Harmonogram akademického roka

Práve pracujete s fakultou: Fakulta ekonomiky a manažmentu

Obdobie 2017/2018 - doktorandské štúdiá - FEM

Táto aplikácia umožňuje zobrazenie harmonogramu určitého obdobia. Začiatok a koniec obdobia je zobrazený vľavo od osi a akcie sú zobrazené vpravo od osi. Na ľavej strane od osi je tiež zobrazený aktuálny dátum. Akcie, ktoré sú zobrazené kurzívou a oddelené čiernou čiarou, patria do tohto obdobia logicky, ale nie časovo. Akcie, ktoré sú zobrazené šedou farbou, patria do tohto obdobia časovo, ale logicky patria k inému obdobiu.

 
   27. 4. 2017 - 25. 5. 2017  Podávanie žiadosti o študentský domov
   1. 5. 2017 00:00 - 31. 8. 2017 23:59   E-prihlášky
   1. 5. 2017 00:00 - 31. 8. 2017 23:59   Prezeranie e-prihlášok
   31. 5. 2017 8:00 - 12. 7. 2017 00:00   Odvolanie k žiadosti o ubytovanie
   1. 6. 2017 17:00 - 20. 6. 2017 00:00   Predubytovanie na študentských domovoch
   22. 6. 2017 00:00 - 14. 8. 2017 23:59   Zber návratiek
   4. 8. 2017 00:00 - 27. 8. 2017 23:59   Odvolanie k žiadosti o ubytovanie uchádzača (v systéme návratiek)
   11. 8. 2017 00:1 - 22. 8. 2017 23:59   Podávanie žiadostí o študentské domovy uchádzača (v systéme návratiek)
1. 9. 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. 4. 2018  
 
    1. 5. 2018 00:00 - 31. 8. 2018 23:59   E-prihlášky (2018/2019 - doktorandské štúdiá)
   1. 5. 2018 00:00 - 31. 8. 2018 23:59   Prezeranie e-prihlášok (2018/2019 - doktorandské štúdiá)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 9. 2018