Document in folder 2016

Document tree   Display documents   Display subfolders   

Use this application to read documents.

Name:Oznam o konaní doplňujúcich volieb
Entered by:doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Document date:30. 09. 2016 14:37
  
Comments:Oznam o konaní doplňujúcich volieb do študentskej časti AS TF
  
Attachment:Oznam_o_dopln_konani_volieb_do_AS_TF-studenti.pdf [ document PDF, 585.33 KiB]