Document in folder 2016

Document tree   Display documents   Display subfolders   

Use this application to read documents.

Name:Dodatok č. 1 k Štatútu TF SPU v Nitre
Entered by:doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Document date:02. 03. 2016 09:39
  
Comments:Dodatok č. 1 k Štatútu TF SPU v Nitre bol schválený v AS SPU 24. 02. 2016.
  
Attachment:Dodatok_1_k_Statutu_TF_24-02-2016.pdf [ document PDF, 107.79 KiB]