Document in folder 2015

Document tree   Display documents   Display subfolders   

Use this application to read documents.

Name:Štatút TF SPU v Nitre_2015
Entered by:doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Document date:22. 05. 2015 12:06
  
Comments:Štatút TF SPU v Nitre (2015) bol schválený na zasadnutí AS TF dňa 31. 3. 2015. Platnosť a účinnosť nadobudol dňom schválenia v AS SPU v Nitre, dňa 29. 4. 2015.
  
Attachment:Statut_TF_SPU_v_Nitre_2015.pdf [ document PDF, 244.57 KiB]     

The following table shows the users who have changed the document.

Originally, this document was inserted by doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD. on 18. 05. 2015 15:57.

Changed byChanged
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.05/22/2015 12:06
doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.05/18/2015 15:58