Department of Microbiology (FBFS) - list of publications

The application shows a list of publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 69

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Antibacterial and cytotoxic activities of naphthoquinone pigments from Onosma visianii Clem
Vukic, Milena -- Vukovic, Nenad -- Djelic, Gorica -- Popovic, S. -- Zaric, Milan M. -- Baskic, Dejan D. -- Krstic, Gordana B. -- Tesevic, Vele V. -- Kačániová, Miroslava
Antibacterial and cytotoxic activities of naphthoquinone pigments from Onosma visianii Clem.  In EXCLI journal. Dortmund : Leibniz Research Centre for Working Environment and Human Factors. 16, (2017), p. 73--88. URL: http://www.excli.de/vol16/Vukovic_16022017_proof.pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Antimicrobial activity of pomegranate peel extracts as affected by cultivar
Rosas-Burgos, Ema C. -- Burgos-Hernández, Armando -- Noguera-Artiaga, Luis -- Kačániová, Miroslava -- Hernádez-García, Francisca -- Cárdenas-López, José L. -- Carbonell-Barrachina, Ángel A.
Antimicrobial activity of pomegranate peel extracts as affected by cultivar.  In Journal of the Science of Food and Agriculture. Malden : Wiley-Blackwell Publishing. 97, 3 (2017), p. 802--810. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsfa.7799/pdf.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Antimicrobial and antioxidant activity of Juniper galbuli essential oil constituents eluted at different times
Zheljazkov, Valtcho D. -- Semerdjieva, Ivanka B. -- Dincheva, Ivayla N. -- Kačániová, Miroslava -- Astatkie, Tess -- Radoukova, Tzenka -- Schlegel, Vicki L.
Antimicrobial and antioxidant activity of Juniper galbuli essential oil constituents eluted at different times. In Industrial crops and products. 109, (2017), p. 529.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Antimicrobial and enzymatic activity of actinomycetes isolated from soils of coastal islands
Charousová, Ivana -- Medo, Juraj -- Halenárová, Eva -- Javoreková, Soňa
Antimicrobial and enzymatic activity of actinomycetes isolated from soils of coastal islands. In Journal of advanced pharmaceutical technology and research. 8, 2 (2017), p. 46--51. ISSN 0110-5558.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove
Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017. 95 p. ISBN 978-80-971784-4-4.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Bacterial microflora of roach (Rutilus rutilus) caught in the Driksna river in Latvia
Kl ga, Alina -- Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Terentjeva, Margarita
Bacterial microflora of roach (Rutilus rutilus) caught in the Driksna river in Latvia. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 259--264. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Biodynamic viticulture
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Puchalski, Czeslaw
K biodynamickému vinohradníctvu a vinárstvu = Biodynamic viticulture. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 73--75. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Biological activity of wines, grape oils and possibilities of using by-products from wine making in different kind of industry
Ivanišová, Eva -- Kačániová, Miroslava
Biological activity of wines, grape oils and possibilities of using by-products from wine making in different kind of industry. In Eco-Engineering symposium 2017. Bankok: Kasetsart University, 2017, s. 3.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
Bonsaje v okrasnej štruktúre mestskej a obecnej vegetácie
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Bonsaje v okrasnej štruktúre mestskej a obecnej vegetácie. In Komunální technika. 11, (2017), p. 38. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Critical review on biofilm methods
Azeredo, Joana -- Azevedo, Nuno F. -- Briandet, Romain -- Cerca, Nuno -- Coenye, Tom -- Costa, Ana Rita -- Desvaux, Mickaël -- Bonaventura, Giovani Di -- Hébraud, Michael -- Jaglic, Zoran -- Kačániová, Miroslava -- Knochel, Susanne -- Lourenço, Anália -- Mergulhăo, Filipe -- Meyer, Rikke Louise -- Nychas, George -- Simoes, Manuel -- Tresse, Odile -- Strenberg, Claus
Critical review on biofilm methods. In Critical reviews in microbiology. 3 (2017), p. 313--351.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Detection of mycotoxins using Maldi-TOF mass spectrometry
Hleba, Lukáš -- Císarová, Miroslava -- Shariati, Mohammad Ali -- Tančinová, Dana
Detection of mycotoxins using Maldi-TOF mass spectrometry.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 7, 2 (2017), p. 181--185. URL: https://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2017.7.2.181-185.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Detection of mycotoxins using MALDI-Tof mass spectrometry
Hleba, Lukáš
Detection of mycotoxins using MALDI-Tof mass spectrometry. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2017Details
Diverzita mikromycét asociovaných s Vitis vinifera L. s dôrazom na zástupcov rodu Penicillium Link
Felšöciová, Soňa
Diverzita mikromycét asociovaných s Vitis vinifera L. s dôrazom na zástupcov rodu Penicillium Link. Habilitation thesis. 2017. 156 p.
final thesisDizertačné a habilitačné práce2017Details
Effect of abiotic factors on growth dynamics and germination intensity of selected species from genus Beauveria
Hricáková, Nikola
Vplyv abiotických faktorov na dynamiku rastu a intenzitu klíčenia spór vybraných druhov rodu Beauveria = Effect of abiotic factors on growth dynamics and germination intensity of selected species from genus Beauveria. In VOLLMANNOVÁ, A. -- MAKOVÁ, J. -- HOLLÝ, D. XV. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou: zborník abstraktov, 26. apríl 2017 = XV. international scientific conference of bachelor and master degree students. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017, s. 27. ISBN 978-80-552-1662-1.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Essential oils from plants and basil (Ocimum basilicum)
Mellen, Martin -- Kačániová, Miroslava -- Kluz, Maciej -- Puchalski, Czeslaw
Rastlinné esenciálne oleje, silice a bazalka pravá (Ocimum basilicum) = Essential oils from plants and basil (Ocimum basilicum). In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 18--20. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Factors and processes which affect qualitative character of wine mainly for home wine producers
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Kordiaka, Rafal
K niektorým z procesov a faktorov ovplyvňujúcich kvalitatívny charakter vín v ich zdôraznení a výbere najmä pre domácich producentov vín = Factors and processes which affect qualitative character of wine mainly for home wine producers. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 79--81. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Fyziologické a kultivačné rozdiely medzi druhmi a genotypmi v rámci rodu Beauveria
Hricáková, Nikola -- Medo, Juraj
Fyziologické a kultivačné rozdiely medzi druhmi a genotypmi v rámci rodu Beauveria. In Ekológia a environmentalistika. Zvolen: Technická univerzita, 2017, s. 10. ISBN 978-80-228-2969-4 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Growth of microorganisms in the pre-fermentation tanks in the production of ethanol
Michalová, Viera -- Tančinová, Dana
Growth of microorganisms in the pre-fermentation tanks in the production of ethanol.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 529--534. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/771.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Horticultural plants, their biological, active substances and usability of silica, enteric oils and the possibilities of their use in processin, treatment some agricultural raw materials and foodstuff
Mellen, Martin -- Kačániová, Miroslava -- Kluz, Maciej -- Puchalski, Czeslaw
Záhradnícke rastliny, ich biologicky účinné látky a využiteľnosť silíc, éterických olejov i v možnostiach pri spracovaní, úprave poľnohospodárskych surovín a potravín = Horticultural plants, their biological, active substances and usability of silica, enteric oils and the possibilities of their use in processin, treatment some agricultural raw materials and foodstuff. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 12--14. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Characteristics of starch breads enriched with red potatoes
Gumul, Dorota -- Berski, Wiktor -- Ivanišová, Eva -- Gambuś, Halina -- Kačániová, Miroslava -- Harangozo, Ľuboš -- Tokár, Marián
Characteristics of starch breads enriched with red potatoes.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 162--166. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/720.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Characterization of bioactive compounds from monascus purpureus fermented different cereal substrates
Ivanišová, Eva -- Rajtar, Martin -- Frančáková, Helena -- Tokár, Marián -- Dráb, Štefan -- Kluz, Maciej -- Kačániová, Miroslava
Characterization of bioactive compounds from monascus purpureus fermented different cereal substrates.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 183--189. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/722.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Identification mikroflora of honeybees with MALDI-TOF MASS spectrometry
Kačániová, Miroslava -- Gasper, Jaroslav -- Terentjeva, Margarita -- Kántor, Attila -- Fedoriak, M. -- Brindza, Jan
Vyznačennja mikroflory bdžil z vykorystannjam MALDi-TOF MAC - spektrometrij = Identification mikroflora of honeybees with MALDI-TOF MASS spectrometry. In Sučasni aspekty zberežennja zdorovja ljudyny. Užhorod: Užgorodskij nacionaľnij universitet, 2017, s. 141--143. ISBN 978-617-673-446-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Identification of Apis mellifera gut microbiota with MALDI-TOF MS Biotyper
Gasper, Jaroslav -- Terentjeva, Margarita -- Kántor, Attila -- Ivanišová, Eva -- Kluz, Maciej -- Kačániová, Miroslava
Identification of Apis mellifera gut microbiota with MALDI-TOF MS Biotyper. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 192--196. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Identification of arctic isolates based on protein profile and nucleotide sequences
Piegza, Michał -- Kačániová, Miroslava -- Petrová, Jana -- Kancelista, Anna -- Łaba, Wojciech
Identification of arctic isolates based on protein profile and nucleotide sequences. In TÓTH, T. -- KOLESÁROVÁ, A. -- ZBYŇOVSKÁ, K. -- SLANINA, T. -- HOLLÝ, D. Book of abstracts and posters of the 12th international scientific conference Biotechnology and quality of raw materials and foodstuffs: Nitra, Slovakia, May 16 -18, 2017. 1. vyd. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2017, ISBN 978-80-552-1669-0.
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2017Details
Identification of lactic acid bacteria in milk and milk products with MALDI-TOF mass spectrometry
Kačániová, Miroslava -- Terentjeva, Margarita -- Godočiková, Lucia -- Puchalski, Czeslaw -- Kunová, Simona -- Kluz, Maciej -- Kordiaka, Rafal -- Haščík, Peter
Identification of lactic acid bacteria in milk and milk products with MALDI-TOF mass spectrometry. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 115--120. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Identification of microflora of freshwater fish caught in the Driksna river and pond in Latvia
Kluga, Alina -- Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Kovalenko, Kaspars -- Terentjeva, Margarita
Identification of microflora of freshwater fish caught in the Driksna river and pond in Latvia. In FOODBALT. 10, (2017), p. 164--168. ISSN 2255-9817.
article in a professional periodicalPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
In vitro effects of Acinetobacter baumannii and selected natural biomolecules rabbit spermatozoa motility
Tvrdá, Eva -- Ďuračka, Michal -- Kántor, Attila -- Halenár, Marek -- Hleba, Lukáš
In vitro effects of Acinetobacter baumannii and selected natural biomolecules rabbit spermatozoa motility.  In AgroSym 2017. Sarajevo : Univerzitet u Sarajev. (2017), p. 1124. ISBN 978-99976-632-9-0.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2017Details
Industrial apple pomace by-products as a potential source of pro-health compounds in functional food
Kruczek, Marek -- Gumul, Dorota -- Kačániová, Miroslava -- Ivanišová, Eva -- Mareček, Ján -- Gambuś, Halina
Industrial apple pomace by-products as a potential source of pro-health compounds in functional food.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 7, 1 (2017), p. 22--26. URL: http://www.jmbfs.org/issue/august-september-2017-vol-7-no-1/.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Influence of essential oils on the growth of aspergillus flavus
Foltinová, Denisa -- Tančinová, Dana -- Císarová, Miroslava
Influence of essential oils on the growth of aspergillus flavus.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 322--331. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/725.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Isolation, antimicrobial activity of myxobacterial crude extracts and identification of the most potent strains
Charousová, Ivana -- Medo, Juraj -- Javoreková, Soňa
Isolation, antimicrobial activity of myxobacterial crude extracts and identification of the most potent strains. In Archives of Biological Sciences. 69, 3 (2017), p. 561--568. ISSN 0354-4664.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Izolácia a charakteristika biologicky aktívnych kmeňov aktinomycét a myxobaktérií využiteľných v biotechnológiách
Charousová, Ivana -- Javoreková, Soňa
Izolácia a charakteristika biologicky aktívnych kmeňov aktinomycét a myxobaktérií využiteľných v biotechnológiách. Final thesis. 2017. 217 p.
final thesisDizertačné a habilitačné práce2017Details
K alternatívnym možnostiam využitie rozmarínovej silice i pri ochrane a predlžovaní skladovateľnosti niektorých druhov mäsa
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava
K alternatívnym možnostiam využitie rozmarínovej silice i pri ochrane a predlžovaní skladovateľnosti niektorých druhov mäsa. In Chovateľ. 53, (2017), p. 24. ISSN 0862-5573.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2017Details
K vybraným druhom kvasiniek a k ich aktivite vo vínach
Sudzina, Marián -- Kántor, Attila -- Kačániová, Miroslava
K vybraným druhom kvasiniek a k ich aktivite vo vínach. In Vinařský obzor. 110, (2017), p. 90--91. ISSN 1212-7884.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Konzervanty z prírody inovujú potraviny
Císarová, Miroslava
Konzervanty z prírody inovujú potraviny. In AGROmagazín. 19, (2017), p. 37. ISSN 1335-2261.
article in a professional periodical2017Details
Koža ako surovina v spracovaní i v možnostiach domácich podmienok a z vlastných chovov a k aspektom jej konzervovania
Mellen, Martin -- Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava
Koža ako surovina v spracovaní i v možnostiach domácich podmienok a z vlastných chovov a k aspektom jej konzervovania. In Chovateľ. 53, (2017), p. 22. ISSN 0862-5573.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Kyselina sorbová ako inhibítor určitých druhov kvasiniek vo vínach
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila
Kyselina sorbová ako inhibítor určitých druhov kvasiniek vo vínach. In Zahradnictví : časopis profesionálních zahradníků. 16, (2017), p. 49. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Mangalica a jej krížence - aká je kvalita ich mäsa a slaniny?
Gondeková, Martina -- Bahelka, Ivan -- Demo, Peter -- Huba, Ján -- Pavlík, Ivan -- Císarová, Miroslava -- Bučko, Ondřej
Mangalica a jej krížence - aká je kvalita ich mäsa a slaniny?. In Slovenský chov. 22, 6 (2017), p. 36--37. ISSN 1335-1990.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2017Details
Meat waste, waste of animal origin and their use as components in animal feeds
Mellen, Martin -- Kačániová, Miroslava -- Kluz, Maciej -- Puchalski, Czeslaw
Mäsový odpad, odpad živočíšneho pôvodu a vo význame ich využívania ako komponentov i v živočíšnych krmivách = Meat waste, waste of animal origin and their use as components in animal feeds. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 33--36. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Microbiological quality of chicken breast meat after application of thyme and caraway essential oils
Kunová, Simona -- Zeleňáková, Lucia -- Lopašovský, Ľubomír -- Mellen, Martin -- Čapla, Jozef -- Zajác, Peter -- Kačániová, Miroslava
Microbiological quality of chicken breast meat after application of thyme and caraway essential oils.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 167--174. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/759.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Microbiological safety of powdered milk for infant formula
Lopašovský, Ľubomír -- Zeleňáková, Lucia -- Kunová, Simona -- Bobková, Alica -- Kačániová, Miroslava -- Tináková, Katarína -- Barátová, Gabriela -- Švecová, Gabriela
Mikrobilologická bezpečnosť sušených mliek pre detskú výživu: Microbiological safety of powdered milk for infant formula.  In Bezpečnosť a kontrola potravín: (zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči), Piešťany, 30. - 31. marec 2017. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 64--69.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Microorganism devitalisation in gastronomic raw materials and foods by using of unconventional methods
Čuboň, Juraj -- Kunová, Simona -- Haščík, Peter -- Kačániová, Miroslava -- Pavelková, Adriana -- Cviková, Petronela -- Trembecká, Lenka -- Tkáčová, Jana -- Bobko, Marek -- Kročko, Miroslav
Devitalizácia mikroorganizmov v gastronomických surovinách a potravinách s využitím nekonvenčných metód = Microorganism devitalisation in gastronomic raw materials and foods by using of unconventional methods. In Nové trendy v gastronómii, hotelnictví a cestovním ruchu. Brno: Tribun EU, 2017, s. 17--22. ISBN 978-80-87300-95-4 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2017Details
Mikrobiológia potravín
Tančinová, Dana -- Kačániová, Miroslava -- Felšöciová, Soňa -- Mašková, Zuzana
Mikrobiológia potravín. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 239 p. ISBN 978-80-552-1642-3.
textbookVysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách2017Details
Možnosti efektívneho rozlišovania vybraných druhov vínnych kvasiniek
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila
Možnosti efektívneho rozlišovania vybraných druhov vínnych kvasiniek. In Zahradnictví : časopis profesionálních zahradníků. 16, (2017), p. 48. ISSN 1213-7596.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Mycobiota of Slovak wine grapes with emphasis on aspergillus and penicillium species in the south Slovak wine region
Felšöciová, Soňa -- Tančinová, Dana -- Rybárik, Ľubomír -- Mašková, Zuzana
Mycobiota of Slovak wine grapes with emphasis on aspergillus and penicillium species in the south Slovak wine region.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 496--502. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/789.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Obohacovanie mestskej a obecnej verejnej zelene taxónmi s okrasnými plodmi
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Obohacovanie mestskej a obecnej verejnej zelene taxónmi s okrasnými plodmi. In Komunální technika. 11, (2017), p. 22--23. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Organic wine and organic vineyard
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Kordiaka, Rafal
K biovínam a z ekologického vinohradníctva = Organic wine and organic vineyard. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 82--84. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Ošetrovanie a údržba živých plotov rezom vo verejnej zeleni miest a obcí
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
Ošetrovanie a údržba živých plotov rezom vo verejnej zeleni miest a obcí. In Komunální technika. 11, (2017), p. 50. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Phenotypic and genotypic diversity of airborne fungal spores in Demänovská Ice Cave (Low Tatras, Slovakia)
Ogórek, Rafal -- Kozak, Bartosz -- Višňovská, Zuzana -- Tančinová, Dana
Phenotypic and genotypic diversity of airborne fungal spores in Demänovská Ice Cave (Low Tatras, Slovakia). In Aerobiologia. 33, 4 (2017), p. 2017. ISSN 0393-5965.
article in a professional periodical2017Details
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Február 2017
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Február 2017. In Komunální technika. 11, (2017), p. 34. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Január 2017
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Január 2017. In Komunální technika. 11, (2017), p. 24. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Júl 2017
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Júl 2017. In Komunální technika. 11, 7 (2017), p. 52. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Jún 2017
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach - Jún 2017. In Komunální technika. 11, (2017), p. 47. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach Máj 2017
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach Máj 2017. In Komunální technika. 11, (2017), p. 46. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach Marec 2017
Sudzina, Marián -- Rovná, Katarína -- Kačániová, Miroslava
Poradca pre správcov zelene v mestách a obciach Marec 2017. In Komunální technika. 11, (2017), p. 33. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Porovnanie MALDI-TOF hmotnostnej spektrometrie s genetickou analýzou pri identifikácii druhov z rodu Beauveria
Hricáková, Nikola
Porovnanie MALDI-TOF hmotnostnej spektrometrie s genetickou analýzou pri identifikácii druhov z rodu Beauveria.  In Aplikované prírodné vedy 2017. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda. (2017), p. 135--140. ISBN 978-80-8105-845-5.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Potential of wild plants as a source of bioactive compounds
Ivanišová, Eva -- Krajčovič, Tomáš -- Tokár, Marián -- Dráb, Štefan -- Kántor, Attila -- Kačániová, Miroslava
Potential of wild plants as a source of bioactive compounds. In Scientific papers Animal Science and Biotechnologies. 50, 1 (2017), p. 109--114. ISSN 1841-9364.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Resistance in bacteria and indirect beta-lactamase detection in E. coli isolated from Culex pipiens detected by matrix-assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry
Hleba, Lukáš -- Kmeť, Vladimír -- Tóth, Tomáš -- Kačániová, Miroslava
Resistance in bacteria and indirect beta-lactamase detection in E. coli isolated from Culex pipiens detected by matrix-assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry. In Journal of environmental science and health. 52, 1 (2017), p. 64--69. ISSN 0360-1234.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Selected essential oil vapours inhibit growth of Aspergillus spp. in oats with improved consumer acceptability
Božik, Matěj -- Císarová, Miroslava -- Tančinová, Dana -- Kouřimská, Lenka -- Hleba, Lukáš -- Klouček, Pavel
Selected essential oil vapours inhibit growth of Aspergillus spp. in oats with improved consumer acceptability.  In Industrial crops and products. Amsterdam : Elsevier Science. 98, (2017), p. 146--152. URL: http://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.11.044.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Selectively to preserving of vegetables
Mellen, Martin -- Kačániová, Miroslava -- Kluz, Maciej -- Puchalski, Czeslaw
Výberovo ku konzervovaniu zeleniny = Selectively to preserving of vegetables. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 15--17. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
Soil myxobacteria as a potential source of polyketide-peptide substances
Charousová, Ivana -- Steinmetz, Heinrich -- Medo, Juraj -- Javoreková, Soňa -- Wink, Joachim
Soil myxobacteria as a potential source of polyketide-peptide substances. In Folia microbiologica. 62, 4 (2017), p. 305--315. ISSN 0015-5632.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2017Details
Species of genera Botrytis, Fusarium and Rhizopus on grapes Slovakian origin
Tančinová, Dana -- Mašková, Zuzana -- Rybárik, Ľubomír -- Michalová, Viera
Species of genera Botrytis, Fusarium and Rhizopus on grapes Slovakian origin.  In Potravinárstvo. Nitrianske Hrnčiarovce : Združenie HACCP Consulting. 11, 1 (2017), p. 403--409. ISSN 1337-0960. URL: https://dx.doi.org/10.5219/763.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
The importance and use of currants for wine production
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Kordiaka, Rafal
K využívaniu a významu ríbezlí v produkcii pre víno = The importance and use of currants for wine production. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 85--87. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
The influence of fortification of dark chocolate with sea buckthorn and mulberry on the content of biologically active substances
Godočiková, Lucia -- Ivanišová, Eva -- Kačániová, Miroslava
The influence of fortification of dark chocolate with sea buckthorn and mulberry on the content of biologically active substances.  In Advanced Research in Life Sciences. Warsaw : De Gruyter Open. 1, 1 (2017), p. 26--31. URL: http://dx.doi.org/10.1515/arls-2017-0004.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
The influence of fortification of dark chocolate with sea buckthorn and mulberry on the content of biologically active substances
Godočiková, Lucia -- Ivanišová, Eva -- Kačániová, Miroslava
The influence of fortification of dark chocolate with sea buckthorn and mulberry on the content of biologically active substances. In The 7th international conference on food chemistry, engineering & technology. Timişoara: Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 2017, s. 22.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2017Details
The proteins degradation in dry cured meat and methods of analysis : a review
Čuboň, Juraj -- Cviková, Petronela -- Haščík, Peter -- Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Hleba, Lukáš -- Bobko, Marek -- Trembecká, Lenka -- Bučko, Ondřej -- Tkáčová, Jana
The proteins degradation in dry cured meat and methods of analysis : a review.  In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences : scientific journal. Nitra : Slovak University of Agriculture. 7, 2 (2017), p. 209--220. URL: http://dx.doi.org/10.15414/jmbfs.2017.7.2.209-220.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2017Details
Výsadbové kompozície jednotlivých druhov letničiek
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Výsadbové kompozície jednotlivých druhov letničiek. In Komunální technika. 11, (2017), p. 48. ISSN 1802-2391.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2017Details
Wine faults and illnesses - special for beginners, farmers and wine growers according to home wine production
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Kordiaka, Rafal
Selektívne k chorobám a chybám vín v zdôraznení predovšetkým pre začínajúcich, príležitostných pestovateľov - vinárov zameraných pre domácu produkciu = Wine faults and illnesses - special for beginners, farmers and wine growers according to home wine production. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Aplikovanie výstupov, poznatkov, vedomostí a skúseností z vedy, výskumu, vzdelávania a z praxe pôdohospodárskeho zamerania a príbuzných oblastí v rôznom spektre ich reálneho využívania: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov zo 6. ročníka konferencie "Tokaj 2017" s medzinárodnou účasťou konanej 28. januára 2017 Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. 1. vyd. Trebišov : Regionálná rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2017, s. 76--78. ISBN 978-80-971784-4-4.
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2017Details
XV. international scientific conference of bachelor and master degree students
Vollmannová, Alena -- Maková, Jana -- Hollý, Dominik
XV. vedecká konferencia študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou: zborník abstraktov, 26. apríl 2017 = XV. international scientific conference of bachelor and master degree students. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2017. 60 p. ISBN 978-80-552-1662-1.
conference proceedingsRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2017Details
Zmeny v obsahu bioaktívnych komponentov čokolády vplyvom finálnych krokov technologického spracovania
Godočiková, Lucia -- Ivanišová, Eva -- Kačániová, Miroslava
Changes in the content of bioactive components of chocolate due to the final steps of the technological process: Zmeny v obsahu bioaktívnych komponentov čokolády vplyvom finálnych krokov technologického spracovania.  In Výživa - človek - zdravie: recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2017), p. 76--81.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2017Details