Document in folder Propagácia výskumného centra AgroBioTech na internete a komunikácia na sociálnych sieťach

Document tree   Display documents   Display subfolders   

Use this application to read documents.

Name:Príloha č.2
Entered by:JUDr. Alžbeta Kentošová
Document date:19. 10. 2015 10:39
  
Comments:Čestné vyhlásenie o súhlase s osobitnými podmienkami
  
Attachment:priloha_2.pdf [ document PDF, 37.17 KiB]