Dokument v priečinku PHD studium

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Návrh tém dizertačných prác pre náhradný termín prijímacích skúšok pre akademický rok 2012/2013 -> študijný program: Integrovaný rozvoj vidieka
Vložil:Mgr. Eva Trabalíková
Dátum dokumentu:02. 05. 2013 11:14
  
Komentár:
  
Príloha:temy_DP_nahr_termin_12_13.docx [ dokument Word 2007, 86,53 KiB]