Document in folder 2015

   
   
Display subfolders
   

Use this application to read documents.

Name:
Štatút TF SPU v Nitre_2015
Entered by:
Document date:
22. 05. 2015 12:06
 
 
Comments:
Štatút TF SPU v Nitre (2015) bol schválený na zasadnutí AS TF dňa 31. 3. 2015. Platnosť a účinnosť nadobudol dňom schválenia v AS SPU v Nitre, dňa 29. 4. 2015.
 
 
Attachment:
Statut_TF_SPU_v_Nitre_2015.pdf [ document PDF, 244.57 KiB]     

The following table shows the users who have changed the document.

Originally, this document was inserted by doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. on 18. 05. 2015 15:57.

Changed by
Changed
05/22/2015 12:06
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
05/18/2015 15:58