Dokument v priečinku 2016

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Zápisnica č. 1/2016 z mimoriadneho zasadnutia AS TF_16-03-2016
Vložil:doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Dátum dokumentu:30. 03. 2016 09:36
  
Komentár:Originál zápisnice je zverejnený na Úradnej výveske AS TF v pavilóne MF na 1. poschodí.
  
Príloha:Zapisnica1_16-03-2016.pdf [ dokument PDF, 135,97 KiB]