Peter -- Trembecká, Lenka -- Fekete, Tomáš -- Čuboň, Juraj -- Bobko, Marek -- Kročko, Miroslav
Principal component analysis of sensory properties of chicken breast muscle supplemented with different feed additives.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 138--144. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/750.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Products made from sheep and goat milk - benefits, preferences, consumption and consumer´s allergic reactions
Kozelová, Dagmar -- Zajác, Peter -- Vidová, Monika -- Čurlej, Jozef
Výrobky z ovčieho a kozieho mlieka - benefity, preferencie, konzumácia a alergické reakcie spotrebiteľov: Products made from sheep and goat milk - benefits, preferences, consumption and consumer´s allergic reactions.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 122--127.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Pronuclear microinjection of rabbit fertilized eggs
Chrenek, Peter
Pronuclear microinjection of rabbit fertilized eggs.  In JSM cell & developmental biology. San Diego : SciMedCentral. 5, 1 (2017), p. 2017. URL: https://www.jscimedcentral.com/Cell/cell-5-1020.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Protection and sustainability of animal genetic resources for ensuring the production of quality domestic food
Chrenek, Peter -- Kubovičová, Elena -- Makarevič, Alexander V.
Protection and sustainability of animal genetic resources for ensuring the production of quality domestic food. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2017Details
Protein profile of cereals, pseudocereals and legumes
Miháliková, Dana -- Pešková, Andrea -- Gálová, Zdenka -- Kačmárová, Kvetoslava
Bielkovinový profil obilnín, pseudoobilnín a strukovín: Protein profile of cereals, pseudocereals and legumes.  In Ingrovy dny 2017. Brno : Mendelova univerzita v Brně. (2017), p. 198--205. ISBN 978-80-7509-479-7. URL: http://mendelu.apridal.cz/text/s036.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Purifikácia rekombinantnej chitinázy z rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia L.) afinitnou chromatografiou na Ni-NTA agaróze a detekcia jej enzymatickej aktivity
Rajninec, Miroslav
Purifikácia rekombinantnej chitinázy z rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia L.) afinitnou chromatografiou na Ni-NTA agaróze a detekcia jej enzymatickej aktivity.  In Preveda. Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda. (2017), p. 1--2. ISBN 978-80-972360-1-4. URL: http://abstracts.preveda.sk/?abstract=1515.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Quails eggs and their importance in consumption and application in home gastronomic environment
Haščík, Peter -- Halásová, Katarína
Prepeličie vajíčka a ich významovosť v konzumácii a uplatňovaní v domacom gastronomickom prostredí = Quails eggs and their importance in consumption and application in home gastronomic environment. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 21--22. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Quality assessment of Malokarpat and Nitran salami
Kročko, Miroslav -- Čanigová, Margita -- Ducková, Viera -- Kňazovická, Vladimíra -- Remeňová, Zuzana -- Trembecká, Lenka -- Haščík, Peter -- Bobko, Marek
Hodnotenie kvality malokarpatskej a nitra salámy: Quality assessment of Malokarpat and Nitran salami.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 224--228.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Quality of Pinzgau bull spermatozoa following different periods of cryostorage
Chrenek, Peter -- Špaleková, Eliška -- Olexiková, Lucia -- Makarevič, Alexander V. -- Kubovičová, Elena
Quality of Pinzgau bull spermatozoa following different periods of cryostorage. In Zygote. 25, 2 (2017), p. 215--221. ISSN 0967-1994.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Relationship between copper in different culture media and bovine spermatozoa motility parameters in vitro
Kňažická, Zuzana -- Tušimová, Eva -- Bezáková, Jana -- Miškeje, Michal -- Bojňanská, Tatiana -- Lukáč, Norbert
Relationship between copper in different culture media and bovine spermatozoa motility parameters in vitro. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2017Details
Resistance in bacteria and indirect beta-lactamase detection in E. coli isolated from Culex pipiens detected by matrix-assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry
Hleba, Lukáš -- Kmeť, Vladimír -- Tóth, Tomáš -- Kačániová, Miroslava
Resistance in bacteria and indirect beta-lactamase detection in E. coli isolated from Culex pipiens detected by matrix-assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry. In Journal of environmental science and health. 52, 1 (2017), p. 64--69. ISSN 0360-1234.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Results of respondents sheep products and texture features sheep´s cheeses from the Slovak farm
Angelovičová, Mária -- Angelovičová, Marcela -- Tkáčová, Jana -- Zajác, Peter -- Čapla, Jozef
Výsledky respondentov ovčích produktov a textúrne vlastnosti ovčích syrov zo slovenskej farmy: Results of respondents sheep products and texture features sheep´s cheeses from the Slovak farm.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 150--159.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Review: The potential impact of electromagnetic fields on male reproduction
Greifová, Hana -- Jambor, Tomáš -- Lukáč, Norbert
Review: The potential impact of electromagnetic fields on male reproduction.  In The impact of global change on the environment, human and animal health. Košice : University of Veterinary Medicine. (2017), p. 174--178. ISBN 978-80-8077-532-2.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Risk of chickpea (Cicer arietinum L.) contamination by risk metals from the soil of Iraq
Ismael, D.S. -- Vollmannová, Alena -- Musilová, Janette -- Timoracká, Mária
Risk of chickpea (Cicer arietinum L.) contamination by risk metals from the soil of Iraq.  In European journal of engineering research and science. Bruxelles : European open access publishing. 2, 7 (2017), p. 37--39. URL: http://dx.doi.org/10.24018/ejers.2017.2.7.409.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Rôznorodé využitie slepačích vajec v priemysle
Halaj, Martin -- Golian, Jozef
Rôznorodé využitie slepačích vajec v priemysle. In Roľnícke noviny. 87, (2017), p. 25. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Safety of potato consumption in Slovak region contaminated by heavy metals due to previous mining activity
Musilová, Janette -- Bystrická, Judita -- Vollmannová, Alena -- Janotová, Beáta -- Orsák, Matyáš -- Harangozo, Ľuboš -- Hegedűsová, Alžbeta
Safety of potato consumption in Slovak region contaminated by heavy metals due to previous mining activity. In Journal of Food Quality. (2017), p. 2017. ISSN 0146-9428.
article in a professional periodical2017Details
Seasonal, age and sex fluctuations in aflatoxin B1 content in the liver and kidney of brown hares (Lepus europaeus Pall)
Slamečka, Jaroslav -- Capcarová, Marcela -- Jurčík, Rastislav -- Sládeček, Tomáš -- Argente Carrascosa, MarÌa-Josè -- Greń, Agnieszka -- Massanyi, Peter
Seasonal, age and sex fluctuations in aflatoxin B1 content in the liver and kidney of brown hares (Lepus europaeus Pall). In Journal of environmental science and health. 52, 4 (2017), p. 466--470. ISSN 1093-4529.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Seasonal changes in macroelements in the blood serum of Merino sheep
Čupka, Peter -- Árvay, Július -- Kročková, Jiřina -- Kováčik, Anton
Seasonal changes in macroelements in the blood serum of Merino sheep. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 36. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Seasonal variations in the blood concentration of selected heavy metals in sheep and their effects on the biochemical and hematological parameters
Kováčik, Anton -- Árvay, Július -- Tušimová, Eva -- Harangozo, Ľuboš -- Tvrdá, Eva -- Zbyňovská, Katarína -- Čupka, Peter -- Andraščíková, Štefánia -- Tomáš, Ján -- Massanyi, Peter
Seasonal variations in the blood concentration of selected heavy metals in sheep and their effects on the biochemical and hematological parameters.  In Chemosphere. Oxford : Elsevier. 168, (2017), p. 365--371. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.10.090.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Selected essential oil vapours inhibit growth of Aspergillus spp. in oats with improved consumer acceptability
Božik, Matěj -- Císarová, Miroslava -- Tančinová, Dana -- Kouřimská, Lenka -- Hleba, Lukáš -- Klouček, Pavel
Selected essential oil vapours inhibit growth of Aspergillus spp. in oats with improved consumer acceptability.  In Industrial crops and products. Amsterdam : Elsevier Science. 98, (2017), p. 146--152. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.11.044.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Selected parameters of arabica coffe quality affected by its geographical origin
Bobková, Alica -- Fikselová, Martina -- Šnirc, Marek
Selected parameters of arabica coffe quality affected by its geographical origin.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 260--265. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/794.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Selected parameters of Arabica coffee quality affected by its geographical origin
Bobková, Alica -- Fikselová, Martina -- Šnirc, Marek
Selected parameters of Arabica coffee quality affected by its geographical origin.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 260--265. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/794.
článok v elektronickom zdroji2017Details
Selected quality aspects of table wines in term of consumer´s view
Fikselová, Martina -- Mendelová, Andrea -- Czakó, Peter -- Veličová, Martina -- Vnuková, Ivana
Vybrané aspekty kvality sudových vín z pohľadu spotrebiteľa = Selected quality aspects of table wines in term of consumer´s view. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 42--51. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
Selectively to preserving of vegetables
Mellen, Martin -- Kačániová, Miroslava -- Kluz, Maciej -- Puchalski, Czeslaw
Výberovo ku konzervovaniu zeleniny = Selectively to preserving of vegetables. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 15--17. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Short-term effects of trichothecenes on porcine ovarian functions in vitro
Kolesárová, Adriana -- Maruniaková, Nora -- Halenár, Marek -- Marák, Martin -- Kádasi, Attila -- Sirotkin, Alexander
Short-term effects of trichothecenes on porcine ovarian functions in vitro. In 10th International conference on pig reproduction (ICPR). Missouri: University of Missouri 2017, 2017, s. 69.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Soil myxobacteria as a potential source of polyketide-peptide substances
Charousová, Ivana -- Steinmetz, Heinrich -- Medo, Juraj -- Javoreková, Soňa -- Wink, Joachim
Soil myxobacteria as a potential source of polyketide-peptide substances. In Folia microbiologica. 62, 4 (2017), p. 305--315. ISSN 0015-5632.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Species of genera Botrytis, Fusarium and Rhizopus on grapes Slovakian origin
Tančinová, Dana -- Mašková, Zuzana -- Rybárik, Ľubomír -- Michalová, Viera
Species of genera Botrytis, Fusarium and Rhizopus on grapes Slovakian origin.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 403--409. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/763.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Structural and functional characterisation of a class I endochitinase of the carnivorous sundew (Drosera rotundifolia L.)
Jopčík, Martin -- Moravčíková, Jana -- Matušíková, Ildikó -- Bauer, Miroslav -- Rajninec, Miroslav -- Libantová, Jana
Structural and functional characterisation of a class I endochitinase of the carnivorous sundew (Drosera rotundifolia L.). In Planta. 245, 2 (2017), p. 313--327. ISSN 0032-0935.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Synergistic effect of feeding Aspergillus awamori and lactic acid bacteria on performance, egg traits, egg yolk cholesterol and fatty acid profile in laying hens
Saleh, A. Ahmed -- Gálik, Branislav -- Arpášová, Henrieta -- Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Rolinec, Michal -- Bíro, Daniel -- Abudabos, A.M.
Synergistic effect of feeding Aspergillus awamori and lactic acid bacteria on performance, egg traits, egg yolk cholesterol and fatty acid profile in laying hens. In Italian journal of animal science, 1594-4077, r. 2017. 16, 1 (2017), p. 132--139. ISSN 1594-4077.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Table egg quality according to different breeding system, hybrid combination of laying hens and their age
Angelovičová, Mária -- Šnirc, Marek -- Mellen, Martin -- Angelovič, Marek -- Čapla, Jozef -- Zajác, Peter
Kvalita konzumných vajec v závislosti od rôzneho systému chovu, hybridnej kombinácie sliepok a ich veku: Table egg quality according to different breeding system, hybrid combination of laying hens and their age.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 89--95.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Textural changes in carrot during cooking
Bobková, Alica -- Šnirc, Marek -- Fekete, Tomáš -- Belej, Ľubomír -- Bobko, Marek -- Mezeyová, Ivana -- Mendelová, Andrea -- Hausová, Miroslava
Textural changes in carrot during cooking. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 99--103. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
The abbility of 4-octylphenol modulate camp-stimulated hormone production of mice leydig cells in vitro
Jambor, Tomáš -- Tvrdá, Eva -- Greifová, Hana -- Forgacs, Zsolt -- Lukáč, Norbert
The abbility of 4-octylphenol modulate camp-stimulated hormone production of mice leydig cells in vitro. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2017Details
The comparison of the effect of added amaranth, buckwheat, chickpea, corn, millet and quinoa flour on rice dough rheological characteristics, textural and sensory quality of bread
Burešová, Iva -- Tokár, Marián -- Mareček, Ján -- Hřivna, Luděk -- Faměra, Oldřich -- Šottníková, Viera
The comparison of the effect of added amaranth, buckwheat, chickpea, corn, millet and quinoa flour on rice dough rheological characteristics, textural and sensory quality of bread. In Journal of cereal science. 75, (2017), p. 158--164. ISSN 0733-5210.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
The content of polyphenols and chosen heavy metals in faba bean (Faba vulgaris Moench) relating to different doses of zinc application
Timoracká, Mária -- Vollmannová, Alena -- Dalaram Sulaiman, Ismael
The content of polyphenols and chosen heavy metals in faba bean (Faba vulgaris Moench) relating to different doses of zinc application.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 272--278. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/638.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
The content of polyphenols and chosen heavy metals in Chickpea seeds (Cicer arietinum L.) after micronutrients application into soil
Timoracká, Mária -- Vollmannová, Alena
The content of polyphenols and chosen heavy metals in Chickpea seeds (Cicer arietinum L.) after micronutrients application into soil.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 6, 6 (2017), p. 1246--1249. URL: http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2017/06/jmbfs_fbp_03-timoracka.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
The content of total polyphenols, ascorbic acid and antioxidant activity in selected varieties of quince (Cydonia oblonga mill.)
Bystrická, Judita -- Musilová, Janette -- Lichtnerová, Helena -- Lenková, Marianna -- Kovarovič, Ján -- Chalás, Marek
The content of total polyphenols, ascorbic acid and antioxidant activity in selected varieties of quince (Cydonia oblonga mill.).  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 77--81. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/699.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
The effect of added pumpkin flour on sensory and textural quality of rice bread
Dabash, V. -- Burešová, Iva -- Tokár, Marián -- Zacharová, Monika -- Gál, Róbert
The effect of added pumpkin flour on sensory and textural quality of rice bread.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 6, 6 (2017), p. 1269--1271. URL: http://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2017.6.6.1269-1271.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
The effect of bee pollen in chicken diet
Haščík, Peter -- Pavelková, Adriana -- Bobko, Marek -- Trembecká, Lenka -- Elimam, Ibrahim Omer Elamin -- Capcarová, Marcela
The effect of bee pollen in chicken diet. In World's poultry science journal. 73, 3 (2017), p. 643--650. ISSN 0043-9339.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
The effect of different antioxidants on oxidative stability of raw cooked meat product
Bobko, Marek -- Haščík, Peter -- Bobková, Alica -- Tkáčová, Jana -- Bukovčanová, Kristína -- Kročko, Miroslav
Vplyv prídavku rozdielnych antioxidantov na oxidačnú stabilitu mäkkého mäsového výrobku = The effect of different antioxidants on oxidative stability of raw cooked meat product. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 33--36. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The effect of different dietary bee pollen consumption on growth intensity and blood parameters of rats: a laboratory study
Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Capcarová, Marcela -- Kolesárová, Martina -- Rolinec, Michal -- Toman, Róbert
The effect of different dietary bee pollen consumption on growth intensity and blood parameters of rats: a laboratory study. In Importance of nutrition and environment on birth weight, muscle growth, health and survival of the neonate. Cork: Moorepark food research Centre, 2017, s. 20.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
The effect of quercetin on some hematological parameters of rabbits
Capcarová, Marcela -- Kalafová, Anna -- Sílešová, Adriána -- Schneidgenová, Monika -- Petruška, Peter
Vplyv kvercetínu na vybrané hematologické parametre králikov = The effect of quercetin on some hematological parameters of rabbits. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 23--35. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
The effect of sorbitol on motility of turkey spermatozoa
Bača, Michal -- Slanina, Tomáš
The effect of sorbitol on motility of turkey spermatozoa. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 28. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
The effect of taurine in vivo on weight parameters of rabbit organs
Kročková, Jiřina -- Ondruška, Ľubomír -- Massanyi, Peter -- Kováčik, Anton -- Čupka, Peter
The effect of taurine in vivo on weight parameters of rabbit organs. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 52. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
The effect of 4-octylphenol on hormone secretion in mice Leydig cells
Greifová, Hana -- Jambor, Tomáš -- Lukáč, Norbert
The effect of 4-octylphenol on hormone secretion in mice Leydig cells. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 43. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
The effect of 4-octylphenol on mitochondrial function in mice Leydig cells
Jambor, Tomáš -- Greifová, Hana -- Forgacs, Zsolt -- Lukáč, Norbert
The effect of 4-octylphenol on mitochondrial function in mice Leydig cells. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 18. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
The evaluation of endocrine regulators after intramuscular and oral application of cyanogenic glycoside amygdalin in rabbits
Halenár, Marek -- Chrastinová, Ľubica -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Zbyňovská, Katarína -- Tušimová, Eva -- Kováčik, Anton -- Kolesárová, Adriana
The evaluation of endocrine regulators after intramuscular and oral application of cyanogenic glycoside amygdalin in rabbits. In Biologia. 72, 4 (2017), p. 468--474. ISSN 0006-3088.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich karentovaných časopisoch2017Details
The evaluation of quarg quality production in farm dairy
Ducková, Viera -- Čanigová, Margita -- Kročko, Miroslav -- Kňazovická, Vladimíra
Hodnotenie kvality tvarohov vyrábaných v družstevnej mliekarni: The evaluation of quarg quality production in farm dairy.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 172--175.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The family of chitinases in Cotton G. raimondii
Asrorov, A. M. -- Matušíková, Ildikó -- Gálová, Zdenka -- Gregorová, Zuzana -- Mészáros, Patrik -- Dalimova, Surayyo -- Salikhov, Shavkat
The family of chitinases in Cotton G. raimondii.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 6, 6 (2017), p. 1284--1289. URL: http://www.jmbfs.org/wp-content/uploads/2017/05/jmbfs-1231-asrorov.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
The HT-29 cell line as a model for monitoring the effect of resveratrol on cell number changes, variability and activity of antioxidant enzymes
Bovdišová, Ivana -- Grabacka, M. -- Capcarová, Marcela
Bunková línia HT-29 ako model na sledovanie vplyvu resveratrolu na zmeny počtu buniek, viabilitu a aktivitu antioxidačných enzýmov = The HT-29 cell line as a model for monitoring the effect of resveratrol on cell number changes, viability and activity of antioxidant enzymes. In GÁLIK, B. -- ZELINKOVÁ, G. Recenzovaný zborník vedeckých prác Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied, pobočka Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 6--13. ISBN 978-80-552-1691-1.
article in a proceedingsVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
The impact of thyme essential oil on the growth ability in broiler chickens reared on deep litter
Angelovičová, Mária -- Bučko, Ondřej -- Angelovič, Marek -- Mellen, Martin
Vplyv tymiánovej silice na rastové schopnosti brojlerových kurčiat chovaných na hlbokej podstielke = The impact of thyme essential oil on the growth ability in broiler chickens reared on deep litter. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 183--187. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The impact of thyme essential oil on the protein, fat and water contents breast and thigh muscles
Angelovičová, Mária -- Bučko, Ondřej -- Mellen, Martin -- Angelovič, Marek
Vplyv tymiánovej silice na obsah bielkovín, tuku a vody v kurčacej prsnej a stehennej svalovine = The impact of thyme essential oil on the protein, fat and water contents breast and thigh muscles. In DEBRECÉNI, O. -- VAVRÍKOVÁ, I. Kvalita mäsa = Meat quality : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 1. - 2. jún 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 188--193. ISBN 978-80-552-1678-2.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The importance and use of currants for wine production
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Kordiaka, Rafal
K využívaniu a významu ríbezlí v produkcii pre víno = The importance and use of currants for wine production. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 85--87. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The in vitro effect of elderberry (Sambucus nigra) extrakt on the activity and oxidative profile of bovine spermatozoa
Abdramanov, Abzal -- Massanyi, Peter -- Sarsembayeva, Nurzhan -- Usenbayev, Altay -- Alimov, Jakhongir -- Tvrdá, Eva
The in vitro effect of elderberry (Sambucus nigra) extrakt on the activity and oxidative profile of bovine spermatozoa.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 6, 6 (2017), p. 1319--1322. URL: http://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2017.6.6.1319-1322.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
The influence of fortification of dark chocolate with sea buckthorn and mulberry on the content of biologically active substances
Godočiková, Lucia -- Ivanišová, Eva -- Kačániová, Miroslava
The influence of fortification of dark chocolate with sea buckthorn and mulberry on the content of biologically active substances.  In Advanced Research in Life Sciences. Warsaw : De Gruyter Open. 1, 1 (2017), p. 26--31. URL: http://dx.doi.org/10.1515/arls-2017-0004.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
The influence of fortification of dark chocolate with sea buckthorn and mulberry on the content of biologically active substances
Godočiková, Lucia -- Ivanišová, Eva -- Kačániová, Miroslava
The influence of fortification of dark chocolate with sea buckthorn and mulberry on the content of biologically active substances. In The 7th international conference on food chemistry, engineering & technology. Timişoara: Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 2017, s. 22.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
The influence of resveratrol on HT-29 cell line viability
Bovdišová, Ivana -- Capcarová, Marcela
The influence of resveratrol on HT-29 cell line viability. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
The influence of variety on the content of bioactive compounds in beetroot (Beta vulgaris L.)
Kovarovič, Ján -- Bystrická, Judita -- Tomáš, Ján -- Lenková, Marianna
The influence of variety on the content of bioactive compounds in beetroot (Beta vulgaris L.).  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 1, 1 (2017), p. 106--112. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/702.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
The investigation on alfalfa effect on superoxide dismutase activity in chicken meat depending to time storage
Tkáčová, Jana -- Angelovičová, Mária -- Capcarová, Marcela -- Kolesárová, Adriana -- Schneidgenová, Monika -- Pavelková, Adriana -- Bobko, Marek -- Čuboň, Juraj
The investigation on alfalfa effect on superoxide dismutase activity in chicken meat depending to time storage. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2017Details
The mercury content in edible wild parasol mushroom (Macrolepiota procera (Scop.) Singer) and the underlying substrate from former mining area: health risks assessment
Stanovič, Radovan -- Árvay, Július -- Hauptvogl, Martin -- Šmondrková, Romana -- Kolesárová, Adriana
The mercury content in edible wild parasol mushroom (Macrolepiota procera (Scop.) Singer) and the underlying substrate from former mining area: health risks assessment. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2017Details
The relationships between flavanol (epicatechin) application and meat quality of rabbits
Schneidgenová, Monika -- Kováčik, Jaroslav -- Kalafová, Anna -- Bučko, Ondřej -- Kišška, Peter -- Chrastinová, Ľubica -- Ondruška, Ľubomír -- Jurčík, Rastislav -- Capcarová, Marcela
The relationships between flavanol (epicatechin) application and meat quality of rabbits. In Animal physiology 2017. Košice: SAV Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, 2017, s. 68. ISBN 978-80-971428-4-1 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
The revision of ISO 22000 on food safety management system
Čapla, Jozef -- Zajác, Peter -- Kozelová, Dagmar
Revízia normy ISO 22000 pre riadenie systémov bezpečnosti potravín: The revision of ISO 22000 on food safety management system.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 23--26.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The safety of consumption of forest fruits from environmental burden areas
Zupka, Stanislav -- Vollmannová, Alena -- Harangozo, Ľuboš -- Medvecký, Michal
The safety of consumption of forest fruits from environmental burden areas. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
The ways of providing information about allergens used in the preparation of meals
Zeleňáková, Lucia -- Kolesárová, Anna -- Žiarovská, Jana
Spôsoby poskytovania informácií o alergénnych látkach použitých pri príprave pokrmov = The ways of providing information about allergens used in the preparation of meals. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 41--46. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Translocation of phenolics and rutin in different anatomical plant parts of buckwheat and amaranth
Vollmannová, Alena -- Bojňanská, Tatiana -- Urminská, Dana -- Čičová, Iveta
Translocation of phenolics and rutin in different anatomical plant parts of buckwheat and amaranth. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Trendy vo falšovaní potravín = Zeleňáková, Lucia, Bobková, Alica
Zeleňáková, Lucia -- Bobková, Alica
Trendy vo falšovaní potravín = Zeleňáková, Lucia, Bobková, Alica. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 36--40. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Tymianová silica a probiotiká pri produkcii kurčacieho mäsa
Angelovičová, Mária -- Alfaig, Ebrahim Alfaig Alnoor -- Mellen, Martin -- Tkáčová, Jana
Tymianová silica a probiotiká pri produkcii kurčacieho mäsa. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 110 p. ISBN 978-80-552-1650-8.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Ultrastructure of cell organelles in pre-implantation embryos from cows with different body condition score
Olexiková, Lucia -- Pivko, Juraj -- Makarevič, Alexander V. -- Kubovičová, Elena -- Ostró, Alexander -- Živčák, Jozef -- Chrenek, Peter
Ultrastructure of cell organelles in pre-implantation embryos from cows with different body condition score. In Anatomia Histologia Embryologia. 46, 3 (2017), p. 274--281. ISSN 0340-2096.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Ultrastructure of rabbit gametes and stem cells
Chrenek, Peter -- Pivko, Juraj -- Makarevič, Alexander V. -- Kubovičová, Elena -- Olexiková, Lucia -- Vašíček, Jaromír -- Kuželová, Lenka -- Dragin, Saša
Ultrastructure of rabbit gametes and stem cells. 1. vyd. Novi Sad : University of Novi Sad, 2017. 82 p. ISBN 978-86-7520401-5.
professional bookVedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách2017Details
Use of carotenoid rich by-products in the production of food for particular nutritional uses
Matejová, Stanislava -- Fikselová, Martina -- Mendelová, Andrea -- Martišová, Patrícia
Využitie karotenoidových výliskov pri výrobe potravín na osobitné výživové účely: Use of carotenoid rich by-products in the production of food for particular nutritional uses.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 279--282.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Use of carotenoid rich by-products in the production of food for particular nutritional uses
Matejová, Stanislava -- Fikselová, Martina -- Mendelová, Andrea -- Martišová, Patrícia
Využitie karotenoidových výliskov pri výrobe potravín na osobitné výživové účely: Use of carotenoid rich by-products in the production of food for particular nutritional uses.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 279--282.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Vplyv intenzifikačných faktorov na produkciu čučoriedky vysokej v podmienkach severného Slovenska
Medvecký, Michal -- Daniel, Ján -- Vollmannová, Alena
Vplyv intenzifikačných faktorov na produkciu čučoriedky vysokej v podmienkach severného Slovenska. In Lúkarstvo a pasienkarstvo na Slovensku. 11, (2017), p. 38--41. ISSN 1337-589X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Všeobecná a anorganická chémia
Vollmannová, Alena -- Lazor, Peter -- Bajčan, Daniel -- Stanovič, Radovan
Všeobecná a anorganická chémia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 226 p. ISBN 978-80-552-1697-3.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Výroba a spotreba hydinového mäsa vo svete
Halaj, Martin -- Golian, Jozef
Výroba a spotreba hydinového mäsa vo svete. In Roľnícke noviny. 87, 38 (2017), p. 22. ISSN 1335-440X.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Výsadbové kompozície jednotlivých druhov letničiek
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Výsadbové kompozície jednotlivých druhov letničiek. In Komunální technika. 11, (2017), p. 48. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Wine faults and illnesses - special for beginners, farmers and wine growers according to home wine production
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Kordiaka, Rafal
Selektívne k chorobám a chybám vín v zdôraznení predovšetkým pre začínajúcich, príležitostných pestovateľov - vinárov zameraných pre domácu produkciu = Wine faults and illnesses - special for beginners, farmers and wine growers according to home wine production. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 76--78. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Winter squash (Cucurbita moschata Duch) fruit as a source of biologically active components after its thermal treatment
Mendelová, Andrea -- Mendel, Ľubomír -- Fikselová, Martina -- Mareček, Ján -- Vollmannová, Alena
Winter squash (Cucurbita moschata Duch) fruit as a source of biologically active components after its thermal treatment.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 489--495. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/788.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Yucca schidigera can promote rabbit growth, fecundity, affect the release of hormones in vivo and in vitro, induce pathological changes in liver, and reduce ovarian resistance to benzene
Földešiová, Martina -- Baláži, Andrej -- Chrastinová, Ľubica -- Pivko, Juraj -- Kotwica, Jan -- Harrath, Abdel Halim -- Chrenek, Peter -- Sirotkin, Alexander
Yucca schidigera can promote rabbit growth, fecundity, affect the release of hormones in vivo and in vitro, induce pathological changes in liver, and reduce ovarian resistance to benzene. In Animal reproduction science. 183, (2017), p. 66--76. ISSN 0378-4320.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Záchrana genetických zdrojov
Vašíček, Jaromír -- Kuželová, Lenka -- Chrenek, Peter
Záchrana genetických zdrojov. In Quark. 23, (2017), p. 28--29. ISSN 1335-4000.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details