Document in folder PHD studium

Document tree   Display documents   Display subfolders   

Use this application to read documents.

Name:Návrh tém dizertačných prác pre náhradný termín prijímacích skúšok pre akademický rok 2012/2013 -> študijný program: Integrovaný rozvoj vidieka
Entered by:Mgr. Eva Trabalíková
Document date:02. 05. 2013 11:14
  
Comments:
  
Attachment:temy_DP_nahr_termin_12_13.docx [ document Word 2007, 86.53 KiB]