Document in folder Ing. Zuzana Poláková, PhD.

   Display documents      

Use this application to read documents.

Name:Schválenie habilitačnej komisie, oponentov a témy habilitačnej prednášky
Entered by:
Document date:16. 05. 2014 15:28
  
Comments:
 
 
Attachment:
Rozhodnutie_VR_FEM-Polakova.doc [ document Word, 24.00 KiB]