Document in folder 2014

Document tree   Display documents   Display subfolders   

Use this application to read documents.

Name:Zápisnica z volieb do zamestnaneckej časti AS TF_10-09-2014
Entered by:doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Document date:10. 09. 2014 20:52
  
Comments:Zápisnica z priebehu volieb do zamestnaneckej časti AS TF konaných dňa 10. 09. 2014
  
Attachment:Zapisnica_z_priebehu_volieb_do_zamestnaneckej_casti_AS_TF_10-09-2014.pdf [ document PDF, 1.18 MiB]