Document in folder PHD studium

Document tree   Display documents   Display subfolders   

Use this application to read documents.

Name:Členovia Odborovej komisie Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja v študijnom odbore 4.3.3 Environmentálny manažment
Entered by:Ing. Ivan Takáč, PhD.
Document date:30. 11. 2011 09:03
  
Comments:
  
Attachment:clenovia_OK_EM.doc [ document Word, 25.50 KiB]