Dokument v priečinku Propagácia výskumného centra AgroBioTech na internete a komunikácia na sociálnych sieťach

      Zobrazenie podpriečinkov
   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:
Príloha č.2
Vložil:JUDr. Alžbeta Kentošová
Dátum dokumentu:
19. 10. 2015 10:39
 
 
Komentár:Čestné vyhlásenie o súhlase s osobitnými podmienkami
 
 
Príloha:
priloha_2.pdf [ dokument PDF, 37,17 KiB]