Faculty of European Studies and Regional Development - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 49

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Agricultural land protection - the case of Slovakia
Palšová, Lucia -- Bandlerová, Anna -- Melišková, Ina -- Schwarcz, Pavol
Agricultural land protection - the case of Slovakia. In Management, enterprise and benchmarking in the 21st century. Budapest: Óbuda University, 2017, s. 298--311. ISBN 978-963-449-027-2 (brož.).
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details
An assessment of the causes and consequences of agricultural land abandonment in Europe
Filho, Walter Leal -- Mandel, Merit -- Al-Amin, Abdul Quasem -- Fehér, Alexander -- Chiappetta Jabbour, Charbel José
An assessment of the causes and consequences of agricultural land abandonment in Europe. In International journal of sustainable developmnet & world ecology. 24, 6 (2017), p. 554--560. ISSN 1350-4509.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Arrendamiento de tierras agrícolas en la República Eslovaca
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna
Arrendamiento de tierras agrícolas en la República Eslovaca. In Anales de legislation Argentina. 77, 3 (2017), p. 143--155. ISSN 1514-3341.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Assessment of environmental and health risks in former polymetallic ore mining and smelting area, Slovakia: Spatial distribution and accumulation of mercury in four different ecosystems
Árvay, Július -- Demková, Lenka -- Hauptvogl, Martin -- Michalko, Miloslav -- Bajčan, Daniel -- Stanovič, Radovan -- Tomáš, Ján -- Hrstková, Miroslava -- Trebichalský, Pavol
Assessment of environmental and health risks in former polymetallic ore mining and smelting area, Slovakia: Spatial distribution and accumulation of mercury in four different ecosystems. In Ecotoxicology and environmental safety. 144, (2017), p. 236--244. ISSN 0147-6513.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Basics of law
Palšová, Lucia -- Bandlerová, Anna -- Marišová, Eleonóra -- Ilková, Zuzana -- Lazíková, Jarmila -- Ďurkovičová, Jana -- Beňuš, Ondrej
Basics of law. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 155 p. ISBN 978-80-552-1711-6.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Cereal residues in soil-water management
Kanianska, Radoslava -- Kizeková, Miriam -- Šiška, Bernard -- Tian, Dong -- Zhang, Xiaoshuan
Cereal residues in soil-water management. In SGEM 2017. Sofia: STEP92 Technology, 2017, s. 137--143. ISBN 978-619-7408-09-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Current legislation of the agricultural land protection - case of Slovakia
Melišková, Ina
Súčasná právna úprava ochrany poľnohospodárskej pôdy na Slovensku: Current legislation of the agricultural land protection - case of Slovakia.  In Mladá veda. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), ISBN 978-80-552-1680-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Current state of support mechanism systems of RES in SR
Gaduš, Ján
Súčasný stav podporných mechanizmov OZE v SR: Current state of support mechanism systems of RES in SR.  In Mladá veda. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), ISBN 978-80-552-1680-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Demand for agricultural land in Slovakia
Dirgasová, Katarína
Demand for agricultural land in Slovakia. In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. 14, 1 (2017), p. 30--36. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Diffusion of university knowledge in space
Hrivnák, Michal
Difúzia znalostí univerzít v priestore: Diffusion of university knowledge in space.  In Mladá veda. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), ISBN 978-80-552-1680-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Ecological functions of vegetation as potentials of ecosystem services (floodplain alder forest in the Tríbeč microregion)
Eliáš, Pavol -- Mariničová, Patrícia
Ecological functions of vegetation as potentials of ecosystem services (floodplain alder forest in the Tríbeč microregion). In Journal of forest science. 63, 3 (2017), p. 126--135. ISSN 1212-4834.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Ekonomika životného prostredia a prírodných zdrojov
Fáziková, Mária
Ekonomika životného prostredia a prírodných zdrojov. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 148 p. ISBN 978-80-552-1658-4.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Evaluation of sustainable development with respect to land and crop production
Mandalová, Kristína -- Kotrla, Marián -- Prčík, Martin
Evaluation of sustainable development with respect to land and crop production. In Konferencja naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania" 2017. Świebodzice: Idea Knowledge Future, 2017, s. 24. ISBN 978-83-945311-1-9 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Evaluation of sustainable development with respect to land use and crop production in Slovakia
Mandalová, Kristína -- Kotrla, Marián -- Prčík, Martin
Evaluation of sustainable development with respect to land use and crop production in Slovakia. In Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania. Świebodzice: Idea Knowledge Future, 2017, s. 108--117. ISBN 978-83-945311-2-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Expectations and visions of "Z" generation of university students in relation to the labour market
Csehné Papp, Imola -- Szabó, Katalin -- Schwarczová, Loreta -- Hajós, László
Očakávania a predstavy "Z" generácie univerzitných študentov od trhu práce = Expectations and visions of "Z" generation of university students in relation to the labour market. In Acta Oeconomica universitatis Selye. 6, 1 (2017), p. 23--38. ISSN 1338-6581.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Factors affecting the price of agricultural land in Slovakia
Dirgasová, Katarína -- Bandlerová, Anna -- Lazíková, Jarmila
Factors affecting the price of agricultural land in Slovakia. In Journal of Central European Agriculture. Zagreb: JCEA, 2012, s. 291--304. ISSN 1332-9049.
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
HABITAT III: národná správa o rozvoji miest SR pre potreby konferencie
Balážová, Eva -- Bleha, Branislav -- Finka, Maroš -- Hudeková, Zuzana -- Rehák, Štefan -- Špaček, Róbert
HABITAT III: národná správa o rozvoji miest SR pre potreby konferencie. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 2017. 67 p. ISBN 978-80-971914-3-6.
professional bookRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Hodnotenie majetkovej výkonnosti príspevkových organizácií v pôsobností obcí v Slovenskej republike
Papcunová, Viera -- Balážová, Eva
Rating of the property of the contributory organizations within the competence of municipalities in the Slovak republic: Hodnotenie majetkovej výkonnosti príspevkových organizácií v pôsobností obcí v Slovenskej republike.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 862--868. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-113.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Hodnotenie regionálnej značky Ponitrie z hľadiska štyroch prvkov marketingového mixu
Žuffová, Eva -- Bohátová, Zuzana -- Bumbalová, Monika
Evaluation of the Regional brand Ponitrie from the perspective of fourelements of the marketing mix: Hodnotenie regionálnej značky Ponitrie z hľadiska štyroch prvkov marketingového mixu.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 598--605. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-77.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Identification of drought in Western Slovakia by palmer drought Severity index (PDSI)
Zuzulová, Veronika -- Šiška, Bernard
Identification of drought in Western Slovakia by palmer drought Severity index (PDSI). In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. 14, 1 (2017), p. 7--17. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Identification of drought in Western Slovakia by Palmer Drought Severity Index (PDSI)
Zuzulová, Veronika -- Šiška, Bernard
Identification of drought in Western Slovakia by Palmer Drought Severity Index (PDSI). In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. 14, 1 (2017), p. 7--14. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Impact of operating temperature of gas transit pipeline on soil quality and production potential of crops
Halmová, Daniela -- Poláková, Zuzana -- Končeková, Lýdia -- Fehér, Alexander
Impact of operating temperature of gas transit pipeline on soil quality and production potential of crops. In Agriculture. 63, 3 (2017), p. 120--127. ISSN 0551-3677.
article in a professional periodical2017Details
Influence of snow cover and winter air temperatures on flowering of European Hazel (Corylus avellana L.) in Northern Carpathians
Škvareninová, Jana -- Škvarenina, Jaroslav -- Borsanyi, Peter -- Šiška, Bernard
Influence of snow cover and winter air temperatures on flowering of European Hazel (Corylus avellana L.) in Northern Carpathians.  In Snow an ecological phenomenon: international scientific conference : conference proceedings abstracts, 19th - 21st September 2017, Smolenice, Slovakia. Nitra : Garmond. (2017),
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Innovation ecosystem of the Slovak University of Agriculture and its cooperation with practice
Chreneková, Marcela -- Melichová, Katarína -- Hrivnák, Michal -- Jarábková, Jana
Inovačný ekosystém Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a jej spolupráca s praxou: Innovation ecosystem of the Slovak University of Agriculture and its cooperation with practice.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 255--263. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-32.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Inovatívne prístupy v systéme vzdelávania so zameraním na podnikanie
Cifranič, Michal -- Valach, Maroš
Innovative approaches to system of education focusing on business: Inovatívne prístupy v systéme vzdelávania so zameraním na podnikanie.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 264--271. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-33.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Is rural tourism a Perspective driver of development of rural municipalities? – The Case of Slovak Republic
Melichová, Katarína -- Majstríková, Ľubica
Is rural tourism a Perspective driver of development of rural municipalities? – The Case of Slovak Republic. In Acta regionalia et environmentalica : vedecký časopis pre regionálne a environmentálne vedy. 14, 1 (2017), p. 1--6. ISSN 1336-5452.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Legislatívne zabezpečenie prenesených kompetencií pri ochrane ovzdušia obcou
Ďurkovičová, Jana
Legislative ensure of transfer of competencies for air protection: Legislatívne zabezpečenie prenesených kompetencií pri ochrane ovzdušia obcou.  In Eu agrarian Law. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 6, 1 (2017), p. 1--9. ISSN 1339-9276. URL: https://www.degruyter.com/view/j/eual.2017.6.issue-1/eual-2017-0001/eual-2017-0001.xml?format=INT.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Methylxanthines and catechines in different teas (Camellia sinensis L. Kuntze) – influence on antioxidant properties
Árvay, Július -- Hauptvogl, Martin -- Ivanišová, Eva -- Tirdiľová, Ivana -- Hrstková, Miroslava -- Bajčan, Daniel -- Lazor, Peter
Methylxanthines and catechines in different teas (Camellia sinensis L. Kuntze) – influence on antioxidant properties.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 510--516. ISSN 1337-0960. URL: http://dx.doi.org/10.5219/796.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Návody na cvičenia zo základov práva
Palšová, Lucia -- Bandlerová, Anna -- Marišová, Eleonóra -- Lazíková, Jarmila -- Ilková, Zuzana -- Ďurkovičová, Jana -- Beňuš, Ondrej
Návody na cvičenia zo základov práva. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 156 p. ISBN 978-80-552-1712-3.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
On the trail of university knowledge what - we already know about it's dissemination in space?
Hrivnák, Michal -- Fáziková, Mária
Na stope univerzitným znalostiam - či vieme povedať o ich disseminácii v priestore?: On the trail of university knowledge what - we already know about it's dissemination in space?.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 229--236. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-29.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Právne a finančné nástroje podporujúce inovácie a transfer technológií
Moravčíková, Danka -- Ilková, Zuzana -- Štefeková, Petra
Legal and financial instruments supporting the innovation and technology transfer: Právne a finančné nástroje podporujúce inovácie a transfer technológií.  In Eu agrarian Law. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 6, 1 (2017), p. 18--28. ISSN 1339-9276. URL: https://www.degruyter.com/view/j/eual.2017.6.issue-1/issue-files/eual.2017.6.issue-1.xml.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Právne aspekty ochrany poľnohospodárskej pôdy na Slovensku
Palšová, Lucia -- Melišková, Ina -- Bandlerová, Anna
Legal aspects of the agricultural land protection in Slovakia: Právne aspekty ochrany poľnohospodárskej pôdy na Slovensku.  In Eu agrarian Law. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 6, 1 (2017), p. 29--36. ISSN 1339-9276. URL: http://dx.doi.org/10.1515/eual-2017-0004.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Reflection of municipal entrepreneurship in the selected approaches to public administration
Bumbalová, Monika -- Hanáčková, Denisa -- Gubáňová, Monika
Reflection of municipal entrepreneurship in the selected approaches to public administration: Reflexia municipálneho podnikania vo vybraných prístupoch ku verejnej správe.  In XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita. (2017), p. 890--897. ISBN 978-80-210-8586-2. URL: http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-117.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Regional disparities in Slovakia and the Czech Republic in the context of sustainable growing of energy plants
Kotrla, Marián -- Mandalová, Kristína -- Prčík, Martin
Regional disparities in Slovakia and the Czech Republic in the context of sustainable growing of energy plants. In European journal of sustainable development. 6, 2 (2017), p. 165--180. ISSN 2239-5938.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Regionálne disparity v pestovaní a využívaní biomasy rýchlorastúcich rastlín v podmienkach Slovenska
Mandalová, Kristína -- Kotrla, Marián -- Prčík, Martin
Regionálne disparity v pestovaní a využívaní biomasy rýchlorastúcich rastlín v podmienkach Slovenska. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 89 p. ISBN 978-80-552-1704-8.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Seasonality and its effect on investments in terms of the financial market
Mariš, Martin
Seasonality and its effect on investments in terms of the financial market.  In Matematika pre vedu a prax 2017: zborník abstraktov z vedeckého seminára, Nitra, 19. január 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 20. URL: http://www.fem.uniag.sk/tl_files/fem/documents/Fakulta/Pracoviska/Katedra%20matematiky%20-%20dokumenty/Seminar%202017/ZbornikAbstraktov17.pdf.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Selected issues of the prices of agricultural land - the case of Slovakia
Dirgasová, Katarína -- Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna
Selected issues of the prices of agricultural land - the case of Slovakia. In EMAN 2017. Belehrad: Association of Economists and Managers of the Balkans, 2017, s. 73--81. ISBN 978-86-80194-06-6 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Slovník pojmov z verejnej správy: (z pohľadu predmetov vyučovaných Katedrou verejnej správy)
Gubáňová, Monika -- Balážová, Eva -- Bumbalová, Monika -- Cifranič, Michal -- Hanáčková, Denisa -- Valach, Maroš
Slovník pojmov z verejnej správy: (z pohľadu predmetov vyučovaných Katedrou verejnej správy). 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 64 p. ISBN 978-80-552-1630-0.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Snow an ecological phenomenon: international scientific conference : conference proceedings abstracts, 19th - 21st September 2017, Smolenice, Slovakia
Šiška, Bernard -- Nejedlík, Pavol -- Eliašová, Mariana
Snow an ecological phenomenon: international scientific conference : conference proceedings abstracts, 19th - 21st September 2017, Smolenice, Slovakia. 1. vyd. Nitra : Garmond, 2017. 47 p. ISBN 978-80-89703-47-0.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Snow an ecological phenomenon: international scientific conference : conference proceedings abstracts, 19th - 21st September 2017, Smolenice, Slovakia
Šiška, Bernard -- Nejedlík, Pavol -- Eliašová, Mariana
Snow an ecological phenomenon: international scientific conference : conference proceedings abstracts, 19th - 21st September 2017, Smolenice, Slovakia. Nitra  : Garmond. (2017), ISBN 978-80-85754-40-7.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Spotrebiteľ a jeho právna ochrana v primárnom práve EÚ
Lazíková, Jarmila
Spotrebiteľ a jeho právna ochrana v primárnom práve EÚ. In Justičná revue. 69, (2017), p. 114--128. ISSN 1335-6461.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Študentská vedecká konferencia FEŠRR 2017
Magáthová, Valéria
Študentská vedecká konferencia FEŠRR 2017. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 13 p. ISBN 978-80-552-1675-1.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
The agricultural land sales and land prices in Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Rumanovská, Ľubica -- Fehér, Alexander -- Bandlerová, Anna -- Takáč, Ivan -- Schwarcz, Pavol -- Dirgasová, Katarína
The agricultural land sales and land prices in Slovakia. In: Formation of modern social, economic and organizational mechanisms development of entities agrarian business. Riga: ISMA University, 2017. p. 146--164.
chapter in a bookKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách2017Details
The importance of localization factors for allocation of selected enterprises in conditions of the Slovak Republic
Gubáňová, Monika -- Hanáčková, Denisa -- Fusková, Martina
The importance of localization factors for allocation of selected enterprises in conditions of the Slovak Republic. In International Day of Science 2017 - economics, management, innovation. s. 62--74.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
The land management manual of the EU
Bandlerová, Anna -- Palšová, Lucia -- Schwarcz, Pavol -- Roháčiková, Oľga -- Viti, Domenico -- Celi, Giuseppe -- Przygodzka, Renata -- Sadowski, Adam -- Bueno-Armijo, Antonio -- Seher, Walter -- Mansberger, Reinfried -- Neugebauer, Georg -- Ivanova, Mariana -- Dimitrova, Vihra
The land management manual of the EU. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017. 97 p. ISBN 978-80-552-1684-3.
professional bookOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
The mercury content in edible wild parasol mushroom (Macrolepiota procera (Scop.) Singer) and the underlying substrate from former mining area: health risks assessment
Stanovič, Radovan -- Árvay, Július -- Hauptvogl, Martin -- Šmondrková, Romana -- Kolesárová, Adriana
The mercury content in edible wild parasol mushroom (Macrolepiota procera (Scop.) Singer) and the underlying substrate from former mining area: health risks assessment. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2017Details
The ownership and the right of use of agricultural land in Slovakia
Lazíková, Jarmila -- Bandlerová, Anna -- Palšová, Lucia
The ownership and the right of use of agricultural land in Slovakia. In CEDR Journal of Rural Law. 3, 1 (2017), p. 98--103. ISSN 2414-3456.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Vidiecky cestovný ruch: praktikum
Beresecká, Janka
Vidiecky cestovný ruch: praktikum. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 104 p. ISBN 978-80-552-1639-3.
textbookSkriptá a učebné texty2017Details
Zákon o dobrovoľných dražbách: komentár
Budjač, Milan -- Gibaľová, Janka -- Straka, Peter -- Lazíková, Jarmila
Zákon o dobrovoľných dražbách: komentár. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 760 p. ISBN 978-80-8168-636-8.
professional bookVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2017Details