Študijné oddelenie FEŠRR

The following application enables you view the information on the Study Department.

Information on the selected Study Department

Basic information on Study Department
Fax+421 376 415 749

Study Department officers

NameOfficePhoneE-mailSend an e-mailField of activity
Ing. Veronika DalkovičováAE_0_26+421 37 641 5757Type of study: Master
Monika GajdošováAE_0_26+421 37 641 5757monika.gajdosova@uniag.skType of study: Bachelor
Ing. Valéria MagáthováAE_0_25+421 37 641 5748valeria.magathova@uniag.skType of study: Doctoral

Faculty vice-deans

NameOfficePhoneE-mailSend an e-mailSpecifications
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.FF_0_2/2+421 37 641 5715, +421 37 641 5077Anna.Bandlerova@uniag.skprodekanka pre zahraničné vzťahy
Ing. Žaneta Pauková, PhD.EM_1_13+421 37 641 5620, +421 37 641 5761, +421 37 641 4963zaneta.paukova@gmail.comprodekanka pre výchovu a vzdelávanie
prof. Ing. Pavol Schwarcz, PhD.EM_3_37, AE_0_26+421 37 641 5608, +421 37 641 5748pavol.schwarcz@uniag.skprodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium