Dokument v priečinku Súťažné podklady k OVS na prenájom bufetov SPU v Nitre - opakovaná

   
Zobrazenie dokumentov
   
Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Nájomná zmluva - bufet pavilón S
Vložil:
Dátum dokumentu:02. 04. 2015 09:37
 
 
Komentár:
 
 
Príloha:
najomna_zmluva_–_bufet_pavilon_S.pdf [ dokument PDF, 51,36 KiB]