Document in folder PhDr. Tomasz Wolowiec, PhD.

Document tree   Display documents   Display subfolders   

Use this application to read documents.

Name:Schválenie habilitačnej komisie, oponentov a témy habilitačnej prednášky
Entered by:PhDr. Viola Psotová
Document date:16. 05. 2014 15:33
  
Comments:
  
Attachment:Rozhodnutie_VR_FEM-Wolowiec.pdf [ document PDF, 23.05 KiB]