Dokument v priečinku 2015

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Zápisnica č. 9/2015 zo zasadnutia AS TF_10-12-2015
Vložil:doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Dátum dokumentu:12. 01. 2016 14:13
  
Komentár:Originál zápisnice z ostatného zasadnutia AS TF je zverejnený na úradnej výveske AS TF v pavilóne MF na 1. poschodí.
  
Príloha:Zapisnica9_10-12-2015.pdf [ dokument PDF, 151,86 KiB]