Univerzitný informačný systém Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sprístupňuje akademickej obci, zamestnancom univerzity aj širokej verejnosti množstvo informácií. Systém je na univerzite aplikovaný dlhodobou usilovnou prácou mnohých osôb. Budeme preto radi, keď sa so všetkými problémami alebo námetmi budete obracať na pracovníkov prevádzky informačného systému, aby sme Vám mohli pomôcť alebo doplniť tento informačný systém o adekvátne funkcie. Najlepšie nás môžete kontaktovať elektronickou poštou na našej kontaktnej adrese.

  Osobná administratíva

  •   Prihlásenie do osobnej administratívy UIS   •   Návod na prvé prihlásenie do UIS   •   Systémoví integrátori
 
  Prijímacie konanie

  •   Elektronická prihláška na štúdium na SPU   •   Návratka k prihláške na štúdium na SPU
 
  
Informácie o SPU

  •   Ľudia na SPU   •   Overenie platnosti identifikačných kariet   •   Pracoviská   •   Tematické vyhľadávanie   •   Používané ID karty   •   Verejný dokumentový server   •   Absolventi
 
  
Študijné informácie

  •   Harmonogram akademického roka   •   Študijné plány   •   Katalóg predmetov   •   Zahraničné dohody   •   Záverečné práce na SPU   •   Rozvrhy
 
  
Vedecko-výskumné informácie

  •   Projekty   •   Publikácie
 
  Portál pracovných príležitostí

  •   Registrácia spoločnosti do portálu pracovných príležitostí