Dokument v priečinku 2016

Strom dokumentov   Zobrazenie dokumentov   Zobrazenie podpriečinkov   

Táto aplikácia slúži na čítanie dokumentov.

Názov:Zápisnica č. 2/2016 z mimoriadneho zasadnutia AS TF_20-04-2016
Vložil:doc. RNDr. Vlasta Vozárová, PhD.
Dátum dokumentu:22. 04. 2016 09:07
  
Komentár:Originál zápisnice je zverejnený úradnej výveske AS TF, pav. MF, 1.posch.
  
Príloha:Zapisnica2_20-04-2016.pdf [ dokument PDF, 127,00 KiB]