Systémoví integrátori

Na tejto stránke nájdete zoznam systémových integrátorov jednotlivých pracovísk. Na tieto osoby sa môžu obracať pracovníci a študenti príslušných pracovísk, ak majú problémy s informačným systémom.

V prípade problému alebo chyby v informačnom systéme kontaktujte, prosím, svojho systémového integrátora, zoznam integrátorov vidíte v nasledujúcej tabuľke.

Pracovisko
Systémový integrátorTelefón
E-mail
Kancelária
Systémový integrátor univerzityMgr. Mária Urbanová
+421 37 641 4482
maria.urbanova [at] uniag.skAE_4_409
Systémový integrátor Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
+421 37 641 4483
AE_4_408
Systémový integrátor Fakulty biotechnológie a potravinárstva+421 37 641 4486AE_4_407
Systémový integrátor Fakulty ekonomiky a manažmentuIveta Kunová+421 37 641 4493
AE_4_410
Systémový integrátor Fakulty európskych štúdií a regionálného rozvojaIng. Martin Mastík, PhD.+421 37 641 4486AE_4_407
Systémový integrátor Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstvaIng. Helena Barošková
+421 37 641 4400
helena.baroskova [at] uniag.sk
AE_4_411
Systémový integrátor Technické fakulty+421 37 641 4400AE_4_411

Spoločná e-mailová adresa pre všetkých integrátorov je uis [at] uniag.sk.