Document in folder 2015

Document tree
   
   
   

Use this application to read documents.

Name:
Zápisnica č. 9/2015 zo zasadnutia AS TF_10-12-2015
Entered by:doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Document date:
12. 01. 2016 14:13
  
Comments:
Originál zápisnice z ostatného zasadnutia AS TF je zverejnený na úradnej výveske AS TF v pavilóne MF na 1. poschodí.
 
 
Attachment:
Zapisnica9_10-12-2015.pdf [ document PDF, 151.86 KiB]