Univerzitný informačný systém Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sprístupňuje akademickej obci, zamestnancom univerzity aj širokej verejnosti množstvo informácií. Systém je na univerzite aplikovaný dlhodobou usilovnou prácou mnohých osôb. Budeme preto radi, keď sa so všetkými problémami alebo námetmi budete obracať na pracovníkov prevádzky informačného systému, aby sme Vám mohli pomôcť alebo doplniť tento informačný systém o adekvátne funkcie. Najlepšie nás môžete kontaktovať elektronickou poštou na našej kontaktnej adrese.

  
 
  
 
  
Informácie o SPU

  •   Ľudia na SPU   •   Overenie platnosti identifikačných kariet   •   Pracoviská   •   Tematické vyhľadávanie   •   Používané ID karty   •   Verejný dokumentový server   •   Absolventi
 
  Študijné informácie

  •   Harmonogram akademického roka   •   Študijné plány   •   Katalóg predmetov   •   Zahraničné dohody   •   Záverečné práce na SPU   •   Rozvrhy
 
  
Vedecko-výskumné informácie

  •   Projekty   •   Publikácie
 
  
Portál pracovných príležitostí

  •   Registrácia spoločnosti do portálu pracovných príležitostí

 
  O informačnom systéme

  •   Dokumentácia UIS   •   Štatistiky využitia UIS   •   Uvažujete o zavedení študijného informačného systému na Vašej univerzite?