Document in folder 2014

   Display documents
   
   

Use this application to read documents.

Name:Zápisnica z volieb do zamestnaneckej časti AS TF_10-09-2014 - oprava
Entered by:
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Document date:
03. 10. 2014 11:38
  
Comments:Zápisnica z priebehu volieb do zamestnaneckej časti AS TF konaných dňa 10.09.2014 - opravená verzia (v texte pôvodnej zápisnice bolo nesprávne uvedené "...doplňujúcich volieb").
  
Attachment:Zapisnica_z_volieb_do_zamestnaneckej_casti_AS_TF_10-09-2014-oprava.pdf [ document PDF, 864.50 KiB]