Dokument v priečinku Súťažné podklady k OVS na prenájom bufetov SPU v Nitre - opakovaná

Strom dokumentov
   
Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:
Nájomná zmluva - bufet pod aulou
Vložil:
Mgr. Anna Melchertová
Dátum dokumentu:02. 04. 2015 09:37
  
Komentár:
 
 
Príloha:
najomna_zmluva-bufet_aula.pdf [ dokument PDF, 50,46 KiB]