Document in folder Univerzita tretieho veku dokumenty

Document tree   Display documents   Display subfolders   

Use this application to read documents.

Name:Prihláška a poplatok za štúdium
Entered by:Marián Kurák
Document date:12. 12. 2011 09:45
  
Comments:Prihlášku na štúdium spolu s fotokópiou maturitného vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu môžu uchádzači posielať do 31. augusta 2011 na adresu: Kancelária celoživotného vzdelávania, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku č. 2, 949 76 Nitra. Poplatky za štúdium (jeden vzdelávací program/jeden akademický rok): 50 Eur - pracujúci (aj pracujúci dôchodca); 40 Eur - nezamestnaný (v evidencii ÚPSVaR) a dôchodca; 30 Eur - invalidný dôchodca (po predložení preukazu ZŤP). Poplatok za štúdium sa poukazuje na účet č. 7000066247/8180, VS: 191305. Potvrdenie o zaplatení poplatku za štúdium sa preukazuje pri zápise na štúdium.
  
Attachment:Prihlaska_11-12.doc [ document Word, 40.50 KiB]