Dokument ve složce Ing. Zuzana Poláková, PhD.

Strom dokumentů      Zobrazení podsložek
   

Tato aplikace slouží ke čtení dokumentů.

Název:posudok
Vložil:
Datum dokumentu:
29. 01. 2015 23:21
 
 
Komentář:
  
Příloha:
Polakova.pdf [ dokument PDF, 1,90 MiB]     

Následující tabulka zobrazuje uživatele, kteří tento dokument změnili.

Původně tento dokument vložil uživatel Ing. Janka Balážiová dne 23. 06. 2014 14:48.

Změnil
Změněno
29.01.2015 23:21
Ing. Janka Balážiová
23.06.2014 14:50