Závěrečné práce

Aplikace slouží k vyhledávání závěrečných prací na SPU. Závěrečné práce je možné vyhledávat zadáním názvu, autora nebo klíčového slova. Další možností je tvorba přehledů pro dané pracoviště, vedoucího práce či studijní program.

Vyhledávání   Přehled dle pracoviště   Přehled dle vedoucího   Přehled dle oponenta   Přehled dle studijního programu

Povinnost odevzdávat závěrečnou práci v elektronické podobě byla stanovena od 1.9.2007. Práce odevzdávané před tímto datem nemusí být v systému vloženy.

Pomocí následujícího formuláře můžete zobrazit přehled závěrečných prací na SPU podle zvoleného studijního programu, oboru a formy.

Program:
Zaměření:
Forma:

Univerzitní období:
následující období
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
starší období
nezadáno

Jazyk:
slovenský jazyk
anglický jazyk
český jazyk
francouzský jazyk
německý jazyk
Polština
Slovinština
nezadáno

Legenda pracovišť:
FAPZFakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
FBPFakulta biotechnológie a potravinárstva
FEMFakulta ekonomiky a manažmentu
FEŠRRFakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
FZKIFakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
TFTechnická fakulta