Document in folder 2016

   Display documents
   
   

Use this application to read documents.

Name:
Dodatok č. 1 k Štatútu TF SPU v Nitre
Entered by:
Document date:02. 03. 2016 09:39
 
 
Comments:
Dodatok č. 1 k Štatútu TF SPU v Nitre bol schválený v AS SPU 24. 02. 2016.
 
 
Attachment:
Dodatok_1_k_Statutu_TF_24-02-2016.pdf [ document PDF, 107.79 KiB]