Dokument v priečinku Propagácia výskumného centra AgroBioTech na internete a komunikácia na sociálnych sieťach

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Príloha č.2
Vložil:JUDr. Alžbeta Kentošová
Dátum dokumentu:19. 10. 2015 10:39
  
Komentár:Čestné vyhlásenie o súhlase s osobitnými podmienkami
  
Príloha:priloha_2.pdf [ dokument PDF, 37,17 KiB]